Ben jij klaar voor (meer) personeel?

Personeel checklist wat te doen

Test jezelf en je weet het binnen enkele minuten. Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport.

Oproepcontracten
Oproepcontracten

Welke soorten oproepcontracten zijn er?

Oproepcontracten behoren tot de flexibele contractvormen. Ze worden vaak ingezet als de hoeveelheid werk niet vaststaat. Expert Charlène Dentro gaat in op de verschillende soorten oproepcontracten.

Oproepcontracten in Nederland

Nederland telt steeds meer oproepkrachten. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn werknemers met een oproepcontract vooral werkzaam in de handel, de horeca en de zorg. Het gaat hier bijvoorbeeld om banen als vakkenvuller of winkelmedewerker.

Soorten oproepcontracten

In de praktijk zie je twee soorten oproepcontracten: de voorovereenkomst en de arbeids­overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Hieronder lees je wat dit voor contracten zijn en welke benamingen je nog meer tegenkomt, zoals het nul uren contract en het min-maxcontract.

Voorovereenkomst

Een voorovereenkomst regelt de voorwaarden waaronder een oproep zal plaatsvinden (loon, functie etc.). Het is geen arbeids­overeenkomst. De werkgever is ook niet verplicht om de werknemer op te roepen. Daar staat tegenover dat de werknemer ook niet verplicht is om de oproep te accepteren.

Als de werkgever de werknemer wel oproept en de werknemer ook daadwerkelijk komt werken, dan ontstaat er op dat moment een arbeids­overeenkomst. Dat gebeurt dan onder de voorwaarden die in de voorovereenkomst staan.

Einddatum vastleggen

In een voorovereenkomst moet uitdrukkelijk opgenomen zijn wanneer de arbeids­overeenkomst eindigt. Is dit niet het geval, dan zal de oproepkracht bij de eerste oproep werken op basis van een contract voor onbepaalde tijd (vast contract).

Arbeids­overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht

Een arbeids­overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht wordt ook wel afgekort als MUP-contract. Bij een MUP-contract is er sprake van een arbeids­overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Er wordt hierbij niet vastgesteld wanneer de werknemer werkzaamheden zal moeten verrichten. Wel is de werknemer in deze overeenkomst verplicht om gehoor te geven aan een oproep van de werkgever.

Werkgevers kunnen twee soorten MUP-contracten afsluiten. De eerste soort is het welbekende nul uren contract. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om een min-maxcontract af te sluiten. Beide soorten worden hieronder besproken.

Nul uren contract

Een nulurencontract is een arbeids­overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, zonder dat daarbij vaste werkuren worden vastgesteld. De werknemer kan dus flexibel worden opgeroepen. Aan de oproep zitten wel wat haken en ogen. Zo moet de werknemer zoals gezegd verplicht verschijnen als hij wordt opgeroepen en moet een werkgever de werknemer minimaal drie uur per oproep uitbetalen.

Zorg dat je voldoet aan de nieuwste regels. Zo moet je bijvoorbeeld referentiedagen afspreken met je oproepkracht.

De werkgever is bij een nul uren contract in beginsel gehouden om het loon uit te betalen, óók als er geen arbeid wordt verricht. Alleen als de werkgever aannemelijk kan maken dat het niet-werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer moet komen, is hij geen loon verschuldigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onwettig verzuim, te laat komen, niet meewerken aan re-integratie, een gevangenisstraf of voorlopige hechtenis.

Slechts voor de eerste zes maanden van de arbeids­overeenkomst kan de werkgever expliciet van de verplichting 'geen arbeid, wel loon’ afwijken.

Verbod op nul uren contract?

In sommige gevallen is een nulurencontract geven niet mogelijk. Lees het artikel: Nulurencontract verboden, wanneer?

Min-maxcontract

In een min-maxcontract wordt een minimum én een maximum aantal arbeidsuren afgesproken. De werkgever moet het minimum aantal uren altijd uitbetalen. Let op: ook hier geldt dat de oproepkracht bij elke oproep minimaal drie uur uitbetaald moet krijgen. Zorg in een min-maxcontract dan ook altijd voor een minimum aantal uren dat hoger is dan of gelijkstaat aan drie uur.

De afspraken over het minimum aantal uren vallen dus eigenlijk te bestempelen als een arbeids­overeenkomst voor deeltijdwerk. Deze overeenkomst kun je voor bepaalde of onbepaalde tijd aangaan.

Het gedeelte over het maximum aantal uren valt te bestempelen als een oproepcontract, vergelijkbaar met een nul uren contract. De werknemer is daarmee dus verplicht om gehoor te geven aan een oproep tot het maximum aantal overeengekomen uren. De werkgever is daarentegen slechts verplicht om de werknemer op te roepen tot het minimum aantal overeengekomen uren.

Meer vragen over oproepcontracten

  • Waar vind ik een voorbeeld oproepcontract?In het artikel Nulurencontract maken, tips en voorbeelden vind je een aantal voorbeelden, modelcontracten en sjablonen voor een nulurenovereenkomst. Als je een voorbeeldcontract gebruikt, let er dan wel op dat het voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.
  • Wat zegt de wet over oproepcontracten?In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) staan een paar belangrijke eisen voor oproepcontracten. Zo is een oproepkracht alleen verplicht te werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Na een jaar moet je een contract aanbieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt. Houd ook rekening met de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
  • Wanneer is een oproepcontract verboden?De overheid kan besluiten dat oproepcontracten in bepaalde sectoren niet mogen worden afgesloten. Het ministerie van SZW kan dit doen op verzoek van de Stichting van de Arbeid. Kijk daarom goed wat er in de eventuele cao voor jouw branche is afgesproken. In bepaalde gevallen is een nulurencontract verboden
  • Welke oproepcontracten zijn er?Naast een voorovereenkomst heb je twee soorten oproepcontracten: het nulurencontract en het min-maxcontract. Deze contracten worden ook wel aangeduid als arbeids­overeenkomsten met een uitgestelde prestatieplicht. Je weet namelijk niet precies wanneer er gewerkt gaat worden.

Charlène Dentro

Charlène Dentro werkte sinds 2013 bij SRK Rechtshulp. Zij heeft zich als jurist gespecialiseerd in het arbeidsrecht en behandelde onder meer zaken met betrekking tot het nieuwe ontslagrecht.

Whitepapers en online tests