Oproepcontract maken voorbeeld oproepcontract
Oproepcontract maken voorbeeld oproepcontract

Oproepcontract maken, zo werkt het

Wat is een oproepcontract? Hoe maak je zo'n contract? En wat zijn de wettelijke regels voor oproepkrachten? Gebruik deze instructies en een handig voorbeeld oproepcontract.  

Wat is een oproepcontract?

Een oproepcontract is een arbeids­overeenkomst zonder vaste werkuren. Je spreekt af dat je een werknemer kunt oproepen om te werken wanneer dat nodig is. Vooral als je met een wisselend werkaanbod te maken hebt, is dit contract interessant.

Er zijn verschillende soorten oproepcontracten. De meest bekende is het nulurencontract. Maar je hebt ook een min-maxcontract en een voorovereenkomst. Wat zijn de verschillen tussen deze contracten?

1. Nulurencontract

Een nulurencontract is, zoals de naam al aangeeft, een contract voor nul uren. Met dit contract mag je een werknemer oproepen en inzetten wanneer dat uitkomt. Bijvoorbeeld in een drukke periode of als invalkracht.

Een nulurencontract gaat in vanaf het moment dat de handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet. Er staat geen begindatum of eerste werkdag in de overeenkomst. Je weet namelijk niet precies wanneer je de werknemer voor het eerst oproept.

Er zijn wel een aantal voorwaarden gesteld aan het nulurencontract. Namelijk:

 • Je moet een medewerker minimaal drie uur per oproep uitbetalen. Plan je hem korter in, dan moet je toch drie uur uitbetalen.
 • Je moet een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren oproepen. Doe je dat niet, dan mag hij het werk weigeren.
 • Als je een oproep korter dan vier dagen van tevoren afzegt, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen voor de geplande uren.
 • Na een contractperiode van een jaar ben je verplicht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat je medewerker in het afgelopen jaar heeft gewerkt. Je medewerker mag dit aanbod weigeren en op oproepbasis blijven werken.
 • Je bent verplicht een oproepkracht op te roepen als er werk is. Je mag dan niet zomaar een uitzendkracht inzetten of een zzp'er.

2. Min-maxcontract

Met een min-maxcontract geef je een oproepkracht iets meer houvast. Je spreekt namelijk een minimum aantal werkuren af en een maximum aantal. Daarmee weten jij en je medewerker wat de ruimte is voor oproepen.

Of je hem oproept of niet, je werknemer krijgt in ieder geval zijn minimale 'garantie-uren' iedere maand uitbetaald. Bijvoorbeeld 10 uur per week. Verder kun je hem oproepen als er meer werk is. Maar er is dus wel een plafond. Bijvoorbeeld 32 uur per week.

Alle uren boven het afgesproken minimum zijn 'bovenminimale uren'. Voor deze bovenminimale uren betaal je alleen loon als je werknemer die daadwerkelijk gewerkt heeft.

In je cao kunnen beperkende clausules staan over het min-maxcontract. Zo kan het maximumaantal uren beperkt zijn tot twee keer het minimum. Check dus je cao.

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

3. Voorovereenkomst

Je hebt ook nog de voorovereenkomst. Je spreekt dan alvast de voorwaarden af voor een eventuele oproep. De voorovereenkomst is nog geen arbeids­overeenkomst.

Je bent met deze overeenkomst ook niet verplicht om de werknemer op te roepen. Je werknemer is ook niet verplicht is om een oproep te accepteren.

Als je de werknemer oproept en hij komt werken, dan ontstaat pas een arbeids­overeenkomst. De voorwaarden uit de voorovereenkomst zijn dan geldig.

Je moet goed vastleggen wanneer de arbeids­overeenkomst eindigt, bijvoorbeeld na zes maanden of een jaar. Als je dat niet doet, zal de oproepkracht direct bij de eerste oproep werken op basis van een contract voor onbepaalde tijd - beter bekend als een vast contract.

Ken jij de verschillende arbeidscontracten?

Test jezelf met de checklist Ben jij klaar voor (meer) personeel? Na afloop ontvang je een persoonlijk rapport met tips.

Nieuwe regels oproepcontract 2022

De regels voor oproepcontracten zijn de laatste jaren flink veranderd. In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) (2020) werden een paar belangrijke wijzigingen doorgevoerd en ook in de Wet implementatie EU-richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden (2022). Dit zijn de aanpassingen:

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de 'Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden' ingegaan. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en arbeidscontracten. Ook voor het oproepcontract zijn er een paar belangrijke wijzigingen van de regels.

 • Voorspelbare arbeidsrelatie

Je werknemer mag na een half jaar (26 weken) in dienst een schriftelijk verzoek indienen voor een vast contract en een vast aantal werkuren.

Je bent als werkgever verplicht hierop te reageren binnen een maand. Heb je minder dan 10 werknemers? Dan heb je 3 maanden reactietijd. Als je niet of niet op tijd reageert gaat het verzoek automatisch in.

 • Voorspelbaar werkpatroon

Je bent verplicht een voorspelbaar werkpatroon te creëren. Dat geldt ook voor oproepcontracten. Je moet bepalen op welke dagen en tijdstippen je werknemer verplicht kan worden om te komen werken. Rooster je de werknemer buiten die tijden in, dan is hij niet verplicht om te komen werken.

Werktijden moeten minimaal 4 dagen van tevoren worden aangekondigd. Als er werk wordt afgezegd binnen 4 dagen voordat het zou beginnen, dan behoudt je werknemer het recht op loon en moet hij worden uitbetaald.

5 aanpassingen

Wat zijn de andere aanpassingen? Lees meer over de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Oproepcontract verboden?

De voordelen van een oproepcontract zijn de laatste jaren al flink ingeperkt. Er zijn nu zelfs plannen om het oproepcontract helemaal uit de weg te ruimen. Het kabinet wil daarmee medewerkers meer zekerheid bieden. Vaste contracten moeten de standaard worden.

Dit voorstel stuurde minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer in een brief over de toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Het kabinet pakt de arbeidsmarkt stap voor stap aan. Dit gaat in overleg met vakbonden en werkgevers. Begin 2023 zullen de eerste concrete maatregelen worden gepresenteerd. Of en wanneer oproepcontracten verboden worden is dus nog niet duidelijk.

Blijf op de hoogte

Wil jij weten wanneer nieuwe wetten ingaan? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief.

Verbod oproepcontract per branche

De overheid kan besluiten dat bepaalde oproepcontracten, zoals nulurencontracten, niet mogen worden afgesloten in een branche. Het ministerie van SZW kan dit doen op verzoek van de Stichting van de Arbeid. Kijk daarom goed wat er in de eventuele cao voor jouw branche is afgesproken over oproepcontracten.

Voorbeeld oproepcontract
Oproepcontract voorbeeld

Er zijn online verschillende voorbeelden, modelcontracten, sjablonen en tools te vinden die je kunt gebruiken om je eigen oproepcontract te maken. Zoals:

Er zijn ook nog een aantal versies van een gratis voorbeeld oproepcontract te vinden op internet, maar die voldoen vaak niet aan de nieuwe regels voor oproepcontracten. Controleer daarom de datum van publicatie.

Voorbeeld oproepcontract horeca

Voor werkgevers en werknemers in de horeca zijn er aangepaste regels voor oproepkrachten. Zo is bijvoorbeeld de vereiste oproeptermijn korter. Je kunt het volgende modelcontract voor de horeca gebruiken:

Laat je altijd adviseren door een juridisch expert bij het maken van een arbeids­overeenkomst.

Vragen over het oproepcontract

 • Wat is een oproepcontract?

  Een oproepcontract heeft geen vaste arbeidsomvang (aantal uren). Dat betekent dat je een werknemer kunt oproepen wanneer dat nodig is. Je hebt drie soorten oproepcontracten: het nulurencontract, het min-maxcontract en de voorovereenkomst.

 • Wat zegt de WAB over oproepcontracten?

  In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) staan een paar belangrijke eisen voor oproepcontracten. Zo is een oproepkracht alleen verplicht te werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Zeg je een oproep korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet je hem toch uitbetalen. Na een jaar moet je een contract aanbieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt.

 • Wanneer is een oproepcontract verboden?

  De overheid kan besluiten dat oproepcontracten in bepaalde sectoren niet mogen worden afgesloten. Het ministerie van SZW kan dit doen op verzoek van de Stichting van de Arbeid. Kijk daarom goed wat er in de eventuele cao voor jouw branche is afgesproken. Verder zijn er plannen van het kabinet om oproepcontracten helemaal te verbieden. Maar of dat gaat gebeuren is nog niet zeker.

 • Waarom staat er geen begindatum in een nulurencontract?

  Het nulurencontract gaat in vanaf het moment dat de handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet. Anders dan bij andere contracten staat er geen begindatum of eerste werkdag in de overeenkomst. Je weet namelijk niet precies wanneer je de werknemer voor het eerst oproept.

Personeel aannemen vast

Personeel aannemen

Met dit complete pakket aan personeels­verzekeringen dek je de risico’s van werkgeverschap af en zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Overeenkomst van opdracht, tips en een voorbeeld

Als je een zzp’er of freelancer inschakelt, is het van belang om alle werkafspraken goed vast te leggen. Dat doe je in een overeenkomst van opdracht (OVO). Wat is dat precies? En waar moet je op letten bij het maken van zo’n overeenkomst?

Voorbeelden van een arbeidscontract

Arbeidscontracten heb je in verschillende vormen, maar ze bevatten vaak een aantal vaste onderdelen. Bekijk voorbeelden van een arbeidscontract voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Whitepapers en online tests