Ben jij klaar voor horeca­personeel?

Personeel checklist wat te doen

Test jezelf en je weet het binnen enkele minuten.

Nulurencontract
Nulurencontract

Nulurencontract, 10 vragen en antwoorden

Met een nulurencontract heb je een grote mate van flexibiliteit, maar tegelijk loop je het risico dat een vaste arbeids­overeenkomst ontstaat. 10 vragen en antwoorden over de juiste toepassing van nulurencontracten.

Bekijk dit artikel voor:

1. Nulurencontract, iets voor mijn bedrijf?

Wil je beschikken over personeel, maar kun je geen garantie geven voor voldoende werk? Dan is het nulurencontract een optie. Het grootste pluspunt van een nulurencontract is dat de personeels­kosten laag blijven.

Is er geen werk, dan hoef je de werknemers niet in te zetten en in de meeste gevallen ook niet te betalen. Maar is er veel werk? Dan laat je alle werknemers met een oproepcontract komen en betaal je ze voor de gewerkte uren.

2. Nulurencontract, wat zijn de voordelen en nadelen?

Het geven van een nulurencontract heeft een aantal voordelen en nadelen voor jou als werkgever. Wat zijn de belangrijkste plussen en minnen?

Voordelen nulurencontract:

 • De personeels­kosten zijn laag.
 • Je betaalt in principe alleen voor gewerkte uren.
 • Opgeroepen werknemers zijn meestal verplicht om te komen werken.

Nadelen nulurencontract:

 • Na een halfjaar (26 weken) moet je een vast aantal uren uitbetalen*.
 • Risico op tussentijds ontstaan vaste arbeids­overeenkomst.
 • Je hebt te maken met loondoorbetaling bij ziekte (na 6 maanden).

* In sommige gevallen kan het contract voor 0 uren langer duren dan 26 weken. Dit is het geval als het in de cao staat en de afgesproken werkzaamheden incidenteel van aard zijn. Bijvoorbeeld bij piekwerkzaamheden of vervanging bij ziekte.

Verbod op nul uren-contract?

In sommige gevallen is een nul uren-contract geven niet mogelijk. Er wordt zelfs gesproken over een algeheel verbod. Lees het artikel: Nul uren contract verboden, wanneer?

In plaats van een nulurencontract kun je werknemers nog wel een oproepcontract geven met iets meer zekerheid. Bijvoorbeeld een min-maxcontract. Hierbij spreek je af dat een werknemer maandelijks minimaal een bepaald aantal uren werkt en een maximaal aantal uren. 

Zorg dat je alvast voldoet aan de nieuwe regels van het basiscontract voor flexkrachten. Dit wordt mogelijk verplicht in 2024 of 2025. 

3. Nulurencontract, wat zijn de eisen?

Het grootste verschil met andere flexibele dienstverbanden, zoals de uitzendovereenkomst, is dat je bij een nulurencontract zelf een contract sluit met de werknemer.

Je mag de werknemer oproepen en inzetten wanneer dat uitkomt, maar je bent wel verplicht hem minimaal drie uur per oproep uit te betalen. Plan je de medewerker korter in, dan moet je toch drie uur uitbetalen.

WAB en nulurencontract

Sinds 1 januari 2020 gelden er enkele nieuwe regels voor oproepkrachten en het nulurencontract. Deze staan in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Namelijk:

 1. Je oproepkracht is alleen verplicht te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Doe je dat niet, dan heeft hij het recht het werk te weigeren.
 2. Zeg je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen.
 3. Na een contractperiode van twaalf maanden ben je als werkgever verplicht om de oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt. Je werknemer mag dit aanbod weigeren en op oproepbasis blijven werken.

Richtlijn voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Houd ook rekening met de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die sinds augustus 2022 van kracht is:

 • Je werknemer mag na een halfjaar een schriftelijk verzoek indienen voor een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract) of overeenkomst met vaste arbeidsomvang (vaste uren). Je bent als werkgever verplicht hierop te reageren.
 • Als de werktijden van je werknemer onvoorspelbaar zijn moet je als werkgever een voorspelbaar werkpatroon creëren. Medewerkers met een oproepcontract moeten vooraf weten op welke dagen en tussen welke uren zij kunnen worden opgeroepen.

Leg dus voor al je oproepkrachten bepaalde referentiedagen en referentie-uren vast in de arbeids­overeenkomst. Je mag dit zelf bepalen in overleg met je werknemer.

4. Welke verplichtingen heeft de werknemer?

Werknemers met een nulurencontract zijn verplicht om te komen werken als je hen oproept. Omgekeerd ben je als werkgever overigens ook verplicht om de werknemer op te roepen als er werk is. Je kunt dan niet zomaar een uitzendkracht inzetten.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

5. Betaal ik loon over niet-gewerkte uren?

In de basis hoef je bij een nulurencontract geen loon te betalen over niet-gewerkte uren. Een uitzondering daarop is dat je wel loon moet betalen als de oproepkracht niet kan komen werken om redenen die buiten zijn macht liggen.

Daar is bijvoorbeeld sprake van als je een uitzendkracht inhuurt, terwijl de oproepkracht deze werkzaamheden ook makkelijk had kunnen uitvoeren. Ook als je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren afzegt, moet je de oproepkracht toch uitbetalen.

6. Moet ik loon doorbetalen bij ziekte?

Ja, want ook bij een nulurencontract is er sprake van een arbeids­overeenkomst. De medewerker heeft daardoor sociale rechten en mag zich ziek melden op een dag dat hij is ingepland of normaal gesproken zou werken.

Nulurencontract en loondoorbetaling bij ziekte

Tijdens zijn ziekte moet je hem minimaal 70 procent van zijn loon betalen, waarbij je nooit onder het minimumloon mag komen. Ziektedagen die buiten de oproepperiode vallen, dus de dagen waarop de werknemer niet is ingeroosterd, hoeven niet uitbetaald te worden.

 • Check je cao. Per branche kunnen er andere regels gelden voor loondoorbetaling bij ziekte.

Loondoorbetaling uitsluiten

In een nulurencontract mag je de verplichte loondoorbetaling bij ziekte schriftelijk uitsluiten voor de eerste zes maanden van het dienstverband. Je medewerker moet het daar wel mee eens zijn.

0 urencontract nul uren contract nulurencontract

7. Hoe zit het met vakantie-uren en vakantietoeslag?

Net als gewone werknemers hebben oproepkrachten recht op viermaal het aantal overeengekomen arbeidsuren per week aan doorbetaalde vakantie-uren.

Als een oproepkracht dus gemiddeld 10 uur per week werkt, heeft hij recht op 40 uur vakantie per jaar. Je kunt ook per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur toekennen.

Daarbij is het mogelijk om maandelijks bij te houden hoeveel uur per week is gewerkt, waarna je de opgebouwde vakantie-uren op het loonstrookje zet.

Vakantiegeld nulurencontract

De vakantietoeslag bestaat uit 8 procent van het brutoloon. Bij oproepkrachten wordt het vakantiegeld vaak maandelijks uitgekeerd in plaats van een keer per jaar.

8. Staat er een begindatum in het nulurencontract?

Nee, het nulurencontract gaat in vanaf het moment dat de handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet. Anders dan bij andere contracten staat er geen begindatum of eerste werkdag in de overeenkomst. Je weet namelijk niet precies wanneer je de werknemer voor het eerst oproept.

9. Nulurenontract opzeggen?

Het is in de meeste gevallen niet mogelijk om een nulurencontract te beëindigen door de medewerker niet meer op te roepen.

Geen verlenging nul uren contract

Heb je een contract voor bepaalde tijd afgesloten, bijvoorbeeld voor een halfjaar of een jaar, dan eindigt het contract op die bepaalde einddatum. Als je geen nieuw contract geeft, is de samenwerking ten einde.

Bij een contract voor onbepaalde tijd moet je de overeenkomst opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht.

10. Wanneer is er sprake van een arbeids­overeenkomst?

Als een oproepkracht drie maanden lang elke week of minstens 20 uur per maand werkt, dan wordt volgens de wet ‘vermoed’ dat er sprake is van een arbeids­overeenkomst.

Op basis hiervan kan een oproepkracht bij de rechter een vast contract met een vast aantal uren afdwingen. Het gaat dan om het gemiddeld aantal uren per maand in de drie voorafgaande maanden.

Als werkgever kom je hier soms onderuit als je kunt aantonen dat het ging om een tijdelijke piek in de werkzaamheden.

Nulurencontract omzetten naar vast contract

Werknemers met een oproepcontract mogen na een halfjaar vragen om een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract) of een overeenkomst met vaste arbeidsomvang (aantal uren). Je hoeft daar niet in mee te gaan, maar je moet wel schriftelijk reageren op dat verzoek.

Je kunt er ook voor kiezen een min-maxcontract te geven. Dit is een oproepcontract met een minimum en maximum aantal werkuren.

Oproepcontracten per branche

Check ook de cao voor jouw branche. Daarin kunnen andere regels staan over oproepcontracten. Er mag bijvoorbeeld afgeweken worden van de hierboven genoemde periode van zes maanden. Lees bijvoorbeeld meer over:

Ken jij de belangrijkste soorten dienstverbanden?

Test jezelf met de checklist Ben jij klaar voor (meer) personeel? Na afloop ontvang je een persoonlijk rapport met tips.

Meer vragen over het nulurencontract

 • Wat is een nulurencontract?

  Een nulurencontract is een arbeids­overeenkomst zonder vast aantal uren. Je bepaalt zelf wanneer je de werknemer met een nulurencontract oproept. Het is daarom een oproepcontract.

 • Waar vind ik een voorbeeld nulurencontract?

  In het artikel Nulurencontract maken, tips en voorbeelden vind je een aantal voorbeelden, modelcontracten en sjablonen voor een nulurenovereenkomst. Als je een voorbeeldcontract gebruikt, let er dan wel op dat het voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.

 • Wat zegt de WAB over het nulurencontract?

  In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) staan een paar belangrijke eisen voor oproepcontracten. Zo is een oproepkracht alleen verplicht te werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Zeg je een oproep korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet je hem toch uitbetalen. Na een jaar moet je een contract aanbieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt.

 • Hoe schrijf je nulurencontract?

  Is het nu 0-urencontract, nul uren contract of nul-uren-contract? Er zijn veel manieren om deze overeenkomst te beschrijven. De juiste schrijfwijze volgens Taalunie is: nulurencontract of 0 urencontract. Je mag beide termen gebruiken.

 • Wanneer is een 0 uren contract verboden?

  De overheid kan besluiten dat nulurencontracten in bepaalde sectoren niet mogen worden afgesloten. Het ministerie van SZW kan dit doen op verzoek van de Stichting van de Arbeid. Kijk daarom goed wat er in de eventuele cao voor jouw branche is afgesproken. In 2024 of 2025 volgt er mogelijk een wettelijk verbod op nulurencontracten.

 • Welke oproepcontracten zijn er nog meer?

  Naast het nulurencontract is er ook het min-maxcontract. Je spreekt dan met de werknemer af dat hij een minimumaantal uren per week of per maand zal werken. Daarnaast kun je de werknemer oproepen als er meer werk voor hem is, tot een maximumaantal uren dat je in het contract vastlegt.

 • Waarom staat er geen begindatum in een nulurencontract?

  Het nulurencontract gaat in vanaf het moment dat de handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet. Anders dan bij andere contracten staat er geen begindatum of eerste werkdag in de overeenkomst. Je weet namelijk niet precies wanneer je de werknemer voor het eerst oproept.

horeca personeel

Flexwerkers wel of niet verzekeren?

De regels rondom ziekte­verzuim voor flexwerkers in de horeca zijn niet hetzelfde als voor je vaste horeca­personeel.

Meest gelezen

Vast contract, wat zijn de regels?

Een vast contract sluit je af als je een werknemer langdurig aan je bedrijf wil binden. Maar wat houdt zo’n arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd in, wanneer sluit je dit contract en hoe beëindig je het?

Hoe werkt detachering van personeel?

Als ondernemer kun je ook tijdelijk een werknemer 'inhuren' van een ander bedrijf. Dat heet detachering. Zo kun je snel over deskundig personeel beschikken. Hoe werkt detachering precies?

Kan een eenmanszaak personeel aannemen?

De term eenmanszaak roept soms vragen op. Bijvoorbeeld de vraag of je dan ook personeel kunt inhuren. Lees meer over de mogelijkheden die je hebt als ondernemer met een eenmanszaak.

Whitepapers en online tests