Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Loonstrook wat staat er op verplichte gegevens
Loonstrook wat staat er op verplichte gegevens

Waar moet een loonstrook aan voldoen?

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een loonstrook te geven aan je personeel. Waar moet zo’n salarisspecificatie allemaal aan voldoen? Moet het op papier of mag het ook een digitaal loonstrookje zijn? Bekijk de eisen.

Loonstrook verplicht

Een loonstrook maakt duidelijk wat een werknemer in een bepaalde periode heeft verdiend. Hij kan hiermee controleren of het uitbetaalde salaris klopt.

De overheid stelt daarom allerlei eisen aan de salarisspecificatie. Die gaan zowel over de inhoud van de loonstrook als het moment waarop je deze verstrekt.

Een loonstrook wordt ook wel een salarisstrook of salarisspecificatie genoemd.

Wanneer moet je een loonstrook geven?

Zo ben je in ieder geval verplicht om bij de eerste loonbetaling een loonstrookje te geven aan een werknemer. Daarna moet je een loonstrookje geven als een loonbetaling afwijkt van de vorige loonbetaling.

In de praktijk geven veel bedrijven elke maand een salarisspecificatie aan hun werknemers. Dat is een mooie service. Je kunt het zien als een onderdeel van goed werkgeverschap.

Verplichte gegevens loonstrook Loonstrook voorbeeld loonstrookje maken

Wat zet je precies op een loonstrookje? Volgens de Belastingdienst moet je een aantal gegevens verplicht vermelden. Wat zijn de eisen in 2024?

Eisen loonstrook 2024

 • je naam en de naam van de werknemer
 • het brutoloon in geld
 • de samenstelling van het brutoloon of nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en transitievergoedingen
 • de bedragen die je op het loon hebt ingehouden of ermee hebt verrekend, zoals de inhouding van de pensioenpremie, de premie Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) of bijdragen voor bedrijfschappen, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volks­verzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag
 • de wettelijke minimum vakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft
 • het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeids­overeenkomst
 • of er sprake is van een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract) die schriftelijk is aangegaan, en of er
  sprake is van een oproepovereenkomst
 • de periode waarover je het loon hebt betaald oftewel het loontijdvak
 • het wettelijke minimumloon of minimum jeugdloon dat voor de werknemer geldt
 • als je de loonstrook ook als jaaropgaaf gebruikt: moet je ook de verplichte gegevens van de jaaropgaaf vermelden.

Minimumloon per uur

Door de invoering van het minimumloon per uur in 2024, is er geen wettelijk minimumloon per dag, week en maand meer. Je kunt zelf het minimumloon berekenen per maand, afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week.

Aanvullende gegevens loonstrookje

Naast bovenstaande verplichte gegevens kun je ook de volgende gegevens vermelden:

 • het nummer inkomstenverhouding dat je voor deze inkomstenverhouding gebruikt
 • het loon voor de werknemers­verzekeringen (SV-loon)
 • het aantal verloonde uren
 • de werknemers­verzekeringen waarvoor de werknemer is verzekerd
 • het belastbare loon
 • de tabel die van toepassing is voor de loonbelasting/premie volks­verzekeringen
 • of je de loonheffingskorting zoals bedoeld in de loonstaat hebt toegepast
 • of je de jonggehandicaptenkorting hebt toegepast
 • of, en zo ja, hoeveel levensloopverlofkorting je hebt toegepast
 • het loon voor de Zorg­verzekeringswet (Zvw)
 • de verrekende arbeidskorting
 • betaalde reiskostenvergoeding
 • betaalde thuiswerkvergoeding
 • andere onkostenvergoedingen

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Digitale loonstrook

Het is ook mogelijk om een digitale loonstrook te geven. Dit kan echter niet zomaar. Je werknemer moet hier namelijk uitdrukkelijk mee instemmen.

Als hij liever een papieren loonstrookje ontvangt, dan moet je hem dus in deze vorm blijven geven. Daarnaast moet hij de digitale loonstrook kunnen opslaan. Op die manier kan hij de gegevens ook op een later moment bekijken, zelfs als hij uit dienst is.

Loonstrookje online

De meeste bedrijven in Nederland maken gebruik van (online) software om hun loonstroken te maken. Dit gaat grotendeels automatisch en bespaart je veel rekenwerk.

Er zijn steeds meer online oplossingen waarbij je werknemers toegang geeft tot een portal (een beveiligde online omgeving) via een app of een website. Daar kunnen je werknemers hun persoonlijke salarisstroken inzien en downloaden.

Kijk of je in dezelfde omgeving ook de urenregistratie, verlofregistratie en verzuim­registratie kunt toevoegen. Dan hebben jij en je werknemers inzicht in veel relevante informatie op één plek.

Voorbeeld loonstrook

Voor de loonstrook bestaat geen verplicht model. Je kunt dus gebruikmaken van een eigen format, bijvoorbeeld dat van je administratiekantoor.

Als je de loonadministratie zelf doet, zorgt je salarissoftwarepakket voor de loonstroken. Op de website van Loon.nl vind je een handig voorbeeld van een loonstrook met een uitleg per onderdeel.

Voorbeeld jaaropgave

Aan het einde van een jaar moet je een jaaropgave versturen aan je werknemers. Dit kun je combineren met de salarisstrook van december. Op de jaaropgave staan een aantal extra gegevens.

Op de website van de Belastingdienst staat een handig model jaaropgaaf. Je bent niet verplicht om dit model te gebruiken, maar het is wel een mooi voorbeeld voor de opbouw van jouw volledige jaaropgave of salarisstrook.

Loonstrook bij eindafrekening

Als een werknemer uit dienst gaat, moet je een eindafrekening maken. Dit kun je doen in combinatie met de laatste loonstrook. Je moet dan alle openstaande posten verrekenen, waaronder de resterende vakantiedagen en opgebouwde vakantiebijslag. Lees meer over het maken van de eindafrekening.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Vragen over loonstrook

 • Wanneer moet je een loonstrook geven?

  Het verstrekken van een loonstrook is wettelijk verplicht. Als werkgever krijg je met deze verplichting te maken vanaf je aanmelding als werkgever bij de Belastingdienst. Je moet in ieder geval een salarisstrook geven rondom de eerste loonbetaling. Daarna moet je een loonstrookje geven als het loon of de loonheffingen afwijken van de vorige betaling.

 • Welke loonheffingen moet je toepassen?

  Er zijn een aantal loonheffingen waar je rekening mee moet houden. Namelijk: Loonbelasting en premie volks­verzekeringen, premies werknemers­verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet. Je moet de ingehouden bedragen duidelijk vermelden op de loonstrook.

 • Wanneer krijgt iemand loonheffingskorting?Alle werknemers in Nederland hebben recht op loonheffingskorting. Met een formulier loonheffingskorting kan een werknemer zelf de korting aanvragen. Daarna kun je de korting toepassen op de loonheffingen die je aftrekt van zijn brutoloon. Zo houdt je werknemer meer nettoloon over.
 • Wat is het verschil tussen bruto en netto loon?

  Het verschil tussen bruto en netto loon is eenvoudig te berekenen. Je berekent het nettoloon door de loonheffingen, premies en vergoedingen af te trekken van het brutoloon. Je kunt online rekentools en software gebruiken om tot een goede berekening te komen.

 • Hoe kun je besparen op loonkosten?

  Er zijn slimme manieren om te besparen op loonkosten. Maak bijvoorbeeld gebruik van subsidies, werk met prestatieloon en beperk onnodige personeels­kosten met de juiste verzekeringen. Lees meer over slim besparen in het gratis whitepaper over personeels­kosten.

Meest gelezen

Dertiende maand, 8 veelgestelde vragen

Veel werknemers kijken aan het einde van het jaar uit naar hun dertiende maand. Dit extraatje komt in de dure decembermaand vaak goed van pas. 8 veelgestelde vragen over deze populaire arbeidsvoorwaarde.

Onkostenvergoedingen, 6 vragen van werkgevers

Welke onkostenvergoedingen zijn er? Waarom is het voor ondernemers in het MKB zo belangrijk dit goed op orde te hebben? Hoe regel je dat in de praktijk? Dit artikel beantwoordt de belangrijkste vragen van werkgevers over onkostenvergoedingen in 2024.

Hoeveel vakantietoeslag uitbetalen en wanneer?

Vakantietoeslag, als werkgever ben je verplicht dit jaarlijks uit te betalen aan je personeel. Maar hoeveel en wanneer? Lees het antwoord op 9 belangrijke vragen rond vakantietoeslag met handige extra tips van arbeidsjurist Monique van de Graaf.

Loonbelastingverklaring, wat en hoe?

Nieuwe werknemers moeten een loonbelastingverklaring invullen. Wat is dat, waar heb je zo’n verklaring voor nodig en hoe vraag je hem aan? Tips en een formulier.

Whitepapers en online tests