Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Zvw bijdrage
Zvw bijdrage

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet (Zvw)

5833 Als ondernemer draag jij voor je werknemers de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet (Zvw) af. Waarom? Om welke bedragen en percentages gaat het in 2023? En wat zijn de regels? Lees hier de antwoorden.

Het zorg­verzekeringsstelsel in Nederland rust op twee pijlers:

  1. Een van die pijlers is de verplichte basis­verzekering (zorg­verzekering) die iedere Nederlander in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) moet afsluiten bij een zorgverzekeraar.
  2. De andere pijler is de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet (Zvw). Deze geldt alleen voor mensen met een inkomen. Dat kan een salaris in loondienst zijn, maar ook winst uit onderneming of een WW- of bijstandsuitkering. Mensen met een hoger inkomen moeten meer bijdragen dan mensen met een lager inkomen.

Werkgever betaalt bijdrage Zvw

In Nederland is het zo geregeld, dat mensen die in loondienst zijn de bijdrage Zvw niet zelf hoeven te betalen. Dat moet de werkgever namelijk doen. Heb jij werknemers in loondienst? Dan ben jij dus verplicht om de werkgeversheffing of bijdrage Zvw voor hen te betalen.

Deze bijdrage Zvw maakt deel uit van de verplichte loonheffingen die jij als werkgever aan de Belastingdienst moet afdragen. Naast de bijdrage Zvw betaal je ook premies volks­verzekeringen en premies werknemers­verzekeringen.

Bijdrage Zvw inhouden op het loon

De regel is dat jij de bijdrage Zvw voor je werknemers betaalt (werkgeversheffing). Jij houdt de bijdrage in op het loon (of de uitkering) en draagt deze af aan de Belastingdienst. 

Uitzonderingen Werkgeversheffing Zvw

Er zijn een aantal uitzonderingen, waarbij de werknemer zelf de bijdrage Zvw betaalt. Bijvoorbeeld als iemand freelancer is, alimentatie ontvangt of de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Bekijk meer situaties in de tabel van de Belastingdienst: Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw?. In die gevallen ontvangt je werknemer zelf een aanslag van de Belastingdienst en hoef jij als werkgever dus geen bijdrage Zvw in te houden op het loon.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Hoe bereken je de bijdrage Zvw?

Per werknemer draag je elk loontijdvak een vast percentage van het belastbare inkomen af als inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Dit percentage wordt door de overheid vastgesteld en kan ieder jaar iets verschillen.

Voor werknemers in loondienst geldt een iets hoger percentage dan voor bijvoorbeeld ondernemers, AOW’ers en pensioengerechtigden. Verder is er een maximum gesteld aan het inkomen waarover je de bijdrage Zvw moet berekenen. Dit is het zogeheten maximum-bijdrage-inkomen.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 plannen gepresenteerd voor 2023. Een wijziging is dat de Zorg­verzekeringswet (Zvw) goedkoper is geworden in 2023 voor werkgevers. De bijdrage Zvw daalt namelijk van 6,75 procent naar 6,68 procent.

Het maximumbijdrageloon, waarover je de bijdrage Zvw berekent, stijgt wel. In 2023 is dat 66.952 euro, in 2022 is dit nog 59.706 euro.

Je vindt de actuele percentages en het maximum-bijdrage-inkomen in het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Het handboek geeft ook een aantal voorbeeldberekeningen.

Loontijdvak bepalen Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Zorgverzekeringswet

Bereken de bijdrage Zvw altijd over het loontijdvak dat je ook voor de loonbelasting/premie volks­verzekeringen hanteert. Gebruik je bijvoorbeeld de maandtabel voor de loonbelasting/premie volks­verzekeringen, ga daar dan ook van uit voor de berekening van de bijdrage Zvw.

Andere loonheffingen

Naast de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet (Zvw) heb je te maken met nog een aantal loonheffingen die je moet betalen aan de Belastingdienst. Namelijk: loonbelasting, de premie volks­verzekeringen en een aantal premies voor werknemers­verzekeringen.

Loonbelasting en premie volks­verzekeringen

De loonbelasting en premie volks­verzekeringen worden samen aangeduid als de loonheffing. De loonheffing werkt op basis van het schijventarief loonbelasting/premie volks­verzekeringen. Bekijk de actuele tarieven.

Als je werknemer daarom vraagt, houd je rekening met de loonheffingskorting.

Premies werknemers­verzekeringen

De werknemers­verzekeringen beschermen je werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos of arbeidsongeschikt worden. De premies van deze verzekeringen betaal jij als werkgever. Het gaat om de volgende premies:

Hoeveel betaal jij? Lees meer over de premies werknemers­verzekeringen.

Houd grip op je personeels­kosten

Als je de kosten van je personeel wilt berekenen, is het niet voldoende om alleen naar het salaris van je werknemers te kijken. Per werknemer betaal je bovenop het afgesproken brutosalaris namelijk zo’n 20 tot 35 procent van dat salaris aan extra kosten.

Je bent geld kwijt aan vakantiegeld, vergoedingen, loonbelasting, opleiding, verzuim­begeleiding, verzekeringen, facilitaire kosten en bijvoorbeeld ook de werkgeversheffing Zvw.

Inzicht in je personeels­kosten

Wil je een totaaloverzicht van alle directe en indirecte personeels­kosten hebben, om te kunnen berekenen hoeveel jij precies kwijt bent? Download dan het gratis whitepaper Wat zijn de kosten van personeel?

Vragen over belasting en bijdrage Zvw

  • Wat is loonheffing?Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die van het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.
  • Welke loonheffingen zijn er?Er zijn een aantal loonheffingen waar je rekening mee moet houden. Namelijk: Loonbelasting en premie volks­verzekeringen, premies werknemers­verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet.
  • Hoe bereken je de grondslag voor loonheffingen?De grondslag voor loonheffingen bereken je door een optelsom van het brutoloon en het loon in natura (bijv. auto van de zaak). Je hebt ook enkele aftrekposten voor de loonheffingen (bijv. het werknemersdeel van de pensioenpremie en de inleg voor een levensloopregeling).
  • Wie betaalt de loonbelasting?Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan deels af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor een deel van de loonbelasting.
  • Hoe kun je besparen op loonbelasting?Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je minder loonbelasting betaalt. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen voor ondernemers met personeel.
  • Wat zijn de kosten van personeel?Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar wat kost dat? Bekijk een overzicht van de kosten van personeel.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests