Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

 Premies volksverzekeringen berekenen
 Premies volksverzekeringen berekenen

Premies volks­verzekeringen, wat zijn dat?

Als ondernemer met personeel moet je premies voor volks­verzekeringen afdragen aan de Belastingdienst. Waarom? Om welke verzekeringen gaat het? En hoe betaal je de premies? Dit zijn de antwoorden.

Volks­verzekeringen zijn, net als werknemers­verzekeringen, sociale verzekeringen die mensen moeten beschermen tegen inkomensverlies.

Een daling van het inkomen kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld: het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, het overlijden van de partner, werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wie hiermee wordt geconfronteerd, kan terugvallen op het financiële vangnet van deze verzekeringen. 

Verzekeringen ondernemers noodzakelijk

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Voor welke volks­verzekeringen draag je premie af?

Iedereen die in Nederland woont is verplicht verzekerd voor de volks­verzekeringen. Wie werk heeft, betaalt hiervoor een premie. Mensen die geen inkomen hebben, hoeven geen premie te betalen, maar zijn wel verzekerd.

Als werkgever moet je namens je werknemers de premies afdragen. Dat doe je voor drie volks­verzekeringen. Dat zijn:

 1. Algemene Ouderdomswet (AOW)

  De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, ontvangt dit pensioen vanaf de AOW-leeftijd tot het overlijden.
 2. Algemene nabestaandenwet (Anw)

  Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en kinderen. Met een uitkering via de ANW zijn zij verzekerd van een basisinkomen.
 3. Wet langdurige zorg (Wlz)

  De Wlz regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. De Wlz is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Premies volks­verzekeringen betalen

De premies volks­verzekeringen zijn onderdeel van de loonheffing die je als werkgever verplicht moet inhouden op het loon dat je aan je werknemers betaalt. De werknemer betaalt dus feitelijk de premie, jij zorgt alleen voor de maandelijkse afdracht.

De overheid heeft dit zo geregeld om te voorkomen dat werknemers aan het eind van het jaar in één keer een groot bedrag aan premie moeten betalen.

Vermeld de ingehouden premies volks­verzekeringen duidelijk op de loonstrook van je werknemer. Dat is verplicht.

Premies volksverzekeringen berekenen 2024Handboek loonheffingen: elk jaar nieuwe tarieven

De Belastingdienst stelt elk jaar de percentages voor de premies volks­verzekeringen opnieuw vast. Dit gebeurt op basis van het schijventarief. Je vindt de tarieven per jaar in het Handboek Loonheffingen.

Deze percentages heb je nodig om voor de werknemers in jouw bedrijf te berekenen hoe hoog de maandelijkse premieafdracht is. Als werkgever ben je daar namelijk zelf verantwoordelijk voor.

Loonheffingskorting toepassen

Alle werknemers in Nederland hebben recht op loonheffingskorting. Met een formulier loonheffingskorting kan een werknemer zelf de korting aanvragen. Daarna kun je de korting toepassen op de loonheffingen die je aftrekt van zijn brutoloon. Zo houdt je werknemer meer nettoloon over.

Bedrijfsadministratie uitbesteden

Vind je dat te ingewikkeld? Besteed het dan uit aan een gespecialiseerd administratiekantoor. Zij hebben de benodigde kennis en expertise in huis. Ze kunnen je bijvoorbeeld vertellen of je in aanmerking komt voor afdrachtvermindering.

Daarnaast kun je gebruikmaken van bepaalde salarissoftware om de premies automatisch te laten berekenen. Zorg wel dat de software up-to-date is en de juiste tarieven toepast.

Werken in buitenland

Als een werknemer (een deel van) een kalenderjaar in het buitenland werkt en niet in Nederland verzekerd is voor de volks­verzekeringen, betaalt hij over die periode ook geen premies.

Verschil met premies werknemers­verzekeringen

Naast volks­verzekeringen heb je ook werknemers­verzekeringen (WW, WAO, WIA, ZW). Daar betaal je ook premies voor. Er is alleen één groot verschil:

 • De premies voor werknemers­verzekeringen komen helemaal voor rekening van jou als werkgever. Je betaalt dus zelf de premies voor deze verzekeringen. Dat doe je maandelijks aan de Belastingdienst.

Premies voor werknemers­verzekeringen mag je niet inhouden op het loon van je werknemers.

Verplichte personeels­kosten

De verplichte premies voor volks- en werknemers­verzekeringen vormen samen een substantieel deel van de totale personeels­kosten van je bedrijf. Houd dus rekening met deze loonheffingen.

Naast loonheffing ben je ook verplicht het minimumloon te betalen of meer. Daarbij komt nog de verplichting van vakantiegeld: ieder jaar betaal je 8 procent van het bruto maandloon.

Hoeveel betaal jij per werknemer in 2024?

Bekijk een overzicht van alle verplichte en aanvullende personeels­kosten en ontdek 5 slimme manieren om te besparen. Download het gratis whitepaper.

Vragen over premie volks­verzekeringen

 • Wat is loonheffing?

  Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die van het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.

 • Welke loonheffingen zijn er?

  Er zijn een aantal loonheffingen waar je rekening mee moet houden. Namelijk: Loonbelasting en premie volks­verzekeringen, premies werknemers­verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet.

 • Wie betaalt de premies volks­verzekeringen?

  Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De premies voor volks­verzekeringen mag je inhouden op het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor deze premies.

 • Hoe kun je besparen op loonbelasting?

  Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je minder loonbelasting betaalt. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen voor ondernemers met personeel.

 • Wat zijn de kosten van personeel in 2024?

  Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar wat kost dat? Bekijk een overzicht van de kosten van personeel.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 januari is dat 13,27 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat is het minimumloon vanaf 1 juli 2024? Bekijk het minimumloon per leeftijd.

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Whitepapers en online tests