Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Premies volksverzekeringen berekenen
Premies volksverzekeringen berekenen

Premies volks­verzekeringen, wat zijn dat?

9284 Als ondernemer met personeel moet je premies voor volks­verzekeringen afdragen aan de Belastingdienst. Waarom? Om welke verzekeringen gaat het? En hoe betaal je de premies? Dit zijn de antwoorden.

Volks­verzekeringen zijn, net als werknemers­verzekeringen, sociale verzekeringen die mensen moeten beschermen tegen inkomensverlies.

Een daling van het inkomen kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld: het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, het overlijden van de partner, werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wie hiermee wordt geconfronteerd, kan terugvallen op het financiële vangnet van deze verzekeringen.

Voor welke volks­verzekeringen draag je premie af?

Iedereen die in Nederland woont, is verplicht verzekerd voor de volks­verzekeringen. Wie werk heeft, betaalt hiervoor een premie. Mensen die geen inkomen hebben, hoeven geen premie te betalen, maar zijn wel verzekerd.

Als werkgever moet je namens je werknemers de premies afdragen. Dat doe je voor drie volks­verzekeringen. Dat zijn:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, ontvangt dit pensioen vanaf de AOW-leeftijd tot het overlijden.

  • Algemene nabestaandenwet (Anw)

Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en kinderen. Met een uitkering via de ANW zijn zij verzekerd van een basisinkomen.

  • Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. De Wlz is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Verzekeringen ondernemers noodzakelijk

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Premies volks­verzekeringen betalen

De premies volks­verzekeringen zijn onderdeel van de loonheffing die je als werkgever verplicht moet inhouden op het loon dat je aan je werknemers betaalt. De werknemer betaalt dus feitelijk de premie, jij zorgt alleen voor de maandelijkse afdracht.

De overheid heeft dit zo geregeld om te voorkomen dat werknemers aan het eind van het jaar in één keer een groot bedrag aan premie moeten betalen.

Handboek loonheffingen: elk jaar nieuwe tarieven

De Belastingdienst stelt elk jaar de percentages voor de premies volks­verzekeringen opnieuw vast. Dit gebeurt op basis van het schijventarief. Je vindt de huidige tarieven in het Handboek Loonheffingen.

Deze percentages heb je nodig om voor de werknemers in jouw bedrijf te berekenen hoe hoog de maandelijkse premieafdracht is. Als werkgever ben je daar namelijk zelf verantwoordelijk voor.

Administratie uitbesteden

Vind je dat te ingewikkeld? Besteed het dan uit aan een gespecialiseerd administratiekantoor. Zij hebben de benodigde kennis en expertise in huis. Ze kunnen je bijvoorbeeld vertellen of je in aanmerking komt voor afdrachtvermindering.

Werken in buitenland

Als een werknemer (een deel van) een kalenderjaar in het buitenland werkt en niet in Nederland verzekerd is voor de volks­verzekeringen, betaalt hij over die periode ook geen premies.

Verschil met premies werknemers­verzekeringen

De premies voor werknemers­verzekeringen (WW, WAO, WIA, ZW) komen helemaal voor rekening van jou als werkgever. Je betaalt dus zelf de premies voor deze verzekeringen, en je mag dit niet inhouden op het loon van je werknemers. Ook deze premies moet je maandelijks aan de Belastingdienst betalen.

De verplichte premies voor volks- en werknemers­verzekeringen vormen samen een substantieel deel van de totale personeels­kosten van je bedrijf.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Dit zijn de kosten van personeel

87521 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Minimumloon, 7 vragen en antwoorden

64864 Wie hebben recht op het minimumloon? Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? Hoe zit het met jeugdloon? Zeven vragen en antwoorden voor werkgevers.

Whitepapers en online tests