Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Minimumloon 7 vragen
Minimumloon 7 vragen

Minimumloon, 7 vragen en antwoorden

64864 Wie hebben recht op het minimumloon? Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? Hoe zit het met jeugdloon? Zeven vragen en antwoorden voor werkgevers.

Het wettelijk minimumloon is het loon dat jij je werknemers minimaal moet betalen. Zeven belangrijke vragen en antwoorden over het minimumloon:

1. Wie heeft recht op het minimumloon?

Alle medewerkers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit wordt geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit wettelijke minimum is van toepassing op zowel vast als tijdelijk personeel.

Arbeidskrachten met een flexibel contract hebben dus ook recht op het wettelijk minimumloon, zoals oproepkrachten en uitzendkrachten. Ook buitenlands personeel moet je het minimumloon betalen.

2. Hoe bereken je het minimumloon?

De hoogte van het brutominimumloon is afhankelijk van hoeveel uur de medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimumloon evenredig lager.

Elk jaar per 1 januari en 1 juli wordt het minimumloon aangepast. Minimumloonbedragen zijn vastgesteld per maand, per week en per (werk)dag. Een minimumloon per uur kent de wet niet.

Het uurloon per branche kan verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Tabel minimumloon

Minimumloon per maand fulltime (bruto bedragen per 1 januari 2021 en 1 juli 2021)

Leeftijd 1 jan 2021 1 juli 2021
21 jaar (minimumloon) € 1.684,80 € 1.701,00
20 jaar (minimumjeugdloon) € 1.347,85 € 1.360,80
19 jaar (minimumjeugdloon) € 1.010,90 € 1.020,60
18 jaar (minimumjeugdloon) € 842,40 € 850,50
17 jaar (minimumjeugdloon) € 665,50 € 671,90
16 jaar (minimumjeugdloon) € 581,25 € 586,85
15 jaar (minimumjeugdloon) € 505,45 € 510,30

Wil je weten wat het minimumloon per week en per dag is? En wat is het minimumloon BBL? Bekijk alle minimumlonen in 2021.

Minimumloon per uur

De wet hanteert geen minimumlonen per uur. Toch kun je dit wel berekenen. Wil je weten wat het minimumloon per uur is of wat ongeveer het netto bedrag is? Volg onderstaande tips:

 1. Op de site van de Rijksoverheid staat een handige rekentool: minimumloon per uur.
 2. Wat is ongeveer het netto bedrag? Op Loonwijzer.nl staat een bruto/netto-check.
 3. Valt je bedrijf onder een cao? Dan betaal je het loon dat in deze cao staat. Dit cao-loon mag niet lager zijn dan het minimumloon. 
 4. Vakantiegeld? Bovenop het loon moet je vakantiegeld betalen. Dat is 8 procent van het brutoloon.
 5. Nog geen 15 jaar? Voor jongeren onder de 15 jaar is er geen wettelijk minimumloon afgesproken. 
  branche risico

  Ken jij de risico's al?

  Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

3. Waarom bestaat het minimumloon?

Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Schijnconstructies

Ook zogenoemde schijnconstructies worden bestreden. Met de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies wil het kabinet een einde maken aan oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld doordat andere werkgevers voor minder geld personeel inhuren, terwijl jij netjes het minimumloon betaalt.

4. Hoe is het minimumloon opgebouwd?

Het wettelijk minimumloon is opgebouwd uit het basisloon en een aantal toeslagen, zoals voor ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden.

Ook worden prestatiebeloningen zoals een maandelijkse provisie en beloningen van derden die uit het werk voortvloeien meegeteld. Denk hierbij aan fooien. Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.

In je cao kan een minimumloon staan dat hoger is dan het wettelijk minimumloon.

5. Welke inkomsten tellen niet mee?

De volgende vergoedingen voor personeel komen bovenop het minimumloon:

Werk je samen met aannemers of onderaannemers?

Op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is niet alleen de aannemer zelf aansprakelijk wanneer hij verzuim­t het cao-loon of het minimumloon te betalen aan zijn werknemers. Ook jij bent als opdrachtgever aansprakelijk.

6. Hoe zit het precies met minimumjeugdloon?

Het minimum jeugdloon geldt voor werknemers van 15 tot 21 jaar. Werknemers van 21 jaar en ouder verdienen nu het standaard minimumloon. De hoogte van het minimumjeugdloon is afhankelijk van de leeftijd van je werknemer.

Uitkering Wajong

De enige uitzondering op de hoogte van het minimumjeugdloon geldt voor jongeren met een Wajong-uitkering. In enkele gevallen (als je dit hebt aangevraagd bij het UWV) kan het loon lager zijn dat het minimumjeugdloon.

7. Minimumloon, wat gaat er vaak mis?

In de praktijk blijkt dat een aantal zaken vaak mis gaat bij werkgevers. Bijvoorbeeld:

 • Een werkgever vergeet de halfjaarlijkse verhoging van het minimumloon door te voeren.
 • Het minimumjeugdloonsalaris wordt niet verhoogd nadat een werknemer de leeftijd van 21 jaar bereikt en dus recht heeft op het volwassen minimumloon.
 • Een werkgever vergeet de verhoging door te voeren nadat een werknemer (15-22 jaar) een jaar ouder is geworden. De hoogte van het minimumjeugdloon is leeftijdsafhankelijk.
 • Een werkgever maakt met een werknemer een nettoloonafspraak. Het wettelijke minimumloon wordt berekend als brutobedrag. Hij heeft daarbij niet in de gaten dat het bijbehorende brutoloon lager is dan het wettelijke minimumloon.
 • Het uurloon van een parttimer wordt verkeerd berekend, hierdoor verdient de werknemer minder dan het minimumloon.
 • De minimumvakantiebijslag wordt vergeten. Naast het recht op een minimumloon hebben werknemers ook recht op een minimumvakantiebijslag van 8 procent van het brutojaarloon.

Zorg voor een heldere loonadministratie en een volledige loonstrook. Daarmee voorkom je onnodige fouten, conflicten en boetes.

Heb jij al een volledig beeld van je personeels­kosten? Bekijk een overzicht en nuttige bespaartips in het gratis whitepaper Wat zijn de kosten van personeel?

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Meest gelezen

Dit zijn de kosten van personeel

87521 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Whitepapers en online tests