Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Minimumloon 7 vragen
Minimumloon 7 vragen

Minimumloon, 7 vragen en antwoorden

Wie hebben recht op het minimumloon? Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? Hoe zit het met jeugdloon? Zeven vragen en antwoorden voor werkgevers.

Het wettelijk minimumloon is het loon dat jij je werknemers minimaal moet betalen. Zeven belangrijke vragen en antwoorden:

1. Wie heeft recht op wettelijk minimumloon?

Alle medewerkers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit wordt geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit wettelijke minimum is van toepassing op zowel vast als tijdelijk personeel.

Arbeidskrachten met een flexibel contract hebben er dus ook recht op. Denk aan oproepkrachten, invalkrachten en uitzendkrachten. Ook buitenlands personeel moet je het minimumloon betalen.

Minimum jeugdloon voor werknemers onder 21 jaar

Werknemers die nog geen 21 jaar zijn hebben recht op een vastgesteld deel van het wettelijk minimumloon. Ook wel het minimum jeugdloon genoemd. Zo krijgen werknemers van 20 jaar 80% van het WML, werknemers van 19 jaar krijgen 60% en werknemers van 18 jaar 50%. Ook voor werknemers van 15, 16 en 17 jaar is er een minimum jeugdloon bepaald. In de tabel hieronder zie je alle bedragen.

2. Hoe bereken je het wettelijk minimumloon?

De hoogte van het brutominimumloon is afhankelijk van hoeveel uur je medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimumloon evenredig lager. Sinds de invoering van een wettelijk minimumloon per uur in 2024, is het loon van je werknemers eenvoudig te berekenen. Je kijkt simpelweg naar het aantal uren dat je werknemer werkt om ook een minimum maandloon vast te stellen.

Elk jaar per 1 januari en 1 juli wordt het wettelijk minimumloon aangepast. Het uurloon per branche kan verschillen, afhankelijk van de cao. Cao-lonen zijn nooit lager dan het wettelijk minimumloon. Dat is de ondergrens.

Minimumloon 2024

Op 1 januari 2024 ging het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Voor het eerst wordt er een uurloon gehanteerd als basis voor alle werknemers in Nederland. Bekijk het minimumuurloon per leeftijd in 2024. Alle bedragen op een rij:

LeeftijdUurloon 1 jan 2024Uurloon 1 juli 2024
21 jaar en ouder€ 13,27€ 13,68
20 jaar€ 10,62€ 10,95
19 jaar€ 7,96€ 8,21
18 jaar€ 6,64€ 6,85
17 jaar€ 5,24€ 5,40
16 jaar€ 4,58€ 4,72
15 jaar€ 3,98€ 4,10

Stijging minimumloon 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 gaat het minimumloon opnieuw omhoog. Door de normale indexatie stijgt het uurloon met 3,09%. Daarnaast is er geen extra stijging van 1,2% - dat plan werd afgekeurd door de Eerste Kamer. Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals de AOW, bijstand en de Wajong stijgen mee met het wettelijk minimumloon.

Wil je weten wat het minimumloon per week en per dag is? En wat is het minimumloon BBL eigenlijk? Bekijk alle bedragen en berekeningen: 

Wettelijk minimumuurloon 2024

Sinds 2024 is er dus een wettelijk minimumuurloon. Dat betekent dat er geen minimumlonen per dag, week en maand meer voorgeschreven worden door de wet. Je kunt zelf het minimumloon berekenen per maand, afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week.

Van maandloon naar minimumuurloon

Door de invoering van het minimumuurloon in 2024 is er veel veranderd. Dit zijn de belangrijkste gevolgen voor werkgevers:

 • Stijging minimumloon voor fulltimers 36+ uur
  Als je bedrijf de lonen baseert op het minimumloon en een full-time werkweek van meer dan 36 uur, leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een automatische loonsverhoging. Hanteer je bijvoorbeeld een fulltime werkweek van 40 uur, dan betaal je ongeveer 10% meer loon sinds 2024.
 • Cao op de schop
  De salarisschalen in een cao zijn opnieuw berekend op basis van het minimumuurloon. Zorg dus dat je altijd de nieuwste salaristabellen gebruikt in 2024 en daarna. Kijk op 1 januari en op 1 juli of er nieuwe loontabellen zijn. Ook tussendoor kunnen de cao-lonen stijgen door onderhandelingen.
 • Contracten aanpassen
  Ook de afspraken in contracten moeten soms aangepast worden. Je mag nog altijd een vaste beloning per maand afspreken, als er ook sprake is van een vast overeengekomen arbeidsduur per week. Maar die vaste beloning mag omgerekend niet onder het wettelijk minimumuurloon komen.
 • Loonadministratie
  Pas ook je loonadministratie aan naar de berekening volgens het nieuwe wettelijke minimumuurloon. Controleer of je (online) software aan de nieuwe eisen voldoet en zorg voor een correcte vermelding op de loonstrook van je werknemer.

Bekijk meer vragen en antwoorden over het minimumuurloon.

Tips rondom betaling minimumlonen

Waar moet je rekening mee houden rondom de uitbetaling van minimumlonen? 5 tips voor werkgevers:

 1. Hoe bereken je het minimumloon per week of per maand? Op de site van de Rijksoverheid staan handige rekenvoorbeelden.
 2. Wat is ongeveer het netto bedrag? Op Loonwijzer.nl staat een bruto/netto-check.
 3. Valt je bedrijf onder een cao? Dan betaal je het loon dat in deze cao staat. Dit cao-loon mag niet lager zijn dan het wettelijke minimumloon. 
 4. Vakantiegeld? Bovenop het loon moet je vakantiegeld betalen. Dat is 8 procent van het brutoloon.
 5. Nog geen 15 jaar? Voor jongeren onder de 15 jaar is er geen wettelijk minimum salaris afgesproken. Houd wel rekening met de regels voor werktijden van jongeren.

branche risico

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

3. Waarom bestaat het minimumloon?

Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Schijnconstructies

Ook zogenoemde schijnconstructies worden bestreden. Met de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies wil het kabinet een einde maken aan oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld doordat andere werkgevers voor minder geld personeel inhuren, terwijl jij netjes het wettelijke loon betaalt.

4. Hoe is het minimumloon opgebouwd?

Het wettelijk minimumloon is opgebouwd uit het basisloon en een aantal toeslagen, zoals voor ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden.

Ook worden prestatiebeloningen, zoals een maandelijkse provisie, en beloningen van derden die uit het werk voortvloeien meegeteld. Denk hierbij aan fooien. Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.

In je cao kan een minimumloon staan dat hoger is dan het wettelijk minimumloon.

5. Welke inkomsten tellen niet mee?

De volgende vergoedingen voor personeel komen bovenop het minimumloon:

Let op met keten­aansprakelijkheid

Werk je samen met aannemers of onderaannemers? Op grond van de Wet keten­aansprakelijkheid (WKA) is niet alleen de aannemer zelf aansprakelijk wanneer hij verzuim­t het cao-loon of het minimumloon te betalen aan zijn werknemers. Ook jij bent als opdrachtgever aansprakelijk.

6. Hoe zit het precies met minimumjeugdloon?

Het minimum jeugdloon geldt voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar. Werknemers van 21 jaar en ouder verdienen nu het standaard minimumloon. De hoogte van het minimumjeugdloon is afhankelijk van de leeftijd van je werknemer.

Uitkering Wajong

De enige uitzondering op de hoogte van het minimumjeugdloon geldt voor jongeren met een Wajong-uitkering. In enkele gevallen (als je dit hebt aangevraagd bij het UWV) kan het loon lager zijn dat het minimumjeugdloon.

7. Wettelijk minimumloon, wat gaat er vaak mis? Minimumloon hoeveel

In de praktijk blijkt dat een aantal zaken vaak mis gaat bij werkgevers.

Bijvoorbeeld:

 • Een werkgever vergeet de halfjaarlijkse verhoging van het minimumloon door te voeren.
 • Het minimumjeugdloonsalaris wordt niet verhoogd nadat een werknemer de leeftijd van 21 jaar bereikt en dus recht heeft op het volwassen minimumloon.
 • Een werkgever vergeet de verhoging door te voeren nadat een werknemer (15-22 jaar) een jaar ouder is geworden. De hoogte van het minimumjeugdloon is leeftijdsafhankelijk.
 • Een werkgever maakt met een werknemer een nettoloonafspraak. Het wettelijke minimumloon wordt berekend als brutobedrag. Hij heeft daarbij niet in de gaten dat het bijbehorende brutoloon lager is dan het wettelijke minimumloon.
 • Het uurloon van een parttimer wordt verkeerd berekend, hierdoor verdient de werknemer minder dan het minimumloon.
 • De minimumvakantiebijslag wordt vergeten. Naast het recht op een minimumloon hebben werknemers ook recht op een minimumvakantiebijslag van 8 procent van het brutojaarloon.

Zorg voor een heldere loonadministratie en een volledige loonstrook. Daarmee voorkom je onnodige fouten, conflicten en boetes.

Heb jij al een volledig beeld van je personeels­kosten? Bekijk een overzicht en nuttige bespaartips in het gratis whitepaper Wat zijn de kosten van personeel?

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Meer vragen over wettelijk minimumloon

 • Welke personeels­kosten zijn er?

  Personeels­kosten kun je verdelen in vier categorieën: Je hebt (1) directe loonkosten, zoals het salaris en vakantiegeld, (2) indirecte loonkosten, zoals onkostenvergoedingen en pensioen, (3) verplichte premies en bijdragen, ook wel loonheffingen genoemd en (4) overige personeels­kosten, zoals kosten voor werkplekken en werkkleding. Bekijk een overzicht van de kosten van personeel.

 • Wanneer is het minimumloon hoger?

  Het wettelijke minimumloon geldt als basis voor alle werknemers in Nederland. Dit minimum salaris wordt elk halfjaar aangepast. Toch kunnen er voor bepaalde beroepen hogere minimumlonen zijn. Dit is afhankelijk van de cao voor jouw branche. In de horeca gelden bijvoorbeeld andere minimumlonen dan in de detailhandel.

 • Voor welke leeftijden is er een wettelijk minimum loon?

  Het minimum loon geldt voor alle werknemers vanaf 21 jaar tot aan de AOW-leeftijd. Voor werknemers van 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar en 20 jaar geldt een minimum jeugdloon. Dit loon is gebaseerd op een percentage van het minimum loon voor volwassenen. De jeugdlonen stijgen elk halfjaar mee met het standaard minimumloon.

 • Wat is loonheffing?

  Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die op het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.

 • Hoe kun je besparen op personeels­kosten?

  Er zijn slimme manieren om te besparen op de kosten van personeel. Maak bijvoorbeeld gebruik van subsidies, geef prestatieloon en beperk onnodige personeels­kosten met de juiste verzekeringen. Lees meer over slim besparen in het gratis whitepaper over personeels­kosten.

 • Wat is het wettelijk minimumuurloon in 2024?

  Sinds 2024 is er voor het eerst een wettelijk minimumuurloon. Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 is 13,27 euro per uur. Op 1 juli 2024 stijgt het minimum uurloon naar 13,68 euro bruto. Bekijk alle bedragen per leeftijd.

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 januari is dat 13,27 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat is het minimumloon vanaf 1 juli 2024? Bekijk het minimumloon per leeftijd.

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Whitepapers en online tests