Minimum jeugdloon bedragen leeftijd
Minimum jeugdloon bedragen leeftijd

Minimum jeugdloon, hoe werkt het?

26137 Naast het minimumloon voor volwassenen is er ook een minimum jeugdloon. Wat is het minimum jeugdloon precies? Welke regels gelden er per leeftijd? Een overzicht voor ondernemers met personeel.

1. Wat is minimum jeugdloon?

Minimum jeugdloon is het loon dat je minimaal moet betalen aan werknemers onder de 21 jaar. De regels voor het minimum jeugdloon in Nederland zijn gekoppeld aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

Daarnaast kunnen er ook extra regels zijn voor het minimumloon per leeftijd. De regels voor jouw branche of bedrijf vind je in de cao die eventueel van toepassing is. Het minimumloon in je cao kan namelijk hoger zijn dan het wettelijk minimumloon en dit geldt ook voor het minimum jeugdloon.

2. Hoe bereken je het minimum jeugdloon?

Het minimum jeugdloon wordt berekend aan de hand van het minimumloon voor volwassenen (vanaf 21 jaar). Het minimum jeugdloon is een percentage van het minimumloon. Per leeftijd is er een eigen percentage van toepassing.

Percentages minimum jeugdloon

Leeftijd Percentage
21 jaar 100%
20 jaar 80%
19 jaar 60%
18 jaar 50%
17 jaar 39,5%
16 jaar 34,5%
15 jaar 30%

Hoe hoog is het minimum jeugdloon nu? Bekijk de actuele bedragen per leeftijd.

3. Wanneer wordt het minimum jeugdloon aangepast?

Het minimumloon en minimum jeugdloon worden ieder halfjaar aangepast, op 1 januari en 1 juli. Controleer dus regelmatig of het loon van jouw werknemers nog op of boven het minimum is.

Ook als je werknemer een jaar ouder wordt, geldt er waarschijnlijk een nieuw minimumloon voor hem. Houd dit dus goed in de gaten en pas het loon zo nodig aan.

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen in het minimumloon? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.

4. Wat is het minimum jeugdloon per uur?

De wet noemt geen minimumlonen per uur. Je kunt het minimum uurloon zelf berekenen. Wil je weten wat het minimum jeugdloon per uur is voor jouw werknemer? En hoe je het nettoloon berekent?

Lees de onderstaande tips:

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

5. Wat valt niet onder het minimum jeugdloon?

Het minimum jeugdloon is nog exclusief een aantal andere loonkosten. Je moet bijvoorbeeld verplicht vakantiegeld betalen, namelijk 8 procent van het brutoloon.

En misschien geef je ook wel andere vergoedingen en uitkeringen. De volgende vergoedingen voor personeel komen bovenop het minimum jeugdloon:

Bekijk een overzicht van personeels­kosten. Download het gratis whitepaper 'Wat zijn de kosten van personeel?'

6. Hoe zit het met loon onder de 15 jaar?

Het minimum jeugdloon geldt sinds 1 juli 2017 voor werknemers van 15 tot 21 jaar. Werknemers van 21 jaar en ouder verdienen nu het standaard minimumloon. 

Voor jongeren onder de 15 jaar is er geen wettelijk minimumloon afgesproken. Je mag zelf loonafspraken maken met werknemers onder de 15 jaar, tenzij je cao regels hierover bevat .

Jonge werknemers mogen niet alle werkzaamheden doen. Houd rekening met de regels en werktijden voor jongeren.

Aandachtspunten minimum jeugdloon

  • Mogelijk lager loon bij Wajong Een uitzondering op de hoogte van het minimum jeugdloon is er voor jongeren met een Wajong-uitkering. In sommige gevallen, als je dit hebt aangevraagd bij het UWV, kan het loon lager zijn dat het minimum jeugdloon.
  • Lager loon BBL-contractenVoor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeids­overeenkomst hebben vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geldt ook een lager minimumloon. Bekijk de actuele bedragen.
  • Voorkom onderbetalingWaarom is het belangrijk minimaal het minimum jeugdloon te betalen? Als je dit niet doet, is er sprake van onderbetaling en mogelijk zelfs van uitbuiting. Die reputatie wil je natuurlijk niet hebben als werkgever. Daarnaast kan dit een boete opleveren van de Inspectie SZW.
  • Zorg voor een goede administratieMet een goede loonadministratie voorkom je onnodige fouten, conflicten en boetes. Je kunt dan eenvoudig zien of alle lonen voldoen aan het geldende minimum jeugdloon. Geef je werknemers een loonstrook die aan de eisen voldoet. Dan is het voor hen ook helder.

Branches ondernemers

Welke risico's loop ik?

Een adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Meest gelezen

Wat is het minimumloon in 2022?

249632 Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Dit is het minimumloon 2023

182686 In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Er is sprake van een stijging van ruim 10 procent. Wat is het minimumloon in 2023?

Dit zijn de kosten van personeel

169614 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Whitepapers en online tests