Immigranten buitenlanders vluchtelingen personeel
Immigranten buitenlanders vluchtelingen personeel

Buitenlanders en immigranten werven, zo doe je dat

Goed personeel is schaars in Nederland. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor het inhuren van buitenlandse werknemers. Hoe pak je dat aan en waar moet je op letten?

Heb jij ook moeite met het werven van goed personeel en zoek je naar een creatieve oplossing voor je personeels­tekort? Denk dan eens aan het inhuren van buitenlandse werknemers of immigranten die op zoek zijn naar een baan in Nederland.

Wat dacht je van een kok uit Spanje, Griekenland of Afghanistan? En bedienend personeel uit Portugal of Italië? Je ziet het steeds vaker. Restaurants in Nederland halen talentvolle en harde werkers met name uit Zuid-Europa.

Buitenlanders werven

Het is niet altijd makkelijk om in het buitenland horeca­personeel te werven. Hoe ga je ze vinden? Hoe krijg je ze zover om naar Nederland te komen?

Gelukkig staat de Nederlandse arbeidsmarkt goed bekend, dus het loont de moeite om het te proberen. En in sommige landen zijn juist geschoolde horecamedewerkers die staan te springen om een baan. Dit kun je doen:

1. Werven binnen de EER

Sinds 1992 kent de Europese Unie (EU) vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Dit betekent dat je vrij gemakkelijk werknemers uit de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) plus Zwitserland kunt aannemen of inhuren. Een werkvergunning is niet nodig.

Ondersteuning voor het werven van personeel binnen de EER krijg je via de website Werk.nl van het UWV. Samen met de European Employment Services (EURES) biedt het UWV de volgende diensten aan:

Kort verblijf en grensarbeiders

Komt je werknemer korter dan 90 dagen werken? Dan heeft hij een visum voor kort verblijf nodig. Dit geldt ook voor grensarbeiders.

2. Werven buiten de EER

Je moet volgens de regels eerst minimaal vijf weken zoeken naar geschikte kandidaten binnen de EER. Pas als dat niet lukt, mag je werknemers van buiten de EER gaan werven. Je krijgt dan wel met strengere regels te maken, want van vrij verkeer, zoals binnen de EER, is geen sprake meer.

Werknemers van buiten de EER hebben meestal een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig om in Nederland te mogen werken. Alleen in een enkel geval voldoet een tewerkstellingsvergunning (twv).

TWV of GVVA aanvragen

Wanneer heb je een TWV of GVVA nodig? En hoe werkt de aanvraag? Dat lees je in het artikel over de tewerkstellingsvergunning.

Buitenlanders in dienst

Lees meer over de wetten en regels rond het inhuren en in dienst nemen van buitenlanders.

Bonus: persoonlijke rapport

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je dat personeel gemotiveerd blijft? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel.

Immigranten werven

In plaats van je werknemers vanuit het buitenland naar Nederland te halen, kun je natuurlijk ook werven onder buitenlanders die al in Nederland verblijven.

De laatste jaren heeft Nederland heel wat vluchtelingen en asielzoekers opgenomen die maar wat graag aan de slag gaan. Dit zijn je opties:

1. Een vluchteling in dienst nemen

Een vluchteling met een (tijdelijke) verblijfsvergunning heet ook wel een statushouder. Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Zij mogen dus gewoon werken.

Je kunt dit eenvoudig checken door de verblijfsvergunning te controleren. Daarop moet zijn aangetekend: 'Arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist'.

Als je een statushouder in dienst neemt, kan dat jouw bedrijf veel opleveren. Naast de voldoening die het geeft om een vluchteling te helpen, zet je ook een extra stap richting maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je laat daarmee zien dat je goed werkgeverschap belangrijk vindt en dat kan je bedrijf veel opleveren.

Bovendien kun je in aanmerking komen voor fiscale voordelen en subsidies voor personeel. Er zijn ook opleidingsprogramma’s die vluchtelingen in korte tijd omscholen tot een beroep waar in Nederland veel behoefte aan is. Misschien kun je aanhaken bij zulke initiatieven.

Vluchteling aannemen

Landelijke en lokale vluchtelingenorganisaties weten meer over de mogelijkheden om een vluchteling in dienst te nemen.

Wil je een vluchteling in dienst nemen? Bekijk bijvoorbeeld het aanbod op het platform RefugeeWork. Via dit platform kun je duizenden statushouders vinden met ervaring in verschillende branches.

2. Een asielzoeker in dienst nemen

Vluchtelingen die nog geen (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben, maar wel in de aanvraagprocedure zitten, noemen we asielzoekers.Horeca buitenlanders werving zoeken regels asielzoekers

Een asielzoeker mag niet meer dan 24 weken per jaar betaald werk doen. Hij moet in het bezit zijn van een vreemdelingenidentiteitsbewijs en hij moet al zes maanden of langer in de asielprocedure zitten.

Wil je een asielzoeker in dienst nemen, dan ben je als werkgever verplicht om bij het UWV eerst een tewerkstellingsvergunning (twv) aan te vragen. Je kunt dit eenvoudig checken door het vreemdelingenidentiteitsbewijs te controleren. Daarop moet zijn aangetekend: 'Twv vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan'. 

Stappenplan vluchteling

Wil je snel weten of je een vluchteling in jouw bedrijf kunt laten werken? Bekijk dan het stappenplan van het ministerie van SZW.

Werven via een uitzendbureau

Laat je het inhuren van buitenlanders of vluchtelingen liever over aan een uitzendbureau? Dat kan prima, er zijn tal van intermediairs die zich hierin hebben gespecialiseerd.

Het is wel van belang om na te gaan of het uitzendbureau waarmee je zaken doet betrouwbaar is. Twee tips:

 • Doe bij voorkeur alleen zaken met uitzendbureaus die lid zijn van de ABU of de NBBU, de twee werkgeversorganisaties voor uitzendbureaus. Zij moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.
 • Check ook of het uitzendbureau een SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid heeft. Dan weet je zeker dat het bureau alle verplichtingen nakomt.

Kok uit Spanje?

Er zijn online allerlei vacaturesites voor het werven van horeca­personeel uit het buitenland. Een mooi voorbeeld is Koksuitspanje.nl. Daar kun je vacatures plaatsen en cv's bekijken van koks en hospitality medewerkers (obers, gastvrouwen, etc) uit Spanje.

Voorkom een boete

Ook personeel uit het buitenland heeft recht op het minimumloon in de horeca. Betaal je ze minder? Dan kun je een boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Dat wil je natuurlijk niet. Lees meer over onderbetaling en uitbuiting voorkomen.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Vragen over buitenlanders in de horeca

 • Wanneer is er een personeels­tekort?

  Als een bedrijf niet genoeg werknemers heeft is er sprake van een personeels­tekort. Als er meerdere bedrijven in een branche of regio moeite hebben met het vinden van personeel is er sprake van een breder personeels­tekort. In veel regio's in Nederland is er een structureel tekort aan personeel in de horeca. Met name koks en bedienend personeel zijn schaars.

 • Hoe kom je tot een passend loon voor horeca­personeel uit het buitenland?

  Houd altijd rekening met het minimumloon in jouw branche. Buitenlanders hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de rest van je personeel. Op basis van de horeca-cao is er regelmatig een wijziging in het minimumloon. Maak samen met je werknemer afspraken voor een goed loon. Maar wat is redelijk in de huidige markt? Lees het artikel Loon bepalen voor een nieuwe werknemer.

 • Wat is het uurloon in de horeca?

  In de horeca wordt vaak gewerkt met uurlonen. Hoe bereken je het uurloon voor een nieuwe werknemer? Lees het artikel over uurloon in de horeca.

 • Hoe kun je vakantiewerkers inschakelen?

  In de zomermaanden kun je bijvoorbeeld vakantiewerkers inzetten uit Nederland of uit het buitenland. Let wel op dat je hen ook minimaal het loon geeft dat bij hun leeftijd hoort. Houd je aan de cao-regels voor invalkrachten en seizoenkrachten.

 • Welke aandachtspunten zijn er bij werving in de horeca?

  Omdat het niet eenvoudig is om geschikt horeca­personeel te vinden, is het heel belangrijk gericht te werven. Zorg dat je de juiste doelgroep aanspreekt en maak gebruik van verschillende methodes. Lees meer over personeel werven in de horeca.

Meest gelezen

Minimumloon in de horeca, zo werkt het

Wat is het minimumloon in de horeca? En wat betaal je als een horecawerknemer nog maar 16, 17, 18, 19 of 20 jaar is? Alles over het minimumloon en minimumjeugdloon in de horeca.

Nulurencontract in de horeca, dit zijn de regels

Het werk in de horeca is niet altijd voorspelbaar en kent pieken en dalen. Met een nulurencontract kun je op een flexibele manier hierop inspelen. Wel moet je als horecaondernemer rekening houden met de wet en de horeca-cao. Wat zijn de regels voor het nulurencontract horeca?

Uurloon in de horeca, hoe zit het precies?

In de horeca wordt vaak gewerkt met een uurloon. Hoe bereken je het uurloon? Wat is het minimumuurloon in de horeca? En betaal je een hoger uurloon op feestdagen en zondagen? Zo zit het.

Whitepapers en online tests