Wat is een tewerkstellingsvergunning
Wat is een tewerkstellingsvergunning

Tewerkstellingsvergunning, wanneer is die nodig?

Als je een werknemer uit het buitenland inzet voor jouw bedrijf, heb je soms een tewerkstellingsvergunning nodig. Wat is dat precies? En in welke gevallen heb je zo'n werkvergunning nodig? Lees meer over de aanvraag en de voorwaarden.

Wat dacht je van een werknemer uit Syrië, Oekraïne of Afghanistan? Waarom niet? Voor veel bedrijven in Nederland is dit een goede oplossing voor hun personeels­tekort.

Maar hoe regel je dat? Mag je zomaar een immigrant of vluchteling in dienst nemen? Lees meer over de tewerkstellingsvergunning of werkvergunning.

Wat is een tewerkstellingsvergunning?

Een tewerkstellingsvergunning is een type werkvergunning. Het is een bewijs dat iemand mag werken in Nederland en specifiek bij jouw bedrijf.

Als werkgever vraag je de vergunning aan voor je werknemer. In sommige gevallen kan je beoogde werknemer ook zelf een werkvergunning aanvragen.

Welke werkvergunningen zijn er?

Er zijn twee soorten werkvergunningen:

 • Tewerkstellingsvergunning (TWV)
 • Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

Welke werkvergunning je moet aanvragen, hangt met name af van hoelang je werknemer in Nederland komt werken. Voor het aanvragen van een TWV of GVVA gelden dezelfde voorwaarden. Een TWV vraag je aan bij het UWV en een GVVA via de INDImmigratie- en Naturalisatiedienst.

Wanneer is een tewerkstellingsvergunning nodig?

Als je een werknemer uit het buitenland wil inzetten, dan heb je in de volgende drie gevallen een werkvergunning nodig:

 1. Je neemt iemand in dienst van buiten de EU/EER of Zwitserland.
 2. Je werknemer gaat ander werk doen dan waarvoor eerder een werkvergunning is verleend.
 3. De werkvergunning van je werknemer verloopt binnenkort.

Een werkvergunning is nodig voor vrijwel alle werkzame personen die aan één van deze criteria voldoet, dus ook voor stagiairs en freelancers.

Wanneer is een GVVA nodig?

Je vraagt een Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) aan als je beoogde werknemer langer dan drie maanden (90 dagen) in Nederland komt werken en wonen en hij nog geen verblijfsvergunning heeft.

Een GVVA vraag je aan bij de IND. Je werknemer kan dit ook zelf doen. De voorwaarden zijn afhankelijk van de categorie (groep) waarin je buitenlandse werknemer is ingedeeld.

Voorkom een boete

Ook personeel uit het buitenland heeft recht op het minimumloon. Betaal je ze minder? Dan kun je een boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Je mag in dat geval ook 5 jaar lang geen nieuwe werkvergunningen meer aanvragen.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Wanneer is een werkvergunning niet nodig?

Voor een aantal groepen werknemers hoef je geen werkvergunning aan te vragen. Soms gelden er wel andere voorwaarden voor het in dienst nemen van een buitenlandse werknemer.

Op de website van het UWV vind je alle uitzonderingen en voorwaarden per groep.

Werknemer uit Oekraïne

Het gaat bijvoorbeeld om vluchtelingen uit Oekraïne. Voor hen geldt de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie.

Zij hebben dus geen werkvergunning nodig. Je moet wel doorgeven aan het UWV dat je iemand uit Oekraïne laat werken in je bedrijf.

Verder is het opstellen van een arbeids­overeenkomst verplicht voor werknemers uit Oekraïne. Ze hebben dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Bijvoorbeeld het recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.

Werk je volgens een cao, dan geldt deze ook voor je werknemer uit Oekraïne.

Binnen Europa geen werkvergunning nodig

Een werkvergunning is niet nodig voor de meeste werknemers uit Europa. Sinds 1992 kent de Europese Unie (EU) vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.

Dit betekent dat je vrij gemakkelijk werknemers uit de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) plus Zwitserland kunt aannemen of inhuren.

Regels voor werving

Je bent zelfs verplicht om eerst te werven binnen de EER. Lees meer over de regels voor werving van buitenlanders en immigranten.

Verblijfsvergunning als werkvergunning

Een vluchteling met een (tijdelijke) verblijfsvergunning heet ook wel een statushouder. Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Zij mogen dus gewoon werken.

Maar hoe weet je of een sollicitant hieraan voldoet? Je kunt dit eenvoudig checken door de verblijfsvergunning te controleren. Daarop moet zijn aangetekend: 'Arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist'.

Vluchteling aannemen

Landelijke en lokale vluchtelingenorganisaties weten meer over de mogelijkheden om een vluchteling in dienst te nemen.

Nog geen verblijfsvergunning?

Vluchtelingen die nog geen (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben, maar wel in de aanvraagprocedure zitten, noemen we asielzoekers. Wil je een asielzoeker in dienst nemen? Dan moet je wel een tewerkstellingsvergunning (twv) aanvragen.

Je kunt dit eenvoudig checken door het vreemdelingenidentiteitsbewijs te controleren. Daarop moet zijn aangetekend: 'Twv vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan'.

Een asielzoeker mag niet meer dan 24 weken per jaar betaald werk doen. Hij moet in het bezit zijn van een vreemdelingenidentiteitsbewijs en hij moet al zes maanden of langer in de asielprocedure zitten.

Stappenplan vluchteling inzetten voor werk

Wil je snel weten of je een vluchteling in jouw bedrijf kunt laten werken? Bekijk dan een handig stappenplan van het ministerie van SZW.Tewerkstellingsvergunning of werkvergunning

Tewerkstellingsvergunning aanvragen

Het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning (twv) doe je via het UWV. Voor een succesvolle aanvraag moet je in ieder geval aan drie voorwaarden voldoen:

 • Je werknemer heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • Je houdt je aan de arbeidsvoorwaarden.
 • Je hebt de wetten uit het arbeidsrecht niet (recent) overtreden.

Verder kunnen er nog speciale voorwaarden gelden per categorie (groep). Via de website van het UWV kun je alle voorwaarden bekijken. Je ziet dan ook welke documenten je moet meesturen met de aanvraag en hoelang de TWV geldig is voor jouw medewerker.

Formulier aanvraag TWV

Als je goed bent voorbereid, kun je via de website van het UWV een aanvraagformulier invullen: aanvragen tewerkstellingsvergunning (TWV).

Na het insturen van het formulier ontvang je binnen vijf weken bericht. Bij goedkeuring ontvang je de tewerkstellingsvergunning per post. Het originele document bewaar je in je bedrijfsadministratie en je geeft een kopie aan je werknemer.

GVVA aanvragen

Het aanvragen van een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) gaat via de IND. Je moet daarvoor meestal eerst 'erkend referent' worden. Daarna kun je een formulier invullen voor aanvraag van de GVVA.

Inhuur via een uitzendbureau

Je kunt buitenlanders of vluchtelingen ook inhuren via een uitzendbureau. Er zijn een aantal bureaus die zich hierin hebben gespecialiseerd. Controleer wel of het uitzendbureau betrouwbaar is. Twee vragen:

 1. Is het uitzendbureau lid van de ABU of de NBBU? Zij moeten dan aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.
 2. Heeft het uitzendbureau een SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid? Dan weet je zeker dat het bureau alle verplichtingen nakomt.

Werkvergunning via het uitzendbureau?

Huur je een buitenlandse werknemer in via een uitzendbureau en heeft dat bureau al een werkvergunning aangevraagd? Dan hoef je dit niet meer zelf te doen. Vraag wel altijd een kopie van de werkvergunning voor je eigen personeels­administratie.

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Vragen over tewerkstellingsvergunning

 • Wanneer is een visum en twv nodig?

  Als een werknemer korter dan 90 dagen in Nederland komt werken heeft hij meestal een visum voor kort verblijf nodig. Daarnaast moet je voor hem een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. Dit is ook van toepassing op grensarbeiders die in Nederland werken, maar in het buitenland wonen.

 • Hoeveel loon moet je een immigrant betalen?

  Iedereen die in Nederland werkt heeft recht op goede arbeidsvoorwaarden, ook vluchtelingen, immigranten, buitenlanders en asielzoekers. Houd altijd rekening met het minimumloon in jouw branche en de cao die van toepassing is. Verder kun je met je werknemer afstemmen wat een passend loon is.

 • Wat is een kennismigrant?

  Een kennismigrant is een hoogopgeleide werknemer die door zijn (wetenschappelijke) kennis bijdraagt aan de economie. Kennismigranten mogen alleen in Nederland werken als ze een geldige verblijfsvergunning hebben. Er is dan geen werkvergunning nodig.

 • Heb je een werkvergunning nodig voor een buitenlandse student?

  Je hoeft geen werkvergunning aan te vragen voor een stagiair die een opleiding volgt in Nederland en stage loopt voor zijn opleiding. De student heeft dan al een ‘verblijfsvergunning voor studie’ voor zijn opleiding. Je moet wel samen met de stagiair en de onderwijsinstelling een stageovereenkomst maken.

 • Welke aandachtspunten zijn er bij werknemers uit het buitenland?

  Hoe vind je nu geschikte medewerkers uit het buitenland? En waar moet je op letten bij het aannemen van een immigrant, asielzoeker of statushouder? Dat lees je in het artikel over buitenlanders en immigranten werven.

Meest gelezen

Wat is pre-employment screening?

De verkeerde persoon aannemen, dat wil je niet. Het kan zelfs grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Hoe verklein je de kans op een tragische mismatch? Zorg voor een goede pre-employment screening. Ontdek hoe het werkt, inclusief een voorbeeld.

Nieuwe werknemer in dienst, zo regel je het

Een nieuwe werknemer in dienst nemen is vaak spannend. Hoe ga je te werk? Wat moet je precies regelen bij de indiensttreding? Van de sollicitatieprocedure tot het contract, de werkplek en het inwerken. Bekijk dit overzicht voor ondernemers.

Formulier SFB-inventarisatie

In dit artikel kun je gratis het formulier SFB-inventarisatie downloaden in een Word-bestand. De brief is in te leveren op de eerste dag van de derde maand van de dienstbetrekking. Dit in verband met het verkrijgen van de no-riskpolis en het benutten van het loonkostenvoordeel.

Kwart ondernemers verwacht 'ongekende groei' in 2022

Bedrijven in Nederland hebben uiteenlopende verwachtingen in 2022. Eenderde van de ondernemers met personeel wil 'steady doorgaan', ruim een kwart wil vooral 'overleven', terwijl precies 25 procent juist 'ongekende groei' verwacht.

Whitepapers en online tests