Formulier SFB-inventarisatie
Formulier SFB-inventarisatie

Formulier SFB-inventarisatie

In dit artikel kun je gratis het formulier SFB-inventarisatie downloaden in een Word-bestand. De brief is in te leveren op de eerste dag van de derde maand van de dienstbetrekking. Dit in verband met het verkrijgen van de no-riskpolis en het benutten van het loonkostenvoordeel.

Voorbeeldbrief Formulier SFB-inventarisatie

Hieronder kun je een voorbeeldbrief 'formulier SFB-inventarisatie' gratis downloaden om de personen met een arbeidsgehandicaptenstatus in beeld te brengen of personen met Structureel functionele beperkingen (SFB).

Download gratis voorbeeldbrief

Ziektewetuitkering aanvragen in 2024

Als jouw werknemer onder de no-risk polis van UWV valt, kun je bij langdurige ziekte een ziektewetuitkering aanvragen. Je hebt dan niet de volledige loondoorbetalingsverplichting als werkgever.

Je mag personeel na tenminste twee maanden dienstverband vragen of zij onder de no-risk regeling van het UWV vallen. Dit kunnen werkgevers doen door dit schriftelijk uit te vragen bij de betreffende werknemer.

Deel 1 formulier SFB-inventarisatie in Word

voorbeeldbrief sfb formulier 2024

Deel 2 formulier SFB-inventarisatie in Word

Word formulier sfb 2024

Inhoud brief: Formulier SFB-inventarisatie

De werkgever hoeft in bepaalde situaties niet zelf het ziekengeld aan de werknemer te betalen maar wordt gecompenseerd door het UWV. De zogenaamde Ziektewet vangnet regeling.

De werkgever kan hier alleen maar gebruik van maken als ze zelf in kaart brengen wie er onder deze regeling vallen. Dit kunnen mensen zijn die een WAO, WAZ-Wajong, WIA uitkering hebben of ooit hebben gehad.

Elke medewerker die langer dan 2 maanden in dienst is, dient op verzoek van de werkgever verplicht bekend dient te maken of hij arbeidsgehandicapt is of dat er sprake is van structureel functionele beperkingen. De verplichting om deze informatie aan de werkgever te melden is opgenomen in artikel 38b van de Ziektewet.

In het kader van het benutten van de verschillende subsidie mogelijkheden brengen wij van alle medewerkers in kaart of er functionele beperkingen zijn of dat werknemer nog beschikt over een arbeidsgehandicaptenstatus.

We verzoeken u derhalve om de hieronder vermelde vragen naar waarheid in te vullen en voor [ datum ] in bijgevoegde antwoordenveloppe retour te sturen naar ... Ook indien u geen functionele beperkingen heeft of niet beschikt over de status arbeidsgehandicapt bent u verplicht het formulier te retourneren. Indien u dit bevestigt, zullen wij u vragen om bij het UWV een doelgroepverklaring aan te vragen zodat wij gebruik kunnen maken van subsidiemogelijkheden.

Langdurig ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Meest gelezen

Wat is pre-employment screening?

De verkeerde persoon aannemen, dat wil je niet. Het kan zelfs grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Hoe verklein je de kans op een tragische mismatch? Zorg voor een goede pre-employment screening. Ontdek hoe het werkt, inclusief een voorbeeld.

Nieuwe werknemer in dienst, zo regel je het

Een nieuwe werknemer in dienst nemen is vaak spannend. Hoe ga je te werk? Wat moet je precies regelen bij de indiensttreding? Van de sollicitatieprocedure tot het contract, de werkplek en het inwerken. Bekijk dit overzicht voor ondernemers.

Tewerkstellingsvergunning, wanneer is die nodig?

Als je een werknemer uit het buitenland inzet voor jouw bedrijf, heb je soms een tewerkstellingsvergunning nodig. Wat is dat precies? En in welke gevallen heb je zo'n werkvergunning nodig? Lees meer over de aanvraag en de voorwaarden.

Kwart ondernemers verwacht 'ongekende groei' in 2022

Bedrijven in Nederland hebben uiteenlopende verwachtingen in 2022. Eenderde van de ondernemers met personeel wil 'steady doorgaan', ruim een kwart wil vooral 'overleven', terwijl precies 25 procent juist 'ongekende groei' verwacht.

Whitepapers en online tests