Maximum dagloon uitkering
Maximum dagloon uitkering

Wat is het maximum dagloon?

925 Als werkgever krijg je soms te maken met het maximum dagloon. Wat is het maximum dagloon precies? En hoe bereken je het maximum maandloon? Bekijk vragen en antwoorden van werkgevers over het maximum dagloon 2021.

Het UWV stelt ieder jaar een maximum dagloon vast. Dit is een grensbedrag voor de berekening van bepaalde uitkeringen voor werknemers en oud-werknemers. Het maximum dagloon is van toepassing op uitkeringen vanuit deze wetten:

  • Ziektewet (ZW)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheids­verzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Wet arbeid en zorg (WAZO)

Maximum dagloon 2021

Het maximum dagloon in 2021 is 225,57 euro bruto per dag. Dit bedrag kan elk halfjaar veranderen, op 1 januari en 1 juli. Op de website van het UWV vind je altijd het meest actuele maximum dagloon.

Maximum dagloon 2021 UWV

Dit is het maximum dagloon en maximum maandloon vanaf 1 juli 2021:

Maximum dagloon: € 225,57
Maximum maandloon: € 4.906,15

Het UWV hanteert altijd een bruto dag- en maandloon. Wil je het netto bedrag weten? Lees meer over het verschil tussen bruto en netto loon berekenen.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Maximum dagloon 2021 per maand

Het maximum dagloon kun je dus ook per maand berekenen. Sinds 1 juli 2021 is het maximum maandloon: 4.906,15 euro bruto.

Dit bedrag geldt in ieder geval tot en met 31 december 2021. Op 1 januari 2022 geldt er weer een nieuw maximum dag- en maandloon.

Maximum maandloon berekenen

Het maximum maandloon bereken je door het maximum dagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. Deze regels zijn vastgesteld door het ministerie van SZW. De uitvoering gaat via het UWV.

Dagloon werknemer berekenen

Voor de berekening van een uitkering wordt gekeken naar het dagloon van je werknemer. Het dagloon is 1/261ste deel van het jaarloon. Deel dus het jaarloon van je werknemer door 261. Dit is het gemiddeld aantal werkdagen in een jaar. Ook als je werknemer parttime werkt deel je het jaarloon door 261.

Het UWV zal het exacte dagloon berekenen aan de hand van het loon dat je werknemer in een bepaalde periode verdiende. Bijvoorbeeld in het jaar voorafgaand aan de aanvraag. Bij de aanvraag van een uitkering vullen jij en je werknemer gewoon de nodige gegevens in en zal het UWV de uitkering bepalen.

Dagloon inclusief vakantiegeldMaximum dagloon UWV

De berekening van het dagloon is altijd inclusief vakantiegeld. Alle werkgevers in Nederland zijn verplicht om jaarlijks minimaal 8 procent van het bruto maandloon aan vakantiegeld te betalen aan hun werknemers. Dus dit bedrag hoort bij de vaste beloning van werknemers. 

Ook als je werknemers een eindejaarsuitkering, een dertiende maand en/of een prestatiebeloning hebt gegeven, telt dit mee voor de berekening van het dagloon.

Welke loonkosten zijn verplicht en welke kosten zijn optioneel? Lees meer over alle verplichte personeels­kosten.

Uitkering personeel berekenen 

Het dagloon en maximum dagloon zijn nodig bij het bepalen van bepaalde uitkeringen. Een werknemer of oud-werknemer krijgt een percentage van zijn loon uitgekeerd door het UWV. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de WIA-uitkering, Ziektewet-uitkering, geboorteverlof en ouderschapsverlof.

WIA-uitkering

Binnen de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) kun je verschillende uitkeringen aanvragen: een WGA-uitkering of IVA-uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het loon van je werknemer.

Het dagloon wordt gebruikt om de hoogte van de uitkering te bepalen. Als het loon van je werknemer hoger is dan het maximum dagloon wordt de uitkering berekend over dat maximale bedrag.

Bereken met de WIA-calculator wat langdurige arbeidsongeschiktheid financieel voor jouw personeel betekent. En ontdek hoe je het inkomensverlies kunt compenseren.

Ouderschapsverlof en geboorteverlof

Ouders kunnen vanaf augustus 2022 negen weken betaald ouderschapsverlof krijgen. Tijdens die periode ontvangen ze een uitkering van het UWV. De uitkering bedraagt 50 procent van hun dagloon, tot maximaal 50 procent van het maximum dagloon.

Ook bij aanvullend geboorteverlof van de partner is er een uitkering van het UWV. Het gaat dan om 70 procent van het dagloon en maximaal 70 procent van het maximum dagloon. 

Lees meer over geboorteverlof en ouderschapsverlof.

Ziektewet-uitkering

De Ziektewet is een zogeheten vangnetvoorziening. De wet zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen loon meer krijgen, toch een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. De uitkering bedraagt meestal 70 procent van het maximum dagloon.

WIA verzekering personeel

Collectieve WIA-verzekering

Arbeidsongeschiktheid heeft grote inkomensgevolgen. Kies voor financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor jouw werknemers bij arbeidsongeschiktheid.

Vragen over het maximum dagloon

  • Wat is het maximum dagloon in 2021?Het maximum dagloon sinds 1 juli 2021 is 225,57 euro bruto per dag. Dit bedrag kan elk halfjaar veranderen. Op de website van het UWV vind je het actuele maximum dagloon.
  • Wanneer heb je het maximum dagloon nodig? het maximum dagloon nodig. Dit grensbedrag is van toepassing op de Ziektewet-uitkering, WW-uitkering, WAO-uitkering, WIA-uitkering en uitkeringen volgens de Wet arbeid en zorg (WAZO), zoals geboorteverlof en ouderschapsverlof.
  • Hoe hoog is het maximum maandloon?Sinds 1 juli 2021 is het maximum maandloon: 4.906,15 euro bruto. Het maximum maandloon bereken je door het maximum dagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand.
  • Wat is het dagloon van mijn werknemer?Het dagloon is 1/261ste deel van het jaarloon. Het UWV zal het exacte dagloon berekenen aan de hand van het verdiende loon van je werknemer. Meestal wordt gekeken naar het jaar voorafgaand aan de aanvraag van de uitkering.
  • Hoe hoog is de uitkering bij geboorteverlof?Geboorteverlof is betaald verlof. Je moet als werkgever het volledige loon doorbetalen. Tijdens aanvullend geboorteverlof hoef je geen loon te betalen, maar krijgt je werknemer 70 procent van zijn dagloon, tot maximaal het maximum dagloon. Je vraagt daarvoor een uitkering aan bij het UWV.

Meest gelezen

Dit zijn de kosten van personeel

87521 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Minimumloon, 7 vragen en antwoorden

64864 Wie hebben recht op het minimumloon? Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? Hoe zit het met jeugdloon? Zeven vragen en antwoorden voor werkgevers.

Whitepapers en online tests