Maximum dagloon uitkering
Maximum dagloon uitkering

Wat is het maximum dagloon?

Als werkgever krijg je soms te maken met het maximum dagloon. Wat is het maximum dagloon precies? En hoe bereken je het maximum maandloon? Bekijk vragen en antwoorden van werkgevers over het maximum dagloon in 2024.

Het UWV stelt ieder jaar een maximum dagloon vast. Dit is een grensbedrag voor de berekening van bepaalde uitkeringen voor werknemers en oud-werknemers. Het maximum dagloon is van toepassing op uitkeringen vanuit deze wetten:

 • Ziektewet (ZW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheids­verzekering (WAO)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet arbeid en zorg (WAZO)

Maximum dagloon 2024

Het maximum dagloon in 2024 is 274,44 euro bruto per dag. Dit bedrag kan elk halfjaar veranderen, op 1 januari en 1 juli. Op de website van het UWV vind je altijd het meest actuele maximum dagloon.

Maximum dagloon 2024 UWV

Dit is het maximum dagloon en maximum maandloon per 1 januari 2024:

Maximum dagloon: € 274,44
Maximum maandloon: € 5.969

Maximum dagloon 2023

In 2023 bedroeg het maximum dagloon 264,57 euro (bedrag sinds 1 juli 2023). Het maximumpremieloon werknemers­verzekeringen stond in 2023 vast op 66.956 euro op jaarbasis.

Het UWV hanteert altijd een bruto dag- en maandloon. Wil je het netto bedrag weten? Lees meer over het verschil tussen bruto en netto loon berekenen.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Maximum dagloon per maand

Het maximum dagloon kun je dus ook per maand berekenen. Per 1 januari 2024 is het maximum maandloon: 5.969 euro bruto. Dit bedrag geldt in ieder geval tot 1 juli 2024. In de tweede helft van 2024 geldt er weer een nieuw maximum dag- en maandloon, afhankelijk van de stijging van het minimumloon.

Maximum maandloon berekenen

Het maximum maandloon bereken je door het maximum dagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. Deze regels zijn vastgesteld door het ministerie van SZW. De uitvoering gaat via het UWV.

Dagloon werknemer berekenen

Voor de berekening van een uitkering wordt gekeken naar het dagloon van je werknemer. Het dagloon is 1/261ste deel van het jaarloon. Deel dus het jaarloon van je werknemer door 261. Dit is het gemiddeld aantal werkdagen in een jaar. Ook als je werknemer parttime werkt deel je het jaarloon door 261.

Het UWV zal het exacte dagloon berekenen aan de hand van het loon dat je werknemer in een bepaalde periode verdiende. Bijvoorbeeld in het jaar voorafgaand aan de aanvraag. Bij de aanvraag van een uitkering vullen jij en je werknemer gewoon de nodige gegevens in en zal het UWV de uitkering bepalen.

Dagloon inclusief vakantiegeldMaximum dagloon UWV

De berekening van het dagloon is altijd inclusief vakantiegeld. Alle werkgevers in Nederland zijn verplicht om jaarlijks minimaal 8 procent van het bruto maandloon aan vakantiegeld te betalen aan hun werknemers. Dus dit bedrag hoort bij de vaste beloning van werknemers. 

Ook als je werknemers een eindejaarsuitkering, een dertiende maand en/of een prestatiebeloning hebt gegeven, telt dit mee voor de berekening van het dagloon.

Welke loonkosten zijn verplicht en welke kosten zijn optioneel? Lees meer over alle verplichte personeels­kosten.

Uitkering personeel berekenen 

Het dagloon en bijbehorend maximum zijn nodig bij het bepalen van bepaalde uitkeringen. Een werknemer of oud-werknemer krijgt een percentage van zijn loon uitgekeerd door het UWV. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de WIA-uitkering, Ziektewet-uitkering, geboorteverlof en ouderschapsverlof.

WIA-uitkering

Binnen de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) kun je verschillende uitkeringen aanvragen: een WGA-uitkering of IVA-uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het loon van je werknemer.

Het dagloon wordt gebruikt om de hoogte van de uitkering te bepalen. Als het loon van je werknemer hoger is dan het maximum dagloon wordt de uitkering berekend over dat maximale bedrag.

Bereken met de WIA-calculator wat langdurige arbeidsongeschiktheid financieel voor jouw personeel betekent. En ontdek hoe je het inkomensverlies kunt compenseren.

Ouderschapsverlof en geboorteverlof

Ouders kunnen sinds augustus 2022 negen weken betaald ouderschapsverlof krijgen. Tijdens die periode ontvangen ze een uitkering van het UWV. De uitkering bedraagt 50 procent van hun dagloon, tot maximaal 50 procent van het max-dagloon.

Ook bij aanvullend geboorteverlof van de partner is er een uitkering van het UWV. Het gaat dan om 70 procent van het dagloon en maximaal 70 procent van het maximale dagloon. 

Lees meer over geboorteverlof en ouderschapsverlof.

Ziektewet-uitkering

De Ziektewet is een zogeheten vangnetvoorziening. De wet zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen loon meer krijgen, toch een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. De uitkering bedraagt meestal 70 procent van het maximum dagloon.

WIA verzekering personeel

Collectieve WIA-verzekering

Arbeidsongeschiktheid heeft grote inkomensgevolgen. Kies voor financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor jouw werknemers bij arbeidsongeschiktheid.

Vragen over het maximum dagloon

 • Wat is het maximum dagloon in 2024?

  Het maximum dagloon in 2024 is 274,44 euro bruto per dag. Dit bedrag kan elk halfjaar veranderen. Op de website van het UWV vind je het actuele maximum dagloon.

 • Wanneer heb je het maximum dagloon nodig?

  Dit grensbedrag is van toepassing op de Ziektewet-uitkering, WW-uitkering, WAO-uitkering, WIA-uitkering en uitkeringen volgens de Wet arbeid en zorg (WAZO), zoals geboorteverlof en ouderschapsverlof.

 • Hoe hoog is het maximum maandloon 2024?

  Sinds 1 januari 2024 is het maximum maandloon 5.969 euro bruto. Het maximum maandloon bereken je door het maximum dagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand.

 • Wat is het dagloon van mijn werknemer?

  Het dagloon is 1/261ste deel van het jaarloon. Het UWV zal het exacte dagloon berekenen aan de hand van het verdiende loon van je werknemer. Meestal wordt gekeken naar het jaar voorafgaand aan de aanvraag van de uitkering.

 • Hoe hoog is de uitkering bij geboorteverlof?

  Geboorteverlof is betaald verlof. Je moet als werkgever het volledige loon doorbetalen. Tijdens aanvullend geboorteverlof hoef je geen loon te betalen, maar krijgt je werknemer 70 procent van zijn dagloon, tot maximaal het maximum dagloon. Je vraagt daarvoor een uitkering aan bij het UWV.

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 januari is dat 13,27 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat is het minimumloon vanaf 1 juli 2024? Bekijk het minimumloon per leeftijd.

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Whitepapers en online tests