Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Geboorteverlof en ouderschapsverlof
Geboorteverlof en ouderschapsverlof

Geboorteverlof en ouderschapsverlof, hoe zit het?

37327 Werknemers hebben sinds 2019 al recht op extra geboorteverlof. Sinds 1 juli 2020 is er ook aanvullend geboorteverlof. Hoe werkt het nu precies? Een handig overzicht voor werkgevers.

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

Sinds 1 juli 2020 is het geboorteverlof verder uitgebreid. Partners kunnen nu in het eerste halfjaar na de geboorte aanvullend geboorteverlof opnemen van maximaal vijf weken.

Tijdens aanvullend geboorteverlof hoef je geen loon te betalen. Werknemers hebben recht op een uitkering van het UWV.

De opname van het aanvullende geboorteverlof is een recht van je werknemer, maar de invulling ervan is wel bespreekbaar. Als er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag je, in overleg met je werknemer, de verlofdagen anders inroosteren.

Wet invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Sinds 1 januari 2019 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht. Door deze wet krijgen met name partners recht op meer vrije dagen. Het doel is dat vrouwen daardoor eenvoudiger aan het werk kunnen blijven en de zorg- en werktaken evenwichtiger verdeeld kunnen worden.

Betaald geboorteverlof

Het standaard geboorteverlof werd op 1 januari 2019 uitgebreid naar een hele werkweek. Als een werknemer vijf dagen in de week werkt (8 uur per dag), krijgt hij dus vijf dagen betaald geboorteverlof (40 uur).

De dagen van het geboorteverlof mogen meteen worden opgenomen, maar ze mogen ook verspreid worden opgenomen binnen de eerste vier weken na de bevalling.

Tijdens dit verlof moet je als werkgever het volledige loon doorbetalen. Je mag als werkgever geen voorwaarden stellen aan de opname van deze verlofdagen.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Door de nieuwe wet (WIEG) zijn het adoptieverlof en pleegzorgverlof verlengd van vier naar zes weken. Dit geldt al sinds 1 januari 2019.

Ouderschapsverlof vervalt deels

Door de invoering van het extra geboorteverlof vervalt een deel van het ouderschapsverlof. Het gaat om de drie dagen onbetaald ouderschapsverlof die konden worden opgenomen in de eerste vier weken na de thuiskomst van het kind. De rest van het ouderschapsverlof blijft wel in stand. Zie het totaaloverzicht hieronder. 

Personeel aannemen ja of nee

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Kraamverlof en partnerverlof vervallen volledig

De regelingen van het kraamverlof en partnerverlof vervallen per 1 januari 2019 en gaan op in de nieuwe regeling van geboorteverlof.

Overzicht verlof: van zwangerschap tot ouderschap

Even voor het totaalplaatje: welke vormen van verlof zijn (en komen) er nu precies rondom de geboorte van een kind? En wie betaalt dan het loon?

Van zwangerschapsverlof tot ouderschapsverlof:

1. Zwangerschapsverlof

Voorafgaand aan de bevalling heeft een zwangere werknemer recht op zwangerschapsverlof. Dit verlof kan vier tot zes weken duren, afhankelijk van de wens van je zwangere werknemer. Voor meerlingen is dit maximaal tien weken. Zwangerschapsverlof loopt tot en met de dag van bevalling en gaat daarna over in bevallingsverlof (zie 3).

  • Loondoorbetaling: 100% door werkgever (met compensatie van UWV).

2. Calamiteitenverlof

Op de dag of dagen van de bevalling heeft de partner recht op calamiteitenverlof. Het gaat om volledige loondoorbetaling van deze dag(en).

  • Loondoorbetaling: 100% door werkgever.

3. Bevallingsverlof

Na haar bevalling heeft je werknemer recht op minimaal tien weken bevallingsverlof. Als je werknemer nog niet alle zes weken zwangerschapsverlof heeft gebruikt, mag ze het restant inzetten als extra bevallingsverlof.

  • Loondoorbetaling: 100% door werkgever (met compensatie van UWV).

4. Geboorteverlof

De partner heeft na de geboorte recht op een aantal dagen betaald geboorteverlof. Het gaat om eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (1 week). Deze vrije dagen moeten binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen.

  • Loondoorbetaling: 100% door werkgever.

5. Aanvullend geboorteverlof - per 1 juli 2020

Nadat de week aan betaald geboorteverlof volledig is opgenomen, heeft de partner de mogelijkheid om aanvullend geboorteverlof op te nemen. Het gaat om maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur (5 weken). Je werknemer moet het gewenste geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte.

  • Loondoorbetaling: 70% door UWV.

6. Ouderschapsverlof

In de eerste acht jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof. Het gaat om 26 keer de wekelijkse arbeidsduur (26 weken). In principe hoef je geen loon te betalen tijdens het ouderschapsverlof, maar controleer de eventuele cao die voor jouw bedrijf geldig is. Soms staan daar afspraken in over (deels) betaald ouderschapsverlof.

  • Loondoorbetaling: geen (maar check je cao).

Vragen over geboorte- en ouderschapsverlof

  • Wat is (aanvullend) geboorteverlof?Je werknemer heeft direct na de bevalling van zijn partner recht op een hele werkweek aan verlof, dat is geboorteverlof. Je werknemer mag zijn verlofdagen ook verspreid opnemen binnen de eerste vier weken na de bevalling. Op 1 juli 2020 is het geboorteverlof uitgebreid. In de eerste zes maanden na de geboorte mag je werknemer ook aanvullend geboorteverlof opnemen van minimaal 1 week en maximaal 5 weken. 
  • Hoe wordt (aanvullend) geboorteverlof betaald?Geboorteverlof is betaald verlof. Je moet dus het volledige loon doorbetalen. Tijdens aanvullend geboorteverlof krijgt je werknemer 70 procent van zijn loon. Je vraagt daarvoor een uitkering aan bij het UWV.
  • Welke soorten verlof zijn er rondom de geboorte van een kind?Rondom de geboorte van een kind kun je te maken krijgen met zwangerschapsverlof, calamiteitenverlof, bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Bijzonder verlof geven, wanneer?

112649 Een bruiloft, begrafenis, verhuizing of doktersbezoek. Wanneer moet je een werknemer bijzonder verlof geven? Dit zijn de regels.

Whitepapers en online tests