Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Geboorteverlof en ouderschapsverlof
Geboorteverlof en ouderschapsverlof

Geboorteverlof en ouderschapsverlof, hoe zit het?

Het geboorteverlof en ouderschapsverlof voor werknemers is de afgelopen jaren uitgebreid. Van aanvullend geboorteverlof tot betaald ouderschapsverlof. Hoe werkt het nu precies? Een handig overzicht voor werkgevers.

Aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 is het geboorteverlof verder uitgebreid. Partners kunnen nu in het eerste halfjaar na de geboorte aanvullend geboorteverlof opnemen van maximaal vijf weken.

Tijdens aanvullend geboorteverlof hoef je geen loon te betalen. Werknemers hebben recht op een uitkering van het UWV.

De opname van het aanvullende geboorteverlof is een recht van je werknemer, maar de invulling ervan is wel bespreekbaar. Als er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag je, in overleg met je werknemer, de verlofdagen anders inroosteren.

Wet invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Sinds 1 januari 2019 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht. Door deze wet krijgen met name partners recht op meer vrije dagen. Het doel is dat vrouwen daardoor eenvoudiger aan het werk kunnen blijven en de zorg- en werktaken evenwichtiger verdeeld kunnen worden.

Betaald geboorteverlof

Het standaard geboorteverlof werd op 1 januari 2019 uitgebreid naar een hele werkweek. Als een werknemer vijf dagen in de week werkt (8 uur per dag), krijgt hij dus vijf dagen betaald verlof (40 uur).

De dagen van het geboorteverlof mogen meteen worden opgenomen, maar ze mogen ook verspreid worden opgenomen binnen de eerste vier weken na de bevalling.

Tijdens dit verlof moet je als werkgever het volledige loon doorbetalen. Je mag als werkgever geen voorwaarden stellen aan de opname van deze verlofdagen.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Door de nieuwe wet (WIEG) zijn het adoptieverlof en pleegzorgverlof verlengd van vier naar zes weken. Dit geldt al sinds 1 januari 2019.

Ouderschapsverlof vervalt deels

Door de invoering van het extra geboorteverlof vervalt een deel van het ouderschapsverlof. Het gaat om de drie dagen onbetaald ouderschapsverlof die konden worden opgenomen in de eerste vier weken na de thuiskomst van het kind. De rest van het ouderschapsverlof blijft wel in stand. Zie het totaaloverzicht hieronder. 

Personeel aannemen ja of nee

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Kraamverlof en partnerverlof vervallen volledig

De regelingen van het kraamverlof en partnerverlof vervallen per 1 januari 2019 en gaan op in de nieuwe regeling van geboorteverlof.

Overzicht verlof: van zwangerschap tot ouderschap

Even voor het totaalplaatje: welke vormen van verlof zijn (en komen) er nu precies rondom de geboorte van een kind? En wie betaalt dan het loon?

Van zwangerschapsverlof tot ouderschapsverlof:

1. Zwangerschapsverlof

Voorafgaand aan de bevalling heeft een zwangere werknemer recht op zwangerschapsverlof. Dit verlof kan vier tot zes weken duren, afhankelijk van de wens van je zwangere werknemer. Voor meerlingen is dit maximaal tien weken. Zwangerschapsverlof loopt tot en met de dag van bevalling en gaat daarna over in bevallingsverlof.

 • Loondoorbetaling: 100% door werkgever (met compensatie van UWV).

2. Bevallingsverlof

Na haar bevalling heeft je werknemer recht op minimaal tien weken bevallingsverlof. Als je werknemer nog niet alle zes weken zwangerschapsverlof heeft gebruikt, mag ze het restant inzetten als extra bevallingsverlof.

 • Loondoorbetaling: 100% door werkgever (met compensatie van UWV).

3. Calamiteitenverlof voor partner

Op de dag of dagen van de bevalling heeft de partner recht op calamiteitenverlof. Het gaat om volledige loondoorbetaling van deze dag(en).

 • Loondoorbetaling: 100% door werkgever.

4. Geboorteverlof Geboorteverlof en ouderschapsverlof

De partner heeft na de geboorte recht op een aantal dagen betaald geboorteverlof. Het gaat om eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (1 week). Deze vrije dagen moeten binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen.

 • Loondoorbetaling: 100% door werkgever.

5. Aanvullend geboorteverlof

Nadat de week aan betaald geboorteverlof volledig is opgenomen, heeft de partner de mogelijkheid om aanvullend verlof op te nemen. Het gaat om maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur (5 weken). Je werknemer moet het gewenste verlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte.

 • Loondoorbetaling: 70% door UWV.

6. Ouderschapsverlof

In de eerste acht jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof. Het gaat om 26 keer de wekelijkse arbeidsduur (26 weken). In principe hoef je geen loon te betalen tijdens het ouderschapsverlof, maar controleer de eventuele cao die voor jouw bedrijf geldig is. Soms staan daar afspraken in over (deels) betaald ouderschapsverlof.

 • Loondoorbetaling: in ieder geval 70% door UWV in eerste 9 weken.

Sinds 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens die periode ontvangen ze een uitkering van het UWV. Je kunt ervoor kiezen om het loon aan te vullen tot 100 procent. In sommige cao's staan al extra regels voor betaald ouderschapsverlof.

Lees meer over de Wet betaald ouderschapsverlof.

Vragen over geboorte- en ouderschapsverlof

 • Wat is (aanvullend) geboorteverlof?

  Je werknemer heeft direct na de bevalling van zijn partner recht op een hele werkweek aan verlof, dat is geboorteverlof. Je werknemer mag zijn verlofdagen ook verspreid opnemen binnen de eerste vier weken na de bevalling. Op 1 juli 2020 is het verlof uitgebreid. In de eerste zes maanden na de geboorte mag je werknemer ook aanvullend geboorteverlof opnemen van minimaal 1 week en maximaal 5 weken. 

 • Hoe wordt (aanvullend) geboorteverlof betaald?

  Geboorteverlof is betaald verlof. Je moet dus het volledige loon doorbetalen. Tijdens aanvullend geboorteverlof krijgt je werknemer 70 procent van zijn loon. Je vraagt daarvoor een uitkering aan bij het UWV.

 • Welke soorten verlof zijn er rondom de geboorte van een kind?

  Rondom de geboorte van een kind kun je te maken krijgen met allerlei vormen van verlof. Het gaat om zwangerschapsverlof en bevallingsverlof als je werknemer zelf een kind krijgt. Voor partners is er calamiteitenverlof, geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof. En voor beide ouders is er daarna nog ouderschapsverlof.

 • Wanneer is ouderschapsverlof betaald?

  Betaald ouderschapsverlof is er sinds augustus 2022. Beide ouders kunnen de eerste negen weken van ouderschapsverlof een uitkering krijgen. Het gaat om 70 procent van het loon. De uitkering wordt betaald door het UWV. Het verlof moet dan wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Langer betaald partnerverlof, de voordelen

Suzan Steeman werkt bij WOMEN Inc. als expert arbeidsmarkt en woordvoerder. Ze is gespecialiseerd in thema's als de werk-zorgbalans, loonkloof en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. WOMEN Inc. versterkt de financiële positie van vrouwen en adviseert overheid en werkgevers hoe zij hieraan kunnen bijdragen.Expert betaald verlof

Er worden in Nederland jaarlijks zo’n 180.000 kinderen geboren. De kans is dus groot dat jij als ondernemer met personeel binnenkort ook te maken krijgt met het uitgebreide geboorteverlof voor partners. Beter bekend als partnerverlof.

Voordelen van betaald partnerverlof

Veel ouders ervaren stress omdat zij werk en zorg niet goed kunnen combineren. Dit kan hoger ziekte­verzuim en lagere productiviteit veroorzaken. De uitbreiding van het geboorteverlof in 2020 was een belangrijke stap die ouders helpt bij het vinden van de balans tussen werk en zorg.

Volledig doorbetaald

Een belangrijke voorwaarde is wel dat het verlof volledig betaald wordt, zodat elke medewerker in staat wordt gesteld het op te nemen.

TNO, Pro Parents, VDRS en WOMEN Inc. hebben voor het whitepaper ‘7 strategieën voor succesvol partnerverlof’ wetenschappelijk onderzoek, interviews met vaders en ervaringen van werkgevers geanalyseerd. Hieruit komen voor werkgevers verschillende voordelen naar voren van 100 procent betaald, uitgebreid partnerverlof.

 1. Kostenbesparing en hogere omzet

  100% betaald uitgebreid partnerverlof zorgt voor het behoud van werknemers en bevordert hun prestaties, motivatie en productiviteit. Daarnaast heeft het een positief effect op het ziekte­verzuim en de uitstroom, en nemen de kosten voor training en vervanging van personeel af.
 2. Winning the war on talent

  Om als werkgever (jonge) talentvolle kandidaten aan te trekken voor openstaande functies, is het belangrijk dat je. voorziet in hun behoeften. Zij hechten - meer dan de generatie voor hen - waarde aan vrije tijd, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijke verlofregelingen. Je wordt een aantrekkelijker werkgever als je je inzet voor de balans tussen werk en zorg van medewerkers.
 3. Meer betrokkenheid medewerkers 

  Wanneer medewerkers weten dat hun organisatie extra verlof aanbiedt, zetten zij zich meer in voor het bedrijf en zijn ze productiever. Als ze zien dat hun werkgever in hen investeert, willen zij iets terugdoen. Medewerkers die meer verlof hebben opgenomen geven aan dat zij daarna scherper, geconcentreerder, frisser en meer gemotiveerd waren op hun werk.
 4. Meer ruimte voor vrouwen in (de top van) organisaties

  Bij veel organisaties zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities en in de top van organisaties. Uit internationaal onderzoek blijkt dat langer betaald verlof hierin een positief verschil kan maken.

Partnerverlof bij banketbakkerij Maison Kelder

Bob Kaptein is eigenaar van banketbakkerij Maison Kelder in Den Haag en geeft leiding aan zo’n 110 bakkers, bezorgers en winkelverkopers van veel verschillende leeftijden en met veel verschillende achtergronden. Hij heeft het partnerverlof in 2017 verlengd voor zijn medewerkers. In deze video vertelt hij waarom en wat het hem oplevert:

Lees hier wat andere voorlopers zeggen over 100% betaald partnerverlof.

Meest gelezen

7 vragen en antwoorden over ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kunnen zij meer tijd besteden aan de zorg voor hun gezin. Wat moet je als werkgever hierover weten? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Whitepapers en online tests