Zwangerschapsverlof loon salaris weken hoeveel
Zwangerschapsverlof loon salaris weken hoeveel

Zwangerschapsverlof, 5 vragen en antwoorden

25691 Een zwangere werknemer heeft recht op verlof. Zwangerschapsverlof (voor de bevalling) en bevallingsverlof (na de bevalling). Om hoeveel weken gaat het? Moet je het loon volledig doorbetalen? Antwoorden op 5 belangrijke vragen.

1. Hoelang duurt zwangerschapsverlof?

Een zwangere werknemer heeft in totaal recht op minstens 16 weken verlof. Het gaat om:

  • 4 tot 6 weken zwangerschapsverlof - voor de bevalling
  • Minstens 10 weken bevallingsverlof - na de bevalling.

In sommige gevallen krijgt de werknemer recht op extra verlof. Namelijk:

  • 2 tot 4 weken extra zwangerschapsverlof bij een meerling (tweeling, drieling, etc.).
  • Tot 10 weken couveuseverlof bij langdurige ziekenhuisopname van het kind.

2. Wanneer start en eindigt zwangerschapsverlof?

Zwangerschapsverlof begint op zijn vroegst 6 weken en uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Dit is afhankelijk van de wens van je zwangere werknemer.

Zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van de bevalling. Zwangerschapsverlof voor meerlingen begint 10 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum.

Bevallingsverlof

Bevallingsverlof begint vervolgens op de dag na de bevalling en duurt minstens 10 weken. Als je werknemer nog niet alle 6 weken zwangerschapsverlof heeft gebruikt, mag ze het restant inzetten als extra bevallingsverlof. Het laatste deel van het bevallingsverlof mag flexibel worden opgenomen.

Het gaat om het verlof dat nog overblijft vanaf 6 weken na de bevalling. Die overgebleven dagen mogen verspreid opgenomen worden over een periode van maximaal 30 weken. Het verzoek voor deze spreiding moet je werknemer uiterlijk 3 weken na de bevalling bij jou indienen.

Personeel aannemen ja of nee

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

3. Loon doorbetalen tijdens zwangerschap?

Ja. Het salaris moet je volledig doorbetalen tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Gelukkig krijg jij als werkgever in die periode een uitkering van het UWV.

Uitkering zwangerschap

De uitkering wordt berekend op basis van het loon van je werknemer en is maximaal 100 procent van het zogeheten maximum dagloon. Als het loon van je zwangere werknemer hoger is dan dit bedrag, betaal je als werkgever het resterende deel zelf.

4. Uitkering zwangerschapsverlof aanvragen, hoe en wanneer?

Voor je werknemer kun je een zwangerschaps- en bevallingsuitkering krijgen van het UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Als werkgever moet je deze WAZO-uitkering aanvragen bij het UWV. Doe dat op tijd.

Verlof zwangerschap op tijd aanvragen

Vraag je werknemer wanneer zij met verlof wil gaan. Dit kan elke dag zijn tussen de 6 en 4 weken vóór de bevalling. Vraag uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof de zwangerschapsuitkering aan. Jij ontvangt vervolgens de uitkering van het UWV en betaalt tijdens het verlof gewoon het vaste loon door aan je werknemer.

5. Hoe zit het met ouderschapsverlof, kraamverlof en partnerverlof?

Naast zwangerschapsverlof en bevallingsverlof is er ook nog geboorteverlof en ouderschapsverlof. In het kort:

  •  
  • Partners hebben recht op 1 week geboorteverlof (voorheen kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd). Tijdens dit verlof moet je het volledige loon doorbetalen.
    • Sinds 1 juli 2020 kunnen partners aanvullend geboorteverlof krijgen van maximaal 5 weken. Tijdens dit verlof hoef je geen loon door te betalen. Het UWV zorgt voor een uitkering.
  • Ouderschapsverlof geeft werknemers met kinderen het recht om tijdelijk minder te werken. Het gaat om maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Dit verlof kun je opnemen in de eerste acht jaar na de geboorte van het kind. Tijdens dit verlof hoef je geen salaris te betalen, tenzij dit in je cao wel verplicht is.

Betaald ouderschapsverlof 2022

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens die periode ontvangen ze een uitkering van het UWV. Lees meer over de Wet betaald ouderschapsverlof.

Alle vormen van verlof op een rij

Wil je meer weten over deze en andere vormen van verlof? Bekijk dan een handig overzicht van alle vormen van verlof.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Bijzonder verlof geven, wanneer?

270790 Een bruiloft, begrafenis, verhuizing of doktersbezoek. Wanneer moet je een werknemer bijzonder verlof geven? Dit zijn de regels.

Whitepapers en online tests