Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Detachering personeel
Detachering personeel

Hoe werkt detachering van personeel?

Als ondernemer kun je ook tijdelijk een werknemer 'inhuren' van een ander bedrijf. Dat heet detachering. Zo kun je snel over deskundig personeel beschikken. Hoe werkt detachering precies?

Wat is detachering van personeel?

Detachering houdt in dat een ander bedrijf personeel aan je uitleent. De gedetacheerde werknemer staat daarbij meestal niet bij jou op de loonlijst.

De medewerker heeft dan een vaste of tijdelijke arbeids­overeenkomst met een detacheringsbureau of een ander bedrijf dat personeel uitleent.

De begrippen 'detacheren' en 'uitzenden' worden regelmatig door elkaar gebruikt. Het verschil is:

 • Detacheren van personeel is met een contractduur en een maand opzegtermijn. Dat geeft jou meer zekerheid. Je werknemer krijgt namelijk een detacheringsovereenkomst die altijd een begin- en einddatum heeft, inclusief een minimum aantal uren.
 • Uitzenden van personeel is een flexibele arbeidsrelatie met een kortere opzegtermijn. Dat geeft jou minder zekerheid. Je werknemer krijgt namelijk een arbeids­overeenkomst met flexibele tijden en een flexibele looptijd.

Wanneer ga je detacheren?

Detachering kan in meerdere gevallen interessant zijn. Namelijk:

 1. Bij de tijdelijke vervanging van een medewerker, bijvoorbeeld bij zwangerschap.
 2. Als je plotseling extra capaciteit nodig hebt, zoals bij een onverwachte piek in de werkzaamheden.
 3. Bij speciale projecten die vragen om werknemers met specifieke kennis of vaardigheden.
 4. Als een zieke werknemer beter kan re-integreren bij een ander bedrijf.

Detachering komt ook veel voor bij de inzet van personeel met een arbeidsbeperking. Vanuit de sociale werkvoorziening zijn zij steeds vaker op detacheringsbasis werkzaam bij allerlei werkgevers. Via detachering kun je personen met een beperking zonder al te veel risico's en rompslomp inzetten.

Lees bijvoorbeeld hoe Jasper Kool personen met een beperking detacheert voor zijn bedrijf Happy Tosti.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Detachering, de voordelen en nadelen

Detacheren heeft allerlei voor- en nadelen. Het is belangrijk om die goed te overwegen voordat je werknemers op deze manier inzet.

Voordelen van detachering

 • Snel deskundig personeel: De werving en selectie van deskundig personeel is tijdrovend. Je moet bijvoorbeeld een personeels­advertentie opstellen, sollicitatiebrieven beoordelen en veel kandidaten interviewen. Bij detachering kun je dat allemaal overslaan, omdat het detacheringsbureau het voorwerk voor je heeft gedaan.
 • Frisse blik: Veel gedetacheerde werknemers bezitten een frisse blik. Ze hebben vaak een flink aantal bedrijven van binnenuit gezien en zitten daardoor minder vast aan een bepaalde werkwijze. De kans is groot dat je op deze manier waardevolle kennis en ideeën binnenhaalt waarvan je bedrijf op termijn de vruchten plukt.
 • Minder risico's: Het detacheringsbureau geldt meestal als de werkgever. Daardoor loop je minder risico's, waaronder het risico op loondoorbetaling bij ziekte. Ook heb je meer flexibiliteit, omdat de gedetacheerde niet bij jou in dienst is. Meestal spreek je in de detacheringsovereenkomst overigens wel een proefperiode af en kan daarna een opzegtermijn gelden.

Nadelen van detachering

 • Minder binding met je bedrijf: Detachering heeft een tijdelijk karakter. De gedetacheerde werknemer zal hierdoor wellicht minder binding hebben met je bedrijf. Na verloop van tijd zal hij namelijk afscheid nemen om bij een ander bedrijf aan de slag te gaan. Dit kan betekenen dat de betrokkenheid minder is dan bij je eigen personeel.
 • Meerdere partijen: Bij detachering heb je altijd te maken met meerdere partijen. Dat kan voor jou of de gedetacheerde nadelig zijn. Over zaken als vakanties, loonsverhoging en opleidingen moet namelijk ook worden overlegd met het detacheringsbureau. Je kunt dus niet zoals bij eigen werknemers snel schakelen en een-op-een afspraken maken.
 • Hogere kosten: Het kostenplaatje is ook een nadeel van detachering. Je bent namelijk meer geld kwijt dan bij personeel in dienst. Daarnaast gaat het bij detachering vaak om hoogopgeleid en specialistisch personeel dat voortdurend bijscholing nodig heeft. Dat kan er ook voor zorgen dat de kosten hoger uitvallen.

Detachering, wat zijn de kosten?

De kosten van detachering zijn volledig afhankelijk van de persoon die je inhuurt. Als je een hoogopgeleide specialist inhuurt ben je logischerwijs meer kwijt dan bij een pas afgestudeerde invalkracht in de horeca.

Een detacheringsovereenkomst bestaat uit een aantal minimum uren en als werkgever bepaal jij het aantal uren per maand. De kosten bestaan vaak uit een uurtarief per gewerkt uur en een opslag. Hierin zijn een groot aantal zaken verwerkt.

Dan gaat het niet alleen om de salariskosten en premies, maar bijvoorbeeld ook om de kosten voor de werving en selectie, administratieve kosten en scholing. Daarnaast kun je verwachten dat het detacheringsbureau het risico op loondoorbetaling bij ziekte incalculeert.

De verplichtingen rondom arbeidsomstandigheden gelden ook bij gedetacheerde werknemers. Je bent dus verplicht om dit ook goed te regelen volgens de Arbowet.

Ga daarnaast ook na of je aansprakelijkheids­verzekering dekking biedt voor gedetacheerde werknemers, zodat je bijvoorbeeld bij ongevallen voldoende dekking hebt.

Detachering werknemer

Detachering en WAB, wat is er veranderd?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die van kracht is sinds 1 januari 2020, heeft geen grote impact gehad op detachering. Voor jou als inlener zijn er geen belangrijke wijzigingen.

Detachering is namelijk iets anders dan payrolling, waarbij de ingehuurde kracht nu dezelfde arbeidsvoorwaarden moet krijgen als de rest van je werknemers. Detachering is een vorm van uitzending en valt niet onder de strengere regels voor payrolling.

Mogelijk zijn de tarieven voor detachering wel iets omhoog gegaan, omdat het detacheringsbureau zelf een hogere WW-premie moet betalen voor werknemers met een tijdelijk contract.

Let op met het detacheren naar of vanuit het buitenland. In de EU geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Gedetacheerde werknemers hebben recht op gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden in het land waar ze werken.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Vragen over detachering

 • Wat is detachering?

  Detachering betekent dat een ander bedrijf personeel aan je uitleent. De gedetacheerde werknemer staat dan meestal niet bij jou op de loonlijst. De medewerker heeft zelf een vaste of tijdelijke arbeids­overeenkomst met een detacheringsbureau of een ander bedrijf dat personeel uitleent.

 • Wanneer ga je detacheren?

  Je kunt kiezen voor detachering bij de tijdelijke vervanging van een medewerker, (bijv. bij zwangerschap), als je plotseling extra capaciteit nodig hebt, zoals bij een onverwachte piek in de werkzaamheden of bij speciale projecten die vragen om werknemers met specifieke kennis of vaardigheden.

 • Wat kost detachering?

  De kosten van detachering bestaan vaak uit een uurtarief en een opslag. In dat tarief zitten niet alleen de salariskosten en premies, maar bijvoorbeeld ook kosten voor werving en selectie, administratie en scholing. Het detacheringsbureau zal ook het risico op loondoorbetaling bij ziekte incalculeren.

Meest gelezen

Nulurencontract, 10 vragen en antwoorden

Met een nulurencontract heb je een grote mate van flexibiliteit, maar tegelijk loop je het risico dat een vaste arbeids­overeenkomst ontstaat. 10 vragen en antwoorden over de juiste toepassing van nulurencontracten.

Vast contract, wat zijn de regels?

Een vast contract sluit je af als je een werknemer langdurig aan je bedrijf wil binden. Maar wat houdt zo’n arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd in, wanneer sluit je dit contract en hoe beëindig je het?

Kan een eenmanszaak personeel aannemen?

De term eenmanszaak roept soms vragen op. Bijvoorbeeld de vraag of je dan ook personeel kunt inhuren. Lees meer over de mogelijkheden die je hebt als ondernemer met een eenmanszaak.

Whitepapers en online tests