Cao's personeel groothandel
Cao's personeel groothandel

Cao's in de groothandel, een overzicht

Veel groothandelsbedrijven zijn gebonden aan de bepalingen van een collectieve arbeids­overeenkomst (cao). Wat staat er in een cao? En welke cao's zijn er voor de groothandel?

Cao's groothandel

Een cao komt tot stand door overleg tussen de zogenoemde ‘sociale partners’ in een bepaalde bedrijfstak.

 • Aan de ene kant zijn dat de vertegenwoordigers van de werkgevers, bijvoorbeeld werkgeversorganisatie Hibin (handel in bouwmaterialen) of brancheorganisatie Anthos (bloembollengroothandel).
 • Aan de andere kant zijn dat vakbonden als FNV, CNV en de Unie, die de werknemers in de desbetreffende bedrijfstak vertegenwoordigen.

Afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden

Samen maken deze partijen afspraken over de collectieve arbeidsvoorwaarden: dat zijn voorwaarden die voor alle werknemers in de bedrijfstak gelden.

Bijvoorbeeld over lonen, toeslagen, pensioen, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, werktijden, vakantie-uren, scholing, kinderopvang, etc. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Samen vormen zij de cao.

Groothandel ondernemer

Specialist in de groothandel?

Oei! Een aanrijding met een heftruck, kapotte producten of een hack van je voorraadsysteem. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Cao groothandel, voor- en nadelen

Een cao heeft veel voordelen. Het geeft duidelijkheid aan jou als werkgever, maar ook aan je werknemers. Je hoeft niet alle afspraken keer op keer te bepalen en vast te leggen.

Als werkgever heb je met een cao een handige modelarbeids­overeenkomst in handen. In een individueel arbeidscontract leg je alleen nog persoonlijke afspraken en secundaire arbeidsvoorwaarden expliciet vast. Voor alle andere zaken kun je verwijzen naar de cao. Zo bespaar je veel tijd en moeite.

Een nadeel is dat de afspraken in een cao vaak gunstiger zijn voor personeel dan de eisen in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het wettelijk minimumloon.

Ook krijgen werknemers in veel cao’s meer vakantiedagen dan het wettelijk vereiste minimum. Daarnaast bevatten cao’s afspraken die niet wettelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over opleidings- of trainingsmogelijkheden. 

Cao-afspraken

Cao-afspraken zijn belangrijker dan afspraken in een individuele arbeids­overeenkomst. Als individuele afspraken niet overeenkomen met afspraken in de cao, dan gelden de cao-afspraken.

Cao's voor de groothandel

Behoort jouw bedrijf tot een van onderstaande sectoren in de groothandel? Dan is de bijbehorende bedrijfstak-cao wellicht van toepassing.

Hoewel dit overzicht regelmatig wordt bijgewerkt, zijn mogelijk nog niet alle nieuwe cao's beschikbaar.

 

Kijk daarom ook op relevante websites voor jouw specifieke bedrijfstak, zoals die van een branchevereniging of werkgeversorganisatie.

Cao groothandel, verplicht of niet? Cao groothandel bedrijven overzicht

Afspraken in collectieve arbeids­overeenkomsten zijn vaak bindend. De voorwaarden kunnen gelden voor alle bedrijven in een specifieke bedrijfstak. De kans dat je als groothandelsondernemer aan een cao gebonden bent, is heel groot.

Er zijn verschillende situaties waardoor je een cao verplicht moet navolgen. Daarover lees je meer in het artikel 4 gevallen waarin een cao verplicht is.

Een verplichting om een cao na te leven betekent onder meer dat je je werknemers het cao-loon moet betalen. Minder mag niet. Meer loon betalen of betere regelingen treffen mag wel, maar dit moet dan voor alle werknemers gelden. Zo niet, dan kan er sprake zijn van ongelijke behandeling.

De cao waaronder jouw bedrijf valt, geldt in principe voor alle werknemers. Soms zijn bepaalde groepen werknemers van de cao uitgesloten. Dit staat dan in de cao. Zo vallen uitzendkrachten meestal niet onder de cao van het bedrijf waar ze werken, maar onder een eigen uitzend-cao.

Vragen over de cao

 • Wat is een cao?

  CAO is de afkorting van 'collectieve arbeids­overeenkomst'. Een cao bevat de arbeidsvoorwaarden van een grote groep werknemers. Deze cao-afspraken zijn lang niet altijd vrijblijvend. Controleer daarom of je verplicht bent om een cao toe te passen.

 • Wanneer is een cao verplicht?

  Een cao is verplicht in 4 gevallen: als je zelf een cao hebt afgesloten, als je lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten voor jouw bedrijfstak, als de minister van SZW een cao verplicht heeft gesteld voor jouw bedrijfstak en als je een incorporatiebeding hebt opgenomen in de arbeids­overeenkomst. 

 • Waarom zou ik een zelf een cao afsluiten?

  Je hoeft dan niet langer met iedere werknemer apart afspraken te maken over zijn contract. In de arbeids­overeenkomst kun je volstaan met een verwijzing naar de cao. Alleen secundaire arbeidsvoorwaarden en persoonlijke afspraken leg je individueel vast.

 • Hoe lang blijft een cao geldig?

  Een cao wordt voor een bepaalde tijdsduur aangegaan. Meestal gaat het om één of twee jaar. De exacte duur staat in de cao vermeld. Uiteraard proberen cao-partijen een nieuwe cao naadloos te laten aansluiten op de voorgaande. Dat lukt in de praktijk niet altijd. In dat geval is er een cao-loze periode waarin de cao 'nawerking' heeft, totdat er een nieuwe cao komt.

risico in de horeca

Ken jij de risico's in de groothandel?

Als ondernemer in de groothandel kun je te maken krijgen met brandschade aan je inventaris of een claim vanwege het leveren van een onveilig product.

Meest gelezen

Minimumloon in de groothandel

Hoe hoog is het minimumloon voor groothandelsbedrijven? En hoeveel betaal je aan werknemers die jonger zijn dan 21 jaar? Lees alles over het minimumloon groothandel.

Kosten personeel groothandel

In de groothandel moet je ook op de kleintjes letten. Daarom wil je als ondernemer precies weten wat een werknemer je kost. Een overzicht met alle personeels­kosten op een rij.

Ploegenrooster voor ploegendiensten, hoe werkt het?

Een ploegenrooster of dienstrooster gebruik je voor ploegendiensten. Je onderneming krijgt hierdoor meer bedrijfstijd. Hoe werkt een ploegenrooster? Welke soorten zijn er? En waar moet je op letten bij het maken van zo’n rooster?

Whitepapers en online tests