Vast of flexibel personeel aannemen contract werknemer
Vast of flexibel personeel aannemen contract werknemer

Vast versus flexibel personeel, de voordelen en nadelen

Het aantal flexibele werknemers is in de afgelopen tijd flink toegenomen. Daarnaast telt Nederland nog steeds miljoenen vaste werknemers. Wat zijn de voordelen en nadelen van vast en flexibel personeel?

Vaste of flexibele werknemers? 

Ga je voor vast of flexibel personeel? Bij de start en met name bij de groei van je bedrijf zul je jezelf deze vraag als ondernemer van tijd tot tijd stellen.

Het antwoord kan verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld de groeifase, de branche en de functiecategorie. Ook is het mogelijk dat je zowel vast als flexibel personeel aanneemt.

De arbeidsmarktcijfers laten in elk geval zien dat Nederland steeds flexibeler wordt. Maar de overheid wil bedrijven stimuleren om werknemers meer zekerheid te geven via vaste contracten. Wat zijn de voordelen en nadelen van vast en flexibel?

Strategie: vast of flexibel personeel?

Het is belangrijk om na te denken over je personeels­strategie. Welke medewerkers heb je nodig om je plannen waar te maken? Welke contracten horen daarbij? Ga dus aan de slag met strategische personeels­planning.

Vaste werknemers

Vaste werknemers werken op basis van een vast contract. Dat krijgen ze meestal nadat ze een tijdje eerst als flexibele werknemer werkzaam zijn geweest. Maar het komt soms ook voor dat werkgevers meteen een vaste baan aanbieden. Vast of flexibel personeel werknemer

Voordelen vast personeel

 • Loyale werknemers 
  Met een vast contract toon je loyaliteit naar je werknemer. Je laat hiermee namelijk zien dat je voor een langere periode een arbeidsrelatie wilt aangaan. Andersom kun jij ook rekenen op loyale werknemers. Zij weten namelijk dat je hen voor een langere tijd nodig hebt en daardoor zullen ze minder snel vertrekken.
 • Waardevolle ervaring 
  Vaste werknemers draaien meestal voor een langere tijd mee. Daardoor kunnen ze ervaring opdoen die waardevol is voor je bedrijf. Ze bouwen hechte relaties op met collega’s en klanten, hebben uitgebreid de kans om zich te ontwikkelen binnen het team en leren je producten en diensten door en door kennen.

Nadelen vast personeel

 • Ontslag minder eenvoudig 
  Het ontslag van een vaste werknemer is minder eenvoudig. Na een eventuele proeftijd komt daar in vrijwel alle gevallen namelijk het UWV of de kantonrechter bij aan te pas. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een tijdelijk contract, dat je niet kunt verlengen. Of een uitzendkracht, die je kunt terugsturen naar het uitzendbureau.
 • Hogere eisen 
  Het werken met vaste werknemers stelt hogere eisen, zowel aan de werkgever als aan de werknemers. Als je iemand een vast contract aanbiedt, wil je voor honderd procent zeker zijn dat het gaat om de juiste persoon. Dat kan vragen om uitgebreide selectieprocedures met bijvoorbeeld kostbare assessments.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Flexibele werknemers

Flexibele werknemers kunnen werkzaam zijn op basis van allerlei soorten contracten. Denk aan oproepcontracten, uitzendcontracten of modelcontracten voor zzp’ers. Tijdelijke contracten worden hier ook nogal eens onder geschaard.

Voordelen flexibel personeel

 • Wendbare organisatie 
  Ondernemers hebben te maken met een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen. Flexibele werknemers kunnen in deze onzekere omstandigheden zorgen voor een wendbare organisatie. Je kunt ze relatief eenvoudig inhuren en de samenwerking vaak met hetzelfde gemak weer beëindigen.
 • Transparante personeels­kosten 
  Bij veel soorten tijdelijke contracten zijn de personeels­kosten transparant. Als je een uitzendkracht inhuurt, betaal je in veel gevallen bijvoorbeeld een vast bedrag aan het uitzendbureau. De personeels­kosten vallen dan niet opeens hoger uit bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht.

Nadelen flexibel personeel

 • Minder tevreden personeel 
  Flexibele werknemers zijn een minder goede keuze als je hecht aan tevreden personeel. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat werknemers met een tijdelijk contract minder tevreden zijn met hun baan dan werknemers met een vast contract of uitzicht hierop. Met als uitzondering zzp’ers, zij zijn juist het meest tevreden.
 • Strengere regels 
  Flexibele werknemers krijgen een steeds betere bescherming. Dat komt onder meer door de Wet werk en zekerheid en de Wet arbeidsmarkt in balans. Daarnaast komen er mogelijk strengere regels voor flexibele contracten en zzp'ers. De strengere regels moeten schijnconstructies voorkomen, maar vragen ook om oplettendheid bij de werkgever. Als deze de regels niet goed toepast, kan zomaar sprake zijn van een vast contract.

Van flexibel naar vast personeel

De laatste jaren is de overheid druk bezig om vaste contracten financieel aantrekkelijker te maken. Dat gebeurt met name door flexibele contracten onaantrekkelijk te maken. In de periode 2024-2026 moeten bepaalde flexcontracten zelfs compleet verboden worden.

Basiscontract voor flexwerkers

Zo gaat het nulurencontract waarschijnlijk vervangen worden door een basiscontract voor flexibel personeel. Een van de eisen is dat je met je werknemer een minimum aantal uren afspreekt en dat aantal mag niet nul zijn. Daarmee krijgen werknemers meer zekerheid. 

Het basiscontract wordt financieel aantrekkelijker dan de huidige flexcontracten, omdat je de lage ww-premie betaalt.

De plannen over het basiscontract zijn onderdeel van een groot arbeidsmarktpakket met veranderingen. Het doel is om flexwerkers meer zekerheid te geven. Werkgevers, vakbonden en het kabinet hebben daarover al afspraken gemaakt.

In sommige gevallen is een nulurencontract nu al verboden. Lees meer over het verboden nulurencontract.

Aanpassing ketenregeling flexibel personeel

Er komen waarschijnlijk ook nieuwe regels over aanpassing van de ketenbepaling voor tijdelijke contracten. Soms wordt er namelijk misbruik gemaakt van de verplichte tussenpozen van 6 maanden. De nieuwe wachttijd tussen contracten moet 5 jaar worden, ook voor uitzendkrachten.

Wat zijn de regels? Lees meer over de Ketenbepaling.

Transparante arbeidsvoorwaarden flexibel personeel

Sinds 1 augustus 2022 hebben werkgevers al te maken met de nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De arbeidswetgeving in Nederland is daardoor aangescherpt. Wil je weten welke onderdelen je moet wijzigen in een arbeidscontract? Lees het artikel: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Blijf op de hoogte van nieuwe wetten rondom contracten. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief.

Vragen over vast en flexibel personeel

 • Welke arbeidscontracten bestaan er?

  Er zijn verschillende soorten arbeidscontracten, zoals een

  vast contract

  (onbepaalde tijd), een tijdelijk contract (bepaalde tijd), een uitzendcontract, een detacheringscontract, een modelcontract en een

  oproepcontract

  .

 • Hoe kun je een vast contract beëindigen?

  Je kunt een vast contract beëindigen voor of tijdens de proeftijd, met wederzijds goedvinden, via het UWV of via de kantonrechter en op staande voet als daar dringende redenen voor zijn. Een tijdelijk contract stopt aan het einde van de afgesproken periode. Je moet wel op tijd aangeven dat er geen verlenging komt.

 • Wat is een flexibel arbeidscontract?

  Een flexibel arbeidscontract heeft variabele uren. Bekende flexibele contracten zijn het

  nulurencontract

  en het

  min-maxcontract

  . In beide gevallen kun je de werknemer flexibel inzetten, bijvoorbeeld in drukke periodes of in vakantietijd.

 • Waar kan ik een voorbeeld arbeidscontract vinden?Er zijn online verschillende voorbeelden, modelcontracten, sjablonen en tools te vinden die je kunt gebruiken om je eigen arbeidscontract te maken. Houd wel rekening met de nieuwste wetgeving. Bekijk

  twee voorbeeldcontracten

  .

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Meest gelezen

Nulurencontract, 10 vragen en antwoorden

Met een nulurencontract heb je een grote mate van flexibiliteit, maar tegelijk loop je het risico dat een vaste arbeids­overeenkomst ontstaat. 10 vragen en antwoorden over de juiste toepassing van nulurencontracten.

Vast contract, wat zijn de regels?

Een vast contract sluit je af als je een werknemer langdurig aan je bedrijf wil binden. Maar wat houdt zo’n arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd in, wanneer sluit je dit contract en hoe beëindig je het?

Hoe werkt detachering van personeel?

Als ondernemer kun je ook tijdelijk een werknemer 'inhuren' van een ander bedrijf. Dat heet detachering. Zo kun je snel over deskundig personeel beschikken. Hoe werkt detachering precies?

Kan een eenmanszaak personeel aannemen?

De term eenmanszaak roept soms vragen op. Bijvoorbeeld de vraag of je dan ook personeel kunt inhuren. Lees meer over de mogelijkheden die je hebt als ondernemer met een eenmanszaak.

Whitepapers en online tests