Strategische personeelsplanning
Strategische personeelsplanning

Wat kan ik met strategische personeels­planning?

Strategische personeels­planning betekent dat je kijkt welke werknemers je nu en in de toekomst nodig hebt. Dat is belangrijk voor grote en kleine organisaties. Lees wat je hier als ondernemer aan hebt.

De juiste persoon, op de juiste plek, op het juiste moment. Dat is de uitdaging waar iedere werkgever voor staat. Je hebt wellicht vacatures die moeilijk te vervullen zijn. Of het valt niet mee om talenten aan boord te houden, terwijl je disfunctionerende werknemers liever ziet vertrekken.

Strategische personeels­planning vergroot je kansen

Als werkgever sta je voor de taak om de inzet van personeel in goede banen te leiden. Strategische personeels­planning kan je hierbij helpen. Het geeft je instrumenten om de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel goed te regelen. Hiermee vergroot je de succeskansen van je bedrijf.

Visie op de toekomst

Strategische personeels­planning vraagt om een goed uitgewerkte visie op de toekomst. Je kunt namelijk alleen bepalen welke mensen nodig zijn als je een duidelijke koers voor ogen hebt. Een winkelier die meer online wil ondernemen, ontdekt dan bijvoorbeeld dat hij personeel met specifieke eigenschappen nodig heeft.

Het ontwikkelen van een visie begint bij de huidige situatie. Daarvandaan bekijk je wat je bedrijf in de toekomst nodig heeft om succesvol te blijven. Dat gebeurt met een zogenaamde vlootschouw. Hierbij breng je het personeels­bestand op twee manieren in kaart: met een kwantitatieve en een kwalitatieve analyse.

Kwantitatieve analyse

Bij een kwantitatieve analyse kijk je naar het aantal werknemers dat je bedrijf nu en in de toekomst nodig heeft. Dat aantal moet natuurlijk niet te hoog uitvallen, maar ook niet te laag. In het eerste geval rijzen de personeels­kosten de pan uit, terwijl in het laatste geval je werknemers op hun tenen lopen.

Op basis van allerlei ontwikkelingen kan een behoefte aan personeel ontstaan. Je kunt daarbij letten op gegevens over de omzetgroei van je bedrijf en kijken of eventuele groei doorzet.

Ook is het mogelijk dat je te maken hebt met een wisselende personeels­behoefte, zoals vaak het geval is in de horeca.

Kwalitatieve analyse

Bij een kwalitatieve analyse kijk je naar de kwaliteit van het personeels­bestand. Je kunt daarbij een overzicht maken van alle werknemers met hun performance en hun potentieel. Dat gebeurt vaak op basis van het HR3P-model. Deze afkorting staat voor Human Resources Performance Potentieel Portfolio.

Bij dit model doorloop je een aantal stappen, waarbij werknemers meestal worden ingedeeld in vier categorieën: achterblijvers (lage performance en laag potentieel), vraagtekens (lage performance en hoog potentieel), werkbijen (hoge performance en laag potentieel) en goudhanen (hoge performance en hoog potentieel).

Juiste maatregelen

Op basis van de vlootschouw kun je de juiste maatregelen nemen. Als je verwacht dat in de toekomst een bepaalde personeels­behoefte ontstaat, dan kun je hier bijvoorbeeld rekening mee houden in de werving en selectie. Ook kun je werknemers met een hoog potentieel aan je binden door ze door te laten stromen.

Overigens is strategische personeels­planning een doorlopend proces. Het betekent dat je als werkgever voortdurend in de gaten houdt welke werknemers je nu en in de toekomst nodig hebt. Met allerlei instrumenten, zoals de kwantitatieve en de kwalitatieve analyse, kun je hier betere beslissingen over nemen.

Personeel aannemen in dienst

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit complete pakket aan personeels­verzekeringen zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests