Wat is strategische personeelsplanning?
Wat is strategische personeelsplanning?

Wat kan ik met strategische personeels­planning?

2871 Strategische personeels­planning betekent dat je kijkt welke werknemers je nu en in de toekomst nodig hebt. Dat is belangrijk voor grote en kleine organisaties. Lees wat je hier als ondernemer aan hebt.

Bekijk dit artikel voor:

De juiste persoon, op de juiste plek, op het juiste moment. Dat is de uitdaging waar iedere werkgever voor staat. Met strategische personeels­planning maak je daar werk van.

Redenen voor strategische personeels­planning

Misschien heb je te maken met een personeels­tekort en zijn bepaalde vacatures moeilijk te vervullen. Of het valt niet mee om talenten aan boord te houden, terwijl je disfunctionerende werknemers liever ziet vertrekken.

Kwalitatieve analyse strategische personeelsplanning

Vergroot je kans op succes

Als werkgever sta je voor de taak om de inzet van personeel in goede banen te leiden. Strategische personeels­planning kan je hierbij helpen.

Het geeft je instrumenten om de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel goed te regelen. Hiermee vergroot je de succeskansen van je bedrijf.

Bekijk manieren om goede werknemers langer aan boord te houden in je bedrijf.

Visie op de toekomst

Strategische personeels­planning vraagt om een goed uitgewerkte visie op de toekomst. Je kunt namelijk alleen bepalen welke mensen nodig zijn als je een duidelijke koers voor ogen hebt.

Een winkelier die meer online wil ondernemen, ontdekt dan bijvoorbeeld dat hij personeel met specifieke eigenschappen nodig heeft. Een bedrijf

We hebben bewust onze bedrijfsstructuur aangepast en werknemers vrijgespeeld die alleen maar met de klant bezig zijn. En dat is te zien in de groei dit jaar. We hebben meer omzet gehaald uit bestaande klanten dan uit nieuwe klanten. (Martijn van Dijk, Increase)

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel. 

Vlootschouw

Het ontwikkelen van een visie begint bij de huidige situatie. Daarvandaan bekijk je wat je bedrijf in de toekomst nodig heeft om succesvol te blijven.

Dat gebeurt met een zogenaamde vlootschouw. Hierbij breng je het personeels­bestand op twee manieren in kaart: met een kwantitatieve en een kwalitatieve analyse.

Kwantitatieve analyse

Bij een kwantitatieve analyse kijk je naar het aantal werknemers dat je bedrijf nu en in de toekomst nodig heeft. Dat aantal moet natuurlijk niet te hoog uitvallen, maar ook niet te laag.

In het eerste geval rijzen de personeels­kosten de pan uit, terwijl in het laatste geval je werknemers op hun tenen lopen.

Op basis van allerlei ontwikkelingen kan een behoefte aan personeel ontstaan. Je kunt daarbij letten op gegevens over de omzetgroei van je bedrijf en kijken of eventuele groei doorzet.

Eerst nieuwe werknemers of eerst nieuwe klanten? Die keuze is niet altijd makkelijk. Het is vooral een financiële afweging: soms lijkt het net te vroeg om iemand aan te nemen, maar een paar maanden later is het alweer anders. (Martijn van Dijk, Increase)

Ook is het mogelijk dat je te maken hebt met een wisselende personeels­behoefte, zoals vaak het geval is in de horeca.

Kwalitatieve analyse

Bij een kwalitatieve analyse kijk je naar de kwaliteit van het personeels­bestand. Je kunt daarbij een overzicht maken van alle werknemers met hun performance en hun potentieel.

Dat gebeurt vaak op basis van het HR3P-model. Deze afkorting staat voor Human Resources Performance Potentieel Portfolio.

Bij dit model doorloop je een aantal stappen, waarbij werknemers meestal worden ingedeeld in vier categorieën:

  • achterblijvers (lage performance en laag potentieel)
  • vraagtekens (lage performance en hoog potentieel)
  • werkbijen (hoge performance en laag potentieel)
  • goudhanen (hoge performance en hoog potentieel).

Maatregelen strategie personeel

Op basis van de vlootschouw kun je de juiste maatregelen nemen. Als je verwacht dat in de toekomst een bepaalde personeels­behoefte ontstaat, dan kun je hier bijvoorbeeld rekening mee houden in de werving en selectie.

Je kunt ook werknemers met een hoog potentieel aan je binden door ze promotie en/of loonsverhoging te geven.

Strategische personeels­planning een doorlopend proces. Het betekent dat je als werkgever voortdurend in de gaten houdt welke werknemers je nu en in de toekomst nodig hebt.

Met allerlei instrumenten, zoals de kwantitatieve en de kwalitatieve analyse, kun je hier betere beslissingen over nemen en bedrijf laten groeien.

Vragen over strategische personeels­planning

  • Wat is strategische personeels­planning?Bij strategische personeels­planning kijk je met een strategische bril naar de invulling van je personeels­bestand. Bedenk niet alleen welke werknemers je nu nodig hebt, maar vooral ook welke werknemers je in de toekomst nodig gaat hebben. Je kijkt daarbij naar het aantal werknemers (kwantitatieve analyse) en naar de benodigde functies en kwaliteiten (kwalitatieve analyse) binnen je bedrijf.
  • Hoe leg ik mijn personeels­strategie vast?Je kunt je personeels­strategie opnemen in een ondernemingsplan, bedrijfsplan of groeiplan. Werk toe naar een groot en ambitieus doel (BHAG) in een meerjarenplan. Bijvoorbeeld: over 10 jaar wil ik 100 werknemers hebben in 3 landen. Bepaal aan de hand daarvan welke stappen je ieder jaar moet zetten om er te komen. Analyseer ieder jaar en stel je plan waar nodig bij om je doel (alsnog) te halen.
  • Welke stappen zet ik bij strategische personeels­planning?Vanuit je bedrijfsformule kijk je naar de toekomst en naar de ontwikkelingen in jouw markt, waarbij je ook de trends en de economie in de gaten houdt. Bepaal aan de hand daarvan hoeveel werknemers je nodig hebt en welke kwaliteiten ze moeten hebben. Hoe pak je dat aan? Volg bijvoorbeeld dit stappenplan strategische personeels­planning, met 5 stappen voor ondernemers (in de horeca). 

kosten werknemers

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests