Personeelsuitbreiding
Personeelsuitbreiding

Aandachtspunten bij meer personeel

Zodra je meer personeel aanneemt, krijg je te maken met andere regels en verplichtingen. Die gelden vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte. Een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Werkgevers hebben in Nederland veel verplichtingen. In de eerste plaats moet je een hoop regelen bij het aannemen van je eerste werknemer. Je meldt je bijvoorbeeld aan als werkgever bij de Belastingdienst, richt een loonadministratie in en sluit een arbeidscontract af.

Maar ook na je eerste personeels­lid is er werk aan de winkel. Op bepaalde momenten komen er namelijk verplichtingen bij of gelden aangepaste regels. Je moet bijvoorbeeld medezeggenschap regelen of een preventiemedewerker aanwijzen. Hieronder lees je waar je zoal op moet letten.

Let op

Dit is geen uitputtende lijst van alle verplichtingen. Daarnaast is het mogelijk dat in een eventuele verplichte cao afwijkende regels staan.

Aandachtspunten bij meer personeel

Meer dan 40 uur per week aan personeel tot en met 25 werknemers (RI&E)

De verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) helpt bij de aanpak van risico's in je bedrijf. Voor de allerkleinste werkgevers bestaat een aangepaste RI&E. Als je maximaal 40 uur per week aan personeel hebt, dan kun je namelijk gebruikmaken van de Checklist Gezondheidsrisico's.

Maar als je bedrijf verder groeit, dan volstaat deze checklist niet meer. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor een erkend RI&E-instrument. Als je dat niet doet, dan ben je in ieder geval verplicht om de RI&E te laten toetsen. Een gecertificeerde arbodienst of deskundige bekijkt dan of de RI&E voldoet aan de richtlijnen van de wet.

Tien tot vijftig werknemers (medezeggenschap)

Is je bedrijf gegroeid naar tien werknemers of meer? Dan moet je serieus aan de slag met medezeggenschap. Dit betekent dat je op zijn minst voldoende personeels­vergaderingen moet organiseren. Hiermee geef je medewerkers inspraak en informatie. En als de meerderheid van het personeel daarom vraagt, dan ben je verplicht om een personeels­vertegenwoordiging in te stellen. Je mag die overigens ook vrijwillig opzetten, net als een ondernemingsraad.

Minder dan 25 werknemers (transitievergoeding)

Werknemers kunnen vanaf twee jaar dienstverband aanspraak maken op een transitievergoeding bij ontslag. Dat is mogelijk dankzij de Wet werk en zekerheid

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel?

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Een adviseur brengt het voor je in kaart.

Meer dan 25 werknemers (preventiemedewerker en RI&E)

Een preventiemedewerker is verplicht voor iedere onderneming met personeel. Als je 25 of minder mensen in dienst hebt, dan mag je als werkgever zelf nog de taken van de preventiemedewerker op je nemen. Maar daarboven ben je verplicht om één of meer werknemers als preventiemedewerker aan te wijzen. Zij krijgen dan een aantal taken erbij en werken onder meer mee aan het verrichten en opstellen van een RI&E. Ook moet je bij meer dan 25 werknemers de RI&E altijd laten toetsen.

Vijftig werknemers of meer (medezeggenschap)

Vanaf vijftig werknemers is een ondernemingsraad (OR) geen keuze meer. Het instellen hiervan is dan verplicht en daar moet je als ondernemer zelf het initiatief toe nemen. Je bent op dat moment verantwoordelijk voor het opstellen van een voorlopig OR-reglement en het organiseren van de verkiezingen voor de eerste OR. Als de OR eenmaal een feit is, dan heb je als ondernemer voortaan een belangrijke gesprekspartner. Die beschikt niet alleen over een aantal rechten, maar zorgt ook voor draagvlak onder je personeel.

Tip

Wil je weten wat er nog meer bij komt kijken als je bedrijf groeit? Doe dan de checklist Ben jij klaar voor (meer) personeel?

Meest gelezen

Nieuwe wetten op 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 zijn er een aantal wetswijzigingen in Nederland. Welke nieuwe wetten en regels zijn van belang voor ondernemers met personeel?

Whitepapers en online tests