Personeelsuitbreiding
Personeelsuitbreiding

Aandachtspunten bij meer personeel

Zodra je meer personeel aanneemt, krijg je te maken met andere regels en verplichtingen. Die gelden vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte. Een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Meer personeel aannemen

Werkgevers hebben in Nederland veel verplichtingen. In de eerste plaats moet je een hoop regelen bij het aannemen van je eerste werknemer. Je meldt je bijvoorbeeld aan als werkgever bij de Belastingdienst, richt een loonadministratie in en sluit een arbeidscontract af.

Maar ook na je eerste personeels­lid is er werk aan de winkel. Op bepaalde momenten komen er namelijk verplichtingen bij of gelden aangepaste regels. Je moet bijvoorbeeld medezeggenschap regelen of een preventiemedewerker aanwijzen.

Bepaal eerst je behoefte aan meer personeel

Bepaal je behoefte aan personeel door jezelf eerst een aantal vragen te stellen. Bijvoorbeeld:

  1. Blijf ik liever zelfstandige zonder personeel?
  2. Wil ik naast ondernemer ook manager worden?
  3. Hoeveel tijd en geld kost personeel mij?
  4. Hoeveel extra inkomsten levert personeel mij op?
  5. Kan ik het werk niet uitbesteden?

Maak een overzicht van je werkzaamheden en de momenten waarop je extra veel werk moet verzetten. Wellicht blijf je sommige werkzaamheden graag zelf doen of neem je juist graag meer personeel aan.

Hieronder lees je waar je zoal op moet letten bij meer personeel aannemen.

Dit is geen uitputtende lijst van alle verplichtingen. Daarnaast is het mogelijk dat in een eventuele verplichte cao afwijkende regels staan.

Aandachtspunten bij meer personeel

  • Meer dan 40 uur per week aan personeel tot en met 25 werknemers (RI&E)

De verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) helpt bij de aanpak van risico's in je bedrijf. Voor de allerkleinste werkgevers bestaat een aangepaste RI&E.

Als je maximaal 40 uur per week aan personeel hebt, dan kun je namelijk gebruikmaken van de Checklist Gezondheidsrisico's.

Maar als je bedrijf verder groeit, dan volstaat deze checklist niet meer. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor een erkend RI&E-hulpmiddel.

Als je dat niet doet, dan ben je in ieder geval verplicht om de RI&E te laten toetsen. Een gecertificeerde arbodienst of deskundige bekijkt dan of de RI&E voldoet aan de richtlijnen van de wet.

  • Tien tot vijftig werknemers (medezeggenschap)

Is je bedrijf gegroeid naar tien werknemers of meer? Dan moet je serieus aan de slag met medezeggenschap. Dit betekent dat je op zijn minst voldoende personeels­vergaderingen moet organiseren.

Hiermee geef je medewerkers inspraak en informatie. En als de meerderheid van het personeel daarom vraagt, dan ben je verplicht om een personeels­vertegenwoordiging in te stellen.

Je mag die overigens ook vrijwillig opzetten, net als een ondernemingsraad.

  • Minder dan 25 werknemers (transitievergoeding)

Werknemers kunnen vanaf twee jaar dienstverband aanspraak maken op een transitievergoeding bij ontslag. Dat is mogelijk dankzij de Wet werk en zekerheid

Bonus: persoonlijke rapport

Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

  • Meer dan 25 werknemers (preventiemedewerker en RI&E)

Een preventiemedewerker is verplicht voor iedere onderneming met personeel. Als je 25 of minder mensen in dienst hebt, dan mag je als werkgever zelf nog de taken van de preventiemedewerker op je nemen.

Maar daarboven ben je verplicht om één of meer werknemers als preventiemedewerker aan te wijzen.

Zij krijgen dan een aantal taken erbij en werken onder meer mee aan het verrichten en opstellen van een RI&E. Ook moet je bij meer dan 25 werknemers de RI&E altijd laten toetsen.

  • Vijftig werknemers of meer (medezeggenschap)

Vanaf vijftig werknemers is een ondernemingsraad (OR) geen keuze meer. Het instellen hiervan is dan verplicht en daar moet je als ondernemer zelf het initiatief toe nemen.

Je bent op dat moment verantwoordelijk voor het opstellen van een voorlopig OR-reglement en het organiseren van de verkiezingen voor de eerste OR.

Personeelsuitbreiding

Als de OR eenmaal een feit is, dan heb je als ondernemer voortaan een belangrijke gesprekspartner. Die beschikt niet alleen over een aantal rechten, maar zorgt ook voor draagvlak onder je personeel. 

Wil je weten wat er nog meer bij komt kijken als je bedrijf groeit? Doe dan de checklist Ben jij klaar voor (meer) personeel?

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests