Ontslagrecht

Wat zegt de wet over het ontslaan van een werknemer?

Het Nederlandse ontslagrecht biedt veel bescherming aan de werknemer. Wat zijn geldige redenen voor ontslag? Hoe zit het met de WAB en ontslag? Daarbij heb je te maken met allerlei beperkingen, zoals het afspiegelingsbeginsel en de opzegverboden bij ontslag. Op deze pagina vind je artikelen waarin deze regels op een heldere manier worden uitgelegd.

Whitepapers en online tests