Getuigschrift maken
Getuigschrift maken

Getuigschrift maken, tips voor de werkgever

Een medewerker kan bij ontslag vragen om een getuigschrift. In dit document bevestig je dat iemand bij jou heeft gewerkt, maar soms geef je ook meer informatie. Waar moet je op letten bij het maken van een getuigschrift?

Een getuigschrift heeft meerdere functies. In de eerste plaats verschaf je hiermee algemene (neutrale) gegevens over iemands dienstverband aan toekomstige werkgevers. Hiermee kunnen zij niet alleen afgaan op een sollicitatiebrief en cv, maar hebben zij ook een verklaring van een andere werkgever.

In de tweede plaats kan een getuigschrift dienen als een referentie. Als een werknemer daarom vraagt, kun je namelijk ook ingaan op het functioneren. Ook is het mogelijk dat een persoon wordt genoemd die kan dienen als referentie. Dit kan de werknemer helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

Is een getuigschrift verplicht?

Het uitreiken van een getuigschrift is niet vrijblijvend. Je bent namelijk wettelijk verplicht om dit document op het verzoek van de werknemer uit te reiken bij het einde van de arbeids­overeenkomst. Deze verplichting is opgenomen in artikel 656 van het Burgerlijk Wetboek.

Een werkgever die deze verplichting niet naleeft, is aansprakelijk voor de schade die als gevolg hiervan kan ontstaan. Bijvoorbeeld als een werknemer hierdoor een baan niet krijgt.

Inhoud getuigschrift

In de wet staan verder verplichtingen die betrekking hebben op de inhoud van het getuigschrift. Zo moet je in elk geval het volgende vermelden:

  • de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week
  • de begindatum en de einddatum van het dienstverband

Slechts op verzoek van de werknemer mag je het volgende vermelden:

  • een opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan
  • een opgave van de wijze waarop de arbeids­overeenkomst is geëindigd
  • indien de werkgever de arbeids­overeenkomst heeft opgezegd, de reden daartoe

Het is voor zowel de werknemer als andere werkgevers ten slotte belangrijk dat een getuigschrift naar waarheid is. In de wet is daarom bepaald dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het opnemen van onjuiste mededelingen in het getuigschrift.

Tip

Als je heel tevreden bent over een werknemer, kun je ook een aanbeveling op LinkedIn geven. Net als bij een getuigschrift help je een werknemer hiermee een nieuwe baan te vinden.

personeel in dienst nemen

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit complete pakket aan personeels­verzekeringen zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests