Voorkom fouten bij ontslag
Voorkom fouten bij ontslag

Voorkom ontslagfouten en bespaar geld

Fouten maken is menselijk, maar bij ontslag kan dit grote financiële gevolgen hebben voor de werkgever. Met deze tips is het mogelijk om vijf veelgemaakte ontslagfouten te voorkomen.

1. Te weinig dossieropbouw

Gebrekkige dossieropbouw is een kostbare fout bij het ontslag van een disfunctionerende werknemer. De werkgever wil dan zo snel mogelijk van deze werknemer af, maar kan dit niet onderbouwen met een dossier.

Vervolgens stemt de kantonrechter of het UWV niet in met het ontslag wegens disfunctioneren. Vanwege de inmiddels verstoorde arbeidsrelatie ontbindt de rechter de arbeids­overeenkomst vaak alsnog, met als kanttekening dat je een hoge ontslagvergoeding moet betalen.

Tips om problemen met dossieropbouw te voorkomen:

Trek meteen aan de bel als een werknemer niet goed functioneert

Ben je niet tevreden over het functioneren van een werknemer? Laat dit dan direct weten, zowel mondeling als in een e-mail. Spreek daarbij de verwachting uit dat hij in het vervolg beter zijn best doet. Met een verbetertraject geef je hem de kans zijn functioneren te verbeteren.

Voer regelmatig beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken maken deel uit van een goed personeels­beleid. Ze dragen bij aan het goed functioneren van je medewerkers en daarmee ook van je onderneming. Bijkomend voordeel is dat je de verslagen van deze gesprekken (ondertekend door jou en de werknemer) kunt opnemen in het dossier.

2. Onterecht ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is alleen geldig als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Anders draait de rechter het ontslag terug. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever een flinke afkoopsom moet betalen of de werknemer terug in dienst moet nemen.

Tips om problemen met ontslag op staande voet te voorkomen:

Check of het ontslag voldoet aan de voorwaarden

Er moet sprake zijn van een dringende reden waardoor de arbeids­overeenkomst niet kan voortduren. Die reden moet je kort na het voorval meedelen aan de werknemer. Win altijd juridisch advies in als je twijfelt of sprake is van een dringende reden.

Wacht niet te lang met het ontslag op staande voet

Meteen na het voorval ga je over tot ontslag op staande voet. Bij diefstal moet je bijvoorbeeld direct handelen en niet pas na een week de werknemer ermee confronteren. Je mag wel onderzoek doen naar het bestaan van een dringende reden, maar daarbij moet je voortvarend te werk gaan.

3. Onjuistheden in de arbeids­overeenkomst

In een arbeids­overeenkomst mag je in principe van alles afspreken met een werknemer. Die afspraken pakken alleen minder goed uit als er onjuistheden in staan.

Daardoor zit je bijvoorbeeld langer aan een werknemer vast dan de bedoeling was, wat zonde is van het loon dat je moet blijven doorbetalen aan deze ongewenste werknemer. Aandachtspunten zijn onder meer de proeftijd, opzegtermijn, tussentijdse opzegmogelijkheid en het concurrentiebeding.

Tip om onjuistheden in de arbeids­overeenkomst te voorkomen:

Laat je goed adviseren over arbeidscontracten

Het is verleidelijk om gebruik te maken van een standaardcontract en dat zelf aan te passen. Maar als tijdens een rechtszaak blijkt dat er onjuistheden in staan, kan dat verkeerd uitpakken. Schakel een deskundige in als je ergens over twijfelt.

4. Overtreding van de opzegverboden

In het Nederlandse arbeidsrecht gelden opzegverboden voor bepaalde groepen werknemers. Dat betekent dat je het arbeidscontract in die gevallen niet mag beëindigen. Het gaat onder meer om zwangerschap en bevalling, de eerste twee jaar dat iemand ziek is en bij de overdracht van een onderneming.

Probeer je een werknemer in deze omstandigheden toch te ontslaan, dan kost je dat vooral veel administratiekosten (via UWV) of proceskosten (via de rechter) voor een zaak die je toch verliest.

Tip om overtreding van een opzegverbod te voorkomen:

Ga altijd na of het opzegverbod van toepassing is

Het opzegverbod is in een aantal gevallen niet van toepassing. Tijdens de proeftijd is het bijvoorbeeld toegestaan om een zieke werknemer te ontslaan zolang de ziekte niet de reden is van het ontslag.

5. Tijdelijk contract onterecht niet verlengen

Arbeids­overeenkomsten voor bepaalde tijd geven de werkgever veel flexibiliteit. Om van iemand afscheid te nemen, is het voldoende om bij afloop van een tijdelijk contract aan te geven dat je niet met de werknemer verder wilt. Maar na drie tijdelijke contracten houdt die mogelijkheid op en moet je de werknemer in vaste dienst nemen.

Soms zit je sneller aan dat ‘vierde’ vaste contract dan je denkt. Met als gevolg dat je geen gratis afscheid meer kunt nemen van deze werknemer.

Tip om contract niet onterecht te beëindigen:

Voer een goede administratie

Houd goed bij wanneer arbeidscontracten aflopen en reageer daar tijdig op. Sommige loonadministratiepakketten geven een waarschuwing bij het aflopen van een contract.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests