Ontslaan van slecht functionerende werknemer
Ontslaan van slecht functionerende werknemer

5 tips voor ontslag bij disfunctioneren

2752 Een werknemer die ondermaats presteert, kun je onder voorwaarden ontslaan wegens disfunctioneren. Een goede onderbouwing van het disfunctioneren vergroot de kans van slagen. Vijf tips om goed beslagen ten ijs te komen.

1. Stel duidelijke functie-eisen

Disfunctioneren betekent dat een werknemer onvoldoende voldoet aan de gestelde functie-eisen. Om dat vast te stellen, moet wel duidelijk zijn wat die eisen precies zijn.

Functieomschrijving

Daarvoor moet je beschikken over een eenduidige functieomschrijving met bijbehorende functie-eisen. Denk aan opleidingseisen, een omschrijving van het takenpakket en productie- en kwaliteitseisen. Deze functie-eisen moet je duidelijk aan de werknemer kenbaar maken als je de arbeids­overeenkomst aangaat of een functiewijziging doorvoert.

2. Leg een goed personeels­dossier aan

Bij ontslag wegens disfunctioneren ligt de bewijslast bij de werkgever. Dat wil zeggen dat je bij het UWV of de rechter het disfunctioneren aannemelijk moet kunnen maken met concrete informatie.

Begin op tijd met het opbouwen van een dossier

Dergelijke informatie vind je onder meer in het personeels­dossier. Het gaat bijvoorbeeld om correspondentie met de werknemer, gespreksverslagen, een functieomschrijving, de arbeids­overeenkomst en verslagen van beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken

Begin op tijd met het opbouwen van het dossier, zodat je voldoende overtuigende informatie hebt tegen de tijd dat je de ontslagaanvraag indient.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

3. Houd functionerings- en beoordelingsgesprekken

Beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken dragen bij aan de prestaties van je medewerkers. Het is daarom verstandig om deze gesprekken met regelmaat te houden, naast de gebruikelijke werkoverleggen.

Daarbij geef je in de beoordeling een duidelijke waardering van het functioneren, zoals onvoldoende, voldoende of goed. Deze beoordeling onderbouw je met concrete voorbeelden.

Na afloop krijgt de werknemer een kopie van het gespreksverslag en/of beoordelingsformulier. Dat laat je na afloop door de werknemer voor akkoord tekenen, waarna je het opneemt in het personeels­dossier.

4. Signaleer problemen op tijd

Veel werkgevers laten disfunctionerende werknemers nogal eens doormodderen. Als plotseling de maat vol is, ‘overvallen’ ze de werknemer met zijn disfunctioneren.

Het is beter om verbeterpunten direct terug te koppelen aan een medewerker. Leg deze opmerkingen vast door bijvoorbeeld de werknemer daarover een e-mail te sturen.

5. Bied een verbetertraject

Als een werknemer ondermaats blijft presteren, moet je eerst een poging doen om het functioneren te verbeteren. Dat doe je met een verbetertraject.

Daarvoor bestaat geen vaste werkwijze, maar het kan bijvoorbeeld gaan om het begeleiden van de werknemer bij verbeterpunten, het voeren van corrigerende gesprekken, het aanbieden van opleidingen, het onderzoeken van herplaatsingsmogelijkheden en het aanbieden van een alternatieve functie.

Als de werknemer langer in dienst is, worden zwaardere eisen gesteld aan het verbetertraject. Zo moet je daar in die gevallen meer tijd voor uittrekken.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Zieke werknemer ontslaan, mag dat?

20257 Als een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, kan dat je bedrijf veel geld kosten. Soms is ontslag dan een optie. Dit zijn de regels en mogelijkheden.

8 tips voor een goed ontslagdossier

13041 Als een werknemer zich misdraagt of voortdurend slecht presteert, kun je hem ontslaan. Je moet dan wel aantonen dat het ontslag terecht en onvermijdelijk is.

Pesten op het werk, reden voor ontslag?

6696 Mag je een werknemer ontslaan wegens pesten? Wat kun je als werkgever leren van pesterijen en rechtszaken uit het verleden? Twee voorbeelden en drie tips om pesten aan te pakken.

Whitepapers en online tests