Advies over personeels­risico's nodig?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

Concurrentiebeding tijdelijk contract
Concurrentiebeding tijdelijk contract

Concurrentiebeding tijdelijk contract, regels en uitzonderingen

Mag je een concurrentiebeding opnemen in tijdelijke contracten? En zo ja, waar moet je dan rekening mee houden? Dit is wat je moet weten over het concurrentiebeding in een tijdelijk contract.

Concurrentiebeding tijdelijk contract

Het is de nachtmerrie van veel ondernemers: je werknemer stapt over naar de directe concurrent, terwijl hij op de hoogte is van bedrijfsspecifieke en marktgevoelige informatie.

Om die reden nemen veel ondernemers een concurrentiebeding op in de arbeids­overeenkomst. Mag je ook een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd?

Verschil concurrentiebeding en nevenactiviteiten

Een concurrentiebeding gaat over de periode na beëindiging van het contract, bijvoorbeeld als een werknemer ontslag neemt. Nevenactiviteiten gaan over werkzaamheden tijdens de contractduur, bijvoorbeeld als een medewerker bijklust als zzp'er. Bekijk ook: 10 vragen over nevenactiviteiten

Waarom concurrentiebeding in tijdelijk contract?

Tijdelijke contracten, zoals jaarcontracten, worden veel ingezet. In Nederland hebben naar schatting meer dan 1,2 miljoen werknemers een tijdelijk contract (oproep- en uitzendkrachten niet meegerekend).

Hoewel werknemers misschien tijdelijk verbonden zijn aan je bedrijf, ze kunnen wel in aanraking komen met concurrentiegevoelige informatie. Dat kan onder andere door:

 • De functie: de aard van het werk kan ervoor zorgen dat personeel toegang krijgt tot belangrijke data, klant­gegevens, omzetcijfers, etc.
 • De markt: het kan zijn dat je bedrijf opereert in een zeer competitieve markt en je veel waarde hecht aan de unieke aspecten van je producten of diensten.
 • Klantcontact: werknemers bouwen goede relaties op met klanten, misschien zelfs je belangrijkste klanten.
 • Een langer dienstverband: een medewerker krijgt in potentie meer mee van belangrijke bedrijfsprocessen als hij door meerdere tijdelijke contracten langer in dienst is.
 • De bedrijfsomvang: bij kleinere bedrijven kunnen functies minder afgebakend zijn, waardoor de toegang tot concurrentiegevoelige info minder goed te beperken is. 

Het kan erg aantrekkelijk lijken om jezelf juridisch in te dekken en ervoor te zorgen dat vertrekkende medewerkers die informatie niet aan de grote klok hangen. Of sterker: die tegen je gaan gebruiken bij een concullega.

Concurrentiebeding vast contract

Het is toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in arbeids­overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Daarbij moet je opletten dat je de beperking goed afbakent, want het komt vaak voor dat rechters een concurrentiebeding afkeuren omdat die (1) niet noodzakelijk is of (2) niet in verhouding staat en onnodig veel beperkingen oplegt.

Concurrentiebeding maken 

Check ons stappenplan om een goed concurrentiebeding te maken.

Bonus: persoonlijke rapport

Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Wet concurrentiebeding tijdelijk contract

Je mag een concurrentiebeding volgens de wet alleen opnemen in vaste contracten (zie artikel 7:653 BW). De gedachte daarachter is dat werknemers zich vrij moeten kunnen bewegen op de arbeidsmarkt. Dat is helemaal vereist bij tijdelijke contracten.

Nieuwe wet concurrentiebeding?

De trend is dat werknemers steeds vaker aan het concurrentiebeding worden gehouden. In een krappe arbeidsmarkt wordt het concurrentiebeding vaak verkeerd gebruikt, om verloop tegen te gaan.

Daarom werkt het kabinet aan een nieuwe wet waarmee:

 • Het concurrentiebeding wettelijk begrensd wordt in duur.
 • Het concurrentiebeding geografisch afgebakend moet worden.
 • Ook in vaste contracten het zwaarwichtige belang gemotiveerd moet worden.
 • Er een vergoeding betaald moet worden aan de werknemer als je hem aan het concurrentiebeding houdt.

Verbod concurrentiebeding tijdelijk contract

Je mag dus geen concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract. De enige uitzondering hierop is een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Maar ga hier heel voorzichtig mee om, want bij een rechtszaak zal de rechter de belangen van je werknemer afwegen tegen jouw belangen.

De belangen van een werknemer kunnen zwaarder wegen. Dat is o.a. het geval bij een sterk verbeterde positie van een werknemer omdat hij bij een ander bedrijf een betere functie krijgt met een hoger inkomen.

Ook geen relatiebeding in tijdelijk contract

Net als het concurrentiebeding mag je alleen een relatiebeding opnemen in een tijdelijk contract als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Lees meer over het relatiebeding.

Regels concurrentiebeding tijdelijk contract

Hoe pak je het aan als je toch een concurrentiebeding wil opnemen in een tijdelijk contract? De wet omschrijft helaas niet wat 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen' zijn. Maar met de nieuwe wet in gedachten kun je de volgende vier aspecten meenemen als je het concurrentiebeding opstelt:

 1. Welke tijdsperiode koppel je aan het beding? In de praktijk wordt vaak maximaal 1 jaar aangehouden. Maar is dat ook echt nodig?
 2. In welke omgeving geldt het concurrentiebeding? Wereldwijde of zelfs Europese beperkingen gelden vaak alleen voor multinationals, en zul je dus heel goed moeten onderbouwen.
 3. Om welke bedrijfsgevoelige kennis gaat het? Waarom word je onevenredig benadeeld als je werknemer overstapt naar een concullega? Toegang tot zaken als verkoopcijfers, systemen en prijsafspraken is niet specifiek genoeg en zal waarschijnlijk niet standhouden bij de rechter.
 4. Waarom is dit concurrentiebeding van toepassing op juist deze medewerker? Een algemeen omschreven alinea die in alle arbeidscontracten is opgenomen, houdt vaak geen stand bij de rechter.

Tip: let ook goed op deze voorwaarden van een concurrentiebeding

Voorbeeld rechtspraak over concurrentiebeding Voorbeeld concurrentiebeding tijdelijk contract

Uit een rechtszaak in 2018 blijkt dat algemene beschrijvingen in een concurrentiebeding in een tijdelijk contract niet standhouden.

In het tijdelijke contract werd bij het concurrentiebeding beschreven dat:

 • De werknemer zeer veel klantcontact had, beschikking had over klant- en prospect­gegevens, inzage in prijsstellingen en andere financiële gegevens.
 • Het concurrentiebeding gold voor 24 maanden.

De rechter oordeelde dat deze gegevens 'onvoldoende specifiek waren en onvoldoende kenbaar toegesneden op de persoon'. Het concurrentiebeding werd nietig verklaard.

Voorbeeld concurrentiebeding tijdelijk contract

Er zijn online meerdere voorbeelden beschikbaar van een concurrentiebeding. Download hier een voorbeeld concurrentiebeding in een arbeids­overeenkomst voor bepaalde tijd (bron: vangelderen.nl).

Laat je altijd goed adviseren door een juridisch expert bij het opstellen van een concurrentiebeding.

Voorbeeld tijdelijk contract

Hoe ziet een tijdelijk contract er verder uit? Welke bedingen en arbeidsvoorwaarden mag je niet vergeten? Bekijk meer voorbeelden in het artikel met voorbeelden van een arbeidscontract.

Rechtsbijstand voor ondernemers

Rechtsbijstand­verzekering

De kans op een conflict is altijd aanwezig en juridische bijstand kan behoorlijk in de papieren lopen. Met een rechtsbijstand­verzekering ben je als ondernemer verzekerd van juridische hulp.

Vragen over concurrentiebeding tijdelijk contract

 • Welke arbeidscontracten zijn er?

  Er zijn allerlei soorten arbeids­overeenkomsten. Je kunt kiezen voor een arbeidscontract voor onbepaalde tijd (vast contract) of bepaalde tijd (tijdelijk contract), zoals een jaarcontract. Daarnaast heb je een uitzendovereenkomst, een detacheringscontract, een overeenkomst van opdracht en een oproepcontract.

 • Wanneer is een concurrentiebeding verboden?

  Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is in principe verboden. Alleen als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is mag je een concurrentiebeding in een tijdelijk contract opnemen. Dat belang moet zwaarder wegen dan het belang van je werknemer om overal te kunnen werken.

 • Wat zijn de regels voor nevenwerkzaamheden?

  Je mag als werkgever de nevenwerkzaamheden van werknemers in principe niet meer verbieden. Dit komt door een EU-richtlijn die sinds 1 augustus 2022 toegepast moet worden. Alleen als je een zwaarwegende reden (rechtvaardigingsgrond) hebt mag je nevenwerkzaamheden verbieden.

 • Wanneer moet ik een vast contract geven?

  Je mag als werkgever maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden over een periode van maximaal drie jaar. Het vierde contract geldt dan als arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook als je (per ongeluk) opnieuw een tijdelijk contract geeft wordt dit gezien als een vast contract.

 • Hoe kan ik een arbeids­overeenkomst opzeggen?

  Dat is afhankelijk van het type contract. In alle gevallen heb je te maken met een opzegtermijn. Deze termijn is standaard 1 maand, maar kan ook afhangen van hoe lang de werknemer in dienst is. De opzegtermijn kun je vastleggen in het contract. Bij het ontbinden van een vast contract moet je rekening houden met de regels voor ontslag.

 • Waar vind ik een voorbeeld arbeids­overeenkomst?

  Er zijn online verschillende voorbeelden, modelcontracten, sjablonen en tools te vinden die je kunt gebruiken om je eigen arbeids­overeenkomst te maken. Houd wel rekening met de nieuwste wetgeving. Bekijk een paar voorbeeldcontracten.

Meest gelezen

Overeenkomst van opdracht, tips en een voorbeeld

Als je een zzp’er of freelancer inschakelt, is het van belang om alle werkafspraken goed vast te leggen. Dat doe je in een overeenkomst van opdracht (OVO). Wat is dat precies? En waar moet je op letten bij het maken van zo’n overeenkomst?

Voorbeelden van een arbeidscontract

Arbeidscontracten heb je in verschillende vormen, maar ze bevatten vaak een aantal vaste onderdelen. Bekijk voorbeelden van een arbeidscontract voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Whitepapers en online tests