Ziek uit dienst reden ontslag UWV
Ziek uit dienst reden ontslag UWV

Werknemer ziek uit dienst, wanneer en hoe?

In welke gevallen gaat een werknemer ziek uit dienst? Wat zijn de gevolgen voor jou en je werknemer? En hoe kun je de kosten beperken? Bekijk de wettelijke regels en nuttige tips voor ondernemers met personeel.

Een werknemer die ziek is, moet je normaal gesproken loon betalen. Deze verplichte loondoorbetaling bij ziekte geldt in ieder geval tijdens het dienstverband. In een aantal gevallen kan je werknemer ziek uit dienst gaan of ontslagen worden. Wanneer is dat het geval?

Ziek uit dienst in 5 gevallen

Een zieke werknemer mag je niet zomaar ontslaan. Daarnaast zal een zieke werknemer ook niet zo snel zelf opstappen tijdens zijn ziekte. Toch zijn er een aantal situaties waarin een werknemer ziek uit dienst gaat. Namelijk:

 1. Tijdens de proeftijd
  Je mag een werknemer ziek uit dienst laten gaan tijdens de afgesproken proeftijd. Je hoeft dan van beide kanten geen reden te noemen voor het opzeggen van het contract. Het opzegverbod bij ziekte geldt nog niet tijdens de proeftijd.
 2. Bij een aflopend contract
  Heeft je werknemer een tijdelijk contract dat afloopt tijdens zijn ziekte? Bijvoorbeeld een jaarcontract. Dan hoef je dat contract niet te verlengen. Als jij of je werknemer ervoor kiest niet te verlengen, dan gaat je werknemer ziek uit dienst. Zorg er wel voor dat je dit op tijd laat weten: houd rekening met de verplichte aanzegtermijn.
 3. Na twee jaar ziekte
  Heeft je werknemer een vast contract en is hij al twee jaar ziek? Dan mag je hem, onder bepaalde voorwaarden, ontslaan. Het moet aannemelijk zijn dat je zieke werknemer niet binnen een half jaar zal herstellen. En je moet alle mogelijkheden hebben onderzocht voor aangepast werk en herplaatsing. Als die mogelijkheden er niet zijn, mag je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.
 4. Bij slechte re-integratie
  In bijzondere gevallen kun je toestemming krijgen om een zieke werknemer te ontslaan terwijl hij nog geen twee jaar ziek is. Dit kan bijvoorbeeld als je zieke werknemer weigert vervangend werk te doen. Of als hij structureel niet meewerkt aan zijn re-integratie. Je kunt het UWV dan vragen om een deskundigenoordeel. Hiermee kun je bij de kantonrechter aantonen dat je werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie.
 5. Als iemand vaak ziek is
  Als een werknemer zich vaak ziek meldt, kan dat in sommige gevallen tot ontslag leiden. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer een belangrijke positie inneemt in je bedrijf en niet makkelijk te vervangen is. Als deze situatie lang voortduurt, kun je de kantonrechter vragen de arbeids­overeenkomst te ontbinden. Daarvoor moet je wel aan strenge voorwaarden voldoen en voldoende bewijs aanleveren.

Houd je aan de regels bij ontslag tijdens ziekte. Lees meer over zieke werknemer ontslaan.

Loonsanctie bij ziek uit dienst

Als je niet de juiste stappen volgt bij ziekte­verzuim, kan het UWV jou een loonsanctie (boete) opleggen. De loonsanctie voor werkgevers houdt in dat je langer loon moet doorbetalen aan je zieke werknemer.

Het gaat om maximaal een jaar aan extra loondoorbetaling. De hoogte van de loonsanctie hangt dus ook af van de hoogte van het salaris van je werknemer.

Krijg je een loonsanctie? Dan mag je de zieke werknemer na twee jaar ziekte nog niet uit dienst laten gaan. Het opzegverbod bij ziekte loopt door tijdens de opgelegde periode.

Voorkom een loonsanctie

Houd je aan de verplichtingen tijdens ziekte van personeel.

Uitkering bij ziek uit dienstWerknemer ziek uit dienst reden uitkering UWV

Gaat je werknemer ziek uit dienst, dan heeft hij waarschijnlijk recht op een uitkering in het kader van de Ziektewet. In dat geval hoef jij zijn loon niet meer te betalen. Dat komt voor rekening van het UWV.

De Ziektewet-uitkering is een zogeheten vangnetvoorziening. De wet zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen loon krijgen, toch een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. De uitkering bedraagt meestal 70 procent van het maximum dagloon.

Het UWV betaalt deze uitkering maximaal twee jaar. Tijdens die periode regelt de uitkeringsinstantie ook de begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer.

WIA-uitkering

Is je werknemer na twee jaar nog steeds ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan hij een WIA-uitkering aanvragen.

Betaling uitkering bij ziek uit dienst

Het UWV zorgt voor de uitbetaling van de Ziektewetuitkering. Maar als werkgever betaal je er wel aan mee. Het UWV bekostigt dit namelijk uit de premies die alle werkgevers samen jaarlijks moeten afdragen.

Niet alle ondernemers betalen evenveel premie. Als kleine werkgever betaal je een sectorpremie. Deze premie is gebaseerd op de feitelijke uitkeringslast in de sector waarin je bedrijf actief is. Hoe meer personen er in de Ziektewet zitten, hoe hoger de premie dus wordt.

Meer informatie over de premieberekening lees je in het artikel ‘10 vragen van werkgevers over de Ziektewet’. Hier vind je ook de categorie-indeling voor grote, middelgrote en kleine bedrijven.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Kosten door ziekte beperken

Verzuim onder controle houden is cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering. Zieke werknemers kunnen je namelijk veel geld kosten. Vooral als je een klein bedrijf hebt is ziekte­verzuim een groot risico.

Naast de wettelijke loondoorbetaling heb je al snel te maken met omzetverlies, kosten voor verplichte verzuim­begeleiding en eventuele kosten voor vervanging.

Ziekte­verzuim in kaart brengen

Inzicht in verzuim en verzuim­kosten is heel belangrijk. Weet jij bijvoorbeeld wat het huidige verzuim­percentage is in jouw bedrijf? En wat kost het je precies?

 • Ontdek wat verzuim kost voor jouw bedrijf. Gebruik de gratis verzuim­calculator van De Goudse verzekeringen. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in de verzuim­kosten van je eigen bedrijf en een handige vergelijking met andere bedrijven in jouw branche.

Kosten per zieke werknemer

Het is ook goed om te weten wat je precies kwijt bent per zieke werknemer. Gebruik de rekentool zieke werknemer en ontdek hoeveel jij betaalt.

Verzuim verzekeren

Ziek personeel kan jouw bedrijf dus veel geld kosten, maar dat hoeft niet! Met een verzuim­verzekering krijg je een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan een zieke werknemer. 

Daarnaast helpt een verzekeraar je ook bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. Als een arbodienst is opgenomen in het verzekeringspakket, dan krijgen jij en je zieke werknemer vanaf de eerste verzuim­dag ondersteuning bij iedere stap.

Zieke werknemer verzekeren?

Je kunt je niet verzekeren voor een werknemer die al ziek is, maar je kunt wel het risico op een langdurig zieke werknemer verzekeren.

Nuttige verzekeringen bij ziek uit dienst

Naast een verzuim­verzekering kun je nog meer verzekeringen afsluiten om de financiële gevolgen van ziekte­verzuim en uitdiensttreding onder controle te houden. Namelijk:

 • Ziektewet-eigenrisico­verzekering

  Als een werknemer ziek uit dienst gaat, kun jij mogelijk opdraaien voor de Ziektewetuitkering van je werknemer. Dat is het geval als je eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Met een Ziektewet-eigenrisico­verzekering dek je dit risico.

 • WGA-eigenrisico­verzekering

  Als een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en (voorlopig) niet meer kan werken, krijgt hij een WGA-uitkering. Als jij eigenrisicodrager bent voor de WGA, moet jij die uitkering betalen. Met een WGA-eigenrisico­verzekering kun je dit risico onderbrengen bij een verzekeraar.
 • Collectieve WIA-verzekering

  Als een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, heeft hij mogelijk te maken met een forse inkomensdaling. Met een collectieve WIA-verzekering bied je je personeel een extra vangnet en ook nog eens een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Welke verzekeringen heb jij nodig? Lees het gratis whitepaper met daarin een handige risico-checklist en alle verzekeringen in 1 overzicht.

Ziekte­verzuim voorkomen

Dat werknemers ziek worden kun je niet altijd voorkomen. Toch zijn er veel oorzaken van verzuim waar je wel invloed op hebt als werkgever. In die gevallen kun je langdurige uitval mogelijk voorkomen.

Het is veel waard om ziekte­verzuim te beperken binnen je bedrijf. Het kost je namelijk flink wat geld, tijd en soms ook nachtrust. Langdurig verzuim kan zelfs een domino-effect hebben binnen je bedrijf. Door uitval neemt de werkdruk toe op collega's en dat kan mogelijk leiden tot meer ziekte­verzuim.

Burn-out

De burn-out is in veel sectoren beroepsziekte nummer 1 en de grootste oorzaak van langdurig verzuim.

Door oog te hebben voor de behoeften van je werknemers en hun gezondheid kun je veel winnen. Het stimuleren van werkplezier is zelfs het beste 'medicijn' tegen langdurig ziekte­verzuim. Daarnaast kun je nog meer doen om verzuim te voorkomen en beperken.

Voorkom dat je werknemer ziek uit dienst gaat

Wat kun je als werkgever precies doen? Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

Vragen over ziek uit dienst gaan

 • Wat is het ontslagverbod bij ziekte?

  Als je werknemer ziek is mag je hem niet ontslaan. Zo staat het in de wet. Dit ontslagverbod of opzegverbod geldt in ieder geval voor de eerste twee jaar (104 weken) van ziekte. Toch zijn er enkele uitzonderingen op het ontslagverbod tijdens ziekte.

 • Wanneer mag je een zieke werknemer ontslaan?

  In uitzonderlijke gevallen mag je een zieke werknemer ontslaan. Bijvoorbeeld als je kunt aantonen dat je werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. Ook als je bedrijf schade oploopt omdat je werknemer met een cruciale functie vaak ziek is, kan dat een reden zijn voor ontslag. Maar ook dat moet je goed onderbouwen.

 • Hoe kun je voorkomen dat een werknemer ziek uit dienst gaat?

  Natuurlijk wil je er alles aan doen om het vertrek van een zieke werknemer te voorkomen. Het is bijvoorbeeld belangrijk te werken met een helder verzuim­protocol dat voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Zorg voor de juiste begeleiding bij ziekte en probeer conflicten te voorkomen.

 • Welke stappen volg je bij ontslag van een langdurig zieke werknemer?

  Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is en geen vervangend werk kan doen, kun je overgaan tot ontslag. Volg nauwkeurig de procedure en voorwaarden van het UWV bij de aanvraag van een ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

 • Wanneer komt mijn werknemer in de Ziektewet?

  De Ziektewet zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen loon krijgen, toch een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. Een werknemer met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaat komt bijvoorbeeld in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering.

 • Hoe regel ik verzuim­begeleiding als werkgever?

  Je bent verplicht een bedrijfsarts in te zetten bij de begeleiding van een zieke werknemer. Daarnaast kun je ook een casemanager aanstellen die je helpt om alle verplichte stappen te zetten bij verzuim en re-integratie. Je regelt dit bijvoorbeeld met een verzuim­verzekering met arbodienstverlening.

Personeel verzekeren ja of nee

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests