Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Taken bedrijfsarts
Taken bedrijfsarts

Taken van de bedrijfsarts, wat mag je verwachten?

Wat doet een bedrijfsarts nu precies? Is de arts onafhankelijk? Welke informatie geef en krijg ik? En wat als ik het oneens ben met de arts? 5 belangrijke vragen en antwoorden over de rol van de bedrijfsarts.

Wat zijn de taken van de bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts kan jouw bedrijf ondersteunen bij het voorkomen en begeleiden van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit zijn de belangrijkste taken van een bedrijfsarts:

 • het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en deze toetsen,
 • verzuim en re-integratie begeleiden van de zieke werknemer, 
 • arbeidsgezondheidskundig onderzoek uitvoeren (PMO en PAGO),
 • met behulp van preventieve maatregelen verzuim (zoveel mogelijk) te voorkomen en
 • functiegerichte aanstellingskeuringen uitvoeren.

Je werknemer meldt zich ziek. Jij geeft dit door aan je arbodienst of bedrijfsarts. Wat gaat hij (of zij) vervolgens doen? 5 stappen van verzuim­begeleiding door de arts:

 1. Ziekmelding beoordelen

  De bedrijfs- of arboarts beoordeelt de ziekmelding van je werknemer. Hij richt zich daarbij op het functioneren van de werknemer en niet op de klachten. Dit betekent dat de arts zoveel mogelijk zal kijken naar wat je werknemer nog wel kan doen, ondanks zijn beperkingen.

 2. Beoordelen ziektebeeld

  Hij roept je werknemer regelmatig op om het ziektebeeld te beoordelen. Bijvoorbeeld tijdens een spreekuur.

 3. Voortgang bespreken re-integratie

  Hij bespreekt regelmatig met jou de voortgang van de re-integratie en adviseert je over de stappen die gezet moeten worden. Dit gebeurt vaak in de vorm van schriftelijke terugkoppelingen naar aanleiding van het laatste spreekuur waarop hij de werknemer heeft gezien.

 4. Probleemanalyse opstellen

  Als de medewerker zes weken ziek is, maakt de arts een probleemanalyse. Ook bij de afgesproken vervolgstappen zal de arts medische ondersteuning bieden.

 5. WIA-uitkering aanvragen

  Als de medewerker na twee jaar nog ziek is en een WIA-uitkering wil aanvragen maakt de arts een actueel oordeel waarin staat wat de mogelijkheden van de zieke werknemer zijn op het gebied van werk. 

Consult met arts op afstand

Steeds vaker worden gesprekken met de arts (consults) op afstand gevoerd. Sinds de COVID-19-pandemie is een videoconsult of telefonisch consult vaker regel dan uitzondering. 

Dit gebeurt op advies van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Je zieke werknemer kan dus vaak vanuit huis verder geholpen worden door een bedrijfs- of arboarts.

Aanstellingskeuring door arts

Een aanstellingskeuring laat je uitvoeren wanneer een functie bijzondere medische eisen heeft. Deze keuring gebeurt altijd door een geregistreerd bedrijfsarts.

Je mag de keuring alleen laten uitvoeren bij iemand die je echt wil aannemen. Het is dus de laatste stap in de sollicitatieprocedure.

De keuring moet je al aankondigen in de vacaturetekst. Een aanstellingskeuring is niet voor elk beroep mogelijk. Voor veel beroepen is dit juist verboden. 

Voordat de medische keuring plaatsvindt moet de sollicitant schriftelijk geïnformeerd worden over het doel van de keuring en wat voor vragen en onderzoeken deel uitmaken van de keuring.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Is een bedrijfsarts onafhankelijk?

Ja, de bedrijfsarts is een onafhankelijke arts. Een bedrijfsarts kan zelfstandig zijn, maar kan ook werkzaam zijn bij een arbodienst. Je mag als ondernemer zelf kiezen welke arts je inschakelt.

NVAB bedrijfsarts

De titel bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. Deze artsen moeten deelnemen aan verplichte nascholing en inspecties door de beroepsvereniging NVAB.

Niet eens met oordeel bedrijfsarts, wat kan ik doen?

Als je het niet eens bent met de bedrijfs- of arboarts is het verstandig om dat eerst met hem zelf te bespreken. Geef aan waarom je twijfelt aan zijn oordeel.

Misschien denkt de arts dat je werknemer niet in staat is te werken in verband met ernstige rugklachten terwijl je hem wel zware boodschappen ziet tillen in de plaatselijke supermarkt. Meld dit dan bij je arts of arbodienst.

Second opinion of deskundigenoordeel

Als je er met je eigen bedrijfsarts niet uitkomt, kun je navragen of er bij jouw arbodienst een stafarts of collega-arts is die mee wil kijken naar de verzuim­casus van je werknemer.

Lost dat ook niets op? Dan kun je in veel gevallen bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Een arts van het UWV zal zich dan buigen over het oordeel van je bedrijfsarts.

Second opinion aanvragen

Sinds 1 juli 2017 kun je eenvoudiger een second opinion aanvragen van een andere arts. Ook is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen over een arts. Lees meer over deze regelingen in het artikel second opinion of deskundigenoordeel.

Mag de bedrijfsarts contact opnemen met een huisarts of specialist?

Taken bedrijfsarts checklistAls je werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, is hij vaak voor zijn klachten onder behandeling in het ziekenhuis. Soms gaat hij (daarnaast) naar een fysiotherapeut of andere paramedische behandelaar.

Medische informatie opvragen

De bedrijfs- of arbo-arts mag alleen medische informatie bij andere artsen opvragen als je werknemer daarvoor toestemming geeft. 

Dit geldt ook voor de huisarts van de werknemer. Ook daarmee mag de bedrijfs- of arbo-arts alleen contact opnemen als de werknemer daar toestemming voor heeft gegeven.

Welke informatie mag de bedrijfsarts geven?

De bedrijfsarts moet zich houden aan wettelijke privacyregels en mag geen medische informatie of andere privé-informatie van de werknemer aan jou verstrekken.

Hij mag je wél informeren over de functionele beperkingen en mogelijkheden van de medewerker en de gevolgen daarvan voor zijn werk. Je mag daar dus wel naar vragen bij de arts in kwestie.

AVG en zieke werknemer

Wat mag je wel en niet vragen aan een zieke werknemer? Houd je aan de privacywet. Lees meer over de AVG bij ziekte.

Informeer je werknemers

Ook je werknemers willen graag weten wat de taken van de bedrijfsarts zijn tijdens de verzuim­begeleiding. Informeer je werknemers daarom van tevoren over alle stappen bij ziekte. Leg de procedure vast in een verzuim­protocol. Hierin beschrijf je de regels van ziekmelding tot betermelding.

Zorg dat je verzuim­protocol voldoet aan de Arbowet en Wet verbetering Poortwachter. Download een handig voorbeeld verzuim­protocol.

Geef al je werknemers de meest recente versie van het protocol en houd je aan de stappen. Daarmee voorkom je arbeidsconflicten en loonsancties.

Meer vragen over taken van de bedrijfsarts

 • Wanneer heb je een bedrijfsarts nodig?

  Als je werknemer ziek is geef je dit binnen enkele dagen door aan je arbodienst of je zelfstandige bedrijfsarts. Alleen een aangestelde arts kan bepalen in hoeverre een werknemer arbeidsongeschikt is. Als werkgever mag je dat niet zelf beoordelen.

 • Wat is het verschil tussen een bedrijfs- en arbo-arts?

  Een arbo arts is een arts met een basisopleiding. Een bedrijfsarts heeft nog een extra vierjarige opleiding gedaan op het gebied van arbeid en gezondheid.

 • Hoe vind je een goede bedrijfsarts?

  Er zijn twee mogelijkheden om een bedrijfsarts in te zetten. Dat kan via een arbodienst of via een maatwerkregeling, waarbij je zelf bepaalt welke zelfstandige deskundigen je inzet.

 • Wat kost een bedrijfsarts?

  Dat is afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt met je arbodienst of zelfstandige arts. Voor een consult met een bedrijfsarts ben je vaak een bedrag tussen de 120 en 200 euro kwijt. 

  Als je een verzuim­pakket van een verzekeraar hebt, is het inschakelen van een arbodienst meestal inbegrepen.

De volledige antwoorden op deze vragen krijg je in het artikel: Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Personeel verzekeren ja of nee

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests