Arbo arts MKB arboarts
Arbo arts MKB arboarts

Wat doet een arbo arts?

Wat is een arbo  arts? Wanneer schakel je deze  arts in? Wat mag je verwachten? En wat is het verschil met een bedrijfsarts? Bekijk de antwoorden en aandachtspunten voor ondernemers met personeel.

1. Wat is een arbo arts?

Een arbo arts kan helpen bij de begeleiding van een zieke werknemer. In de meeste gevallen is een arbo-arts werkzaam bij een arbodienst.

Arbo arts, arbo-arts en arboarts zijn geen beschermde titels. Iedereen met een medische opleiding mag zich in principe zo noemen. In veel gevallen is een arbo arts een basisarts die werkt onder toezicht van een bedrijfsarts

Een arbo arts mag onder toezicht van een bedrijfsarts dezelfde taken uitvoeren als bedrijfsartsen. Aan dit toezicht zitten voorwaarden. Zo mag alleen een bedrijfsarts doorverwijzen naar andere specialisten en medische informatie (en andere belangrijke) opvragen, bij bijvoorbeeld een huisarts of andere specialisten. 

Let op: De term arbo arts wordt soms in bredere zin gebruikt voor alle artsen die vanuit een arbodienst werken: bedrijfsartsen, basisartsen en andere medici.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

2. Arbo arts inschakelen, wanneer?

Als je werknemer niet kan werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid neem je contact op met je arbodienst. Je arbodienst kan advies geven en specialisten inzetten, waaronder een arbo arts.

Niet oordelen over arbeidsongeschiktheid

Een arbo arts kan medische inspecties uitvoeren, maar mag alleen doorverwijzen na goedkeuring door een erkende bedrijfsarts. Hij mag niet zelf oordelen over de arbeidsongeschiktheid van je werknemer.

Wet verbetering poortwachter

Het is belangrijk dat je de ziekmelding binnen een paar dagen aan je arbodienst doorgeeft. Houd je aan de stappen in de Wet verbetering poortwachter.

Een arbo arts helpt dus in het proces rond ziekte­verzuim van werknemers en de terugkeer op de werkvloer (re-integratie). Een arbo arts kan ook helpen bij het voorkomen van verzuim.

Consult met arts op afstand

Steeds vaker worden gesprekken met de arts (consults) op afstand gevoerd. Sinds de COVID-19-pandemie is een videoconsult of telefonisch consult vaker regel dan uitzondering.

Dit gebeurt op advies van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Je zieke werknemer kan dus vaak vanuit huis verder geholpen worden door een bedrijfs- of arboarts.

Aanstellingskeuring alleen door bedrijfsarts

Je mag een arboarts niet vragen een aanstellingskeuring te doen. Deze keuring gebeurt altijd door een geregistreerd bedrijfsarts. Een aanstellingskeuring mag alleen als er bijzondere medische eisen aan de functie zijn verbonden.

3. Arbo arts of bedrijfsarts, wat is het verschil?

Een arbo arts is een arts met een basisopleiding. Een bedrijfsarts heeft nog een extra vierjarige opleiding gedaan op het gebied van arbeid en gezondheid. De titel bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. Bedrijfsartsen moeten deelnemen aan verplichte nascholing en visitaties (controles) door de beroepsvereniging (NVAB).

Een arboarts kan een zelfstandige (zzp'er) zijn, maar kan ook werkzaam zijn bij een arbodienst. Zorg dat je in ieder geval een erkende specialist inzet bij ziekte­verzuim van werknemers.

Daarnaast mag alleen een bedrijfsarts een zieke werknemer doorverwijzen naar een specialist, dit mag een arbo arts niet.

Een arboarts kan een zelfstandige (zzp'er) zijn, maar kan ook werkzaam zijn bij een arbodienst. Zorg dat je in ieder geval een erkende specialist inzet bij ziekte­verzuim van werknemers. 

Wat doet een bedrijfsarts precies? Bekijk de taken van een bedrijfsarts.

4. Hoe vind ik een arbo arts?

Er zijn twee opties voor het vinden van een arbo-arts:

 1. Vind zelf een arbodienst
  Je sluit een contract met een arbodienst. Let er wel op dat de arbodienst gecertificeerd is. Dit is verplicht volgens de wet. Hierdoor weet je dat de arbodienst de nodige medische specialiteit in huis heeft. Je kunt dit checken door te kijken op de lijst van de Stichting beheer certificatieregeling Arbodiensten (SCBA).

  Je kunt via een arbodienst niet alleen een arboarts en bedrijfsarts toegewezen krijgen, maar ook andere arbodeskundigen als dat nodig is, zoals een arbeids- en organisatiepsycholoog, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeidsdeskundige.
 2. Maatwerkregeling
  Je kunt ook kiezen voor een maatwerkregeling. Dan bepaal je zelf welke deskundige je inschakelt. Je kunt alleen voor een maatwerkregeling kiezen als je werknemers het daar schriftelijk mee eens zijn. Mocht je een vorm van personeels­vertegenwoordiging hebben, zoals een ondernemingsraad (OR), dan moet deze eerst instemmen met de maatwerkregeling.

Als je zelf een arbo-arts of bedrijfsarts inschakelt, let er dan op dat die in het BIG-register staat.

Voldoe aan de ArbowetArbo arts arboarts inhuren

Zorg er in alle gevallen voor dat je voldoet aan de Arbowet. Zo moeten jij en je arbodienstverlener een contract opstellen dat voldoet aan de eisen van het basiscontract Arbowet. Heb je dit niet op orde, dan kun je een boete krijgen van de Arbeidsinspectie.

5. Wat kost een arbo arts?

De kosten voor een arboarts zijn afhankelijk van de afspraken met je arbodienst of de individuele arts.

 • Een abonnement bij een arbodienst kost meestal tussen de 110 en 150 euro per werknemer, per jaar. De inzet van een arboarts is dan inbegrepen.
 • Als je zonder abonnement een arboarts inschakelt kost dat vaak tussen de 120 en 200 euro per uur.

Besparen op arbo kosten

Je kunt kiezen voor een verzuim­verzekering met arbodienstverlening. Daarmee bespaar je op de kosten. Je krijgt direct toegang tot een verzuim­coach en gecertificeerde arbo specialisten.

In sommige gevallen betaal je een extra vergoeding bij inzet van een arbo specialist. De exacte kosten zijn afhankelijk van het type arts of deskundige dat je nodig hebt. Vraag je arbodienst om de tarieven voor dit jaar.

Besparen op verzuim­kosten

Door op tijd een arboarts of bedrijfsarts in te schakelen kun je flink besparen op je verzuim­kosten. Een zieke werknemer kost je al gauw anderhalf tot twee keer zijn salaris.

Zeker bij langdurige ziekte kunnen de kosten voor verzuim en re-integratie hoog oplopen. Dit is een van de grootste risico's voor ondernemers met personeel. Denk dus goed na bij het kiezen van een geschikte arbo arts.

Rekentool verzuim­kosten bedrijf

Wil je weten wat verzuim jouw bedrijf precies kost? Gebruik de verzuim­calculator. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in de kosten voor jouw bedrijf, inclusief een handige vergelijking met andere bedrijven in je branche.

Verzuimkosten personeel arbo artsKosten zieke werknemer berekenen

Inzicht in je verzuim­kosten is heel belangrijk. Het is goed om te weten wat jij precies kwijt bent per zieke werknemer. Wat als Yousef ziek wordt? Of Lianne?

Bereken de exacte kosten per medewerker? Gebruik de rekentool zieke werknemer en ontdek hoeveel jij betaalt.

3 tips om verzuim te beperken

Hoe kun je het verzuim binnen jouw bedrijf verlagen? 3 tips voor ondernemers met personeel:

 1. Probeer het verzuim binnen je bedrijf zo laag mogelijk te houden. Download de gratis Checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag!
 2. Zorg voor een goed arbobeleid en voorkom ongelukken en ziekte op de werkvloer. Stel een preventiemedewerker aan om je daarbij te helpen.
 3. Ziekte kun je nooit helemaal voorkomen. Verzuim kan je bedrijf veel geld kosten, maar dat hoeft niet! Neem een ziekte­verzuim­verzekering die bij jouw bedrijf past.​

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Meer vragen over de arbo- en bedrijfsarts

 • Wanneer heb je een bedrijfsarts nodig?

  Als je werknemer ziek is geef je dit binnen enkele dagen door aan je arbodienst of je zelfstandige bedrijfsarts. Alleen een bedrijfsarts kan bepalen in hoeverre een werknemer arbeidsongeschikt is. Als werkgever mag je dat niet zelf beoordelen.

 • Wat is het verschil tussen een bedrijfs- en arbo-arts?

  Een arbo arts is een arts met een basisopleiding. Een bedrijfsarts heeft nog een extra vierjarige opleiding gedaan op het gebied van arbeid en gezondheid. Een arbo arts mag niet een ziek personeels­lid doorverwijzen naar een specialist, hier is alleen een bedrijfsarts bevoegd voor.

 • Hoe vind je een goede arbo- of bedrijfsarts?

  Er zijn twee mogelijkheden om een bedrijfsarts in te zetten. Dat kan via een arbodienst of via een maatwerkregeling, waarbij je zelf bepaalt welke zelfstandige deskundigen je inzet.

 • Welke regels staan er in de Arbowet?

  In de Arbowet staan regels over arbeidsomstandigheden. Het doel van de wet is alle werkenden in Nederland te beschermen tegen onveilige werksituaties. De Arbowet bevat belangrijke regels voor werkgevers. Zo moet je er alles aan doen om ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Je bent bijvoorbeeld verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te maken en risico's te beperken.

 • Wat kost een arbo- of bedrijfsarts?

  Dat is afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt met je arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts. Voor een consult met een bedrijfsarts ben je vaak een bedrag tussen de 120 en 200 euro kwijt. Als je een verzuim­pakket van een verzekeraar hebt, is het inschakelen van een arbodienst mogelijk inbegrepen.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests