verzekeringen bedrijf
verzekeringen bedrijf

Bedrijfs­verzekeringen op een rij

Verzekeringen voor je bedrijf

Bedrijfs­verzekeringen dekken zakelijke risico's af. Bijvoorbeeld het risico op aansprakelijkheid, bedrijfsschade en loondoorbetaling bij ziekte. Bedrijfs­verzekeringen zijn niet verplicht, maar vaak wel verstandig. Als ondernemer in branches als de bouw, detailhandel en horeca dek je hiermee risico's af die te groot zijn om zelf te dragen.

Bedrijfs­verzekeringen op een rij

De belangrijkste 5 bedrijfs­verzekeringen voor 2023 op een rij:

 1. Bedrijfspand- en inventaris­verzekering

  Voor de meeste ondernemers is hun bedrijfsgebouw essentieel voor het runnen van een goede business. Het is dan ook verstandig om je pand goed te verzekeren. Ook je waardevolle voorraad, inventaris, goederen en elektronica kun je beschermen met de juiste verzekeringen.
 2. Aansprakelijkheids­verzekering

  Iedereen maakt fouten en een ongeluk kun je niet altijd voorkomen. Bescherm je bedrijf tegen flinke schadeclaims met de juiste verzekeringen. Wanneer is je MKB-bedrijf aansprakelijk?
 3. Rechtsbijstands­verzekering

  De kans op een conflict is altijd aanwezig. Bijvoorbeeld met een werknemer over zijn loon, met een boze klant over een product, met leveranciers over voorwaarden of met de gemeente over een vergunning. Dan is vaak juridische hulp nodig. Met een rechtsbijstand­verzekering ben je verzekerd van juridische hulp bij een zakelijk conflict.
 4. Cybercrime­verzekering

  Hackers richten zich steeds vaker op het MKB. Zijn jouw online activiteiten al goed beveiligd? Misschien ligt je hele bedrijf plat of krijg je te maken met boetes en schadeclaims. Ook hier kun je je tegen verzekeren. Met een cyber­verzekering krijg je hulp bij het voorkomen en herstellen van cybercrime.
 5. Bedrijfsschade­verzekering

  Als je bedrijfsactiviteiten na een brand, inbraak of grote waterschade geheel of gedeeltelijk stilvallen, heb je een groot probleem. Dit kan de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Er zijn verschillende bedrijfsschade­verzekeringen die je helpen bij een plan B of een vergoeding bieden voor de schade.

Natuurlijk zijn er nog meer verzekeringen die nuttig kunnen zijn voor jouw bedrijfssituatie:

Soort bedrijfs­verzekering:

Wat voor schade dek je af?

Bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering (AVB) Risico's op schadeclaims
Beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV) Risico's op beroepsfouten
Car- en montage­verzekering Risico's op schade en diefstal
Bedrijfsgebouwen­verzekering Materiële schade door brand, storm of water
Bestelauto­verzekering Schade aan bestelauto’s
Vrachtauto­verzekering Schade aan vrachtauto's
Verkeersschade­verzekering Schade onderweg
Werkmateriaal­verzekering Diefstal of beschadiging van werkmaterieel

Welke bedrijfs­verzekering heb je echt nodig?

Er zijn dus heel wat verzekeringen om je bedrijf en je activiteiten te beschermen. Maar welke verzekeringen heb jij echt nodig? Het is belangrijk je risico's voor jouw bedrijf in kaart te brengen: Wat kan er misgaan in mijn bedrijf en hoe groot zijn dan de gevolgen?

Deze risico's ga je inventariseren en per risico bekijken wat jij kan doen om het te voorkomen en hoe je de schade kan beperken. Deze risico-inventarisatie doe je niet eenmalig, maar keert regelmatig terug. Jouw situatie kan namelijk voortdurend veranderen, denk aan:

 • het wijzigen van bedrijfsactiviteiten
 • nieuwe wetten en regels
 • groei van je bedrijf

De grootste risico's zijn ziekte­verzuim van personeel, arbeidsongeschikt raken, ongevallen, slecht functioneren en stelen of fraude.

Lees meer over de belangrijkste risico's en bedrijfs­verzekeringen voor het MKB in onze gratis whitepaper, inclusief een handige risico-checklist die je zelf kunt invullen.

Wees kritisch op je verzekeringen, maar kijk niet alleen naar wat een verzekering kost. Je hoeft echt niet alles te verzekeren. Kijk naar de impact op je bedrijf als je die verzekering niet hebt. Dan ga je verzekeren veel meer als een nut­tige investering zien dan een kostenpost. 

Mathijn Slomp, adviseur

Whitepapers en online tests