Advies nodig over jouw bedrijfsrisico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

Bedrijfsverzekeringen MKB
Bedrijfsverzekeringen MKB

Bedrijfs­verzekeringen voor het MKB

Wat zijn de belangrijkste bedrijfs­verzekeringen voor ondernemers in het MKB? Bekijk de top 5 en bepaal welke verzekeringen nuttig kunnen zijn voor jouw bedrijf.

Bedrijfs­verzekeringen MKB, top 5

Hoe zorgvuldig je ook werkt, je kunt als ondernemer altijd te maken krijgen met schadeclaims. Bijvoorbeeld omdat een werknemer een ongeval krijgt of een fout maakt.

Dit kan een aanslag betekenen op jouw bedrijfskapitaal en daarmee grote gevolgen hebben voor je onderneming. Dergelijke risico's dek je af met een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering. Die kun je afsluiten als onderdeel van een MKB-pakket aan bedrijfs­verzekeringen.

Personeels­risico's verzekeren

Het is ook mogelijk om personeels­risico’s zoals ziekte­verzuim te verzekeren. Je kunt hiervoor een beroep doen op personeels­verzekeringen. Die zijn bijvoorbeeld af te sluiten als onderdeel van een personeels­pakket.

Hoewel zakelijke verzekeringen niet verplicht zijn, is het vaak wel verstandig om ze te hebben. Sommige risico’s zijn nu eenmaal te groot om zelf te dragen.

Het aantal verschillende zakelijke verzekeringen is groot. Hieronder beschrijven we vijf belangrijke bedrijfs­verzekeringen die ook raakvlakken hebben met personeel.

1. Bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Je kunt als ondernemer altijd een schadeclaim aan je broek krijgen. Bijvoorbeeld omdat een werknemer een ongeval krijgt op het werk, of een fout maakt en een derde daardoor schade lijdt.

Dit kan een aanslag betekenen op je bedrijfskapitaal en daarmee grote gevolgen hebben voor je onderneming. Een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering BAV) biedt dekking voor schade die is toegebracht aan personen en zaken.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Regel je bedrijfs­aansprakelijk­heid

Hoe zorgvuldig je ook werkt, werknemers kunnen een ongeval krijgen of maken fouten. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken.

 • Goed werkgeverschap

Sommige verzekeraars hebben de dekking van deze verzekering uitgebreid in verband met goed werkgeverschap.

De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat je in bepaalde situaties moet zorgen voor een verzekering voor schade die je medewerkers oplopen tijdens het werk. Zelfs als het gaat om schade waaraan je eigenlijk niets kunt doen en waarvoor je dus niet aansprakelijk bent.

 • Verantwoordelijk voor personeel

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor je personeel. Niet alleen binnen je bedrijf en op de werkplek, maar ook als ze voor je onderweg zijn in het verkeer. Denk aan een medewerker die op pad gaat naar een klant, inkopen doet bij een groothandel of ’s middags een broodje haalt.

Mocht hij een ongeval krijgen in het verkeer en er een duidelijke relatie zijn met het werk, dan ben je bijna altijd aansprakelijk.

2. Verkeersschade­verzekering voor medewerkers

Met een verkeersschade­verzekering verzeker je medewerkers voor schade die zij oplopen in het verkeer tijdens hun werkzaamheden.

Niet alleen als bestuurder of passagier van een motorrijtuig, maar ook als voetganger, fietser of in het openbaar vervoer.

Een belangrijk verschil met de bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering is dat deze verzekering ook dekking biedt bij gemotoriseerd verkeer.

3. Bedrijfsrechtsbijstand­verzekering

Een bedrijfsrechtsbijstand­verzekering komt van pas bij zakelijke conflicten. Bijvoorbeeld als je in de clinch ligt met afnemers, leveranciers, de gemeente, personeel of verhuurders.

De kans op dergelijke conflicten is vrij groot. Een bedrijfsrechtsbijstand­verzekering biedt tegen een vaste premie dekking voor de juridische kosten, die snel kunnen oplopen.

 • Vroegtijdig juridisch advies bij ontslag

Het is bij een bedrijfsrechtsbijstand­verzekering ook mogelijk om vroegtijdig juridisch advies in te winnen, zodat je juridische missers kunt voorkomen. Dat is onder meer belangrijk bij ontslag op staande voet.

Bij deze vorm van ontslag is het vaak verstandig om een advocaat of jurist in te schakelen. Als het ontslag onterecht blijkt, kunnen de financiële gevolgen voor werkgever en werknemer namelijk groot zijn.

4. Bedrijfspand en inventaris­verzekering

Wat zijn de risico's voor jouw bedrijfsgebouw en kantoorspullen? Welke zaken zijn onmisbaar voor jouw bedrijfspand?

Je hebt grofweg de volgende opties:

 • Bedrijfsgebouwen­verzekering

Ben je eigenaar van een bedrijfspand of meerdere panden? Dan kun je met een bedrijfsgebouwen­verzekering het risico afdekken tegen materiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, storm of water. Ook kosten om schade te voorkomen of beperken zijn dan verzekerd.

Huur je een bedrijfspand?

Heb je een huurpand waar je ook zelf verbeteringen of uitbreidingen aangebracht hebt? De meeste verzekeringen dekken dit huurdersbelang. Goed om op te letten bij de polisvoorwaarden.

 • Inventaris- en goederen­verzekering

Ook de spullen in je bedrijf kun je verzekeren. Jouw bedrijfsvoorraden, meubelen en bedrijfsmiddelen kunnen beschadigd raken door een storm, waterschade, brand of diefstal. Onder bedrijfsmiddelen vallen alle:

 • goederen
 • voorraden
 • machines
 • apparatuur en
 • andere bedrijfsmiddelen die aanwezig zijn in jouw pand.

Bedrijfsmiddelen zijn dus meer dan alleen jouw inventaris. Goederen zijn de grond- en hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten die bestemd zijn voor de verkoop. De inventaris bestaat uit voorwerpen voor de uitoefening van je onderneming.

Deze middelen kun je verzekeren met een inventaris- en goederen­verzekering. Daarmee kun jij als ondernemer snel weer de draad oppakken na een brand, waterschade, diefstal of een flinke storm.

Computers en laptops

De computers en laptops van jou en je personeel die in het pand aanwezig zijn, zijn meeverzekerd bij een brand, waterschade, diefstal, blikseminslag of storm.

Wil je ook jouw apparatuur ook veilig stellen die niet in het bedrijfsgebouw is? Dan is het noodzakelijk om een aparte elektronica­verzekering af te sluiten.

Hoe helpt een inventaris- en goederen­verzekering bij een inbraak? Bekijk de ervaring van Marc en Xander Pols (ondernemers van City Lens en City Bril).

5. Cyber­verzekering

Cybercrime komt steeds vaker voor in Nederland en het kan zorgen voor financiële schade. Je kunt aansprakelijk gesteld worden omdat er klant- of personeels­gegevens zijn gestolen, of boetes krijgen vanwege een overtreding van de meldplicht datalekken.

Je kunt een cyber­verzekering afsluiten tegen de financiële gevolgen van cybercrime. Een verzekeraar kan je ook helpen met preventieve maatregelen, zoals het laten uitvoeren van een scan om te onderzoeken hoe veilig je website of webshop is.

Het advies is wel: Maak dagelijks een back-up, zo kun je eenvoudig de laatste gegevens van je website/webshop terugzetten.

Bedrijfs­verzekeringen voor het MKB op een rij

Alle belangrijke zakelijke verzekeringen voor het midden- en kleinbedrijf overzichtelijk op een rij:

Onderwerp: Welke bedrijfs­verzekering?
Aansprakelijkheid Aansprakelijkheids­verzekering (AVB)
Aansprakelijkheid Beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV)
Aansprakelijkheid VvE-Pakket
Rechtsbijstand Bedrijfsrechtsbijstand­verzekering
Bedrijfspand en inventaris Bedrijfsgebouwen­verzekering
Bedrijfspand en inventaris Inventaris- en goederen­verzekering
Bedrijfspand en inventaris Elektronica­verzekering
Bedrijfspand en inventaris Geld­verzekering
Bedrijfspand en inventaris Glas­verzekering
Verkeer en vervoer Personenauto­verzekering
Verkeer en vervoer Bestelauto­verzekering
Verkeer en vervoer Vrachtauto­verzekering
Verkeer en vervoer Vervoer­verzekering eigen goederen
Verkeer en vervoer Aanhangwagen­verzekering
Verkeer en vervoer Verkeersschade­verzekering voor personeel
Verkeer en vervoer Werkmaterieel­verzekering
Bedrijfscontinuïteit Bedrijfsschade­verzekering
Bedrijfscontinuïteit CAR- en Montage­verzekering
Bedrijfscontinuïteit Milieuschade­verzekering
Bedrijfscontinuïteit Extra kosten­verzekering
Cybercrime Cyberrisk­verzekering

Wil je meer weten over personeels­risico's en verzekeringen? Alles op een rij.

Advies voor jouw bedrijf

Het is belangrijk om de kosten van bedrijfs­verzekeringen in kaart te brengen. Welke premie ga jij betalen en welke risico's zou jij (deels) zelf kunnen dragen?

Wil je advies over de risico's en passende verzekeringen voor jouw bedrijf? Een adviseur ondersteunt je daar graag bij. Ontdek welke adviseurs er bij jou in de buurt zijn om je verder te helpen. Wil je weten wat de kosten zijn van bepaalde verzekeringen? Dan kun je een offerte aanvragen bij verzekerings­adviseurs in jouw regio.

Vragen over verzekeringen voor ondernemers:

 • Wat kosten zakelijke verzekeringen voor ondernemers?

  De kosten ven zakelijke ­verzekeringen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je hebt, de risico's die je loopt en de dekking die je kiest. Het is slim om bij meerdere verzekeraars een offerte aan te vragen op basis van jouw behoeften. Bekijk alvast een indicatie van de kosten van zakelijke verzekeringen.

 • Wat is bedrijfscontinuïteit?

  Met bedrijfscontinuïteit wordt bedoeld dat jij kunt blijven ondernemen ook als je te maken krijgt met calamiteiten. Denk hierbij aan storm, waterschade of een brand. Het kan zijn dat jouw bedrijfsgebouw niet meer toegankelijk is of dat je computers niet werken na waterschade. Bekijk welke risico’s de bedrijfscontinuïteit van jouw MKB-onderneming in gevaar brengen.

 • Wat is cybercrime?

  Cybercrime is het doelmatig aanvallen van computers en laptops. Er zijn verschillende vormen van cybercrime. Denk aan het verspreiden van virussen of het blokkeren van bepaalde bestanden. Als je het slachtoffer wordt van cybercrime kan dit grote gevolgen hebben. Wat zijn de belangrijkste vormen van cybercrime en wat zijn de gevolgen?

Personeel verzekeren ja of nee

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Meest gelezen

Anw-hiaat­verzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaat­verzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

WGA-premie, wat is dat?

Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies? Waar moet je rekening mee houden? Een uitleg voor ondernemers met personeel.

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico's af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers in 2024.

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Whitepapers en online tests