Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Zakelijke verzekering MKB 2021
Zakelijke verzekering MKB 2021

Zakelijke verzekeringen voor het MKB

Ondernemers in het MKB hebben te maken met heel verschillende risico’s. Er bestaan tal van mogelijkheden om deze risico’s te voorkomen, te beperken en indien nodig af te dekken. Een overzicht van de belangrijkste zakelijke verzekeringen voor het MKB in 2023.

Overzicht zakelijke verzekeringen

Elke onderneming is uniek. Afhankelijk van de branche waarin een ondernemer actief is, kunnen bijvoorbeeld de bedrijfsactiviteiten behoorlijk van elkaar verschillen. En waar de ene ondernemer zelf alle ballen in de lucht houdt, doet de ander dat in een team of met behulp van meerdere bedrijfsonderdelen en vestigingen.

Door deze verschillen heeft elke MKB-onderneming te maken met andere risico’s. Zakelijke verzekeringen helpen je om deze risico’s af te dekken. Zo kunnen in de bouw hele andere dingen misgaan dan in de horeca. En als je medewerkers in dienst hebt, loop je weer andere risico’s dan een ondernemer zonder personeel. 

In dit artikel vind je een overzicht van de belangrijkste bedrijfs­verzekeringen voor het MKB, onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

 1. Bedrijven
 2. Personeel
 3. Ondernemer

Daarnaast lees je voor wie deze zakelijke verzekeringen zijn en krijg je voorbeelden van risico’s die je hiermee kunt afdekken.

Verzekeringen ondernemers noodzakelijk

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

1. Bedrijfs­verzekeringen

Bedrijfs­verzekeringen dekken risico’s af die te maken hebben met je MKB-bedrijf. Het voert te ver om alle losse verzekeringen te benoemen, omdat het om een heel groot aantal gaat.

Daarom gaan we in op de voornaamste subcategorieën:

 • bedrijfsactiviteiten
 • bedrijfsmiddelen
 • verkeer en vervoer

Bedrijfsactiviteiten

De eerste subcategorie richt zich op bedrijfsactiviteiten. Dit zijn de activiteiten die je onderneemt vanuit je bedrijf. Als gevolg hiervan kun je te maken krijgen met schadeclaims, bijvoorbeeld bij een fout van jou of een werknemer.

De financiële gevolgen kunnen dan groot zijn, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim, de grootte van je bedrijf en het soort werkzaamheden dat je doet. Welke zakelijke verzekeringen zijn belangrijk?

 • Bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering

  Een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims. Daarbij kan het gaan om verschillende soorten aansprakelijkheid, zoals algemene aansprakelijkheid, werkgevers­aansprakelijkheid, product­aansprakelijkheid en milieu­aansprakelijkheid.

 • Beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering

  Een bijzondere aansprakelijkheids­verzekering is de beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering. Die is interessant voor ondernemers in specifieke beroepsgroepen, zoals advocaten, ingenieurs en belastingadviseurs. Zij lopen het risico dat zij worden aangesproken op beroepsfouten en kunnen dit hiermee afdekken.

 • Car- en montage­verzekering

  Een CAR- en montage­verzekering is er voor ondernemers in de bouw. Deze verzekering sluit aan op een aansprakelijkheids­verzekering en biedt uitkomst als zich bij bouwprojecten tegenvallers voordoen. Dan gaat het onder andere om schade door diefstal, vandalisme, hevige storm en schade door bouwwerkzaamheden aan eigendommen van de opdrachtgever.

Bedrijfsmiddelen

Andere bedrijfs­verzekeringen hebben betrekking op bedrijfsmiddelen. In deze subcategorie gaat het vaak om onmisbare zaken die je gebruikt in je bedrijf. Als daaraan schade ontstaat, kan je bedrijf stil komen te liggen, met alle gevolgen van dien.

 • Bedrijfsgebouwen­verzekering

  Een bedrijfsgebouw is een voorbeeld van een onmisbaar bedrijfsmiddel. Als je hiervan de eigenaar bent, kun je dit beschermen met een bedrijfsgebouwen­verzekering. Je bent dan verzekerd tegen materiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, storm of water.

 • Elektronica­verzekering

  Steeds meer MKB'ers hebben veel elektronische apparaten in gebruik en zijn hier ook van afhankelijk. Als jouw laptop, betaalsysteem of andere apparatuur beschadigd raakt kan dat grote gevolgen hebben voor je bedrijfscontinuïteit. Met een elektronica­verzekering zijn elektronische apparaten verzekerd tegen schade door brand, diefstal, vallen, water of een andere calamiteit.

 • Inventaris- en goederen­verzekering

  Een inventaris- en goederen­verzekering verzekert de inhoud van je bedrijfsgebouw. Daarbij maken verzekeraars meestal een onderscheid tussen inventaris en goederen. Inventaris is bedoeld voor de uitoefening van je bedrijf. Bij goederen gaat het onder meer om grond- en hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten die bestemd zijn voor de verkoop.

 • Geld­verzekering

  Werk je in jouw bedrijf met contant geld en wil je dit veiligstellen tegen diefstal, brand en tijdens het vervoer naar jouw bank? Dan kun je een geld­verzekering afsluiten als extra dekking op jouw inventaris- en goederen­verzekering.

Hoe helpt een inventaris- en goederen­verzekering je bedrijf snel weer op de been na een inbraak? Bekijk de ervaring van Marc en Xander Pols (City Lens en City Bril).

 • Verkeer en vervoerDaarnaast zijn er zakelijke verzekeringen rondom verkeer en vervoer. Zo is er de bestelauto­verzekering, die schade aan bestelauto’s verzekert. Deze bedrijfs­verzekering kan interessant zijn voor ondernemers met een bestelauto of zelfs een heel wagenpark.

  De verkeersschade­verzekering komt van pas als je medewerkers tijdens hun werkzaamheden op pad zijn. Als zij daarbij een ongeval krijgen, ben je als werkgever aansprakelijk voor de schade. In het kader van goed werkgeverschap moet je zorgen voor een behoorlijke verzekering.

  De werkmaterieel­verzekering dekt schade aan jouw werkmaterieel. Zo ben je verzekerd tegen diefstal, brand of een storm.

2. Personeels­verzekeringen

Personeels­verzekeringen verzekeren risico’s rondom personeel. Bijvoorbeeld risico’s die te maken hebben met zieke medewerkers, nabestaanden van je personeel, ongevallen en reizen. Een overzicht van de belangrijkste personeels­verzekeringen:

 • Verzuim­verzekeringEen langdurig zieke werknemer kost je als ondernemer veel geld. Je bent namelijk wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon van een zieke werknemer door te betalen.

  Met een verzuim­verzekering dek je dit risico af. De verzekeraar vergoedt dan (een gedeelte van) het loon dat je moet doorbetalen bij ziekte van personeel. Daarnaast bieden veel verzekeraars dienstverlening bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.
 • MKB verzuim-ontzorg­verzekering

  Speciaal voor MKB-ondernemers heeft de overheid de MKB verzuim-ontzorg­verzekering geïntroduceerd. Deze lijkt op de bovenstaande verzuim­verzekering maar geeft meer ontzorging aan MKB'ers bij de verzuim­begeleiding en re-integratie. Een casemanager neemt daarbij de regie en helpt bij de verplichtingen die je als ondernemer hebt.

Gemiddeld kost een zieke medewerker circa 260 euro per dag. Deze kosten verschillen per onderneming en situatie. De vraag is: wat kost verzuim in jouw bedrijf? Bereken de kosten.

 • Ziektewet-eigenrisico­verzekeringEen Ziektewet-eigenrisico­verzekering is bedoeld voor ondernemers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de Ziektewetuitkering van werknemers die in de Ziektewet belanden.

  Bijvoorbeeld als een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat. Met een Ziektewet-eigenrisico­verzekering breng je dit risico onder bij een verzekeraar.
 • WGA-eigenrisico­verzekeringHet is ook mogelijk om eigenrisicodrager te zijn voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze eigenrisicodragers zijn verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van arbeidsongeschikte werknemers.

  Voor deze uitkering kunnen werknemers in aanmerking komen als zij na twee jaar nog steeds ziek zijn en (in de toekomst) kunnen werken. Met een WGA-eigenrisico­verzekering kun je ook dit risico onderbrengen bij een verzekeraar.
 • Collectieve WIA-verzekeringLangdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kan iedere werknemer overkomen. Het risico bestaat dat je werknemer dan een forse inkomensdaling voor zijn kiezen krijgt. Hij heeft namelijk niet altijd recht op een WIA-uitkering.

  De WIA-uitkering kan ook lager uitvallen dan nodig is. Met een collectieve WIA-verzekering bied je je personeel een extra vangnet en ook nog eens een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.
 • Anw-hiaat­verzekering of Anw-pensioenEen Anw-hiaat­verzekering of Anw-pensioen is een oplossing voor het Anw-hiaat. Deze term zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen, maar toch kan dit een belangrijk onderwerp zijn voor je werknemers.

  Als een medewerker overlijdt, kunnen de nabestaanden namelijk te maken krijgen met inkomensverlies. Dit kan ontstaan als de achterblijvende partner een lage of geen Anw-uitkering krijgt van de overheid. Een Anw-hiaat­verzekering kan dit Anw-gat dichten.
 • Collectieve nabestaanden­verzekeringHet overlijden van een werknemer kan een flinke klap zijn voor de nabestaanden. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel gezien.

  Een collectieve nabestaanden­verzekering kan dan financiële zekerheid bieden. De nabestaanden kunnen hiermee terugvallen op een eenmalige of maandelijkse uitkering.

Een collectieve nabestaanden­verzekering kan interessant zijn voor bedrijven waar geen partnerpensioen of Anw-pensioen is geregeld.

 • Expat­verzekeringEen expat­verzekering biedt uitkomst voor ondernemers met internationale ambities. Vaak slaan zij de vleugels uit naar het buitenland door werknemers uit te zenden.

  Door alles goed te regelen, kunnen expats zich met volle aandacht richten op hun internationale avontuur. Een expat­verzekering kan hier onderdeel van uitmaken. Uitgezonden werknemers zijn hiermee onder meer verzekerd van zorg en ook kunnen zij rekenen op de ondersteuning van een alarmcentrale.
 • Zakelijke ongevallen­verzekeringEen ongeluk zit soms in een klein hoekje. En als het misgaat, kunnen de gevolgen voor de getroffen werknemer groot zijn. In het ergste geval kan het gaan om blijvende invaliditeit of zelfs overlijden.

  Met een zakelijke ongevallen­verzekering regel je als goed werkgever een eenmalige uitkering voor werknemers die een arbeidsongeval krijgen. Hiermee kun je de getroffen werknemer of diens nabestaanden schadeloosstellen.

Voor sommige ondernemers is een zakelijke ongevallen­verzekering verplicht. Deze verplichting is dan opgenomen in de cao die van toepassing is.

3. Verzekeringen ondernemer

Ondernemers­verzekeringen hebben betrekking op jou als ondernemer. Want wat als jij arbeidsongeschikt wordt of zelfs komt te overlijden? Wat kun je regelen voor het inkomen van jezelf en je nabestaanden? De belangrijkste verzekeringen voor ondernemers:

 • Arbeidsongeschiktheids­verzekering voor ondernemersArbeidsongeschiktheid is een risico dat elke ondernemer serieus moet nemen. Het kan een grote impact hebben op de financiën, de thuissituatie en zelfs de continuïteit van jouw onderneming. Het is misschien moeilijk voor te stellen dat je bedrijf het zonder jou moet doen. Toch is dat een mogelijkheid wanneer je als ondernemer arbeidsongeschikt raakt.

  Een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) voor ondernemers kan dan uitkomst bieden. Hiermee regel je financiële zekerheid voor je zelf bij arbeidsongeschiktheid. Ook krijg je vaak professionele dienstverlening om je bij arbeidsongeschiktheid weer op de been te helpen.

Lees waarom ondernemer Tom Kunen koos voor een AOV. 'Mijn vriendin en zoontje waren de aanleiding.'

 • Collectieve nabestaanden­verzekering

  Een collectieve nabestaanden­verzekering is er niet alleen voor je personeel. Bij sommige verzekeraars kun je als ondernemer namelijk ook deelnemen aan deze verzekering. Je hebt dan niet alleen voor je personeel iets geregeld bij overlijden, maar ook voor jezelf.

 • Zakenreis­verzekering

  Tijdens een zakenreis zijn de grootste risico's: ziektekosten, ongeval en diefstal. Met een zakenreis­verzekering kun je zonder zorgen op zakenreis en je kunt de verzekering eenvoudig uitbreiden voor vakanties (niet zakelijk). Er zijn meestal 2 soorten dekkingen: Europa of werelddekking. Je kunt daarnaast kiezen voor het mee­verzekeringen van bagage, rechtsbijstand, annuleringen, buitengewone kosten, geneeskundige kosten, ongevallen en automobilistenhulp.

Pakket met zakelijke verzekeringen

Veel verzekeraars bieden een pakket aan met zakelijke verzekeringen. Bijvoorbeeld een pakket met personeels­verzekeringen of verzekeringen voor een bepaalde branche. Vaak gaat het om zakelijke verzekeringen die veel ondernemers nodig hebben. Zo’n verzekeringspakket heeft verschillende voordelen.

Voordelen pakket met zakelijke verzekeringen

 • Eén aanspreekpunt
  De dienstverlening rondom het voorkomen en het beperken van schade ligt dan in één hand. Dit in tegenstelling tot de situatie waarin je losse verzekeringen hebt.
 • Meer dienstverlening
  Vaak heb je bij een verzekeringspakket recht op meer dienstverlening. Je kunt dan bijvoorbeeld gebruikmaken van extra trainingen. Ook wordt er vaak meer vergoed dan bij een losse verzekering.
 • Geen overlap
  In een verzekeringspakket is de dekking van de verschillende verzekeringen op elkaar afgestemd. Hierdoor heb je geen overlap tussen de verzekeringen.
 • Aantrekkelijke pakketkorting
  Bij een verzekeringspakket profiteer je meestal van een aantrekkelijke pakketkorting. Hierdoor ben je minder kwijt voor je zakelijke verzekeringen.Zakelijke verzekeringen MKB vergelijken

Zakelijke verzekeringen vergelijken

We zetten alle bovenstaande verzekeringen nog even op een rij. Voor wie is deze zakelijke verzekering en waarvoor heb je welke verzekering nodig:

Soort MKB-verzekering:

Waarvoor?

Categorie:

Subcategorie:

1. Bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering Risico's op schadeclaims Bedrijfs­verzekering Bedrijfsactiviteit
2. Beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering Risico's op beroepsfouten Bedrijfs­verzekering Bedrijfsactiviteit
3. Car- en montage­verzekering Risico's op schade en diefstal Bedrijfs­verzekering Bedrijfsactiviteit
4. Bedrijfsgebouwen­verzekering Materiële schade door brand, storm of water Bedrijfs­verzekering Bedrijfsmiddel
5. Electronica­verzekering Schade aan elektronische apparaten Bedrijfs­verzekering Bedrijfsmiddel
6. Geld­verzekering Geld veilig stellen Bedrijfs­verzekering Bedrijfsmiddel
7. Inventaris- en goederen­verzekering Inhoud van je bedrijfsgebouw Bedrijfs­verzekering Bedrijfsmiddel
8. Bestelauto­verzekering Schade aan bestelauto's Bedrijfs­verzekering Verkeer en vervoer
9. Vrachtauto­verzekering Schade aan vrachtauto's Bedrijfs­verzekering Verkeer en vervoer
10. Verkeersschade­verzekering Schade onderweg Bedrijfs­verzekering Verkeer en vervoer
11. Werkmateriaal­verzekering Diefstal of beschadiging van werkmaterieel Bedrijfs­verzekering Verkeer en vervoer
12. Ziekte­verzuim­verzekering Kosten voor langdurige zieke werknemers Personeels­verzekering Verzuim
13. MKB verzuim-ontzorg­verzekering Kosten voor langdurige zieke werknemers Personeels­verzekering Verzuim
14. Ziektewet-eigenrisico­verzekering Risico's als ex-werknemers in de Ziektewet belanden Personeels­verzekering Verzuim
15. WGA-verzekering Risico's als ex-werknemers na 2 jaar ziekte in de WGA komen Personeels­verzekering Verzuim
16. Collectieve WIA-verzekering Werknemers die arbeidsongeschikt raken Personeels­verzekering Verzuim
17. ANW-hiaat­verzekering Achterblijvers van een overleden werknemer Personeels­verzekering Nabestaanden
18. Collectieve nabestaanden­verzekering Achterblijvers van een overleden werknemer Personeels­verzekering Nabestaanden
19. Expat­verzekering Werknemers in het buitenland Personeels­verzekering Uitgezonden personeel
20. Zakelijke ongevallen­verzekering Tegen ongevallen Personeels­verzekering Ongeval
21. Arbeidsongeschiktheids­verzekering Inkomensverlies na ziekte of ongeval Ondernemers­verzekering Verzuim
22. Nabestaanden­verzekering Achterblijvers na jouw overlijden Ondernemers­verzekering Nabestaanden
23. Zakenreis­verzekering Tegen risico's op zakenreis Ondernemers­verzekering Reis

De kosten per zakelijke verzekering verschillen enorm. De maandpremies worden onder andere bepaald door factoren zoals de:

 • samenstelling van je personeel (aantal, leeftijd, contractvorm) en
 • branche waarin jouw bedrijf actief is.

Wil je meer weten over de exacte premiekosten en deze vergelijken met verschillende aanbieders? Een verzekerings­adviseur kan je daarbij helpen. Hij zet alle kosten voor jouw bedrijf op een rij met de voorwaarden. 

Lees ook het artikel: Wat kosten bedrijfs­verzekeringen? en bekijk de maandpremies per verzekering (pakketkorting is hier niet in meegenomen).

Welke zakelijke verzekeringen heb ik nodig?

Uiteindelijk gaat het erom welke verzekeringen bij jouw unieke situatie passen. Want in één klap kan je wereld er anders uit zien. Het kan iedereen overkomen. Je bent ondernemer, maar geen supermens.

Image
Breng je risico’s in kaart met een onafhankelijke adviseur bij jou in de buurt. Premies zijn afhankelijk van o.a. je bedrijf, diensten die je levert, het aantal werknemers et cetera. Wat zijn de kosten en wat levert het op? Rechtsbijstand Aansprakelijkheids­verzekering AOV voor jezelf Verzuim­verzekering voor je personeel Welke oplossingen zijn er om je risico’s af te dekken? Denk aan risico’s rondom je bedrijf, je personeel én jezelf ? Welke risico’s loop jij als ondernemer? Voorkomen Beperken Accepteren Verzekeren Risico’s kun je: Ik wil advies

Ook jij kunt zomaar een ongeluk krijgen, ziek worden of overspannen raken. Veel ondernemers verkijken zich op de impact van dit risico. Wat als jij ineens uit de running bent? Kan je bedrijf dan verder? Hoe vang je dat financieel op? En hoelang kun jij zonder inkomen leven?

Zakelijke verzekering MKB
Pieter-Leen Burger

Zakelijke risico's opnemen in actieplan

Ondernemer in de groothandel, Pieter-Leen Burger: 'Loop niet weg voor je risico’s. Als ondernemer ben je geneigd de dingen te doen waar je energie van krijgt, maar je kunt niet als kip zonder kop ondernemen. Benoem je risico’s in een actieplan. Dat geeft je veel rust.'

Maak bijvoorbeeld een bedrijfscontinuïteitsplan. In dit plan focus je met name op de risico's die je bedrijfsvoering (tijdelijk) stil kunnen leggen en hoe je dit kunt voorkomen.

Wil je aan de slag met een voorbeeld van een bedrijfscontinuïteitsplan? Download dan dit gratis voorbeeldplan in Word voor ondernemers met personeel. Pas het plan aan op je eigen bedrijfssituatie.

Een verzekerings­adviseur is goed op de hoogte van de mogelijke risico’s en kan je advies geven over hoe je ze beperkt en voorkomt. Ook weet hij de weg in de verschillende zakelijke verzekeringen en pakketten die verzekeraars aanbieden.

Voor sommige verzekeringen is een keuring verplicht. Tijdens een keuring worden bijvoorbeeld de (brand)risico’s van de elektrische installatie en daarop aangesloten apparatuur in kaart gebracht. Uit de keuring blijkt of er gebreken in de installatie zijn en wat er moet gebeuren om gevaarlijke situaties te voorkomen. Een verzekerings­adviseur kan hierbij adviseren en weet precies wat de voorwaarden zijn per zakelijke verzekering. 

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Vragen over zakelijke verzekeringen

 • Welke risico's loop ik met mijn bedrijf?

  Het is belangrijk de risico's voor jouw bedrijf in kaart te brengen: Wat kan er misgaan en hoe groot zijn dan de gevolgen? Vervolgens ga je inventariseren wat jij kunt doen om deze risico’s te voorkomen en hoe je de schade kunt beperken. Een risico-inventarisatie is niet iets dat je niet eenmalig doet, het kan namelijk voortdurend veranderen. Bijvoorbeeld door het wijzigen van bedrijfsactiviteiten, wetten en regels of door de groei van je bedrijf. De grootste ondernemersrisico's zijn: ziekte­verzuim van personeel, zelf arbeidsongeschikt raken, ongevallen op het werk en stelen of fraude.

 • Ben je ook verzekerd tegen online risico's?

  Denk niet alleen aan de risico's van je fysieke pand en bezittingen. Ook online loop je bepaalde risico’s. Denk aan cybercrime, virussen en ransomware. Misschien is je website tijdelijk uit de lucht of worden er zelfs klant­gegevens gestolen. Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor, ook in het MKB. Zijn jouw online activiteiten al goed beveiligd? En wat als het toch misgaat? Misschien krijg je te maken met boetes en schadeclaims. Ook hier kun je je tegen verzekeren. Met een cyber­verzekering krijg je hulp bij het voorkomen en herstellen van cybercrime.

 • Wat zijn de 5 belangrijkste zakelijke verzekeringen?

  De top 5 verzekeringen voor ondernemers is: 1. Aansprakelijkheids­verzekering, 2. arbeidsongeschiktheids­verzekering, 3. verzuim­verzekering, 4. beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering en de 5. CAR- en Montage­verzekering. Bekijk de top 5 verzekeringen voor personeel.

Zakelijke MKB verzekeringen vergelijken

Meest gelezen

Anw-hiaat­verzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaat­verzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

WGA-premie, wat is dat?

Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies? Waar moet je rekening mee houden? Een uitleg voor ondernemers met personeel.

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico's af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers in 2024.

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Whitepapers en online tests