Advies over personeels­risico's nodig?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

Risicomanagement
Risicomanagement

Risicomanagement voor ondernemers met personeel

Risicomanagement helpt je om grip te houden op je onderneming en je (personeels)risico’s. Wat is risicomanagement precies en waarom is het belangrijk? En welke stappen zet je als je hiermee aan de slag gaat?

Wat is risicomanagement?

Met risico management krijg je op gestructureerde wijze inzicht in de risico’s binnen je onderneming. Vervolgens kun je die risico's gaan beperken. Daarbij draait het om vragen als:

 • Wat kan er misgaan in mijn bedrijf?
 • Hoe groot zijn dan de gevolgen?
 • Wat kan ik doen om deze risico’s te voorkomen?
 • Wat kan ik nu al doen om schade te beperken bij een incident?

Doorlopend risicomanagement 

Dat doe je niet eenmalig. De risico’s in je bedrijf kunnen namelijk voortdurend veranderen. Bijvoorbeeld bij het wijzigen van bedrijfsactiviteiten, bij een wetswijziging of de groei van je bedrijf. Risicomanagement is dan ook een doorlopend proces.

Waarom is risicomanagement belangrijk?

Als ondernemer ben je vooral bezig met jouw specialisme en het grijpen van kansen in de markt. Toch is het slim om ook oog te hebben voor de risico's die jouw bedrijf loopt, anders gaat het vroeg of laat een keer fout. 

In de horeca kun je als ondernemer bijvoorbeeld worden getroffen door een brand in je bedrijfspand. En als baas in de bouw kun je te maken krijgen met een werknemer die een bedrijfsongeval krijgt.

Deze risico’s kunnen je doelstellingen in de weg staan of zelfs de toekomst van je bedrijf in gevaar brengen. Met risicomanagement voorkom je dat je bedrijf stilvalt, krimpt of zelfs failliet gaat.

Grip krijgen op risico's

Het is dus slim om grip te krijgen op risico’s in je bedrijf. Als werkgever ben je sowieso verplicht om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor je personeel te inventariseren en aan te pakken. Dat doe je via een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Daarnaast is het verstandig om ook andere risico's in je bedrijf onder de loep te nemen. Zoals financiële risico's voor jouw bedrijf. Ga dus aan de slag met risicomanagement.

Welke risico’s loop ik als ondernemer met personeel?

Personeel is heel waardevol, maar er kleven ook risico's aan. Wat is voor jouw bedrijf het grootste risico? Iedere ondernemer en elke onderneming is uniek. De risico’s kunnen dan ook per geval verschillen. Zo kleven er veel risico’s aan personeel in dienst

Ondernemers en andere bezoekers van Ondernemen Met Personeel werd gevraagd: Wat is voor jouw bedrijf het grootste risico? Dit zijn de resultaten:

risicomanagement zieke werknemer

Risicomanagement rond personeel

Hoe ga je om met deze veelvoorkomende risico's in het MKB? Bekijk hieronder de belangrijkste personeels­risico's en oplossingen op een rij:

1. Ziek personeel

Veel ondernemers met personeel vinden ziekte­verzuim een groot risico. Dat kan je bedrijf veel geld kosten. Soms moet je zelfs 12 jaar lang een deel van het loon doorbetalen als een werknemer arbeidsongeschikt raakt.

Zieke werknemers kunnen meerdere risico's opleveren voor jouw onderneming. Dit is afhankelijk van de situatie. Waar kun je mee te maken krijgen? Een overzicht:

Ondernemersrisico: Oplossing: Toelichting:
Werknemer die kort ziek is Kosten voor eigen rekening Kort verzuim is voor eigen rekening van je bedrijf of je werknemer - bij wachtdagen.
Langdurig zieke werknemer Verzuim­verzekering Je spreekt van 'langdurig ziek' als je werknemer langer dan vier weken ziek is.
Werknemer die 2 jaar ziek is WGA-eigenrisico­verzekering Is je werknemer na 2 jaar nog ziek, dan gelden de regels van loondoorbetaling na 2 jaar ziekte.
Werknemer met tijdelijk contract en ziek uit dienst ZW-eigenrisico­verzekering Je werknemer komt dan in aanmerking voor de Ziektewetuitkering.
Zeer langdurig zieke werknemer Collectieve WIA-verzekering Blijft je werknemer ziek of arbeidsongeschikt, dan is de WIA-verzekering een oplossing.
Zélf ziek worden AOV voor ondernemers Word je zelf ziek, dan kun je geen aanspraak maken op een verzuim­verzekering.

Risicomanagement bij ziek personeel

Als een werknemer zich ziek meldt, weet je meestal nog niet of het gaat om kort of langdurig verzuim.

Krijg je te maken met langdurig verzuim, dan moet je voldoen als ondernemer aan verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Je doet je best om je werknemer te helpen weer aan het werk te komen.

Langdurig verzuim kun je niet altijd voorkomen. Het is veel waard om verzuim te beperken binnen je bedrijf, het kost je namelijk flink wat geld, tijd en soms ook nachtrust. Lees 5 tips voor het verlagen van ziekte­verzuim.

Verzekeringen ondernemers noodzakelijk

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

2. Stelen of fraude door personeel

Het stelen van bouwmaterialen, gratis drankjes voor bekenden of een greep uit de kassa. De cijfers laten zien dat stelen en diefstal door personeel een serieus probleem is.

Zo heeft 40 procent van de bedrijven te maken met stelende personeels­leden, aldus het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. In alle gevallen neemt dit het vertrouwen weg dat zo belangrijk is op de werkvloer.

Risicomanagement bij diefstal

Hoe voorkom je dat jouw onderneming het slachtoffer wordt van dit risico? Een paar belangrijke tips:

 • Geef zelf altijd het goede voorbeeld als manager en ondernemer.
 • Een belangrijke maatregel: Creëer een goede werksfeer binnen jouw bedrijf en zorg dat jouw personeel werkplezier heeft.
 • Screening van (nieuwe) werknemers. Denk hierbij aan het opvragen van een VOG, natrekken van referenties en controleer de indentiteit.
 • Check het waarschuwingsregister. Je kunt nieuw personeel in een aantal branches opzoeken via een waarschuwingsregister.
 • Werk met een gedragscode waarin je beschrijft wat wel en niet is toegestaan binnen je bedrijf. Je kunt ook boetes uitdelen als er een overtreding is van de gedragscode.
  • De code kun je opnemen in een personeels­handboek. Zorg ervoor dat je werknemers op de hoogte zijn van de bedrijfsregels.
 • Werk met slimme software voor voorraadbeheer.
 • Eventueel plaats je camera's.

3. Jouw personeel wordt aansprakelijk gesteld

Het risico van ondernemers met personeel is dat jouw personeel schade kan veroorzaken aan personen en spullen van anderen.

Voorbeelden: jouw werknemer laat een kopje koffie vallen op de laptop van je klant. Of een van je bouwwerknemers verwondt een opdrachtgever per ongeluk met een zwaar voorwerp.

Risicomanagement bij aansprakelijkheid

Deze risico's kun je afdekken met een aansprakelijkheids­verzekering. Deze verzekering is niet verplicht voor bedrijven maar wel verstandig om af te sluiten. Want schade veroorzaken aan (spullen van) anderen kan iedereen gebeuren. 

Beroepsfouten maken

Naast schade kunnen er ook door jouw werknemers beroepsfouten worden gemaakt.

Voorbeelden: je personeel vraagt te laat uitstel aan voor de BTW-aangifte van klanten. Of je personeel geeft een verkeerd advies of een verkeerde berekening. Als je klant jou aansprakelijk stelt voor deze schade kan dat je veel geld kosten.

Risicomanagement bij aansprakelijkheid

Gelukkig is er een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering om je te beschermen tegen de financiële gevolgen van beroepsfouten

Advocaten

Voor sommige beroepsgroepen is een BAV verplicht, bijvoorbeeld voor juristen. Lees meer over de beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering voor advocaten.

4. Arbeidsongevallen op de werkvloer

Arbeidsongevallen kunnen vrijwel overal tijdens het werk plaatsvinden. Je werknemer hoeft maar uit te glijden op een gladde werkvloer en hij maakt een nare smakker, jouw timmerman valt van een steiger of je werknemer breekt zijn been als hij uitglijdt over een pas gedweilde vloer. 

Risicomanagement bij ongevallen

Deze risico's dek je af met een ongevallen­verzekering voor ondernemers.

Lees ook wat jouw rechten en plichten zijn rondom bedrijfsongevallen.

5. Arbeidsconflicten en slecht functioneren van personeel

Als er een arbeidsconflict ontstaat, kun je juridische hulp inschakelen. Vaak ontstaan conflicten door ziekte­verzuim en het beëindigen van arbeidscontracten

Risicomanagement bij arbeidsconflicten

Advocaat De Graaf-de Waard is gespecialiseerd in het arbeidsrecht voor ondernemers met personeel. Zij heeft de volgende 6 tips:

 • Zorg dat je de wet- en regelgeving kent. Bijvoorbeeld de belangrijkste wetten in het arbeidsrecht.
 • Een rechtszaak is niet altijd de beste oplossing. Kijk of je er samen kunt uitkomen met je werknemer. Schakel niet direct een jurist of advocaat in, dat kan ook met een mediator.
 • Pak het conflict direct aan en blijf met elkaar communiceren, loop er niet voor weg.
 • Ga niet dreigen met een ontslag, hoe boos je soms ook bent.
 • Sluit een verzuim­verzekering af. Je werknemer kan zich langdurig ziekmelden en dan heb jij de kosten gedekt.
 • Sluit een rechtsbijstand­verzekering af voor ondernemers. Je krijgt dan juridische hulp en advies.

Het is lastig om alle risico's te overzien en te bepalen welke het meest urgent zijn om af te dekken. Het is tenslotte niet je vakgebied. Daarom is het verstandig een professional op dit terrein in te schakelen.

Risicomanagement: breng je risico's in kaart Risicomanagement bedrijf MKB risico management

Een Erkend MKB-adviseur kan je helpen om je risico’s in kaart te brengen. Dan gaat het bijvoorbeeld om risico’s rondom je bedrijfspand, bedrijfsmiddelen, personeel en bedrijfsactiviteiten.

Vervolgens kun je bepalen welke risico’s je wilt voorkomen, beperken, nemen of verzekeren. Samen bepaal je welke maatregelen het beste bij jouw bedrijf passen.

Risicomanagement in drie stappen

Schakel je een Erkend MKB-adviseur in? Dan word je in drie stappen geholpen om grip te krijgen op je risico’s:

 1. Risicoanalyse

  Het is verstandig om regelmatig een risicoanalyse te (laten) doen van je bedrijf. In deze stap brengt de adviseur je risico’s in kaart. Hij brengt een bezoek aan je bedrijf en stelt de juiste vragen om een beeld te krijgen van de risico’s en de maatregelen die al genomen worden.
 2. Advies op maat

  Het resultaat is een rapportage met een advies op maat over de maatregelen die het best bij jouw bedrijf passen.
 3. Maatregelen kiezen

  Als ondernemer heb je de touwtjes in handen. Jij kiest dan ook de maatregelen die nodig zijn.

De volgende 5 vragen spelen een belangrijke rol in dit proces:

 1. Welke risico’s denk je zelf te kunnen dragen?
 2. Welke processen of bedrijfsmiddelen zijn kritisch voor de continuïteit van je bedrijf?
 3. Welke maatregelen neem je wel en welke neem je niet?
 4. Wat zijn de kosten en baten?
 5. Hoe kun je na een incident de bedrijfsvoering zo snel mogelijk weer oppakken? Wat is daarvoor nodig?

Ga dus serieus aan de slag met risicomanagement. Daarmee bouw je aan een sterk fundament van je bedrijf. Het geeft je meer rust en zekerheid voor de toekomst.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Meest gelezen

Anw-hiaat­verzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaat­verzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

WGA-premie, wat is dat?

Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies? Waar moet je rekening mee houden? Een uitleg voor ondernemers met personeel door WGA-expert Ilona de Wolf.

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico's af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers in 2024.

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Whitepapers en online tests