Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Risico's groothandel
Risico's groothandel

Belangrijkste risico's in de groothandel

Als ondernemer met een groothandel weet je dat afnemers op je moeten kunnen bouwen. Daarom wil je zoveel mogelijk risico's voorkomen. Wat zijn de belangrijkste risico’s voor groothandelaren in 2024?

Risico’s in de groothandel

De groothandel is volop in beweging. Als groothandelaar zie je links en rechts meer en meer andere verkoopkanalen ontstaan. Zo komt het voor dat producenten steeds vaker rechtstreeks zakendoen met consumenten.

Risico's groothandelaren

Daarnaast groeit het belang van ICT bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten. Steeds meer processen worden geautomatiseerd. Maar toch heb je je personeel nog hard nodig.

Calamiteiten groothandel

Als groothandelaar kun je te maken krijgen met allerlei calamiteiten. Sommige daarvan kunnen een grote impact hebben op je bedrijf.

Er bestaan tal van mogelijkheden om deze risico’s te voorkomen, te beperken en waar nodig af te dekken met verzekeringen voor de groothandel.

De top 6 risico’s in dit artikel zijn slechts voorbeelden. Wil je weten waar je in jouw specifieke geval op moet letten? Dan kan een verzekerings­adviseur je helpen. Hij brengt de risico’s voor je in kaart en geeft advies om deze risico’s te voorkomen, te beperken of af te dekken.

Risico 1: Onveilige producten

Onveilige producten halen met regelmaat de krantenkoppen. De reputatie van jouw groothandel is erg belangrijk.

 • Moet je jouw producten terughalen om schade aan personen of zaken te voorkomen of te beperken?
 • Eist een bevoegde overheidsinstantie de terughaalactie in verband met een gevaar voor de volksgezondheid?

Bijvoorbeeld speelgoed dat niet veilig blijkt te zijn. Een groothandel kan veel geld kwijt zijn aan een product recall oftewel het terughalen van onveilige producten.

Stille of publieke terughaalactie

Bij het terughalen van een eventueel onveilig product maken we onderscheid tussen een stille of een publieke terughaalactie:

 • Stille terughaalactie: hierbij bevindt het product zich nog in de productieketen of in de groothandel.
 • Publieke terughaalactie: hierbij bevindt het product zich al op de markt.

Een publieke terughaalactie kan veel commotie veroorzaken, want de eindgebruiker moet worden gewaarschuwd om het product terug te sturen en/of niet te gebruiken. Je kunt je hiertegen verzekeren met een aansprakelijkheids­verzekering.

Meer voordelen over een aansprakelijkheids­verzekering, bekijk de video:

Ook als je producten importeert van buiten de EU of producten onder eigen naam verkoopt (labelling) kun je aansprakelijk worden gesteld voor deze onveilige producten.

Groothandel ondernemer

Specialist in de groothandel?

Oei! Een aanrijding met een heftruck, kapotte producten of een hack van je voorraadsysteem. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Naast een aansprakelijkheids­verzekering is er ook een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering. Deze verzekert je tegen de gevolgen van schadeclaims wanneer jij of je personeel een beroepsfout maakt.

Risico 2: Koelschade bij bederfelijke goederen

Vis, fruit en bloemen. Het zijn voorbeelden van bederfelijke goederen die worden bewaard in een koelcel. Je zult er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat een koelinstallatie uitvalt en de voorraad bederft.

Voor het geval dat dit onverhoopt toch gebeurt, kun je koelschade verzekeren. Dit kun je bij veel verzekeraars doen als aanvulling op de inventaris- en goederen­verzekering.

Schade door lekkage uit jouw drankinstallatie is meeverzekerd, inclusief de weggevloeide drank. Bedorven producten zijn ook gedekt als gevolg van uitval van de koeling.

Risico 3: Heftruckongevallen Heftruck ongeval risico groothandel

Jaarlijks vinden er meer dan 1.700 ongelukken plaats met heftrucks in magazijnen. De Arbeidsinspectie schrijft:

'Het aantal ongevallen in distributiecentra laat de laatste jaren een stijging zien. Het gaat hier om ernstige ongevallen waarbij werknemers, veelal uitzendkrachten, aangereden worden door heftrucks, elektrische pallettrucks of andere transportmiddelen'.

Heftruckongevallen ontstaan onder meer doordat er geen duidelijke afscheiding is met voetgangers. Ook zijn werknemers niet altijd even ervaren in het rijden in heftrucks en ontbreken vaak duidelijke bedrijfsregels.

Zorg dat jouw chauffeurs bekwaam zijn en een professionele training hebben gevolgd.

Met een werkmaterieel­verzekering kun je onder meer de wettelijke aansprakelijkheid (WA), de casco en de schade die het werkmaterieel aan zaken veroorzaakt, verzekeren.

Aansprakelijk na ongeval

Als werkgever ben je al snel aansprakelijk voor een bedrijfsongeval. Je hebt namelijk de plicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden, instructies en toezicht. Alleen als een werknemer met opzet of bewuste roekeloosheid het ongeluk veroorzaakte is hij zelf aansprakelijk voor de schade.

Risico 4: Klanten die niet (op tijd) betalen

Net als dat er goederen door je magazijn stromen, stroomt er geld door je bedrijf. Als je klanten niet (op tijd) betalen, heeft dit invloed op je cashflow en dus ook op de financiële gezondheid van je bedrijf.

In het ergste geval kan dit zelfs uitmonden in een faillissement. Met debiteurenbeheer laat je dit niet op zijn beloop. Daarbij kun je met een rechtsbijstand­verzekering vaak incassobijstand verzekeren, wat als voordeel heeft dat je zelf geen vervelende gesprekken hoeft te voeren.

Leveringsvoorwaarden controleren

Twijfel je over de leveringsvoorwaarden en wil je die laten controleren? Met een rechtsbijstand voor ondernemers ben je ook verzekerd van juridische hulp bij zakelijke conflicten. Dan ontvang je gratis telefonisch advies, bijvoorbeeld over vergunningen of contracten.

Risico 5: Cybercriminaliteit

ICT is in toenemende mate het kloppende hart van de groothandel. Steeds meer bedrijfsactiviteiten vinden tegenwoordig geautomatiseerd plaats, denk aan voorraad- en inkoopsystemen.

Cybercriminaliteit is daardoor een reëel risico. Via een link in een e-mail breken hackers eenvoudig in systemen in. Het voorraadsysteem kan uitvallen. Steeds vaker zijn bedrijven in het MKB daarvan de dupe.

Cybercriminelen kunnen kritieke bedrijfs- en persoons­gegevens gijzelen of valse orders plaatsen. Een cyberrisk­verzekering biedt dekking en hulp op het gebied van cybercriminaliteit.

Vertrouwelijke gegevens van bijvoorbeeld je personeel kunnen door een hack op straat komen te liggen. Dit kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf.

Met de nieuwe privacywet (AVG) wordt deze impact nog groter. Dit is dus een ander risico rondom cybercriminaliteit waar je rekening mee moet houden.

risico groothandel ondernemers 2024

Risico 6: Brand of waterschade aan je bedrijfsgebouw

Als je eigenaar bent van een bedrijfsgebouw, dan is het een risico dat je met brand of waterschade te maken krijgt. Denk aan materiële schade aan je pand door bijvoorbeeld een brand, blikseminslag, neerslag, storm of braak.

Het kan zijn dat jouw bedrijfsgebouw niet meer toegankelijk is of dat je computers en printers niet werken na waterschade. Voor je groothandel is het bedrijfsgebouw een onmisbaar bedrijfsmiddel.

Dit risico kun je afdekken met een bedrijfsgebouwen­verzekering. Met deze verzekering ben je ook verzekerd tegen kosten om schade te voorkomen of beperken.

Bedrijfspand huren

Huur je een bedrijfspand waar je zelf verbeteringen of uitbreidingen hebt aangebracht? De meeste verzekeringen dekken dit huurdersbelang. Let hier wel goed op in de polisvoorwaarden als je deze verzekering afsluit.

Keuringen elektrische installaties 

Steeds meer branden in bedrijfspanden ontstaan door foutjes in de elektrische installatie en daarmee de aangesloten apparatuur. Keuringen van de elektrische installaties in jouw groothandel verkleint de kans op brand.

 1. Keuring NEN 3140: Volgens de Arbowet moeten werkgevers zorgen voor veilige werkomstandigheden voor personeel. Deze keuring is gericht op arbeidsveiligheid en wordt vaak uitgevoerd door een SCIOS Scope 8-bevoegd inspecteur.
 2. Keuring NTA 8220: Deze keuring wordt uitgevoerd door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur en is gericht op de brandveiligheid van je bedrijfspand.

Met deze twee keuringen zorg je voor een veilige werkomgeving voor je personeel en jezelf. Je bedrijfspand is goed beveiligd tegen brandrisico's.

Verzekeringen in de groothandel

Welke verzekeringen zijn onmisbaar voor groothandelaren? Bescherm je bedrijf tegen de grootste risico's. Bekijk de top 7 verzekeringen in de groothandel.

Vragen over risico's voor groothandelaren

 • Wat is koelschade?

  Je spreekt van koelschade als jouw koel- of vriesinstallatie niet goed of helemaal niet meer werkt. Groothandelaren met bederfelijke goederen kunnen aanvullend koelschade meeverzekeren bij de inventaris- en goederen­verzekering.

 • Wanneer neem ik een ongevallen­verzekering?

  Je hebt als werkgever een zorgplicht. Je bent verplicht een veilige werkomgeving te creëeren voor jouw personeel. Ondanks alle inspanningen voor veilig en gezond werk, kun je toch te maken krijgen met bedrijfsongevallen. De kosten kunnen dan flink oplopen. Met een ongevallen­verzekering regel je een eenmalige uitkering als werknemers een bedrijfsongeval krijgen.

 • Cybercrime voorkomen?

  Het is belangrijk hackers geen kansen te geven: bereid je zo goed mogelijk voor op cyberincidenten. Jouw personeel speelt hierbij een rol. Deel 10 tips met jouw personeel om cybercrime te voorkomen.

risico in de horeca

Ken jij de risico's in de groothandel?

Als ondernemer in de groothandel kun je te maken krijgen met brandschade aan je inventaris of een claim vanwege het leveren van een onveilig product.

Meest gelezen

Cao's in de groothandel, een overzicht

Veel groothandelsbedrijven zijn gebonden aan de bepalingen van een collectieve arbeids­overeenkomst (cao). Wat staat er in een cao? En welke cao's zijn er voor de groothandel?

Minimumloon in de groothandel

Hoe hoog is het minimumloon voor groothandelsbedrijven? En hoeveel betaal je aan werknemers die jonger zijn dan 21 jaar? Lees alles over het minimumloon groothandel.

Kosten personeel groothandel

In de groothandel moet je ook op de kleintjes letten. Daarom wil je als ondernemer precies weten wat een werknemer je kost. Een overzicht met alle personeels­kosten op een rij.

Ploegenrooster voor ploegendiensten, hoe werkt het?

Een ploegenrooster of dienstrooster gebruik je voor ploegendiensten. Je onderneming krijgt hierdoor meer bedrijfstijd. Hoe werkt een ploegenrooster? Welke soorten zijn er? En waar moet je op letten bij het maken van zo’n rooster?

Whitepapers en online tests