Brandveiligheid bedrijf tips
Brandveiligheid bedrijf tips

Brandveiligheid bedrijf verbeteren

Een brand kan funest zijn voor je bedrijf. Met goede brandveiligheid kun je een brand voorkomen en de schade beperken. Hoe verbeter je de brandveiligheid in je bedrijf? Benut vijf tips voor ondernemers.

In dit artikel over brandveiligheid verbeteren voor je bedrijf:

Brandveiligheid verbeteren, waarom?Brandveiligheid bedrijf mkb

Een brand kan je bedrijf totaal verwoesten. Niet alleen je pand, maar ook financieel gezien. De kosten na een bedrijfsbrand kunnen namelijk enorm zijn. Je bedrijf kan volledig stil komen te liggen en soms is een faillissement dan onafwendbaar.

Hoeveel bedrijven er na een brand uiteindelijk failliet gaan, is moeilijk te achterhalen. Sommige bronnen spreken van 80 procent, anderen van 50 procent en weer anderen van een lager percentage. Het is hoe dan ook een enorm risico voor je bedrijf.

Voordelen brandveiligheid bedrijf

Er is dus veel aan gelegen om je brandveiligheid op orde te hebben. Daarmee kun je veel oorzaken van brand wegnemen. Je hebt dan ook niet te maken met de vervelende gevolgen van een bedrijfsbrand.

Met goede brandveiligheid wordt je bedrijf sterker en toekomstbestendig. Je personeel kan er dan veilig werken en klanten en andere bezoekers komen niet in gevaar. Ga dus aan de slag met brandveiligheid.

Brandveiligheid verbeteren, 5 tips

Hoe kun je brandschade voorkomen en beperken in je bedrijf? Vijf tips voor ondernemers in het MKB:

1. Maak een RI&E

Je bent verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken, eventueel met de hulp van een expert. Je bekijkt dan alle veiligheids- en gezondheidsrisico's in je bedrijf. Let hierbij extra goed op de brandveiligheid.

Vervolgens beschrijf je in een plan van aanpak welke maatregelen je neemt om de risico's in je bedrijf aan te pakken. Ten slotte voer je dit plan van aanpak uit en houd je de RI&E actueel. Check dus regelmatig of jouw RI&E nog klopt.

Een RI&E is verplicht voor alle ondernemers met personeel. De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan deze verplichting houden.

Veilige werkomgeving personeel

Veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen? Regel dan een preventie­abonnement.

2. Stel een preventiemedewerker aan

Wie heeft er oog voor de brandveiligheid in jouw bedrijf? Vaak is iedereen zo druk met zijn taken dat de veiligheid erbij inschiet. Door een kleine fout kan een grote brand ontstaan. Hoe kun je dat voorkomen?

Stel een preventiemedewerker aan! Die helpt je om bedrijfsongelukken te voorkomen en kan de nodige voorlichting geven op het gebied van veilig werken. Als werkgever blijf je eindverantwoordelijk, maar het is fijn dat iemand met je meekijkt en anderen kan aanspreken.

3. Geef instructies voor veilig werken

Volgens de wet moet je voorzien in een veilige werkplek, werkmiddelen en werkmethoden. Je geeft daarbij de instructies en opleiding die nodig zijn voor veilig werk. Daarmee kun je ook de brandveiligheid verbeteren.

Zorg dus dat je personeel veilig werkt. Geef ze duidelijke instructies over hoe ze brandgevaar beperken en wat voor kleding en beschermingsmiddelen ze moeten dragen bij bepaalde werkzaamheden.

Leg de veiligheidsregels vast in een gedragscode of personeels­reglement.

Brandveiligheid mkb brand blusserZorg ook dat al je werknemers weten hoe brandblusmiddelen werken en welke nooduitgangen er vrij moeten blijven. Controleer dit regelmatig. Het is aan te raden om altijd een of twee bedrijfshulpverleners (BHV'ers) op de werkvloer te hebben. Dus houd hier ook rekening mee bij het maken van het werkrooster.

4. Zorg voor periodieke controles

Onderhoud van de noodverlichting en brandblussers is heel belangrijk. Laat jaarlijks een gecertificeerd onderhoudsbedrijf je brand- en vluchtveiligheid controleren. Zorg dat vluchtroutes duidelijk zijn aangegeven en check regelmatig of de noodverlichting en rookmelders het doen.

Tip voor de horeca

Laat elk jaar de kanalen en vetfilters van de afzuiginstallatie van je bakwand of frituurinrichting controleren door een specialist. Frituren, filters en afzuigkanalen vormen een groot brandrisico. Bekijk meer tips voor brandveiligheid in de horeca.

5. Check hoe brandveilig jouw bedrijf is

Hoe staat jouw bedrijf ervoor als het gaat om brandveiligheid? De Arbeidsinspectie heeft een handige zelfinspectie-tool waarmee je kunt checken of je bedrijf voldoet aan de belangrijkste regels voor veiligheid

Maak een noodplan

Wat moet er precies gebeuren als er toch brand uitbreekt? Beschrijf de stappen in een bedrijfsnoodplan.

Brandveiligheid en verzekeringen Brandveiligheid bedrijf groothandel

Ondanks alle pogingen om de brandveiligheid te verbeteren kan er toch een brand ontstaan in je bedrijf. Bijvoorbeeld door externe factoren, zoals een blikseminslag, brandstichting of een overslaande brand vanuit een naastgelegen pand.

Wat kun je doen om de schade te beperken? De financiële schade door een brand kun je opvangen door een beroep te doen op je verzekeringsmaatschappij. Je kunt de volgende verzekeringen afsluiten tegen brandschade:

 • Inventaris- en goederen­verzekering
  Deze verzekering dekt de kosten voor het aanschaffen van nieuwe inventaris, goederen en verloren voorraad.
 • Bedrijfsgebouwen­verzekering
  Met deze verzekering dek je alle materiële schade die aan het bedrijfsgebouw ontstaat door brand of blikseminslag, maar ook door storm of water.
 • Bedrijfsschade­verzekering
  Hiermee verzeker je de vaste lasten die doorlopen, zoals de personeels­kosten en de huur, terwijl je het pand niet kunt gebruiken. Ook verzeker je de winst die je onder normale omstandigheden zou hebben gemaakt.
 • Milieuschade­verzekering
  Met deze verzekering zijn de kosten van 'sanering' gedekt, zoals het opruimen van asbest na een brand of de schade die ontstaat na het gebruik van verontreinigd bluswater.

Maak een plan B

Zorg dat je bedrijf niet stilvalt door een brand. Denk daar van tevoren over na en maak een back-up-plan. Wat moet je regelen? Gebruik het voorbeeld bedrijfscontinuïteitsplan.

Risico's bepalen

Welke verzekeringen heb jij nodig? Het is belangrijk eerst je risico's goed in kaart te brengen. Een verzekerings­adviseur kan je daarbij helpen. Die is goed op de hoogte van de mogelijke risico’s in jouw branche en kan je advies geven over hoe je ze beperkt en voorkomt.

Maak samen een actieplan en ga aan de slag. 'Dat geeft je rust', weet Pieter-Leen Burger, ondernemer in de groothandel. 'Als ondernemer ben je geneigd de dingen te doen waar je energie van krijgt, maar je kunt niet als kip zonder kop ondernemen. Loop niet weg voor je risico's.'

Hij zegt verder: 'Onze voorraad is natuurlijk erg belangrijk. Om te zorgen dat er geen brand uitbreekt of dat er iets gestolen wordt, hebben we de afspraak dat de laatste persoon in het pand alles controleert voor hij of zij naar huis gaat. We hebben dan ook veel oog voor de brandveiligheid en zijn goed verzekerd tegen eventuele schade.'

Image
Breng je risico’s in kaart met een onafhankelijke adviseur bij jou in de buurt. Premies zijn afhankelijk van o.a. je bedrijf, diensten die je levert, het aantal werknemers et cetera. Wat zijn de kosten en wat levert het op? Rechtsbijstand Aansprakelijkheids­verzekering AOV voor jezelf Verzuim­verzekering voor je personeel Welke oplossingen zijn er om je risico’s af te dekken? Denk aan risico’s rondom je bedrijf, je personeel én jezelf ? Welke risico’s loop jij als ondernemer? Voorkomen Beperken Accepteren Verzekeren Risico’s kun je: Ik wil advies

Verzekeringen combineren

Natuurlijk zijn er nog meer bedrijfs­verzekeringen die nuttig kunnen zijn. Zo zijn er specifieke verzekeringen per branche of bedrijfsactiviteit. Bekijk een handig overzicht van verzekeringen en maak een selectie voor jouw bedrijf.

Je kunt verzekeringen ook combineren. Veel verzekeraars bieden een pakket aan met bedrijfs­verzekeringen. Bijvoorbeeld een pakket met personeels­verzekeringen of verzekeringen per branche. Vaak gaat het om zakelijke verzekeringen die veel ondernemers nodig hebben.

Brandveiligheid en preventie

Een verzekeraar kan je ook helpen bij het verbeteren van je brandveiligheid. Vaak werken ze daarvoor samen met een gespecialiseerd bedrijf. Zo kun je een preventieabonnement afsluiten en onder meer kiezen voor ondersteuning op het gebied van brand- en vluchtveiligheid. Vraag ernaar bij je verzekerings­adviseur.

Vragen over brandveiligheid bedrijf

 • Wat is brandveiligheid?

  Brandveiligheid gaat over maatregelen die getroffen worden om een brand te voorkomen en brandschade te beperken. Het omvat ook de veiligheid van personen. Bij brandveiligheid in je bedrijf zorg je dus voor de veiligheid van je personeel, klanten en andere bezoekers.

 • Hoe zorg je voor brandveiligheid op het werk?

  Breng eerst je risico's in kaart met een RI&E, stel een preventiemedewerker aan en geef je werknemers instructies over veilig werken en brandpreventie. Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen, rookmelders, brandblussers en een duidelijk aangegeven vluchtroute. Laat de brand- en vluchtveiligheid regelmatig controleren door een gecertificeerd bedrijf.

 • Wie is aansprakelijk voor een ongeval tijdens werk?

  Als werkgever ben je al snel aansprakelijk voor een arbeidsongeval, omdat je de plicht hebt om te zorgen voor veilige werkomstandigheden, instructies en toezicht. Alleen als een werknemer met opzet of bewuste roekeloosheid een ongeluk of brand veroorzaakt tijdens werk, is hij zelf aansprakelijk voor de schade.

 • Wanneer moet je een arbeidsongeval melden?

  Je bent in drie gevallen verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie. Namelijk als het slachtoffer naar het ziekenhuis moet, blijvend letsel oploopt of overlijdt na een arbeidsongeval. Op de website van de Arbeidsinspectie kun je een arbeidsongeval melden.

Meest gelezen

Hitteplan voor je personeel maken

In Nederland hebben we een Nationaal Hitteplan, maar als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van je personeel. Maak dus een eigen hitteplan dat voldoet aan de regels. Zo pak je het aan.

Thuiswerken, wat zegt de Arbowet?

Door de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Wat betekent dat voor jou als werkgever? Waar moet je volgens de Arbowet op letten? En hoe kun je ergonomische en psychische klachten bij jouw personeel voorkomen? Tips van twee experts.

Whitepapers en online tests