Vorstverlet onwerkbaar weer kou vries sneeuw ijs werken
Vorstverlet onwerkbaar weer kou vries sneeuw ijs werken

Vorstverlet, wanneer moet je personeel vrij geven?

IJs, sneeuw, vorst. Mag je werknemers buiten laten werken als het vriest? Voor de meeste bedrijven in de bouw geldt een vorstverlet door onwerkbaar weer. Wat is dat precies en hoe moet je het toepassen?

Wat is vorstverlet?

Vorstverlet is een regel die ingaat als het werk gestaakt moet worden vanwege de weersomstandigheden. Meestal gaat het om vorst. Er wordt ook wel gesproken van 'onwerkbaar weer'.

Bij vorstverlet mag je werknemers niet buiten laten werken. Vorstverlet wordt ook wel weerverlet genoemd. Wanneer het verlet precies ingaat, staat in je cao.

In de meeste cao’s binnen de bouwsector staat dat er bij een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius niet buiten gewerkt mag worden.

Ook als de werkplek door sneeuw of ijzel onbegaanbaar is of als er geen beschermende kleding beschikbaar is, mogen je werknemers het werk weigeren. Deze regels gelden met name voor bouwplaatswerknemers.

Cao onwerkbaar weer

Bekijk de exacte regels in de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra.

In de cao over onwerkbaar weer wordt het volgende gezegd:

 1. Onwerkbaar weer betekent dat er niet of minder kan worden gewerkt door of als gevolg van ongunstige weersomstandigheden of te weinig licht.
 2. De werkgever beoordeelt of en zo ja, hoe lang het onwerkbaar weer is. Hij doet dit in redelijk overleg met de betrokken werknemers. In dit overleg wordt rekening gehouden met zowel het bedrijfsbelang als de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
 3. Vindt de werkgever dat het onwerkbaar weer is? Dan geeft hij de werknemer de opdracht zijn werk te beëindigen. Een zelfde opdracht geeft hij aan de door hem ingeschakelde onderaannemers, uitzendondernemingen en uitzendkrachten die op de desbetreffende bouwplaats soortgelijk werk doen, onder dezelfde weers- of veiligheidsomstandigheden.

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

Loon doorbetalen bij vorstverlet

Als werkgever moet je het loon volledig doorbetalen tijdens vorstverlet. Je mag werknemers niet ontslaan vanwege het stoppen van het werk door vorst. Zodra het weerverlet voorbij is, mag je werknemers vragen direct weer aan de slag te gaan.

Vervangend werk

Tijdens een vorstverlet mag je werknemers vragen vervangend werk te doen. Het moet dan gaan om werk dat wel bij de functie en de capaciteiten past van de werknemer.

Dit werk moet natuurlijk verricht kunnen worden op een locatie waar niet dezelfde weersomstandigheden gelden. Als er voor deze vervangende werkzaamheden een hoger cao-loon geldt, moet je dat betalen.

Wat moet je precies betalen? Bekijk de loontabellen in de bouw.

Afwijkende cao’s

Binnen enkele cao's, zoals de cao afbouw en de cao mortel, bepaal je als werkgever zelf wanneer een vorstverlet ingaat. Je werknemers mogen niet zelf het werk staken zonder dit met jou af te spreken.

Vorst-WW bij onwerkbaar weer Vorstverlet bouw onwerkbaar weer WW vorst verlet

Binnen verschillende cao's in de bouw is er voor werknemers een WW-uitkering bij onwerkbaar weer. Ook wel een vorst-WW genoemd of een WW bij onwerkbaar weer.

Je werknemer krijgt dan een uitkering van het UWV. Deze uitkering moet je als werkgever aanvullen tot 100 procent van het afgesproken loon. Door een vorst-WW heb jij dus minder loonkosten.

Wachtdagen vorst WW

Je hebt bij deze regeling wel te maken met wachtdagen. Dat zijn de eerste dagen waarop je werknemers niet kunnen werken door extreem weer. Het aantal wachtdagen is afhankelijk van het soort weersomstandigheden.

Bij vorst, ijzel en sneeuwval zijn er 2 wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart.

Tijdens deze wachtdagen betaal je het loon nog zelf door. Je werknemers krijgen dus nog geen WW-uitkering. Als het onwerkbare weer langer duurt dan het aantal wachtdagen, mag je voor je werknemers een WW-uitkering aanvragen.

Onwerkbaar weer melden

Om in aanmerking te komen voor vorst WW moet je onwerkbaar weer op tijd melden. Dit moet voor 10.00 uur op de eerste dag dat je werknemers niet kunnen werken. Daarna doe je dit voor iedere dag opnieuw, zolang er sprake is van onwerkbaar weer.

Je werknemers mogen tijdens onwerkbaar weer niet aan het werk zijn, ook niet ergens anders. En ze mogen niet op de werkplek aanwezig zijn.

Voorkom vorstverlet en onwerkbaar weer

Misschien kun je zelf maatregelen treffen om de gevoelstemperatuur op de bouwplaats boven de -6 graden Celsius te brengen. Dan is er geen vorstverlet. Je kunt bijvoorbeeld de werkplek afschermen van kou, wind of regen.

Arbo in de bouw

Welke bescherming moet je als werkgever bieden? Lees meer over veilig werken in de bouw.

Meer tips tegen vorstverlet

Misschien kun je ook voor verwarming zorgen of heatpacks verstrekken. Een heatpack is een warmtebron die via een chemische reactie warmte produceert. Als je met een kleine investering vorstverlet kunt voorkomen, kan het je veel opleveren.

Vragen over vorstverlet bouw

 • Wat is onwerkbaar weer?

  Onwerkbaar weer betekent dat er niet of minder kan worden gewerkt door ongunstige weersomstandigheden of te weinig licht. Bijvoorbeeld bij vorst, sneeuw, ijzel of extreme regenval. De regels voor onwerkbaar weer staan vaak in een cao.

 • Wanneer is er vorstverlet?

  Er is sprake van vorstverlet als er niet gewerkt kan worden door vorst. Vaak gaat het om een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius op de werkplek. Als dat het geval is mogen werknemers weigeren te werken. Ook als de werkplek door sneeuw of ijzel onbegaanbaar is of als er geen beschermende kleding beschikbaar is kan er vorstverlet gelden. De exacte bepalingen staan vaak in een cao of de arbeids­overeenkomst.

 • Hoe kan ik verzuim beperken?

  Je kunt verzuim beperken door de Arbowet goed toe te passen, arbeidsongevallen te voorkomen en werknemers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te geven. Houd ook de werkdruk in de gaten en ga aan de slag met het voorkomen van verzuim.

 • Waarom vorstverlet geven?

  Door op tijd vorstverlet te geven houd je werknemers langer fit en gezond. Hierdoor zijn ze duurzaam inzetbaar voor jouw bedrijf. Je bespaart ook veel geld en tijd doordat je langdurig verzuim voorkomt.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Hitteplan voor je personeel maken

In Nederland hebben we een Nationaal Hitteplan, maar als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van je personeel. Maak dus een eigen hitteplan dat voldoet aan de regels. Zo pak je het aan.

Thuiswerken, wat zegt de Arbowet?

Door de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Wat betekent dat voor jou als werkgever? Waar moet je volgens de Arbowet op letten? En hoe kun je ergonomische en psychische klachten bij jouw personeel voorkomen? Tips van twee experts.

7 bouwstenen van goed arbobeleid

Je werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. De Arbowet schrijft dit voor aan iedere ondernemer met personeel. Dat betekent dat je moet zorgen voor goed arbobeleid. Wat zijn de belangrijkste bouwstenen?

Whitepapers en online tests