Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

loonkosen salaris bouwpersoneel
loonkosen salaris bouwpersoneel

Loonkosten in de bouw, alles op een rij

Je betaalt je bouw­personeel maandelijks het afgesproken loon. Daarnaast ben je nog een fors bedrag kwijt aan premies en bijdragen. Met welke loonkosten heb je als ondernemer in de bouwsector eigenlijk te maken en welke daarvan zijn verplicht? Een overzicht van personeels­kosten in de bouw.

Personeel is voor de meeste bouwondernemers verreweg de grootste kostenpost. Per werknemer betaal je bovenop het bruto maandsalaris nog zo’n 25 tot 30 procent van dat salaris aan extra loonkosten.

Die extra kosten liggen voor een groot deel vast, omdat de bouwsector gebonden is aan verplichte cao’s. Andere kosten hangen af van de individuele afspraken die je met je werknemers maakt.

Soorten loonkosten bouwwerknemers

Je kunt de loonkosten in vier categorieën indelen: 

 1. Directe loonkosten
 2. Indirecte loonkosten
 3. Bedrijfstakeigen premies in de bouw
 4. Wettelijke premies en bijdragen

Hieronder gaan we in op elke categorie.

1. Directe loonkosten in de bouw

De directe loonkosten vormen het grootste deel van de kosten die je voor je bouw­personeel moet maken. Deze kosten omvatten onder meer:

 • Loon

  Je bent verplicht je te houden aan de lonen die zijn vastgelegd in de cao Bouw & Infra. Aan bouwplaatswerknemers moet je het zogeheten garantieloon betalen. Dit is het minimumloon waarop een werknemer recht heeft volgens zijn leeftijd en functie-indeling.

  Voorlieden, instructeurs en leermeesters moet je op dit garantieloon een verplichte toeslag geven. Voor UTA-werknemers (bijvoorbeeld werkvoorbereiders of planners) gelden vaste salarisschalen en loontabellen.

  Vaak mag je als werkgever wel een hoger uurloon met je werknemers afspreken dan de cao voorschrijft.
 • Individueel budget

  Elke werknemer in de bouw heeft recht op een zogenoemd 'individueel budget'. In dit individuele budget zitten vakantiedagen, atv-dagen, kort-verzuim­dagen en het duurzame-inzetbaarheidsbudget. De cao verplicht je tot een werkgeversbijdrage aan het individuele budget.
 • Vakantietoeslag

  Je werknemers hebben volgens de cao recht op een vakantietoeslag van 8 procent van het salaris. De toeslag voor bouwplaatswerknemers moet je eens per maand (of 4 weken) storten in het Tijdspaarfonds. In de maand mei keert dit fonds het opgebouwde tegoed uit aan de werknemer.

  UTA-werknemers mogen deelnemen aan het Tijdspaarfonds, maar het is niet verplicht. Zij kunnen ook kiezen voor maandelijkse uitbetaling van de vakantietoeslag, als onderdeel van het individuele budget.

Vakantietoeslag UTA-werknemers

Je mag als werkgever de vakantietoeslag voor UTA-werknemers in één keer uitkeren, bijvoorbeeld in mei. Wil een werknemer de toeslag toch maandelijks ontvangen, dan ben je verplicht dit verzoek in te willigen.

 • Bijdrage levensloopregeling

  Werknemers mochten (onder bepaalde voorwaarden) nog doorsparen voor de levensloopregeling tot 2021. Werknemers die doorsparen, hebben recht op een werkgeversbijdrage van 1,5% van het loon, te betalen in januari. De levensloopregeling is in 2021 gestopt.

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

2. Indirecte loonkosten in de bouw

Indirecte loonkosten zijn variabele kosten die afhangen van de situatie van individuele werknemers. Denk aan:

Een deel van deze indirecte loonkosten staat in de cao beschreven. Voor reis- en verblijfkosten of vergoedingen voor werkkleding en gereedschap gelden bijvoorbeeld standaardbedragen.

Je bent verder vrij in het maken van afspraken over secundaire arbeidsvoorwaarden of het afsluiten van bouw­verzekeringen. De cao zegt daar niets over.

Extra kosten ziek personeel

Als een werknemer ziek is, krijg je te maken met extra kosten. Je hebt te maken met verplichte loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast ben je geld kwijt aan de nodige verzuim­begeleiding en arbodienstverlening. En mogelijk loop je ook omzet mis door het uitvallen van je werknemer of ben je tijd en geld kwijt aan het zoeken van vervanging.

Lees meer over de kosten van een zieke werknemer in de bouw.

3. Bedrijfstakeigen premies in de bouwLoonkosten bouw werknemer

Als werkgever in de bouw ben je verplicht aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW).

Dit betekent dat je voor je personeel de volgende premies moet afdragen:

 • premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen
 • premie aanvullingsregeling Bouwbedrijf
 • premie arbeidsongeschiktheidspensioen

Behalve met de cao Bouw & Infra had je als bouwondernemer ook te maken met Bedrijfstakeigen regelingen voor de bouwnijverheid (Cao BTER, geldig tot 2019). Deze cao beschrijft de bedrijfstakeigen regelingen die voor de bouw zijn afgesproken. Voor deze regelingen betaal je als werkgever verplichte premies die in fondsen worden gestort.

Het gaat om:

 • premie Aanvullingsfonds Bouw & Infra. Dit fonds is onder meer bedoeld om werknemers met een UWV-uitkering te ondersteunen en re-integratie van zieke werknemers te stimuleren.
 • premie Opleidings- en ontwikkelingsfonds Bouw & Infra. Dit fonds financiert uiteenlopende opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten in de bouwnijverheid.

Tot slot betaal je ook nog:

 • premie Voorziening onwerkbare dagen (bij vorstverlet).

Daarnaast heb je te maken met het spaarfonds Bouw & Infra voor vrije dagen en verlof.

4. Wettelijke premies en bijdragen

Als werkgever draag je verplichte loonheffingen af aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen zijn onder meer:

Uitzendkrachten geen loonheffingen

Bij uitzendkrachten ben je geen loonheffingen verschuldigd. Het uitzendbureau draagt deze voor je af. Als het uitzendbureau dit nalaat, kan de Belastingdienst je hiervoor aansprakelijk stellen.

Beperk je aansprakelijkheid door gebruik te maken van een uitzendbureau met een keurmerk van Stichting Normering Arbeid en een zogenaamde g-rekening.

Loonkosten bouw­personeel berekenen

Deze rekenmodule kun je gebruiken om een indruk te krijgen van de loonkosten van je personeel.

Vragen over loonkosten en salaris bouw

 • Waarom het minimumloon betalen?

  Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is van toepassing op alle werknemers met een vast of tijdelijk contract. Betaal je minder dan het minimumloon, dan kun je een waarschuwing of een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie.

 • Wat is het minimumloon in de bouw?

  Het wettelijke minimumloon geldt als basis voor alle werknemers in Nederland. Toch kunnen er voor bepaalde beroepen hogere minimumlonen zijn. Dit is afhankelijk van de cao voor jouw bedrijf. In de bouw gelden bijvoorbeeld andere minimumlonen dan in de horeca en detailhandel. Wat is het minimumloon voor een UTA-werknemer of een bouwplaatswerknemer? Bekijk de actuele loontabellen bouw.

 • Welke personeels­kosten zijn er nog meer in de bouw?

  In de bouw heb je te maken met allerlei personeels­kosten. Naast het loon betaal je verplicht vakantiegeld en loonbelasting. Verder heb je mogelijk te maken met kosten voor gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's), opleidingen, werkkleding en verzekeringen voor bouw­personeel.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies? En wat zijn de lonen op dit moment? Een overzicht.

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt. Wat wordt in een cao eigenlijk geregeld en wat moet je er als ondernemer met personeel over weten? Je leest het hier.

Whitepapers en online tests