Tijd spaar fonds bouw
Tijd spaar fonds bouw

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, wat en hoe?

Ben je werkgever in de bouw? Dan heb je te maken met het Tijdspaarfonds Bouw & Infra. Lees wat deze regeling inhoudt en hoe je er als ondernemer mee om moet gaan.

Het Tijdspaarfonds Bouw & Infra is een van de zogeheten bedrijfstakeigen regelingen in de cao Bouw & Infra. Vrijwel alle bedrijven in de bouw hebben hier mee te maken.

Het Tijdspaarfonds bestaat sinds 2006, als opvolger van het Vakantiefonds. Bijdragen aan het Tijdspaarfonds maken deel uit van je directe loonkosten.

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, wat is het?

Als werkgever in de bouw stort je voor je werknemers elke maand of elke vier weken geld in het Tijdspaarfonds. Dit is het zogeheten individuele budget. Het bevat drie componenten:

 1. Dagen (D) 
  Dit zijn roostervrije dagen en kortverzuimdagen.
 2. Vakantietoeslag (VT)
  Dit is de 8% vakantietoeslag waarop iedere werknemer recht heeft.
 3. Duurzame Inzetbaarheid (DI)
  Hierin zijn opgenomen: vervallen scholingsdagen, de levensloopbijdrage en het budget afbouw seniorendagen en vermindering cao-fondsen.

Op de site van het Tijdspaarfonds Bouw & Infra staat een handige tabel met de actuele werkgeversbijdragen voor het individuele budget.

Behalve aan het verplichte individuele budget kun je als werkgever ook deelnemen aan de zogeheten spaarurenregeling. In dit optionele deel van het Tijdspaarfonds stort je de geldwaarde van de overuren en reisuren die je werknemers maken.

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, waarom?

Met het Tijdspaarfonds bied je werknemers de mogelijkheid om te kiezen tussen tijd voor geld of geld voor tijd. Zij kunnen een deel van de in het fonds opgebouwde tegoeden namelijk opnemen als geld of als vrije dagen.

Je werknemer kan via zijn individuele rekening bij het fonds vrije tijd inruilen voor geld. Op een later tijdstip kan hij daar eventueel weer vrije tijd voor terugkopen.

Het voordeel voor jou als werkgever is dat je de werknemer wellicht op meer productiedagen kunt inzetten dan gepland. Bijvoorbeeld omdat hij ervoor kiest een aantal dagen niet als vrije tijd op te nemen.

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, voor wie?

Voor bouwplaatswerknemers is deelname aan het Tijdspaarfonds verplicht. Als werkgever moet je voor deze werknemers dus altijd een bijdrage in het fonds storten.

UTA-werknemers (die Uitvoerend Technisch Administratief werk doen) kunnen zelf bepalen of zij deelnemen aan het Tijdspaarfonds.

Als een UTA-werknemer dit wil, moet je daarin toestemmen. Aan UTA-werknemers die niet deelnemen, moet je het individuele budget maandelijks bij hun salaris uitbetalen.

Werknemers kunnen via hun persoonlijke rekening bij het fonds op elk gewenst moment geld opnemen, als er voldoende saldo is.

 • Bouwplaatswerknemers doen dit via hun vakbond, met een formulier ‘Verzoek uitbetalen Tijdspaarfonds’.
 • UTA-werknemers regelen dit via Mijn Tijdsparen op de site van het Tijdspaarfonds.

In mei van elk jaar krijgen beide groepen werknemers hun vakantiegeld uitbetaald, plus het eventuele restant van het opgebouwde tegoed.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook uitzendkrachten deelnemen aan het Tijdspaarfonds Bouw & Infra.

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, hoe werkt het?

In het Tijdspaarfonds heb je te maken met vier verschillende saldo's of tegoeden. Voor elk van die tegoeden gelden afzonderlijke bepalingen en rekenregels.

1. Saldo Dagen

Je stort het loon over een aantal verlof- en verzuimdagen in het fonds. Hiermee zorg je dat het inkomen van een werknemer op peil blijft als hij vrije dagen opneemt.

In totaal gaat het om 10 roostervrije vakantiedagen voor bouwplaatswerknemer en 5 voor UTA-werknemers, plus 5 bovenwettelijke vakantiedagen en 3 kortverzuimdagen voor beide groepen.

Een werknemer mag kiezen of hij 100% procent van dit saldo in het fonds gestort krijgt of slechts 55%. In dat laatste geval betaal je de rest (dus 45%) uit bij het maandelijkse loon.

Bekijk de regels en een rekenvoorbeeld voor het Saldo Dagen.

2. Saldo Vakantietoeslag

Ook het vakantiegeld van een werknemer moet je in het Tijdspaarfonds storten. De vakantietoeslag bedraagt 8% van het loon van de bouwplaatswerknemer (of het salaris van de UTA-werknemer).

Ook hier hebben je werknemers de keuze tussen volledige (100%) of gedeeltelijke (55%) storting. Bij gedeeltelijke storting betaal je de rest van het bedrag direct bij het loon of salaris uit.

Bekijk de regels en een rekenvoorbeeld voor het Saldo Vakantietoeslag.

3. Saldo Duurzame Inzetbaarheid

Het doel van het Saldo Duurzame Inzetbaarheid is dat werknemers gezond blijven, en gemotiveerd voor het werk.

Dit kun je bijvoorbeeld bereiken door hen in staat te stellen extra verlofdagen te kopen als ze wat ouder worden. Maar bijvoorbeeld ook door het aanbieden van extra opleidingen naar keuze.

Bekijk de regels en een rekenvoorbeeld voor het Saldo Duurzame Inzetbaarheid.

4. Saldo Spaaruren

Het Saldo Spaaruren is de geldwaarde van overwerkuren en reisuren. Als je ervoor kiest om het spaarurenmodel toe te passen, mag je bouwplaatswerknemers van boven de 18 jaar verplichten om een tegoed van maximaal 80 spaaruren op te bouwen (bij een fulltime dienstverband).

Zo garandeer je dat je pieken en dalen in je bedrijfsvoering kunt opvangen. Loopt de hoeveelheid werk terug, dan rooster je een werknemer minder vaak in. Voor de uitgeroosterde dagen ontvangt hij zijn loon uit het Tijdspaarfonds.

Bekijk de regels en een rekenvoorbeeld voor het Saldo Spaaruren.

Als je de kaderregeling toepast, mag je voor de bouwplaatsmedewerker in de Infra een maximum van 160 spaaruren afspreken.

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, 3 tips

Op de website van het Tijdspaarfonds Bouw & Infra vind je veel handige informatie voor werkgevers in de bouw. Bijvoorbeeld:

 • Saldo overmaken
  Geld overmaken naar het Tijdspaarfonds, hoe doe ik dat? Wat zijn de rekeningnummers? En hoe ziet het betaalkenmerk eruit? Meer informatie.
 • Registratienummers
  Registratienummers van werknemers, waarvoor heb ik dat nodig? Hoe kom ik eraan? En hoe lang duurt de verwerking van een registratie? Meer informatie.
 • Werkgeversdesk
  Er is een speciale werkgeversdesk waar je vragen kunt stellen over het Tijdspaarfonds Bouw & Infra. Hoe kan ik die bereiken? Meer informatie.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests