Zieke bouwwerknemer loon doorbetalen 100 70 procent
Zieke bouwwerknemer loon doorbetalen 100 70 procent

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

8419 Hoe is loondoorbetaling bij ziekte geregeld voor de bouw? Moet je alleen vaste werknemers loon doorbetalen of ook flexwerkers? Met dit handige overzicht houd je de verzuim­komsten zo laag mogelijk.

Bekijk dit artikel voor:

Volgens de wet is een werkgever verplicht om een zieke bouwwerknemer in de eerste twee jaar van zijn ziekte minimaal 70 procent van zijn loon door te betalen. In het eerste jaar mag je daarbij niet onder het minimumloon komen.

Regels loondoorbetaling bouw

Veel cao’s in de bouw gaan verder dan de wet. Bijvoorbeeld de belangrijke cao Bouw & Infra.

100 procent loon

Deze cao schrijft voor dat een werknemer in het eerste jaar van ziekte recht heeft op 100 procent van zijn vast overeengekomen loon.

70 procent loon

In het tweede ziektejaar moet je hem 70 procent betalen. Komt zijn loon daarmee onder het geldende minimum, dan ben je verplicht dit aan te vullen tot het minimumloon.

Loonbetalen vanaf de eerste ziektedag

Verder is in de cao bepaald dat je een zieke werknemer loon moet doorbetalen vanaf de eerste ziektedag. Dit hoef je alleen te doen bij de eerste ziekmelding in een kalenderjaar.

Wordt de werknemer later in het jaar weer ziek, dan mag je de eerste dag het loon inhouden.

Loonschade

Als je werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt terwijl hij voor een ander aan het werk is, hoef je hem slechts 70 procent van het loon te betalen. Zijn recht op aanvulling tot 100 procent vervalt. Ook is hij verplicht mee te werken als jij probeert de loonschade te verhalen op die andere werkgever.

Verzeker je personeel tegen ziekte

Zieke werknemer in de bouw?

Blessures en ziektes liggen constant op de loer. Je kunt er veel geld mee kwijt zijn, maar dat hoeft niet! Wapen je tegen de gevolgen van verzuim.

Bonus bij re-integratie

Een bijzondere regeling in de cao is de bonus bij re-integratie. Als een werknemer in zijn tweede ziektejaar succesvol re-integreert in zijn oude of een nieuwe functie, moet je hem een eenmalige uitkering betalen.

Het gaat hier om een aanvulling tot 100 procent van zijn overeengekomen loon, gerekend vanaf dag één van het tweede ziektejaar tot het moment van re-integratie (of twee maanden daarna: check voor de exacte voorwaarden de cao Bouw & Infra).

Re-integratieverplichtingen

Als je werknemer zich niet aan de spelregels houdt, bijvoorbeeld omdat hij zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, mag je zijn loon opschorten.

Zodra hij weer meewerkt aan zijn re-integratie, moet je deze loonsanctie opheffen en hem alsnog zijn achterstallig loon betalen. In ernstige gevallen mag je de loondoorbetaling zelfs helemaal stopzetten.

De cao Bouw & Infra is niet de enige cao voor de bouw. Andere bouw-cao’s bevatten misschien nog weer andere richtlijnen voor loondoorbetaling bij ziekte. Check in dit cao-overzicht voor de bouw welke bedrijfstak-cao voor jouw bedrijf van toepassing is.

Loondoorbetaling flexwerkers bouw

Bovenstaande regels gelden in elk geval voor bouwplaats- en uta-werknemers die bij jou in vaste dienst zijn. Voor flexwerkers gelden soms andere regels rond loondoorbetaling bij ziekte. Denk bijvoorbeeld aan invalkrachten, uitzendkrachten en seizoenskrachten, maar ook aan je werknemers met een halfjaar- of jaarcontract.

De meeste flexwerkers hebben als ze ziek worden recht op loondoorbetaling. Maar de voorwaarden verschillen per type flexwerker. Soms ben jij verantwoordelijk voor loondoorbetaling en soms een andere partij. Zorg dus dat je weet welke flexwerkers jij moet betalen bij ziekte.

In de tabel hieronder zie je welke flexwerkers jij als werkgever zelf moet doorbetalen tijdens hun ziekte.

Type flexwerker

Loon doorbetalen bij ziekte?

Uitzendkrachten en payrollers Nee
Oproep- en invalkrachten Hangt af van type contract*

Werknemers met een tijdelijk dienstverband

  • van 1 jaar of langer én vaste uren
  • met uitzicht op vast contract én vaste uren
  • zonder vaste uren
Ja
Werknemers met een vast dienstverband zonder vaste uren Ja

* Voor oproep- en invalkrachten bestaan verschillende soorten contracten. Per contractvorm kunnen de regels over loondoorbetaling bij ziekte verschillen.

Valt jouw bedrijf onder de cao Bouw & Infra?

Dan mag je oproepkrachten niet voor je laten werken op basis van een nulurencontract of een contract zonder urengarantie. Een min-maxcontract is wel toegestaan, omdat daarin wordt uitgegaan van een vast aantal garantie-uren. Val je onder een andere bouw-cao? Check dan hoe dit daarin is geregeld.

Loondoorbetaling en Ziektewet

Als een werknemer met een tijdelijk contract ziek wordt, betaal je hem loon tot zijn dienstverband afloopt. Daarna ontvangt hij een Ziektewetuitkering van het UWV. Het UWV helpt hem ook bij zijn re-integratie.

Ziektewetuitkering aanvragen

Als werkgever moet je de Ziektewetuitkering aanvragen voor je werknemer. Dat doe je door hem ziek te melden bij het UWV op de dag dat zijn contract afloopt.

Dit betekent niet dat je al helemaal af bent van de loondoorbetaling voor deze werknemer. Het UWV belast de Ziektewetuitkering namelijk door, ook al staat de werknemer niet meer bij jou op de loonlijst.

Doorbelasten premie

Het doorbelasten van de premie gebeurt bij middelgrote bedrijven (10-100 werknemers) en grote bedrijven (100+ werknemers). Zij betalen een (deels) individuele premie voor de Ziektewet. Kleine bedrijven (0-10 werknemers) merken hier minder van, want zij betalen een vaste sectorpremie.

Wil je weten in welke categorie je bedrijf precies valt? Bereken dan het premieplichtige loon van het gehele personeels­bestand. Hoe je dit moet doen, lees je in het artikel 10 vragen van werkgevers over de Ziektewet.

Ziekte­verzuim bij bouw­personeel

Ziekte­verzuim is een van de belangrijkste risico’s voor bouwondernemers. Als je werknemer ziek wordt of uitvalt, bijvoorbeeld vanwege een blessure, kan dat je bakken met geld kosten.

Wat kost een zieke werknemer?

Je betaalt namelijk niet alleen het loon. Vaak komen er extra kosten bij door productieverlies, vervanging, arbodienstverlening en re-integratie. In het artikel Zieke werknemer in de bouw, wat zijn de kosten? vind je een overzicht van alle kosten, inclusief een voorbeeld uit de praktijk en een rekentool.

Dat geld houd je natuurlijk liever in je portemonnee. Maak daarom vandaag nog een begin met het terugdringen van het ziekte­verzuim in je bedrijf. In het interview met bouwondernemer Klaas Keizer lees je hoe je dit met succes doet.

Ziekte­verzuim­verzekering bouw

Hoe goed je het ook aanpakt, je zult het ziekte­verzuim nooit helemaal kunnen uitbannen. Om torenhoge verzuim­kosten te voorkomen, kun je kiezen voor een verzuim­verzekering. Dan betaal je een vaste premie per maand en loop je geen financieel risico meer door (langdurige) ziekte en blessures van je bouw­personeel.

Inclusief arbodienstverlening

Veel verzekeraars bieden in combinatie met een verzuim­verzekering ook arbodienstverlening. Hiermee voldoe je direct aan de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter en de Arbowet.

Daarnaast krijg je hulp en vergoedingen bij preventie van ziekte en de re-integratie van zieke werknemers.

Tips

  • Sommige verzekeraars bieden een arbopakket aan met een tarief over de loonsom in plaats van een vast bedrag per werknemer. Bij veel oproepkrachten met lage salarissen kan een tarief over de loonsom voordeliger uitpakken.
  • Overleg eerst met een onafhankelijke verzekerings­adviseur. Zo'n adviseur brengt de risico’s in kaart en kijkt samen met jou naar je personeels­bestand en financiële middelen. Daarna kun je makkelijker de juiste keuze maken.

Bouw ondernemer risicos

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

103466 In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies?

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

42807 Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

24802 Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt.

Whitepapers en online tests