Loonschade verhalen bij arbeidsongeschiktheid
Loonschade verhalen bij arbeidsongeschiktheid

Loonschade verhalen bij arbeidsongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheid van een werknemer kan jouw bedrijf veel geld kosten. Als een ander hiervoor aansprakelijk is, bestaat vaak de mogelijkheid om de loonschade en eventuele re-integratiekosten te verhalen. Ook wel het regresrecht genoemd. Wat houdt dit in?

Loonschade bij arbeidsongeschiktheid

Stel, een werknemer krijgt een verkeersongeval. Bij dit ongeval raakt hij door toedoen van een ander arbeidsongeschikt. Je loopt dan onder meer het werkgeversrisico dat je maximaal twee jaar lang het loon moet doorbetalen. Ook ben je mogelijk re-integratiekosten kwijt om je werknemer zo veel mogelijk weer aan het werk te helpen.

Wie gaat dat betalen?

De financiële schade bij arbeidsongeschiktheid kan een flinke kostenpost zijn, helemaal als je geen ziekte­verzuim­verzekering hebt afgesloten. En als je wel zo’n verzekering hebt, bestaat de kans dat je het eigen risico kwijt bent. Dankzij het regresrecht hoef je als werkgever dan niet altijd met lege handen te staan.

Wat is het regresrecht bij loonschade?

Het regresrecht is het recht dat werkgevers hebben om de schade bij arbeidsongeschiktheid te verhalen op de veroorzaker ervan (dit heet ook wel loonregres). Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Zo staat in het wetsartikel onder meer dat:

 • je als werkgever een loondoorbetalingsplicht moet hebben voor de arbeidsongeschikte werknemer;
 • de arbeidsongeschiktheid het gevolg moet zijn van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Is de aansprakelijke persoon een eigen werknemer?

Maar wat als de arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door een collega - een andere werknemer van jouw bedrijf? Dan heb je alleen recht op een schadevergoeding als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van deze werknemer. Als het een normaal werkongeluk is ben je als werkgever meestal zelf aansprakelijk.

Schade verhalen

Loonregres wordt in de praktijk niet alleen ingezet bij een verkeersongeval. Schade verhalen gebeurt bijvoorbeeld ook bij een medische fout, een verkeerde grap of mishandeling.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Welke loonschade kun je als werkgever verhalen?

Het is mogelijk om als werkgever twee soorten schade te verhalen:

1. Loonschade

Het gaat hier om de netto loonkosten van de arbeidsongeschikte werknemer. Daarbij hoort ook het vakantiegeld.

Werkgeverslasten, gemiste omzet en loonkosten voor een vervanger kun je niet verhalen, tenzij je een onrechtmatige daad tegen jou als werkgever zelf kunt bewijzen. In het laatste geval is volledige schadevergoeding mogelijk, maar dit soort situaties doet zich eigenlijk nooit voor.

Civiel plafond

Je kunt als werkgever niet meer verhalen dan de werknemer zou kunnen verhalen als er geen doorbetalende werkgever zou zijn. Dit heet ook wel het civiel plafond.

2. Re-integratiekosten

Ook de kosten voor de re-integratie van je werknemer kun je vergoed krijgen. Hierbij gaat het om de gemaakte redelijke kosten voor de re-integratie. In de toelichting op het wetsartikel staan voorbeelden van kostenposten, waaronder:

 • Administratieve kosten, bijvoorbeeld voor het vastleggen van elke stap in het re-integratieproces, het Plan van aanpak en het re-integratieverslag.
 • Kosten om de werknemer terug te laten keren naar werk, bijvoorbeeld voor een re-integratietraject.
 • Kosten om onder meer (de bereikbaarheid van) de werkplek of het werk aan te passen, zoals een rolstoeltaxi; deze kosten zijn alleen te verhalen bij tijdelijke oplossingen en om te voldoen aan de regels van de Wet verbetering poortwachter, waarbij definitieve oplossingen vaak via het UWV lopen.

Een langdurig zieke werknemer kan veel geld kosten. Wil je weten met welke soorten kosten je precies te maken krijgt en hoe je deze kunt beperken? Bekijk de kosten een zieke werknemer.

Hoe zit het met een eventuele Ziektewet- en/of WGA-uitkering? Loonschade verhalen ziekte

Bij eigenrisicodragerschap is de werkgever verantwoordelijk voor het betalen van een eventuele opvolgende Ziektewet- en/of WGA-uitkering. Het regresrecht voor deze schade is geregeld in een ander wetsartikel.

Hierbij geldt ook het hiervoor genoemde civiele plafond: er kan niet meer worden verhaald dan waar de (voormalige) werknemer recht op heeft.

Geen eigenrisicodrager

Bij een middelgrote of grote werkgever die geen eigenrisicodrager is, bestaat de mogelijkheid dat de hiervoor genoemde uitkeringen worden doorbelast. Hij betaalt hierdoor een hogere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, die niet verhaalbaar is.

Het is echter wel mogelijk om de Belastingdienst te vragen om bij het vaststellen van de premie rekening te houden met loonregres (zie de uitleg hierover in paragraaf 5.6.8 van het Handboek Loonheffingen).

Aandachtspunten bij loonregres

Wat zijn de aandachtspunten voor werkgevers bij loonregres? Het is in de eerste plaats belangrijk om te weten of de arbeidsongeschiktheid van een werknemer is veroorzaakt door een ander.

Verzuim­protocol maken

Afspraken over het doorgeven van ziekte, ongelukken en werkgerelateerde oorzaken kun je vastleggen in een arbeids­overeenkomst of verzuim­protocol.

In een verzuim­protocol of arbeidscontract kun je een werknemer bijvoorbeeld verplichten om dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Een verzuim­melding geef je vervolgens binnen enkele werkdagen door aan je arbodienst.

Aansprakelijkheid bewijzen

Verder moet je de aansprakelijkheid van de veroorzaker aannemelijk kunnen maken. Daarvoor heb je bewijsstukken nodig waaruit zijn aansprakelijkheid blijkt. Ook moet duidelijk zijn dat de arbeidsongeschiktheid van je werknemer verband houdt met de gebeurtenis waarvoor de ander aansprakelijk is. Er moet, zoals dat heet, sprake zijn van een juridisch en medisch causaal verband.

Loonregres is uitgesloten voor alle vormen van risico­aansprakelijkheid. Daarbij gaat het onder meer om aansprakelijkheid voor jongeren onder de veertien jaar, opstal-, dieren- en product­aansprakelijkheid.

Een advocaat of jurist kan je helpen bij loonregres. Dat geldt ook voor de aansprakelijkstelling van de veroorzaker. Daarbij is het goed om te weten dat het verhalen van schade bij arbeidsongeschiktheid niet altijd eenvoudig is. Het is daarom verstandig om je goed te laten adviseren.

Wie is aansprakelijk na een bedrijfsongeval?

Als werkgever ben je vaak zelf aansprakelijk na een bedrijfsongeval. Je hebt namelijk een zorgplicht en je moet ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat staat in de Arbowet.

Maar je bent niet aansprakelijk als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van je werknemer. Of als er een derde partij verantwoordelijk is.

Lees meer over aansprakelijkheid voor bedrijven in het MKB.

Voorkom ongelukken

Het is natuurlijk het beste om ongelukken te voorkomen. Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving en geef je werknemers instructies om roekeloosheid en ongelukken te voorkomen. Daarmee kun je het risico enorm verkleinen. Welke maatregelen kun je nemen? Ga aan de slag met verzuim­preventie.

Welke eisen gelden er voor bedrijven? Lees meer over veiligheid op de werkvloer.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met SRK Rechtsbijstand.

Vragen over loonschade en risico's

 • Wat is regresrecht bij loonschade?

  Het regresrecht is het recht dat je als werkgever hebt om de schade bij arbeidsongeschiktheid te verhalen op de veroorzaker ervan (dit heet ook wel loonregres). Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. Het moet gaan om arbeidsongeschiktheid na een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

 • Welke risico's voor werkgevers zijn er nog meer?

  Dat is afhankelijk van je bedrijf en het soort werk dat je personeel doet. Bekijk een overzicht van de belangrijkste risico's en verzekeringen in jouw branche. Download het gratis whitepaper met daarin een handige risico-checklist voor ondernemers.

 • Hoe kun je werkgeversrisico's beperken?

  Je kunt je werkgeversrisico beperken door de kans op tegenvallers te verkleinen. Bijvoorbeeld door ongelukken op het werk te voorkomen en je werknemers fit en gemotiveerd te houden. Gebruik bijvoorbeeld de checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag. Daarnaast kun je de nodige personeels­verzekeringen afsluiten.

 • Wat kost een zieke werknemer?

  Een zieke werknemer kost veel geld. Je moet zijn loon doorbetalen en daarnaast zijn er nog extra kosten, bijvoorbeeld voor verzuim­begeleiding, vervanging en productieverlies. Hoe duur is een zieke werknemer? Bereken hier de kosten van een of meerdere zieke werknemers voor jouw bedrijf.

 • Wat zijn de aandachtspunten bij personeel verzekeren?

  Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door. Daar vind je gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen van die dekking. Schakel een verzekerings­adviseur in voor een goed advies op maat.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests