Re-integratie na een burn-out
Re-integratie na een burn-out

Re-integratie na een burn-out, aandachtspunten werkgever

Een werknemer die uitvalt met een burn-out heeft vaak een lange weg te gaan. Hoe regel je de re-integratie van een opgebrande werknemer? Zes aandachtspunten voor jou als werkgever.

Burn-out werknemer

Bijna elke ondernemer of leidinggevende krijgt wel te maken met een opgebrande werknemer. Een burn-out is een serieuze zaak. Zo kan je werknemer hierbij serieuze lichamelijke of psychische klachten ontwikkelen en lange tijd uit de roulatie zijn.

Duur burn-out

Volgens de arbodienst ArboNed duurt het gemiddeld 9 maanden voordat een opgebrande werknemer weer terugkeert op de werkvloer.

Uiteraard kun je in jouw bedrijf werkstress tegengaan, maar een burn-out valt niet altijd te voorkomen.

Hoe pak je de re-integratie na een burn-out aan? Zieke werknemers kosten namelijk gemiddeld per dag al snel circa 260 euro per dag.

Er zijn werkgevers die heel voorzichtig zijn of juist te snel willen. Je wilt natuurlijk niet dat je werknemer nog zieker wordt en langer uit de running is.

Burn out re-integratie

Aandachtspunten bij het re-integreren na een burn-out

Waar kun jij als leidinggevende op letten bij de re-integratie na een burn-out?

1. Erkenning van het probleem

De eerste stap naar een oplossing is de erkenning van het probleem. Zo kun je aangeven dat je begrip hebt voor de situatie en benadrukken dat je werknemer er niet alleen voor staat. Re-integratie vraagt immers om een gezamenlijke inspanning van jou en je werknemer, ook bij een burn-out.

Voer geen druk op de werknemer

Heel belangrijk daarbij is: voer absoluut geen druk op de zieke werknemer. Dit leidt vaak tot meer stress en op die manier werp je juist drempels op en bemoeilijk je de re-integratie.

De situatie kan bijvoorbeeld escaleren als je aangeeft dat je werknemer zich niet moet aanstellen. Je werknemer ervaart op deze manier juist nog meer druk.

Geef je werknemer de tijd

Het is goed om te weten, vaak wil jij als ondernemer en de werknemer te snel starten met weer werken. Start de re-integratie rustig en bouw heel langzaam op. Zo kan de werknemer wennen en duurzaam re-integreren.

2. Wet verbetering poortwachter toepassen

Bij de re-integratie van een zieke werknemer heb je als werkgever een groot aantal rechten en plichten. Deze zijn onder meer vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter, bij de re-integratie van een werknemer met een burn-out moet je hier rekening mee houden.

Loonsanctie werkgever

Doe je dat niet, dan loop je het risico op een loonsanctie als werkgever. Daardoor moet je langer het loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Naast de rechten en plichten die jij als werkgever hebt na te leven, heeft je werknemer ook allerlei rechten en plichten.

Loonsanctie werknemer

Als je zieke werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie kan hij ook een loonsanctie krijgen.

3. Rol van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een cruciale rol tijdens de re-integratie van je werknemer. Voor jou als werkgever is het dan ook verstandig om na te gaan hoe hij erin staat.

Dit doe je door te kijken naar wat hij in de zogenaamde spreekuur-verslagen aangeeft en eventueel door te vragen als iets niet duidelijk is.

Daarbij mag je de bedrijfsarts best kritische vragen stellen om te achterhalen uit welke hoek de burn-out komt. Als dit bijvoorbeeld het werk is, kan de juiste aanpak hierop worden afgestemd.

Hiermee kun je samen met je werknemer en de bedrijfsarts richting geven aan de re-integratie.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

4. Individuele aanpak van re-integratie

Re-integratie na een burn-out vraagt om een individuele aanpak. De oorzaken van een burn-out kunnen namelijk heel verschillend zijn en zowel uit de hoek van het werk als het privéleven komen.

Er is dan ook geen standaardoplossing om werknemers met een burn-out terug naar werk te leiden.

Afhankelijk van de situatie zal worden gekozen voor een bepaalde interventie, bijvoorbeeld:

 • Bij een werknemer met een depressie kan dat bijvoorbeeld door het inschakelen van een psycholoog.
 • Een loopbaancoach kan worden ingezet bij een werknemer die in zijn huidige functie niet op zijn plek is, waardoor hij uitvalt.

Soms is het beter om je werknemer bij een ander bedrijf te laten re-integreren. Lees meer over zo'n tweede spoor traject.

Conflicten op de werkvloer

Bij een individuele aanpak en het voorkomen van werkstress is het belangrijk dat er een veilige werkomgeving is voor de werknemer, anders wordt het re-integreren na een burn-out moeilijk.

Zijn er conflicten op de werkvloer of binnen een afdeling? Dan is het slimmer op de re-integratie te starten bij een ander team, als dit mogelijk is.

Jij bent verantwoordelijk om de re-integratie serieus te nemen. Blijf in gesprek met elkaar en wees eerlijk en open naar elkaar.

5. Contact houden met je opgebrande werknemer

Het is verstandig om contact te houden met je opgebrande werknemer. Dit lijkt misschien een open deur, maar toch gebeurt het niet altijd in de praktijk. Daardoor bestaat de kans dat het contact met je werknemer op een gegeven moment verwatert en alleen nog maar loopt via de arbodienst.

Je voorkomt dit door je werknemer af en toe uit te nodigen voor een kop koffie. Daarbij geef je aan dat je verder niets verwacht en hij geen productie hoeft te draaien.

Doordat hij zo in contact blijft met collega’s, zal hij maanden later waarschijnlijk met minder lood in de schoenen terugkeren naar de werkvloer.

Periodiek contact onderhouden

Zodra je werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk dat je het contact oppakt en onderhoudt. Spreek met je werknemer af dat hij jou ook op de hoogte houdt en zorg dat er periodiek contact onderhouden wordt.

6. Voorkom terugval in burn-out

Veel werkgevers vragen zich ten slotte af hoe je een terugval in een burn-out kunt voorkomen. De belangrijkste manier om dat te doen, is het maken van duidelijke afspraken.

Geef je werknemer een duidelijk omlijnd takenpakket en pas op met taken die daarbovenop komen. Laat hem vervolgens daaraan wennen.

Zorg er daarnaast voor dat je weet wat er leeft bij je werknemer. Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen als:

 • Hoe zit je in je vel?
 • Wat vind je van het werk dat je doet?

Daarbij kun je als werkgever vaak beter zelf het initiatief nemen. Zo zal een werknemer niet zo snel uit zichzelf aangeven dat hij zijn functie niet zo leuk vindt.

Visie op re-integratie

Sinds 1 juli 2023 moeten jij en je werknemer een visie geven op de re-integratie. Dit moet je vastleggen in het plan van aanpak. Ook bij het bijstellen van dat plan kan de visie van beide partijen aangepast worden. Tijdens de eerstejaarsevaluatie moet je opnieuw je visie op de re-integratie geven. 

Welke stappen zet je nog meer bij de re-integratie? Houd je aan de wet en zorg voor een goede verzuim­begeleiding.

Verzuim en burn-outs verminderen

Als je hoge verzuim­kosten wilt voorkomen is het belangrijk dat je als ondernemer alles doet om verzuim te beperken. Je bent als ondernemer wettelijk verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te creëeren.

Tips om ziekte­verzuim en burn-outs zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen op de werkvloer:

Verzuimprotocol burn-out voorkomen
 • Stel een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op. Dit is verplicht voor ondernemers met personeel. De RI&E is een belangrijk hulpmiddel om risico's in je onderneming in kaart te brengen en op te lossen. In een plan van aanpak geef je aan welke maatregelen je neemt, op welke termijn je die uitvoert en wie daar verantwoordelijk voor is.
 • Maak een verzuim­protocol. Dit protocol geeft houvast als een van jouw werknemers uitvalt door ziekte­verzuim of een burn-out. Download gratis een voorbeeld protocol.

Verzuim­verzekering en burn-out

Heb je een ziekte­verzuim­verzekering afgesloten? Dan krijg je bij de meeste verzekeraars ondersteuning tijdens de re-integratie. Denk aan een verzuim­coach die jouw sparringpartner is voor algemene vragen op het gebied van re-integratie. Ook kun je een vast aanspreekpunt krijgen bij de arbodienst.

Bij je verzuim­verzekering kun je daarnaast extra budgetten meeverzekeren. Deze budgetten kun je bijvoorbeeld inzetten om een werknemer met een burn-out weer aan de slag te helpen.

Vraag aan een onafhankelijke verzekerings­adviseur wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor jouw bedrijf of vraag een offerte aan.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Vragen over re-integratie na burn-out 

 • Wanneer heb je contact tijdens de re-integratie na burn-out?

  Bij de re-integratie van een burn-out is goede communicatie belangrijk voor het herstel van de werknemer. Zorg ervoor dat je contact houdt: niet teveel en niet te weinig. Blijf goed luisteren naar je werknemer tot je overgaat tot praktische zaken. Stuur of controleer niet teveel en geef erkenning en toon begrip. Houd je in ieder geval aan de verplichte momenten van contact tijdens ziekte.

 • Wat zegt de wet over loondoorbetaling bij ziekte?

  Volgens de wet ben je verplicht het salaris van een zieke werknemer door te betalen tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte. Het gaat om minimaal 70 procent van het salaris, waarbij je in het eerste jaar niet onder het minimumloon mag komen. Let op: In de cao voor jouw bedrijfstak kunnen hogere percentages staan.

 • Hoe kan ik mijn werknemer langdurig ziekmelden?

  Een werknemer ziek melden bij je arbodienst of bedrijfsarts doe je zo snel mogelijk nadat hij zich bij jou heeft ziek gemeld. Volgens de wet moet je dit binnen één week doen na de eerste ziektedag. Je arbodienst of verzekeraar kan je vragen dit op de eerste ziektedag al te doen. Ziek melden bij het UWV doe je als je werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is. Dit wordt de 42e-weekmelding genoemd.

 • Wanneer krijgt mijn werknemer een uitkering van het UWV?

  Is een werknemer met een vast contract na twee jaar nog steeds ziek, dan kan hij een WIA-uitkering krijgen. In bepaalde gevallen heeft een zieke werknemer al eerder recht op een Ziektewetuitkering, bijvoorbeeld als hij een tijdelijk contract had en ziek uit dienst gaat, of ziek is vanwege een orgaandonatie, zwangerschap of bevalling óf als hij onder een no-riskpolis valt.

 • Hoe belangrijk zijn structuur en ritme tijdens de re-integratie na een burn-out?

  Belangrijk is dat jij als ondernemer een goed re-integratieplan hebt en ritme en structuur biedt. Deze twee zaken zijn heel belangrijk voor het herstelproces van jouw werknemer. Je kunt bijvoorbeeld samen de taken zorgvuldig formuleren, vaste werktijden afspreken, vaste pauzes etcetera. Houd dit als ondernemer in de gaten, want grenzen aangeven is lastig voor mensen met een burn-out.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests