Werkstress voorkomen
Werkstress voorkomen

Werkstress voorkomen, hoe doe je dat?

Het is belangrijk om stress op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan. Als je personeel gebukt gaat onder werkstress, zorgt dit namelijk voor meer ziekte­verzuim. Hoe kun je voorkomen dat de emmer overloopt?

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer één. Meer dan 1,6 miljoen Nederlanders lopen jaarlijks (in 2022) het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Vooral in de zakelijke dienstverlening is dit een groot probleem.

De aanpak van werkstress is maatwerk, omdat de oorzaak voor iedere werknemer verschilt. Je kunt wel het nodige doen om de kans erop te verkleinen. Daarvoor is het belangrijk om te begrijpen waar werkstress vandaan komt. 

Je kunt als werkgever en leidinggevende verzuim voor zijn door te letten op bepaalde signalen. Let vooral op de oorzaken van werkstress binnen je bedrijf. Blijf in gesprek met je werknemer en pas het werk aan waar mogelijk. In de checklist verzuim voorkomen ontdek je slimme manieren om psychisch verzuim te beperken binnen je bedrijf.

Voordat we enkele tips geven, gaan we daarom kort in op de mogelijke oorzaken van werkstress.

Oorzaken werkstress

Werkstress kan een groot aantal verschillende oorzaken hebben. Die kunnen zowel in de werk- als de privésfeer liggen. De boosdoener is daarbij niet altijd een grote hoeveelheid werk. Veel mensen vinden het zelfs prettig als ze genoeg werk om handen hebben. Daarnaast kan ook te weinig werk leiden tot stressklachten.

Problemen ontstaan juist als een werknemer niet meer kan voldoen aan de eisen van het werk. Bijvoorbeeld omdat hij onvoldoende mogelijkheden heeft om het werk zelf te regelen. Daarnaast is het mogelijk dat hij te weinig buffers heeft, zoals steun en waardering van de leidinggevende of collega’s.

10 tips voor werkgevers zakelijke dienstverlening:

  1. Haal werkstress uit de taboesfeer
  2. Herken de signalen
  3. Zorg voor een goede planning
  4. Overleg de kwaliteitseisen
  5. Deel schouderklopjes uit
  6. Laat werknemers elkaar ondersteunen 
  7. Geef ruimte om het werk los te maken
  8. Bied extra ruimte voor privézaken
  9. Laat je gezicht zien op de werkvloer
  10. Stuur je werknemers op training

1. Haal werkstress uit de taboesfeer

Op werkstress rust nog altijd een taboe. Zowel werkgevers als werknemers vinden het lastig om dit onderwerp aan te snijden. Zo wekken veel werknemers niet graag de indruk dat zij te veel werk op hun bord hebben. Vraag daarom of je werknemers het werk nog wel aankunnen en over voldoende regelmogelijkheden beschikken. Bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek of werkoverleg.

2. Herken de signalen

Verschillende signalen kunnen wijzen op werkstress. Het is belangrijk om die op tijd te herkennen. Wees onder meer alert op hoge verzuim­cijfers, gemiste deadlines, overwerk, een groot aantal fouten en irritaties tussen werknemers. Deze zaken hoeven niet per se te wijzen op werkstress, maar kunnen wel een belangrijke indicator zijn. Schakel bij twijfel een arbodeskundige in. 

Personeel aannemen ja of nee

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

3. Zorg voor een goede planning

Het is belangrijk om het werk goed te organiseren. Dat zorgt ervoor dat alle werkzaamheden goed over je personeel worden verdeeld. Als je werknemers daarnaast inspraak biedt in de planning, neem je een belangrijke stressfactor weg. Een gebrek aan regelmogelijkheden verhoogt namelijk de kans op werkstress. Met zelfroosteren geef je werknemers meer zeggenschap over hun werktijden.

4. Overleg over de kwaliteitseisen

Sommige mensen stellen onnodig hoge eisen aan hun werk. Deze perfectionistische werknemers halen zich veel werk op de hals, wat de kans op werkstress vergroot. Om te voorkomen dat dit uitgroeit tot een probleem, kun je de kwaliteitseisen bespreken waar het werk volgens jou aan moet voldoen. Wellicht ben jij of de klant met een zeven of acht tevreden, terwijl je werknemer altijd voor een tien gaat.

5. Deel schouderklopjes uit

Het is belangrijk dat werknemers voldoende steun krijgen van hun leidinggevende. Hierdoor ervaren zij minder stressklachten op momenten waarop de werkdruk hoog is. Het uitdelen van schouderklopjes is een van de meest voor de hand liggende manieren om dat op individueel niveau te doen. Daarnaast kun je natuurlijk met het volledige team gezamenlijk successen vieren.

6. Laat werknemers elkaar ondersteunen

Steun van collega’s helpt ook tegen werkstress. Uit een Tilburgs promotieonderzoek blijkt dat dit werkstress vermindert, met name bij vrouwen. Bied werknemers de mogelijkheid om elkaar te steunen door informele activiteiten te organiseren. Daarmee leren ze elkaar niet alleen beter kennen, maar kunnen ze ook ervaringen uitwisselen over bijvoorbeeld het combineren van werk en privé.

7. Geef ruimte om het werk los te laten

Werknemers functioneren beter als ze het werk af en toe even helemaal kunnen loslaten. Dat is niet eenvoudig als ze dag en nacht bereikbaar moeten zijn op de laptop of smartphone van de zaak. 

Maak daarom duidelijke afspraken over de bereikbaarheid en stimuleer dat je werknemers de uitknop gebruiken. Daardoor profiteer je van werknemers die volledig uitgerust terugkomen van een vrije dag.

8. Bied extra ruimte voor privézaken

Uiteraard hebben werknemers al veel mogelijkheden om privézaken te regelen. Zo kunnen ze gebruikmaken van hun recht op wettelijk verlof. Aangezien deze mogelijkheden lang niet altijd toereikend zijn, bieden veel werkgevers meer verlofmogelijkheden dan verplicht. Ook zou je het werk anders kunnen verdelen wanneer een werknemer tijdelijk meer ruimte nodig heeft voor privézaken.

9. Laat je gezicht zien op de werkvloer

Wanneer je als directeur regelmatig je gezicht laat zien op de werkvloer, draag je bij aan de bevlogenheid van je personeel. Dit leidt bij hen weer tot minder werkstress, want uit onderzoek van ArboNed blijkt dat bevlogen werknemers onder meer productiever en energieker zijn.

Zorg er in ieder geval voor dat je aanwezig bent, interesse toont in je personeel en zelf de handen uit de mouwen steekt.

10. Stuur je werknemers op training

Competenties en vaardigheden spelen ook een belangrijke rol bij werkstress. Als je aandacht besteedt aan de ontwikkeling van je personeel, kunnen zij beter voldoen aan de eisen die het werk stelt. Daarbij kun je ook denken aan trainingen of cursussen op het gebied van timemanagement of stressreductie. Die leren werknemers slimmer omgaan met hun tijd of energie.

In een cao of arbocatalogus wordt vaak ingegaan op werkstress of werkdruk. Controleer of hier afspraken of maatregelen in staan die op je bedrijf van toepassing zijn.

Daarnaast is het belangrijk om in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) rekening te houden met dit onderwerp.

Bron: Rijksoverheid.nl, Stichting van de Arbeid, TNO

zakelijke dienstverlener ondernemer risico

Zakelijke dienstverlener

Een beroepsfout kan je een fikse schadeclaim opleveren. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Prestatiebeloning, hoe werkt dat?

Met een prestatiebeloning kun je als ondernemer je werknemers belonen als zij een bepaalde prestatie leveren. Op die manier stimuleer je werknemers individueel of in teamverband doelen te halen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Cao's in de zakelijke dienstverlening

Wat staat er in een cao? Wat zijn de voor- en nadelen? En welke cao’s zijn verplicht in de zakelijke dienstverlening? Een overzicht, van architecten-cao tot schoonmaak-cao.

Personeels­kosten in de zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening leggen personeels­kosten veel gewicht in de schaal. Als ondernemer in deze branche besteed je hier dan ook de nodige aandacht aan. Enkele aandachtspunten en tips voor zakelijke dienstverleners.

Whitepapers en online tests