Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Minimumloon 7 vragen
Minimumloon 7 vragen

Salaris en minimumloon in de zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening kent veel verschillende beroepsgroepen, zoals schoonmakers, ICT’ers en accountants. Welk salaris past bij welke functie? Dit zijn de richtlijnen voor de zakelijke dienstverlening.

Bij het vaststellen van een passend salaris voor je werknemers heb je als zakelijk dienstverlener te maken met de volgende twee basisregels:

 1. de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
 2. de collectieve arbeids­overeenkomst (cao) voor jouw bedrijfstak

1. Wettelijk minimumloon

Elk bedrijf in Nederland moet zich houden aan de bepalingen in de wet. Dat betekent dat je jouw werknemers minstens het wettelijke minimumloon moet betalen.

De hoogte van het minimumloon wordt elk halfjaar aangepast, op 1 januari en 1 juli. Zorg dat je die verhogingen op tijd doorvoert. Wil je weten wat het minimumloon nu is?

Minimumloon 2024

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

2. Minimumloon zakelijke dienstverlening

Sommige bedrijven binnen de sector zakelijke dienstverlening hebben te maken met een cao. Dat geldt bijvoorbeeld voor architectenbureaus en schoonmaakbedrijven.

Verplichte cao

Werk jij volgens een verplichte cao, dan liggen de lonen voor de verschillende functiegroepen in jouw bedrijf waarschijnlijk boven het wettelijk vereiste minimum. Veel cao’s schrijven namelijk een hoger minimumloon voor dan de wet.

In de meeste cao’s groeit het minimumloon bovendien mee met de halfjaarlijkse stijging van het wettelijke minimumloon. Je bent verplicht die periodieke loonsverhoging door te voeren, ook als het cao-loon boven het wettelijke minimum ligt.

Een cao schrijft niet alleen voor welk salaris je minimaal moet betalen aan je werknemers. Je vindt er ook regels over andere arbeidsvoorwaarden. Denk aan werktijden, ontslag, scholing, vakantie, pensioen en dergelijke.

Wil je weten of jouw bedrijf onder een cao valt? Check dan het overzicht van cao’s in de zakelijke dienstverlening.

Salarisschalen cao zakelijke dienstverlening

De meeste cao's in de zakelijke dienstverlening hanteren salarisschalen en loontabellen per functieniveau. Voor een schoonmaker geldt bijvoorbeeld een andere loontabel dan voor een office-manager of een pr-adviseur.

Je kunt het exacte loon van een werknemer bepalen op basis van zijn functie, zijn leeftijd en het aantal jaren ervaring.

Raadpleeg de meest recente versie van je eigen cao voor de geldende salarisschalen, functieniveaus en actuele loontabellen.

Cao-afspraken

Cao-afspraken zijn belangrijker dan afspraken in een individuele arbeids­overeenkomst. Als individuele afspraken niet overeenkomen met de eisen in de cao, dan gelden de cao-afspraken.

Een hoger loon betalen mag

Minimum loon zakelijkJe mag je personeel ook een hoger uurloon betalen dan in de wet of de cao is voorgeschreven. Bij het bepalen van een passend salaris kun je de cao als uitgangspunt nemen.

Prestatiebeloning

Bied je werknemers daarnaast iets extra’s, bijvoorbeeld een bonus of een prestatiebeloning. Daarmee koppel je slim het loon van je werknemer aan de resultaten van je bedrijf. Dit kan gunstig uitpakken voor jou en je werknemer. Je stimuleert hem zo om beter te presteren.

Goed werkgeverschap in de zakelijke dienstverlening

Een hoger loon bieden kan gunstig zijn voor jouw bedrijf. Je laat daarmee zien dat je je personeel waardeert en dat je goed werkgeverschap hoog in het vaandel hebt staan. Zo zul je makkelijker potentiële kandidaten aantrekken en aan je bedrijf kunnen binden.

Ook bij een loon dat boven de cao-norm ligt, ben je verplicht om de halfjaarlijkse loonstijging door te voeren. Je mag dus niet een periodiek overslaan om weer op gelijke hoogte met het cao-loon te komen.

Valt jouw bedrijf niet onder een cao?

Dan kun je het loon van je werknemers zelf bepalen. Natuurlijk mag dat niet minder zijn dan het wettelijke minimumloon. Maar betaal liever iets meer. Want ook hier geldt: hoe hoger het salaris, hoe meer je je werknemers aan je bindt en motiveert om hun best te doen.

zakelijke dienstverlener ondernemer risico

Zakelijke dienstverlener

Een beroepsfout kan je een fikse schadeclaim opleveren. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen over minimumloon zakelijke dienstverlening

 • Wat is het minimumloon in de zakelijke dienstverlening?

  Je betaalt als werkgever altijd minimaal het wettelijk minimumloon. Het loon is verder afhankelijk van de bedrijfstak waarin jij onderneemt. Als er een cao van toepassing is geldt er mogelijk een aangepast minimumloon, dat hoger is dan het wettelijke minimum.

 • Waarom het minimumloon betalen?

  Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is van toepassing op alle werknemers met een vast of tijdelijk contract. Betaal je minder dan het minimumloon, dan kun je een waarschuwing of een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie.

 • Wanneer is het minimumloon hoger?

  Het wettelijke minimumloon geldt als basis voor alle werknemers in Nederland. Toch kunnen er voor bepaalde beroepen hogere minimumlonen zijn. Dit is afhankelijk van de cao voor jouw branche. In de horeca gelden bijvoorbeeld andere minimumlonen dan in de detailhandel.

 • Voor welke leeftijden is er een minimum loon?

  Het minimum loon geldt voor alle werknemers vanaf 21 jaar tot aan de AOW-leeftijd. Voor werknemers van 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar en 20 jaar geldt een minimum jeugdloon. Dit loon is gebaseerd op een percentage van het minimum loon voor volwassenen. De jeugdlonen stijgen elk halfjaar mee met het standaard minimum loon.

Meest gelezen

Prestatiebeloning, hoe werkt dat?

Met een prestatiebeloning kun je als ondernemer je werknemers belonen als zij een bepaalde prestatie leveren. Op die manier stimuleer je werknemers individueel of in teamverband doelen te halen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Cao's in de zakelijke dienstverlening

Wat staat er in een cao? Wat zijn de voor- en nadelen? En welke cao’s zijn verplicht in de zakelijke dienstverlening? Een overzicht, van architecten-cao tot schoonmaak-cao.

Personeels­kosten in de zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening leggen personeels­kosten veel gewicht in de schaal. Als ondernemer in deze branche besteed je hier dan ook de nodige aandacht aan. Enkele aandachtspunten en tips voor zakelijke dienstverleners.

Beroeps­aansprakelijk­heid, wat is dat?

Wat is beroeps­aansprakelijk­heid precies? Hoe voorkom je aansprakelijkheid door beroepsfouten? En wat is het verschil met bedrijfs­aansprakelijk­heid? Een uitleg voor ondernemers in het MKB.

Whitepapers en online tests