Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Beroepsaansprakelijkheid wat hoe verzekeren verzekering
Beroepsaansprakelijkheid wat hoe verzekeren verzekering

Beroeps­aansprakelijk­heid, wat is dat?

Wat is beroeps­aansprakelijk­heid precies? Hoe voorkom je aansprakelijkheid door beroepsfouten? En wat is het verschil met bedrijfs­aansprakelijk­heid? Een uitleg voor ondernemers in het MKB.

Wat is beroeps­aansprakelijk­heid?

Beroeps­aansprakelijk­heid gaat over beroepsfouten waarvoor jouw bedrijf verantwoordelijk is. Vaak gaat het om een verkeerd advies, plan, ontwerp of contract waardoor jouw klant of opdrachtgever financiële schade oploopt. Je klant kan dan jou aansprakelijk stellen voor de schade.

Ook als een van je werknemers een fout heeft gemaakt kan jij als bedrijfseigenaar aansprakelijk worden gesteld.

Vooral in de zakelijke dienstverlening, waarbij je mogelijk betrokken bent bij grote projecten, kan de schade enorm zijn en de bijbehorende schadeclaim ook.

Beroeps­aansprakelijk­heid voorkomen, hoe?

Aansprakelijkheid door een beroepsfout kun je voorkomen en beperken op 3 manieren, namelijk:

1. Beroepsfouten vermijden

Voorkomen is in dit geval ook beter dan genezen. Probeer de kans op beroepsfouten te minimaliseren door personeel te trainen en duidelijke instructies en protocollen te geven. Zorg dat er altijd een grondige check plaatsvindt voor oplevering aan de klant.

Omdat je zelf verantwoordelijk bent en dit waarschijnlijk ook zo voelt, kun je de final check bij grote projecten het beste zelf uitvoeren. Als het om juridische of specialistische zaken gaat, kun je een expert op dit terrein inschakelen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Iedereen maakt fouten

Met name in de zakelijke dienstverlening ligt een beroepsfout op de loer. Gelukkig is er een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV).

2. Duidelijke afspraken en algemene voorwaarden

Leg goed vast waar de verantwoordelijkheid ligt na geleverde diensten. In het contract met de klant kun je de aansprakelijkheid in verschillende situaties benoemen.

Ook in je algemene voorwaarden kun je je aansprakelijkheid beperken of uitsluiten. Bekijk wel goed of dit is toegestaan. Als je klant een consument is moet je extra voorzichtig zijn. Vraag bij het opstellen van je algemene voorwaarden altijd om juridisch advies.

3. Beroeps­aansprakelijk­heids­­verzekering

Met een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering kun je met name de financiële schade opvangen na aansprakelijkheid. Je verzekeraar helpt je ook bij het voorkomen en beperken van schadeclaims.

Mocht het toch misgaan en krijg je een forse schadeclaim? Dan kan je verzekeraar bemiddelen en zo nodig de schade vergoeden. Daarmee voorkom je in alle gevallen dat jij opdraait voor de schade.

Wat is het verschil met bedrijfs­aansprakelijk­heid?

Naast beroeps­aansprakelijk­heid heb je ook bedrijfs­aansprakelijk­heid. Wat is het verschil?

  • Beroepsaansprakelijkheid gaat altijd over vermogensschade: financieel nadeel door een beroepsfout. Bijvoorbeeld verkeerd advies waarvoor jij verantwoordelijk bent.
  • Bedrijfsaansprakelijkheid gaat over schade aan personen (letsel) en/of schade aan zaken (bezittingen). Bijvoorbeeld als een van jouw werknemers op kantoor bij je klant per ongeluk een pot verf omgooit en de vloer beschadigt raakt.

Voor beide vormen van aansprakelijkheid kun je verzekeringen afsluiten. Lees meer over de bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering.

Letselschade dekken

Voor ondernemers met technische beroepen (zoals architecten) zijn er beroeps­aansprakelijk­heids­verzekeringen die ook letselschade dekken door een beroepsfout. Dus schade aan personen.

Beroeps­aansprakelijk­heid verzekeren?

Vraag je af of je de gevolgen van een schadeclaim zelf kunt overzien. Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV) is in veel gevallen geen overbodige luxe.

Is een BAV verplicht?

Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering is wettelijk verplicht voor een aantal beroepen waaronder architecten, accountants en advocaten.

Daarnaast kan een beroepsorganisatie, branchevereniging of opdrachtgever je verplichten om een BAV te nemen. Als je voor de overheid aan de slag gaat, moet je in veel gevallen ook een goede aansprakelijkheids­verzekering hebben.

BAV voor ICT

Voor een aantal andere beroepen is een BAV ook onmisbaar, bijvoorbeeld voor bepaalde ICT-dienstverleners. Lees meer over de BAV voor ICT.

Wat krijg je precies?

Met een BAV ben je grotendeels verzekerd voor de kosten van rechtsbijstand, verweer en de kosten die je maakt om de schade te voorkomen, verminderen of herstellen.

Het gaat altijd om schade die aantoonbaar is veroorzaakt door jouw bedrijf. Hieronder valt schade door fouten van je vaste personeel, maar ook oproepkrachten, uitzendkrachten en stagiair(e)s die bij jouw werkzaam zijn.

Heb jij een BAV echt nodig? Gebruik de handige risico-checklist in het gratis whitepaper Welke verzekeringen heb ik nodig?

Wat kost een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering?

Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering kost je waarschijnlijk ergens tussen de 30 en 100 euro per maand. De exacte kosten van de premie zijn onder meer afhankelijk van je beroep, je omzet, het verzekerde bedrag en je eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Kijk goed naar de hoogte van het eigen risico en in welke gevallen dit eigenrisicobedrag aangesproken wordt. Bekijk ook de lijst van uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden, om te zien wat er niet verzekerd is.

Laat je informeren door een onafhankelijke verzekerings­adviseur. Hij kan samen met jou de risico's en opties in kaart brengen. Daarna kun je een goede beslissing nemen.

zakelijke dienstverlener ondernemer risico

Zakelijke dienstverlener

Een beroepsfout kan je een fikse schadeclaim opleveren. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests