Verschil bedrijfs beroeps aansprakelijkheid
Verschil bedrijfs beroeps aansprakelijkheid

Verschil bedrijfs­aansprakelijk­heid en beroeps­aansprakelijk­heid

Wist je dat er een belangrijk verschil is tussen bedrijfs­aansprakelijk­heid en beroeps­aansprakelijk­heid? Ontdek de kenmerken van beide vormen van aansprakelijkheid. En lees meer over het beperken van schadeclaims voor jouw bedrijf.

Soorten aansprakelijkheid

De ene schadeclaim is de andere niet. Je kunt als ondernemer in het MKB aansprakelijk worden gesteld voor allerlei vormen van schade.

Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door je personeel of door een product van jouw bedrijf. Denk ook aan financiële schade door een beroepsfout, schade aan gebouwen of, in het verkeer. En aan of fysieke schade (letsel) op de werkvloer of door werk op locatie. Soms wordt ook brandschade of schade aan het milieu op jouw bedrijf verhaald.

In welke situaties ben je aansprakelijk als ondernemer? Bekijk 4 voorbeelden uit het MKB.

Aansprakelijkheid en personeel

Heb je personeel in dienst? Dan loop je extra risico. Je bent in veel gevallen namelijk aansprakelijk voor schade door fouten van je werknemers en voor schade die je werknemers zelf oplopen tijdens het werk.

Wanneer er iets fout gaat tijdens het werk, kun je een schadeclaim krijgen van een klant, een werknemer of van een andere partij die schade heeft opgelopen. Alleen als je werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld, kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Per branche zijn er andere aandachtspunten. Lees bijvoorbeeld meer over aansprakelijkheid in de bouw of over aansprakelijkheid in de detailhandel.

Verschil bedrijfs­aansprakelijk­heid en beroeps­aansprakelijk­heid

Door de enorme diversiteit aan mogelijke schade zijn er ook verschillende vormen van aansprakelijkheid. Er is bijvoorbeeld een belangrijk verschil tussen bedrijfs­aansprakelijk­heid en beroeps­aansprakelijk­heid.

Wat zijn de kenmerken van beide vormen?

 1. Bedrijfs­aansprakelijk­heid

  Bedrijfs­aansprakelijk­heid is de meest bekende vorm van aansprakelijkheid. Het gaat hierbij om schade aan personen (letsel) en/of schade aan zaken (bezittingen).

  Bijvoorbeeld als een van jouw werknemers per ongeluk een kop koffie omstoot over de laptop van een klant. Indirecte schade valt ook onder deze vorm van aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als de laptop ook voor een brand zorgt in het kantoor door de kop koffie in het electra.
 2. Beroeps­aansprakelijk­heid

  Een andere vorm is beroeps­aansprakelijk­heid. Hierbij gaat het om financiële schade door beroepsfouten van jouw bedrijf. Denk aan een verkeerd advies, een foute berekening of een fout in een bouwtekening waardoor jouw klant zijn werk over moet doen. Je klant kan dan jouw bedrijf aansprakelijk stellen voor de schade.

Vooral in de zakelijke dienstverlening, waarbij je mogelijk betrokken bent bij grote projecten, kan de schade enorm zijn en de bijbehorende schadeclaim ook.

Verschil in schade

Bij beroeps­aansprakelijk­heid gaat het vaak over financiële schade door fouten en bij bedrijfs­aansprakelijk­heid gaat het vaak over materiële schade of letselschade.

Verschil in oorzaken van deze schade

Bij beroeps­aansprakelijk­heid gaat het om schade die met jouw beroep te maken heeft, een beroepsfout. Denk aan een te laat ingediende subsidievraag voor een klant waardoor deze een groot belastingvoordeel misloopt. Bij bedrijfs­aansprakelijk­heid gaat het om schade die jouw personeel, onderneming, producten, diensten of jijzelf veroorzaakt bij anderen. Bijvoorbeeld een klant die uitglijdt op een pas gedweilde vloer in jouw kantoor.

Verschil in werkzaamheden

Het risico op een schadeclaim binnen de beroeps­aansprakelijk­heid is vooral van toepassing op ondernemers die werkzaamheden verrichten waarbij het gaat om advies, berekenen en denkwerk. Het risico op een schadeclaim binnen de bedrijfs­aansprakelijk­heid is op alle ondernemers van toepassing. Denk aan een ontwerp van een architect of een jaarrekening van een accountant.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Regel je bedrijfs­aansprakelijk­heid

Hoe zorgvuldig je ook werkt, werknemers kunnen een ongeval krijgen of maken fouten. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken.

Bedrijfs­aansprakelijk­heid en beroeps­aansprakelijk­heid voorkomen

Natuurlijk wil je het liefst alle vormen van aansprakelijkheid voorkomen. Dat scheelt een hoop tijd, geld en gedoe. Je processen worden dan niet onderbroken en je kunt door met het runnen van je bedrijf. 

Een flinke schadeclaim kan er zelfs voor zorgen dat je bedrijf failliet gaat. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus werk zorgvuldig, voorkom schade en bescherm je bedrijf goed.

Hoe kun je jouw aansprakelijkheid verkleinen?

Probeer vooral de kans op schade te minimaliseren. Dit doe je door je risico's goed te analyseren in een RI&E en te zorgen voor veilig en gezond werk. Geef je werknemers ook duidelijke instructies over veilig werken en het omgaan met klanten, leveranciers en andere partijen.

Leg gedragsregels vast in een gedragscode of in een personeels­handboek.

Aansprakelijkheids­verzekering afsluiten

Voor de gevallen waarin schade niet te voorkomen was, kun je schadeclaims opvangen met de juiste verzekeringen. Een verzekeraar kan je trouwens ook helpen bij preventie: het voorkomen van schadeclaims.

Je klant of opdrachtgever kan vragen of eisen dat je een bepaalde aansprakelijkheids­verzekering hebt. Zo eisen overheden (bij aanbestedingen) en bemiddelingsbureaus vaak dat je op dit gebied goed verzekerd bentmoet zijn voor je aan de slag gaat.

Heeft jouw bedrijf een verzekering nodig? Maak een goede afweging. Lees het artikel Aansprakelijkheids­verzekering in het MKB, ja of nee?

Ook als een bedrijfs- of beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering niet vereist is voor jouw bedrijf, kan het toch broodnodig zijn om één van deze verzekeringen af te sluiten. Een fout van jou of een werknemer kan zomaar duizenden euro’s kosten.

Beroeps- en bedrijfs­aansprakelijk­heid verzekeren

Verzekeringen voor aansprakelijkheid zijn onmisbaar voor veel bedrijven. Zeker als je personeel hebt. De meeste ondernemers hebben daarom in ieder geval een verzekering voor bedrijfs­aansprakelijk­heid.

Daarnaast kun je een verzekering afsluiten voor beroeps­aansprakelijk­heid. Je hebt dan dekking voor de zuivere vermogensschade die ontstaat door verkeerde adviezen, berekeningen en tekeningen van jouw bedrijf.

Welke verzekering(en) heb jij nodig? De voordelen en verschillen van beide aansprakelijkheids­verzekeringen op een rij:

Bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering (AVB)

Een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering wordt ook wel een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven genoemd, afgekort: AVB. Dit is de meest gangbare verzekering. Hiermee dek je de schade aan personen (letsel) en zaken (bezittingen) waarvoor jouw bedrijf aansprakelijk is.

Een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering is een onmisbare basis­verzekering voor elk bedrijf.

Wat verzeker je met een AVB?

 • Materiële schade
 • Letselschade

Bij materiële schade gaat het om beschadigingen aan alle tastbare bezittingen van een ander. Van Denk aan de vloerbedekking van je klant tot aan de kleding van je leverancier. Bij letselschade gaat het om fysieke schade aan personen. Bijvoorbeeld een gebroken arm of been van je werknemer, klant, bezoeker of voorbijganger.

Het gaat in alle gevallen om schade waarvoor jouw bedrijf aansprakelijk is - dus veroorzaakt door jou, je werknemer(s) of door de producten die je maakt. Als je na het afsluiten van een AVB een schadeclaim ontvangt, zal je verzekeraar dit onderzoeken en de betaling op zich nemen als jouw bedrijf aansprakelijk is.

Zakelijke aansprakelijkheid

Een particuliere aansprakelijkheids­verzekering biedt geen dekking voor je bedrijf. Daarom is een AVB onmisbaar voor ondernemers.

Aansprakelijkheid bedrijf beroep verschil

Waarom een AVB?

Een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering biedt uitkomst in veel situaties. Je bedrijf is namelijk in één keer gedekt voor vier soorten bedrijfs­aansprakelijk­heid:

 1. Algemene aansprakelijkheid
 2. Werkgevers­aansprakelijkheid
 3. Product­aansprakelijkheid
 4. Milieu­aansprakelijkheid

Beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV) dekt vermogensschade (financieel nadeel) van anderen door beroepsfouten van jouw bedrijf. Het gaat hierbij om aantoonbare fouten van jou en/of je werknemer(s).

Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV) is met name interessant voor ondernemers die zakelijke ondersteuning bieden aan andere bedrijven.

Wat verzeker je met een BAV?

 • Financiële schade

Bij financiële schade gaat het om de aantoonbare vermogensschade voor een andere partij, die veroorzaakt is door jouw bedrijf. Voorbeelden:

 • Jouw werknemer maakt de bouwtekeningen voor een nieuw pand van een grote winkelketen.
 • Tijdens de bouw blijkt dat de constructie niet waterdicht is. Een deel ervan moet opnieuw gebouwd worden.
 • De aannemer verhaalt de extra bouwkosten en de misgelopen omzet van de winkelketen op jouw bedrijf.

Dit soort beroepsfouten kunnen enorme schadeclaims opleveren. Zeker als je een klein bedrijf hebt en zaken doet met grote opdrachtgevers, is een BAV onmisbaar en vaak ook wettelijk verplicht.

Een BAV is verplicht voor een aantal beroepen in de zakelijke dienstverlening, bijvoorbeeld voor advocaten en accountants. Check of er voor jou een verplichting geldt. Je beroepsvereniging kan je daarbij helpen.

Verschillen in kosten van een bedrijfs- en beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering

De kosten van een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering hangen af voor het soort bedrijf, jouw jaaromzet, het gekozen verzekerde bedrag, eigen risico en eventueel aanvullende dekkingen.

De kosten van een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering hangen af van jouw werkzaamheden en de branche waar je werkzaam in bent, de jaaromzet van je bedrijf, het gekozen verzekerde bedrag en eventuele aanvullende dekkingen.

Je kunt bij verschillende verzekeraars een offerte aanvragen en premies vergelijken. Een verzekerings­adviseur kan je daarbij helpen.

Vragen over de verschillen in beroeps- en bedrijfs­aansprakelijk­heid

 • Wanneer is een ondernemer aansprakelijk?

  Je bent als ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door jouw bedrijf. Zo ben je meestal aansprakelijk voor schade door fouten van je personeel. Ook als een product of machine van je bedrijf schade veroorzaakt, kun je aansprakelijk worden gesteld.

 • Is een aansprakelijkheids­verzekering verplicht?

  Een aansprakelijkheids­verzekering is niet bij wet verplicht, maar een beroepsorganisatie, branchevereniging of opdrachtgever kan wel eisen dat je een aansprakelijkheids­verzekering hebt. Zo vragen overheden (bij aanbestedingen) en bemiddelingsbureaus vaak of je een eigen aansprakelijkheids­verzekering hebt.

 • Wat is een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering?

  Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV) dekt vermogensschade (financieel nadeel) door beroepsfouten. Als jij en je werknemers regelmatig zakelijk advies geven, is deze verzekering onmisbaar. Een BAV is met name nuttig en vaak verplicht voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening, zoals accountants, advocaten, architecten en ICT-specialisten.

 • Waarom een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering afsluiten?

  Voor werkgevers is een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven (AVB) geen overbodige luxe. Als jij of een van je werknemers een fout maakt, kun je een flinke schadeclaim krijgen. Met een AVB ben je gedekt als je materiële schade (bezittingen) en letselschade (personen) veroorzaakt.

 • Hoe sluit je een aansprakelijkheids­verzekering af?

  In Nederland zijn er veel aanbieders van aansprakelijkheids­verzekeringen voor bedrijven. Je kunt bij verschillende verzekeraars een offerte aanvragen en de premies vergelijken.

Personeel verzekeren ja of nee

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Meest gelezen

Anw-hiaat­verzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaat­verzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

WGA-premie, wat is dat?

Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies? Waar moet je rekening mee houden? Een uitleg voor ondernemers met personeel.

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico's af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers in 2024.

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Whitepapers en online tests