Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Aansprakelijkheid bedrijf detailhandel
Aansprakelijkheid bedrijf detailhandel

Bedrijfs­aansprakelijk­heid in de detailhandel

1839 Bedrijfs­aansprakelijk­heid is een belangrijk thema voor winkeliers en webwinkeliers. Als werkgever in de detailhandel kun je namelijk te maken krijgen met flinke schadeclaims. Hoe ga je daarmee om? 

Bedrijfs­aansprakelijk­heid winkelier

Bedrijfs­aansprakelijk­heid komt ter sprake als iets of iemand schade oploopt in verband met jouw bedrijfsactiviteiten. Je kunt als (web)winkelier een schadeclaim krijgen van bijvoorbeeld een klant, een werknemer, een omwonende, een overheid of een vereniging. Of aan een klant die uitglijdt op een pas gedweilde vloer in jouw kledingwinkel.

De vraag is dan: is jouw bedrijf aansprakelijk voor de schade? Een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven dekt deze schade.

Als bedrijfseigenaar ben je kwetsbaar. Je bent namelijk hoofdverantwoordelijk voor de veiligheid in en om je bedrijf. En hoeveel voorzorgsmaatregelen je ook neemt: er kan altijd wel iets misgaan.

Schadeclaims in de detailhandel

Als jij of je werknemer een fout maakt, kan er een flinke schadeclaim volgen. Het kan gaan om een bedrag van enkele honderden tot zelfs miljoenen euro's. 

Hoewel de kans op een flinke schadeclaim klein is, kan de impact op je onderneming toch heel groot zijn als je toch een schadeclaim krijgt. Je bedrijf kan dan failliet gaan omdat je particuliere aansprakelijkheids­verzekering geen uitkomst biedt. Een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven is dan onmisbaar.

Het bedrag van de schadeclaim hangt af van de schade die is geleden, maar ook van de grootte van je bedrijf en het soort werkzaamheden dat je uitvoert.

Retailondernemer loopt risico

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vormen van aansprakelijkheid

Als werkgever in de detailhandel loop je extra risico op een schadeclaim. Er zijn grofweg drie situaties waar je als werkgever voor aansprakelijk gesteld kunt worden.

Bekijk deze vormen van aansprakelijkheid, inclusief voorbeelden uit de praktijk:

 1. Bij schade die werknemers aan derden toebrengen

  Voorbeeld: Je hebt een enthousiaste verkoper in dienst. Hij helpt een klant vriendelijk bij het dragen van zijn net gekochte artikelen. Bij het inladen van de spullen in de auto van de klant gaat het mis. Je werknemer schuurt met een ijzeren voorwerp door de laklaag. Ai, een flinke kras. De klant verhaalt de materiële schade op jouw bedrijf.
 2. Werknemers die elkaar schade toebrengen

  Voorbeeld: Een van je werknemers loopt met een beladen elektrische palletwagen door de winkel. Hij let niet goed op en raakt een vakkenvuller vol op zijn voet. Een verbrijzelde enkel is het gevolg. De getroffen werknemer claimt een vergoeding voor de geleden letselschade bij jou als werkgever.
 3. Werknemers die zelf schade oplopen

  Voorbeeld: Jij vraagt je werknemer enkele items uit de voorraad op zolder te pakken. Bij het tillen van de items valt je werknemer van de trap. Hij breekt zijn nek en loopt een flinke hersenschudding op. Jij ontvangt hiervoor een pittige schadeclaim.

Risico's in jouw winkel

Met welke risico's heb jij te maken? Dit zijn de meest voorkomende bedrijfsrisico's:

 • Ongeval in jouw winkelHet kan zijn dat een klant in jouw winkel gewond raakt door bijvoorbeeld niet veilig opgestapelde blikken. Als blijkt dat jij onvoldoende je best hebt gedaan om het ongeval in jouw winkel te voorkomen, kun je hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
 • Onveilige of gebrekkige productenOnveilige producten halen met regelmaat de krantenkoppen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een product heb verkocht dat onveilig was of een gebrek had. Denk aan een speelgoedje voor kleine kinderen dat onveilig blijkt te zijn. Je kunt aansprakelijk worden gesteld voor een onveilig of gebrekkig product dat je hebt verkocht. Met een aansprakelijkheids­verzekering kun je niet alleen dit risico verzekeren maar ook kosten voor een product recall oftewel terughaalactie.

Bedrijfsrisico's voorkomen?

bedrijfsaansprakelijkheid detailhandelaren

Hoe kun je bedrijfsrisico's beperken als detailhandelaar? Zorg in ieder geval voor een veilige omgeving voor jouw klanten en personeel. 3 tips:

 • Voorkom gladde vloeren, los liggende tegels, kabels die onhandig door je winkel liggen en producten waar klanten over kunnen struikelen.
 • Zet een waarschuwingsbordje neer in jouw winkel om mensen te waarschuwen voor een gevaarlijke situatie of afstap.
 • Controleer altijd goed de afspraken met jouw leveranciers en leg afspraken vast in contracten.

Ben je altijd aansprakelijk als werkgever?

Wanneer er geen opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer in het spel is, dan ben je als werkgever al snel aansprakelijk. Soms kun je er als werkgever niets aan doen, maar word je toch aansprakelijk gesteld voor iets wat op de werkvloer gebeurt.

Dus als je werknemer van de trap valt en verwondingen oploopt, kun je toch aansprakelijk zijn. Ook al is de trap gewoon veilig en al heel vaak door hem gebruikt.

Een rechter kan oordelen dat je als werkgever een sterkere partij bent en daarom moet opdraaien voor (een deel van) de schade.

Bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering detailhandel

Met een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering kun je de kosten dekken voor aansprakelijkheid. Dan ben je er zeker van dat onverwachte schadeclaims geen grote financiële impact op je bedrijf zullen hebben.

Met een algemene bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering dek je de meeste vormen van aansprakelijkheid. Je kunt bij veel verzekeraars ook voor extra dekking kiezen. Bijvoorbeeld voor schade die een werknemer oploopt op een zakenreis of tijdens een personeels­uitje.

Daarnaast kun je een verkeersschade­verzekering afsluiten. Hiermee ben je ook verzekerd als werknemers tijdens hun werkzaamheden een ongeval krijgen in het verkeer. Als de schade wordt veroorzaakt met of door motorrijtuigen, dan biedt de algemene bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering namelijk geen dekking.

bedrijfsaansprakelijkheid winkel

Kosten bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering (AVB)

Je betaalt voor deze verzekering een maandelijkse premie. De hoogte van die premie is afhankelijk van:

 • het type bedrijf dat je hebt 
 • je jaaromzet en
 • je eigen risico.

De bedrijfsomzet speelt een belangrijke rol om de premie te bepalen. Hoe groter je omzet, hoe hoger de premie.

En als jij onderneemt in een branche waarin schadeclaims vaak voorkomen, zal je premie ook hoger zijn.

Voorbeeldberekening: boekhandelaar

Bedrijfsomzet per jaar:

100.000 euro

Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar:

2.500.000 euro en maximaal 5.000.000 euro

Eigen risico:

0 euro

Kosten per maand:

Ongeveer 8 euro

Je kunt samen met een verzekerings­adviseur de exacte kosten berekenen voor een aansprakelijkheids­verzekering naar keuze.

Daarnaast ondersteunt de adviseur je ook op belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving. Je kunt bij verschillende verzekeraars ook een offerte aanvragen voor jouw bedrijf. 

beroepsaansprakelijkheid regelen

Regel je bedrijfs­aansprakelijk­heid

Hoe zorgvuldig je ook werkt, werknemers kunnen een ongeval krijgen of maken fouten. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken.

Vragen over bedrijfs­aansprakelijk­heid voor detailhandelaren

 • Wat betekent bedrijfs­aansprakelijk­heid?Als ondernemer ben jij aansprakelijk als jouw personeel schade veroorzaakt aan personen of spullen van anderen. Voorbeeld: als winkeleigenaar kan je bijvoorbeeld een schadeclaim krijgen van een klant. Je klant is gestruikeld over draden die onhandig in jouw winkel lagen en breekt zijn been. Een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven (AVB) dekt dan de schade. De kans op een schadeclaim is meestal klein maar de impact op je winkel kan heel groot zijn als je toch een schadeclaim krijgt.
 • Wat is het verschil tussen bedrijfs­aansprakelijk­heid en beroeps­aansprakelijk­heid?Bedrijfs­aansprakelijk­heid gaat over de materiële schade of letselschade die jij of een van jouw werknemers heeft veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een klant in jouw winkel die over een voorwerp struikelt en zijn been breekt. Beroeps­aansprakelijk­heid gaat over financiële schade als gevolg van een beroepsfout van je werknemers of jezelf. Denk bijvoorbeeld aan een fout in een berekening.
 • Is een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering verplicht voor detailhandelaren?Nee, het is voor bedrijven in de detailhandel niet wettelijk verplicht een aansprakelijkheids­verzekering af te sluiten, maar het dekt wel de materiële schade of letselschade die jij of één van jouw werknemers heeft veroorzaakt. Het is dus wel verstandig, want iedereen kan per ongeluk schade veroorzaken. Zonder aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven kan dit grote financiële gevolgen hebben voor jouw onderneming.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests