Advies over personeels­risico's nodig?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies en ontvang een offerte. 

gedragscode maken personeel
gedragscode maken personeel

Gedragscode maken voor je personeel, zo doe je dat

8188 In een gedragscode beschrijf je welk gedrag je wel en niet accepteert van je werknemers. Dat zorgt voor duidelijkheid binnen je bedrijf en draagt bij aan een betere werksfeer.

Bekijk dit artikel voor:

Wat is een gedragscode?

Een gedragscode is een beschrijving van het gewenste gedrag binnen je bedrijf. Je gebruikt het om eventuele problemen te voorkomen. In een gedragscode leg je vast hoe je verwacht dat medewerkers omgaan met collega’s, klanten en eigendommen van het bedrijf.

Sommige ondernemers vinden dat betuttelend. Maar als de regels en normen voor iedereen duidelijk zijn, voorkom je discussies over wat er wel en niet door de beugel kan. Dat komt de sfeer op de werkvloer ten goede.

De gedragscode kun je opnemen in je personeels­handboek. Zo voorkom je dat het een los document wordt dat na een tijd weer vergeten wordt. Verwijs in je arbeidscontracten ook naar de gedragscode in het personeels­handboek.

Sancties in de gedragscode

Wanneer een werknemer toch over de schreef gaat, komt een gedragscode goed van pas. Je kunt dan de daarbij benoemde sanctie treffen, zoals een officiële waarschuwing, schorsing of zelfs ontslag.

Mocht het tot een rechtszaak leiden dan is de kans groot dat de rechter de gedragscode meeweegt bij zijn oordeel.

De gedragscode moet aansluiten bij de activiteiten van je onderneming. Vraag je bij het opstellen van de gedragscode dus goed af wat relevant is in je eigen situatie.

Onderwerpen voor gedragscode

Wat staat er precies beschreven in een gedragscode? Bekijk deze zes onderwerpen:

1. Agressie, geweld en seksuele intimidatie

Zowel grotere als kleinere bedrijven kunnen te maken krijgen met agressie, geweld en seksuele intimidatie. Dit kan afkomstig zijn van collega’s, leidinggevenden of klanten. Als werkgever ben je verplicht om deze zaken aan te pakken.

Stel daarom beleid op over ongewenste omgangsvormen en bespreek dit met je personeel. Ook kun je een interne of externe vertrouwenspersoon aanstellen.

2. Alcohol en drugs

Gedragscode delen

Met een gedragscode op intranet ben je er nog niet. Je moet de regels namelijk ook duidelijk bekend maken. Zo oordeelde de Nijmeegse kantonrechter in een rechtszaak dat de invoering van een gedragscode gepaard moet gaan met ‘een training of andere vorm van mondelinge kennisoverdracht’.

Het is nog beter om de gedragscode (ook) te laten ondertekenen door je medewerkers.

Het gebruik van alcohol en drugs kan leiden tot een hoger ziekte­verzuim en soms zelfs tot levensgevaarlijke situaties. In een gedragscode geef je aan wat acceptabel is en wat niet.

Zo wil je op de werkvloer geen dronken werknemer hebben. Toch is alcohol helemaal uitsluiten in veel bedrijven geen optie. Denk aan de wekelijkse of maandelijkse borrel. Een duidelijk alcoholbeleid is dus belangrijk.

Geef voorlichting over dit onderwerp en schakel een bedrijfsarts in als een werknemer problemen heeft op dit gebied.

3. Roken

Het nemen van rookpauzes leidt nogal eens tot irritaties tussen medewerkers. Vooral wanneer ‘de rokers’ vaker pauze nemen dan collega’s die niet roken.

Leg duidelijk vast waar en wanneer gerookt mag worden. Denk ook aan een verbod om voor de bedrijfsingang te roken. Vaak neemt dit al een hoop irritatie weg.

4. Diefstal

Het maken van een privékopietje op de zakelijke kopieermachine kan misschien net door de beugel. Het meenemen van enorme stapels papier voor privégebruik duidelijk niet.

Het is belangrijk dat je aangeeft waar precies de grens ligt. Want wat jij als leidinggevende onacceptabel vindt, vindt je medewerker wellicht normaal.

Lees het artikel Hoe voorkom je diefstal door personeel?

5. Privégebruik internet

Veel werknemers vinden het heel normaal om online even het nieuws te checken. Anderen boeken complete vakanties vanaf de werk-pc. Ondernemers gaan hier in de praktijk op verschillende manieren mee om. De één verbiedt privégebruik helemaal, terwijl de ander een oogje dichtknijpt.

Hoe je er ook mee omgaat, zonder duidelijke regels heb je weinig houvast als het internetgebruik uit de hand loopt.

6. Social media

Een op het oog onbenullige tweet kan grote gevolgen hebben voor de reputatie van je bedrijf. Dat kan een reden zijn om social media op te nemen in de gedragscode of er een aparte social mediacode voor op te stellen.

Omdat social media vaak een privézaak zijn, heeft het geen zin om van alles te verbieden. Wel kun je kaders bieden, bijvoorbeeld door werknemers alleen namens zichzelf te laten twitteren.

Lees het artikel Social media op de werkvloer onder controle houden.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests