Thuis werken personeel
Thuis werken personeel

Moet ik mijn personeel laten thuiswerken?

Thuiswerken is een populaire arbeidsvoorwaarde. De kans is groot dat een van je medewerkers erom vraagt. Waar moet je rekening mee houden als je jouw personeel laat thuiswerken? Bekijk zes aandachtspunten voor werkgevers.

Op het eerste gezicht lijkt thuiswerken alleen maar voordelen te bieden. Het bespaart je als werkgever namelijk de kosten van werkplekken.

Ook is je bedrijf daarmee aantrekkelijk voor een grote groep werknemers die graag thuiswerkt. Zij hoeven voortaan niet meer in de file te staan en kunnen werk en privé beter combineren.

Wet werken waar je wilt

Volgens de Wet werken waar je wilt mag je werknemer een verzoek indienen als hij op een andere locatie wil werken. Je moet een verzoek om thuis te werken in beginsel accepteren. Dat geldt ook voor verzoeken van thuiswerkers die op kantoor willen gaan werken.

6 aandachtspunten bij thuiswerken

Er zijn wel enkele aandachtspunten. Die bepalen of de inzet van thuiswerken daadwerkelijk leidt tot de hierboven genoemde voordelen.

 1. Vraag jezelf af waarom
  Stel jezelf de vraag waarom je jouw personeel zou laten thuiswerken. Het antwoord op deze vraag moet in ieder geval inhouden dat ook jouw bedrijf en de klant hier beter van worden.

 2. Zorg dat je werknemers zijn voorbereid
  Thuiswerken vraagt om competenties die wellicht niet alle medewerkers (voldoende) bezitten. Een thuiswerker moet bijvoorbeeld een zelfstandige houding hebben, goed zijn in plannen en organiseren en de juiste ICT-vaardigheden bezitten. Als je vermoedt dat deze vaardigheden ontbreken, kun je bekijken of ze aan te leren zijn. Je zou een training kunnen organiseren waarin dit centraal staat.

 3. Maak duidelijke afspraken
  De onderlinge samenwerking verloopt anders als je medewerkers niet altijd op kantoor zijn. Om misverstanden en arbeidsconflicten te voorkomen, moet je duidelijke afspraken maken.

  Geef bijvoorbeeld aan wat de verwachtingen zijn qua bereikbaarheid en in welke gevallen werknemers op kantoor moeten zijn. Deze afspraken kun je vastleggen in een thuiswerkovereenkomst.

 4. Zorg voor een goede werkplek
  Er gelden ook arboregels bij thuiswerken. Je bent als werkgever verantwoordelijk voor een goede thuiswerkplek. Een thuiswerker moet onder meer de beschikking hebben over een goed bureau, een bureaustoel en de juiste verlichting.

  Als werkgever kun je de nodige werkmiddelen voor thuiswerken aanschaffen of vergoeden. Dit kun je grotendeels belastingvrij doen binnen de werkkostenregeling (WKR). Ook moet je werknemers voorlichting geven over de risico’s van thuiswerken.

 5. Voorkom dat het uit de hand loopt
  De ervaring van veel werkgevers is dat de productiviteit stijgt als werknemers gaan thuiswerken. Meestal komt dit doordat thuiswerkers minder vaak afgeleid worden. Ook werken ze vaak langer door.

  Het is belangrijk om dit goed in de gaten te houden, zodat het niet uit de hand loopt. Als werknemers voortdurend met hun werk bezig zijn, bestaat een kans op werkstress en burn-out.

 6. Houd rekening met verschillen
  Niet iedereen zit te wachten op de vrijheid en flexibiliteit die thuiswerken biedt. Zo blijkt uit onderzoeken dat thuiswerken weinig oplevert voor werknemers die veel behoefte hebben aan structuur.

  Het motiveert hen niet extra en verbetert hun creatieve prestaties ook niet. Het is daarom verstandig om eenheidsworst te vermijden en de keuze om thuis te werken over te laten aan je personeel.

Wist je dit?

In 2023 kun je werknemers belastingvrij 2,15 euro geven voor hun thuiswerkkosten. Lees meer over de thuiswerkvergoeding.

Alternatieven voor thuiswerken Thuis werken voordelen nadelen

Wellicht is thuiswerken niet mogelijk voor alle functies in je bedrijf. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden die vragen om aanwezigheid, zoals in de zorg, detailhandel of logistiek.

In dat geval kun je andere vormen van flexibiliteit overwegen. Zo geef je met zelfroosteren medewerkers meer zeggenschap over hun werktijden. Dit levert verschillende voordelen op, zoals een optimale inzet van je personeel.

Niet klaar voor personeel

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Vragen over thuiswerken

 • Wanneer heeft personeel recht op thuiswerken?

  Volgens de Wet werken waar je wilt mogen werknemers een verzoek indienen om hun werklocatie aan te passen. Bijvoorbeeld als zij (deels) thuis willen werken. Je mag een verzoek voor thuiswerken alleen afwijzen als je daar een hele goede reden voor hebt. Bijvoorbeeld als het voor het type werk niet mogelijk is om dit vanuit huis te doen.

 • Hoe zit het met de Arbowet bij thuiswerken?

  Volgens de Arbowet moet je als werkgever elke arbeidsplaats betrekken in je arbobeleid. Ook de thuiswerkplek. Je moet bijvoorbeeld checken of de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht. Hoe kun je hiervoor zorgen? Lees meer over thuiswerken en de Arbowet.

 • Wat is een thuiswerkovereenkomst?

  Een thuiswerkovereenkomst is een toevoeging op de arbeids­overeenkomst. Als je werknemer structureel thuis gaat werken leg je de onderlinge afspraken vast in een overeenkomst. Zowel jij als je werknemer moeten tekenen voor akkoord. Dan is het thuiswerkcontract rechtsgeldig.

 • Hoeveel thuiswerkvergoeding geven?

  In 2023 mag je werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding geven van maximaal 2,15 euro per dag. Ook als werknemers een deel van een dag thuiswerken mag je ze 2,15 euro belastingvrij uitbetalen. Je mag natuurlijk ook meer geven, maar daar betaal je dan wel loonheffingen over.

Meest gelezen

Prestatiebeloning, hoe werkt dat?

Met een prestatiebeloning kun je als ondernemer je werknemers belonen als zij een bepaalde prestatie leveren. Op die manier stimuleer je werknemers individueel of in teamverband doelen te halen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Cao's in de zakelijke dienstverlening

Wat staat er in een cao? Wat zijn de voor- en nadelen? En welke cao’s zijn verplicht in de zakelijke dienstverlening? Een overzicht, van architecten-cao tot schoonmaak-cao.

Personeels­kosten in de zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening leggen personeels­kosten veel gewicht in de schaal. Als ondernemer in deze branche besteed je hier dan ook de nodige aandacht aan. Enkele aandachtspunten en tips voor zakelijke dienstverleners.

Whitepapers en online tests