Thuiswerken personeel
Thuiswerken personeel

Moet ik mijn personeel laten thuiswerken?

223 Thuiswerken is een populaire arbeidsvoorwaarde. De kans is groot dat een van je medewerkers erom vraagt. Waar moet je rekening mee houden als je jouw personeel laat thuiswerken?

Op het eerste gezicht lijkt thuiswerken alleen maar voordelen te bieden. Het bespaart je als werkgever namelijk de kosten van werkplekken. Ook is je bedrijf daarmee aantrekkelijk voor een grote groep werknemers die graag thuiswerkt. Zij hoeven voortaan niet meer in de file te staan en kunnen werk en privé beter combineren.

Er zijn wel enkele aandachtspunten. Die bepalen of de inzet van thuiswerken daadwerkelijk leidt tot de hierboven genoemde voordelen.

Aandachtspunten thuiswerken

Vraag jezelf af waarom

Stel jezelf de vraag waarom je jouw personeel zou laten thuiswerken. Het antwoord op deze vraag moet in ieder geval inhouden dat ook jouw bedrijf en de klant hier beter van worden.

Om daarvoor te zorgen, kun je thuiswerken onderdeel maken van een uitgebreider traject voor de invoering van Het Nieuwe Werken. Aan de hand van een businesscase bepaal je dan de kosten en baten van een andere manier van werken.

Zorg dat je werknemers zijn voorbereid

Thuiswerken vraagt om competenties die wellicht niet alle medewerkers (voldoende) bezitten. Een thuiswerker moet bijvoorbeeld een zelfstandige houding hebben, goed zijn in plannen en organiseren en de juiste ICT-vaardigheden bezitten. Als je vermoedt dat deze ontbreken, kun je bekijken of ze aan te leren zijn. Je zou een training kunnen organiseren waarin dit centraal staat.

Maak duidelijke afspraken

De onderlinge samenwerking verloopt anders als je medewerkers niet altijd op kantoor zijn. Om misverstanden te voorkomen, moet je duidelijke afspraken maken. Geef bijvoorbeeld aan wat de verwachtingen zijn qua bereikbaarheid en in welke gevallen werknemers op kantoor moeten zijn. Deze afspraken kun je vastleggen in een thuiswerkovereenkomst.

Zorg voor een goede werkplek

Voor thuiswerken gelden soepeler arboregels dan voor een werkplek in jouw bedrijf. Desondanks ben je als werkgever verantwoordelijk voor een goede thuiswerkplek. Een thuiswerker moet onder meer de beschikking hebben over een goede kantoorstoel, een goede tafel en de juiste verlichting.

Als dit niet het geval is, dien je daar als werkgever voor te zorgen. Ook moet je voorlichting geven over de risico’s van thuiswerken.

Voorkom dat het uit de hand loopt

De ervaring van veel werkgevers is dat de productiviteit stijgt als werknemers gaan thuiswerken. Meestal komt dit doordat thuiswerkers aan het eind van hun werkdag langer doorgaan. Ook loggen zij in het weekend of tijdens vakanties nog even in.

Het is belangrijk om dit goed in de gaten te houden, zodat het niet uit de hand loopt. Als werknemers voortdurend met hun werk bezig zijn, bestaat een kans op werkstress en burn-out.

Houd rekening met verschillen

Niet iedereen zit te wachten op de vrijheid en flexibiliteit die thuiswerken biedt. Zo blijkt uit een Gronings promotieonderzoek dat thuiswerken weinig oplevert voor werknemers die behoefte hebben aan structuur. Het motiveert hen niet extra en verbetert hun creatieve prestaties evenmin. Het is daarom verstandig om eenheidsworst te vermijden en de keuze om thuis te werken over te laten aan je personeel.

Vergeet de alternatieven niet

Wellicht is thuiswerken niet mogelijk voor alle functies in je bedrijf. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden die vragen om aanwezigheid, zoals in de zorg, detailhandel of logistiek. In dat geval kun je andere vormen van flexibiliteit overwegen. Zo geef je met zelfroosteren medewerkers meer zeggenschap over hun werktijden. Dit levert diverse voordelen op, waaronder een optimale inzet van je personeel.

Niet klaar voor personeel

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests