Arbeidsconflict tussen werknemers
Arbeidsconflict tussen werknemers

Tips om arbeidsconflicten te voorkomen

1946 Hoogopgelopen arbeidsconflicten leveren je als werkgever een hoop narigheid op. Ze bederven niet alleen de werksfeer, maar verhogen ook de kans op ziekte­verzuim. Hoe voorkom je dergelijke conflicten?

3 tips om arbeidsconflicten te voorkomen

Arbeidsconflicten komen regelmatig voor binnen bedrijven. Als ze niet op tijd worden aangepakt, kost je dit als werkgever veel tijd en geld. De volgende tips helpen je om te voorkomen dat ze uit de hand lopen:

1. Herken de signalen op tijd

Wees alert op de signalen van een arbeidsconflict. Daardoor kun je in een vroeg stadium op zoek gaan naar oplossingen. Je hebt mogelijk te maken met een arbeidsconflict als:

  • sprake is van ongemotiveerd personeel
  • werknemers regelmatig verzuim­en
  • ruzies niet worden uitgepraat
  • groepsvorming optreedt

Deze signalen kunnen de aanleiding zijn voor een gesprek met de betrokken werknemers. Tijdens dat gesprek ga je na of daadwerkelijk sprake is van een arbeidsconflict.

Als dit inderdaad zo is, vraag je de partijen of zij het conflict zelf kunnen oplossen of daarbij ondersteuning nodig hebben.

2. Laat het niet op zijn beloop

Het is meestal niet verstandig om een arbeidsconflict op zijn beloop te laten. De kans is groot dat de standpunten verharden, waardoor je nog verder verwijderd raakt van een oplossing.

Maak daarom direct met alle betrokkenen afspraken over de manier waarop zij het arbeidsconflict gaan oplossen.

Sommige bedrijven maken daarbij gebruik van een conflict­protocol. Daarin staat wat de gang van zaken is bij conflicten.

3. Schakel een mediator in

Pas wanneer de partijen er zelf of met de hulp van bijvoorbeeld een collega niet uitkomen, kan het verstandig zijn om een erkende mediator in te schakelen. Die begeleidt de ruziënde partijen bij het bereiken van een oplossing.

Voorwaarde is wel dat zij bereid zijn om er op deze manier uit te komen. Als een juridische uitspraak gewenst is, dan is het beter om niet te kiezen voor mediation.

Oorzaken arbeidsconflicten wegnemen

Naast het tegengaan van escalatie, is het zinvol om te voorkomen dat arbeidsconflicten überhaupt plaatsvinden. Met de volgende tips neem je de oorzaken van veel arbeidsconflicten weg:

1. Begin met professioneel personeels­beleid

Arbeidsconflicten ontstaan nogal eens doordat doelen, taken en planningen niet duidelijk zijn. Met professioneel personeels­beleid ben je deze problemen voor. Dit houdt onder meer in dat je onderlinge verwachtingen duidelijk uitspreekt.

  • Leg in de functieomschrijving bijvoorbeeld vast wat de taken van een werknemer zijn. Dat schept duidelijkheid over zijn rol.
  • Zorg ook voor een goede afstemming met collega’s, bijvoorbeeld via een terugkerend werkoverleg. Daardoor zit iedereen op één lijn, wat de kans op onenigheid verkleint.

2. Communiceer op de juiste manier

Een groot aantal arbeidsconflicten is te voorkomen door op de juiste manier te communiceren. Het is vooral van belang om elkaar op een goede manier feedback te geven. Dat betekent dat je problemen aankaart zonder al te gauw conclusies te trekken.

Spreek de ander aan op zijn gedrag, maar sta daarbij (ook als leidinggevende) open voor alternatieve verklaringen en oplossingen. Daarmee voorkom je dat je door het geven van feedback juist een arbeidsconflict in de hand werkt.

Het expertisecentrum STECR heeft de Werkwijzer Arbeidsconflicten opgesteld. Hierin staan nuttige aanbevelingen voor de aanpak van arbeidsconflicten. De Werkwijzer was oorspronkelijk bedoeld voor bedrijfsartsen, maar wordt tegenwoordig ook door werkgevers gebruikt.

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Bron: STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

Meest gelezen

Stappenplan werkoverleg met personeel

27429 Een werkoverleg kom je tegen in ieder bedrijf, maar is niet overal even effectief. Als je het overleg op de juiste manier voert, verhoog je de betrokkenheid van je personeel.

5 manieren om werkplezier te vergroten

12612 Heeft jouw personeel plezier in het werk? Werkplezier is een cruciale factor voor een succesvol bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat het werk leuker wordt voor je werknemers? 5 tips.

Whitepapers en online tests