Wet werken waar je wilt recht op thuiswerken
Wet werken waar je wilt recht op thuiswerken

Wet werken waar je wilt, zo pas je die toe

Met de Wet werken waar je wilt wordt thuiswerken wettelijk gefaciliteerd. Wat houdt de wet in? Waar moet je rekening mee houden als kleine en middelgrote werkgever? Let op: Het Wetsvoorstel is alsnog afgekeurd door de Eerste Kamer. Dit moet je weten over de Wet werken waar je wilt.

Wet werken waar je wilt afgekeurd in september 2023

Tijdens een debat op 12 september waren de meeste fracties voor het voorstel, maar werd er wel getwijfeld aan de noodzaak van de wet. Ook riep de extra regeldruk bezwaren op voor werkgevers om te voldoen aan de wensen van werknemers.

De Wet werken waar je wilt is in september 2023 afgekeurd door de Eerste Kamer. De wet gaat in de huidige vorm dus niet door.

De Wet werken waar je wilt is een aanpassing op de bestaande Wet flexibel werken. Het wetsvoorstel is op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting was dat het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer zou komen, omdat er een grote meerderheid voor de nieuwe wet was in de Tweede Kamer, maar dat bleek niet zo te zijn.

Wat is de Wet werken waar je wilt?

De wet geeft werknemers meer vrijheid op het gebied van arbeidsplaats, oftewel de plek waar ze hun werk uitvoeren. In de wet is vastgelegd dat je een verzoek om thuis te werken in beginsel moet accepteren. Dat geldt ook voor verzoeken van thuiswerkers die op kantoor willen gaan werken.

In de huidige Wet flexibel werken is het mogelijk een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats af te wijzen na overleg met je werknemer. Door de nieuwe wet kan afwijzen alleen met een hele goede reden, op basis van redelijkheid en billijkheid. Wat dat inhoudt leggen we je verderop uit.

Betere balans werk en privé

De wet is een logische stap nu thuiswerken volledig ingeburgerd is bij een groot deel van werkend Nederland. Werknemers hebben in de nieuwe situatie meer grip op de werk-privébalans.

branche risico

Rechtsbijstand­verzekering

De kans op een conflict is altijd aanwezig en juridische bijstand kan behoorlijk in de papieren lopen. Met een rechtsbijstand­verzekering ben je als ondernemer verzekerd van juridische hulp.

Wet werken waar je wilt toepassen

Je vraagt je misschien af: moet ik thuiswerken nu altijd verplicht toestaan? Nee, veel is afhankelijk van je situatie. We zetten de belangrijkste feiten voor je op een rij.

Kleine werkgevers uitgezonderd

De Wet werken waar je wilt is niet voor elk bedrijf van toepassing, maar alleen als je 10 of meer werknemers in dienst hebt. De reden hiervoor is dat werken op afstand grote impact kan hebben op kleine werkgevers. Denk daarbij aan de werkplanning, administratieve lasten en kosten voor thuiswerken. Grotere werkgevers zijn dus wel verplicht de wet toe te passen.

Alleen van toepassing op thuisadres (en kantooradres)

De titel Werken waar je wilt is nogal misleidend, want een werknemer kan niet overal werken waar hij wil. Alleen als hij een verzoek indient voor werken vanaf zijn thuisadres ben je die verplicht te honoreren.

Dat woonadres mag overigens buiten Nederland liggen, maar niet buiten de Europese Unie. Beginnende digital nomads in Zuid-Amerika hoef je dus niet te financieren. Daarnaast geldt de wet ook voor werknemers die nu veel thuiswerken en meer op kantoor willen werken.

Werken vanuit het buitenland?

Krijg je een verzoek voor een andere arbeidsplaats dan het kantoor- of thuisadres? Dan ben je alleen verplicht het verzoek in overweging te nemen. Je bent niet verplicht het verzoek in te willigen.

Eisen aanvraag thuiswerken

Een verzoek tot een andere arbeidsplaats kan niet zomaar even tussen neus en lippen gedaan worden. De huidige wet biedt daar ook al uitgangspunten voor:

 1. De werknemer moet minimaal 26 weken (een half jaar) in dienst zijn
 2. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend
 3. Het verzoek moet minimaal 2 maanden van tevoren worden ingediend
 4. Je moet minimaal 1 maand vóór de ingangsdatum schriftelijk reageren op het verzoek

Met deze 7 tips maak je hybride werken tot een succes.

Verzoeken redelijk en billijk beoordelen

En dan nog een belangrijk deel van het 'verplicht inwilligen' van het verzoek: de maatstaf 'redelijkheid en billijkheid'. Wat houdt dat in? Het gaat erom dat je alle belangen zorgvuldig afweegt, zowel die van de werknemer als die van jou.

Een aantal vragen die je helpen alle aspecten te overwegen:

 • Past het werk bij de arbeidsplaats?
 • Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?
 • Laat specifieke wetgeving thuiswerken toe?
 • Is er een thuiswerkplek beschikbaar?
 • Welke invloed heeft de aanvraag op het teamgevoel op de werkvloer?
 • Wordt de samenwerking in het team beïnvloed?
 • Welke administratieve en financiële lasten zijn erbij betrokken?
 • Kun je er een betere sociale ondernemer door worden?
 • Heeft het effect op de mentale gezondheid van de werknemer?
 • Kan de werknemer een betere balans krijgen tussen werk en privé?

Om te voorkomen dat je per werknemer telkens de afweging moet maken, kun je beter op voorhand een thuiswerkbeleid opstellen. Neem de regels voor thuiswerken op in een personeels­reglement.

Wetten over flexibel werken

De wet- en regelgeving in Nederland op het gebied van arbeid kan aardig complex zijn. Om de context te begrijpen waarbinnen de nieuwe Wet werken waar je wilt valt, geven we je dit overzicht.

Wet flexibel werken (Wfw)

In de Wet flexibel werken is vastgelegd dat werknemers een aanpassing mogen aanvragen van werktijden, arbeidsduur en arbeidsplaats.

 • Arbeidsplaats (artikel 2.6): Je 'overweegt' het verzoek tot een andere werkplaats. Als je die afwijst, doe je dat in overleg met je werknemer. Door de Wet werken waar je wilt wordt de Nederlandse wetgeving op dit punt dus gewijzigd en komt er een acceptatieplicht voor deze verzoeken.
 • Werktijden en arbeidsduur (artikel 2.5): Je bent verplicht verzoeken op het gebied van arbeidsduur of werktijden in behandeling te nemen, maar je kunt die op basis van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen afwijzen.

Arbeidstijdenwet

Hierin staat beschreven hoeveel uur werknemers per dag en per week mogen werken. In de Arbeidstijdenwet is ook alles vastgelegd met betrekking tot pauzes, dag- en nachtdiensten en ploegendiensten.

Thuiswerken in de Arbowet

Als je te maken hebt met thuiswerkers ben je verplicht ze te voorzien van een ergonomische werkplek. Een paar belangrijke tips:

Goed werkgeverschap

Alle bovenstaande punten zijn te scharen onder 'goed werkgeverschap', een term in het Burgerlijk Wetboek waarmee je verplicht bent om goed voor werknemers te zorgen.

Lees de 6 beginselen van goed werkgeverschap.

Nieuwe wetten 2024Nieuwe wetten personeel Wet werken waar je wilt thuiswerken

In 2024 zijn er nog meer interessante ontwikkelingen op het gebied van thuiswerken. Lees de belangrijkste aangekondigde wetswijzigingen voor ondernemers met personeel in 2024.

Nieuwe wetten in je inbox

Blijf op de hoogte van wetten en regels voor ondernemers met personeel. Schrijf je dan in voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Vragen over Wet werken waar je wilt

 • Wat staat er in de Wet werken waar je wilt?

  Volgens de Wet werken waar je wilt mag je werknemer een verzoek indienen als hij op een andere locatie wil werken. Je moet een verzoek om thuis te werken in beginsel accepteren. Dat geldt ook voor verzoeken van thuiswerkers die op kantoor willen gaan werken.

 • Wanneer maak je een thuiswerkovereenkomst?

  Als je werknemer structureel thuis gaat werken leg je de onderlinge afspraken vast in een thuiswerkovereenkomst. Dit is een toevoeging op de arbeids­overeenkomst. Zowel jij als je werknemer moeten tekenen voor akkoord. Dan is de overeenkomst rechtsgeldig.

 • Hoe hoog is de thuiswerkvergoeding in 2024?

  Vanaf 1 januari 2024 mag je werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal 2,35 euro per dag. Ook als werknemers een deel van een dag thuiswerken mag je ze 2,35 euro belastingvrij uitbetalen. Je mag natuurlijk ook meer geven, maar daar betaal je dan wel loonheffingen over.

 • Waar kan ik nieuwe wetten voor ondernemers vinden?

  Via de nieuwsbrief van Ondernemen met personeel kun je op de hoogte blijven van veranderingen in het arbeidsrecht. Op de website van de KvK vind je ook een overzicht met aankomende wetswijzigingen voor ondernemers.

 • Goed werkgeverschap en verzekeringen, wat is nodig?

  De meeste verzekeringen voor personeel zijn niet wettelijk verplicht. Toch kun je op basis van de wet over goed werkgeverschap concluderen dat bepaalde verzekeringen broodnodig zijn voor werknemers. Zorg bijvoorbeeld voor een ongevallen­verzekering en een vangnet bij langdurig verzuim.

Personeel verzekeren ja of nee

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests