Dronken werknemer ontslaan, mag dat?

Als je werknemer dronken is tijdens het werk, heb je een probleem. Welke maatregelen kun je nemen? Mag je hem op staande voet ontslaan? De regels rond het gebruik van alcohol en dronkenschap op de werkvloer.

Alcohol op het werk

Het gebruik van alcohol op het werk is niet wettelijk verboden. Je kunt als bedrijf zelf regels opstellen over het gebruik van alcohol voor aanvang en tijdens het werk. Dit noem je een alcoholbeleid. Zo kun je bijvoorbeeld alleen alcoholgebruik toestaan na een bepaald tijdstip of alleen als er toestemming is gegeven voor een bedrijfsborrel. Ook kun je vastleggen wat er gebeurt zodra iemand de regels overtreedt.

Dronkenschap

Binnen de meeste bedrijven mag er tijdens of vlak voor het werk geen alcohol gebruikt worden. Als dit wel gebeurt heb je als werkgever het recht om maatregelen te nemen. Zeker als iemand echt dronken is en er dus sprake is van alcoholmisbruik.

Je kunt iemand een waarschuwing geven, schorsen, een boete opleggen of verlof geven (wel of niet met behoud van loon). Een uiterste maatregel is iemand ontslaan. Maar let op dat je dit volgens de regels doet. Een ontslag kan geweigerd worden door het UWV of ingetrokken worden door de rechter.

Verzeker je personeel tegen ziekte

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Dronken werknemer ontslaan

In het Burgerlijk Wetboek staat: 'als een werknemer zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag, er reden is voor ontslag'. Het gaat hier dus over dronkenschap (alcoholmisbruik) waarvoor iemand eerder gewaarschuwd is. Dat betekent dat:

  • Iemand vaker* dronken is geweest tijdens of vlak voor werktijd.
  • Er minimaal één schriftelijke waarschuwing is gegeven.
  • Waarbij duidelijk is aangegeven dat er ontslag volgt als het weer zou gebeuren.

* In sommige gevallen mag iemand die voor het eerst dronken is op het werk, wel direct ontslagen worden. Bijvoorbeeld als er daardoor levensbedreigende situaties ontstaan of als iemand zich ernstig misdraagt ten opzichte van collega’s, klanten of jou als werkgever. Denk aan aantoonbare mishandeling, vernieling of ernstige belediging.

Dronken tijdens de borrel

Als iemand dronken is tijdens een personeels­feest of bedrijfsborrel, is dat in de meeste gevallen geen basis voor direct ontslag, behalve als iemand zich ernstig misdraagt en eerder gegeven waarschuwingen negeert.

Dronkenschap kan niet gebruikt worden om misdragingen goed te praten. Iemand blijft volledig toerekeningsvatbaar omdat hij door eigen toedoen dronken is geworden, behalve als hij onbewust alcohol heeft genuttigd.

Dronken buiten werktijd

Wat als een werknemer op het werk nuchter is, maar zijn werk niet goed kan doen vanwege alcoholproblemen? Dan is dat niet direct een reden voor ontslag op staande voet.

Je kunt wel aansturen op andere vormen van ontslag, zoals ontslag bij disfunctioneren. Hiervoor moet je eerst een dossier opbouwen waaruit blijkt dat je werknemer niet goed functioneert.

Als iemand zich regelmatig ziek meldt vanwege dronkenschap, kan dit worden gezien als ‘bewuste roekeloosheid dat tot verzuim heeft geleid’. Als iemand daarvoor vaker gewaarschuwd is, kan dit wel een goede reden vormen voor ontslag op staande voet.

Niet te snel ontslaan!

Het algemene advies is: ontsla iemand niet te snel. Uit meerdere rechtszaken de afgelopen jaren blijkt dat rechters vaak coulant zijn ten opzichte van dronken werknemers. Vaak wordt er aangestuurd op een tweede kans, als de werknemer spijt betuigt.

Verslaving

Als het gaat om een alcoholverslaving moet je met name voorzichtig zijn. Een verslaving wordt gezien als een ziekte en ontslag wegens ziekte is in de meeste gevallen niet mogelijk.

Vaak kijkt een rechter ook naar de gevolgen van een ontslag. Als de werknemer in een nog groter isolement dreigt te komen, kan de rechter ontslag afkeuren en in plaats daarvan een tijdelijke schorsing opleggen in combinatie met een behandeling voor de werknemer. Werkt een werknemer niet mee aan de behandeling en re-integratie, dan kan dat wel weer een reden zijn voor ontslag op staande voet.

Bronnen: Burgerlijk Wetboek, Arbeidsrechter.nl, Alcoholinfo.nl

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Zieke werknemer ontslaan, mag dat?

Als een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, kan dat je bedrijf veel geld kosten. Soms is ontslag dan een optie. Dit zijn de regels en mogelijkheden.

8 tips voor een goed ontslagdossier

Als een werknemer zich misdraagt of voortdurend slecht presteert, kun je hem ontslaan. Je moet dan wel aantonen dat het ontslag terecht en onvermijdelijk is. Dat lukt alleen als je een goed ontslagdossier hebt opgebouwd. Deze tips helpen je daarbij.

Stappenplan ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden beëindig je het dienstverband van een werknemer in onderling overleg. Je treft dan een regeling met elkaar. In dit artikel vind je enkele aandachtspunten voor werkgevers en een stappenplan.

Pesten op het werk, reden voor ontslag?

Mag je een werknemer ontslaan wegens pesten? Wat kun je als werkgever leren van pesterijen en rechtszaken uit het verleden? Twee voorbeelden en drie tips om pesten aan te pakken.

Whitepapers en online tests