Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Risico's bouwondernemers
Risico's bouwondernemers

Wat zijn de belangrijkste risico's voor bouwondernemers?

Een bouwbedrijf kun je vergelijken met een huis. Als je wilt dat het blijft staan, heb je niet alleen een stevige fundering nodig, maar moet je ook weten wat er zoal mis kan gaan. Wat zijn de belangrijkste risico’s voor bouwondernemers met personeel?

Met jouw bouwbedrijf zorg je ervoor dat mooie bouwprojecten van de grond komen. Dat doe je waarschijnlijk niet alleen, maar in samenwerking met je bouw­personeel en andere bedrijven. Ook al gebeurt dat op een vakkundige manier, toch is het mogelijk dat niet alles van een leien dakje loopt.

Top 5 risico's voor bouwondernemers

Allerlei risico’s kunnen je bedrijf en je doelstellingen in de weg staan. Of zelfs het voortbestaan van je bedrijf in gevaar brengen. Die risico's wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen en beperken.

Repareer het dak, nu het nog droog is. Ga dus aan de slag met je risico's voordat het misgaat.

Met risicomanagement krijg je inzicht in jouw specifieke bedrijfs- en ondernemersrisico’s. Een overzicht van de belangrijkste risico’s voor bouwondernemers vind je hieronder. De top 5:

1. Arbeidsongeschiktheid bouwondernemer

Arbeidsongeschiktheid kan iedere ondernemer overkomen. Zeker in de bouw, waar het werk vaak lichamelijk zwaar is. Zo kun je net als ieder ander voor een langere tijd uitvallen, bijvoorbeeld door een langdurige ziekte of een ongeval.

Grootste risico in de bouw

Wist je dat in Nederland de helft van de mensen tussen de 35 en 65 jaar arbeidsongeschikt raakt voor een langere periode (dat betekent 90 dagen of meer)? De meest voorkomende blessures in de bouw zijn aan de rug, schouders, armen en benen.

Geen fijne gedachte, maar wel iets om rekening mee te houden. Als gevolg hiervan kan je inkomen namelijk geheel of gedeeltelijk wegvallen. Een Ondernemers-AOV beschermt je tegen dit inkomensverlies.

Van de leden van belangenvereniging Zelfstandigen Bouw heeft slechts 1/3 een AOV.

2. Tekort aan bouw­personeel

De arbeidsmarkt in de bouw is conjunctuurgevoelig. Als de economie tegenzit en er weinig wordt gebouwd, moeten bouwbedrijven veel mensen aan de kant zetten. En als de economie weer aantrekt, ontstaat vaak een tekort aan bouw­personeel.

Het personeels­tekort in Nederland blijft toenemen. Veel MKB-ondernemer zitten met een toenemend aantal openstaande vacatures. Dat blijkt ook uit een poll van Ondernemen Met Personeel met de vraag 'Lukt het om personeel te vinden?'. Dit is de uitslag:

Bouwondernemer bedrijfsrisico personeelstekort

Zo’n tekort kan de groei van je bouwbedrijf in de weg zitten en het zoeken naar vakkundige medewerkers lastig maken. Heel belangrijk dus: ga op tijd aan de slag met nieuwe manieren om bouw­personeel te werven.

Personeels­tekort in de bouw? Bekijk deze 5 oplossingen.

3. Arbeidsongevallen in de bouw

In de bouw vinden relatief veel arbeidsongevallen plaats. Een dakdekker valt van het dak, moet met spoed naar het ziekenhuis en overlijdt later aan zijn verwondingen. Zo'n ongeval kan een grote impact hebben op je personeel en je onderneming.

Het is verstandig om als werkgever voorbereid te zijn op een tragisch incident. Elk jaar zijn er dodelijke arbeidsongevallen. Gemiddeld ongeveer één sterfgeval per week, blijkt uit cijfers van de Arbeidsinspectie.

Zorgplicht werkgever

Als bouwondernemer ben je al snel aansprakelijk na een ongeval op jouw werkvloer. Als werkgever heb je een zorgplicht: jij moet ervoor zorgen dat je personeel veilig en gezond kan werken. Dat staat beschreven in de Arbowet.

Je bent alleen niet aansprakelijk als er sprake is van bewuste roekeloosheid van je medewerker of als er een derde partij verantwoordelijk is.

Naast de zorgplicht kunnen arbeidsongevallen niet alleen leiden tot (ziekte)verzuim, maar ook tot schadeclaims. Het kan gebeuren dat een personeels­lid of een andere partij jou verantwoordelijk stelt voor een ongeval.

In dat geval kun je een schadeclaim krijgen. Afhankelijk van de schade kan dat bedrag flink oplopen. Met een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering heb je dekking voor schade aan personen en aan zaken.

Hoe zorg je als bouwondernemer dat je het risico op aansprakelijkheid beperkt en daarmee de kosten in de hand houdt? Lees 4 tips.

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie controleert regelmatig of bouwterreinen wel veilig zijn. Bij een onveilige werksituatie kun je een waarschuwing krijgen of een fikse boete.

Op de website van de Arbeidsinspectie vind je voorbeelden van arbeidsrisico’s in de bouw. Met een zogenaamde zelfinspectie kun je daar ook controleren of je arbobeleid op orde is.

Lees meer over veilig werken in de bouw.

4. Bouwfouten

Bij bouwprojecten kan altijd schade ontstaan. Bijvoorbeeld door diefstal, vandalisme, hevige storm, ontwerp- of bouwfouten. Of denk aan een luxe keuken die tijdens de montage beschadigd raakt.

Omdat er vaak veel partijen bij betrokken zijn, is het niet altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is.

CAR-verzekering

Met een CAR-verzekering is alle materiële schade die op de bouwplaats ontstaat verzekerd, of die nu is veroorzaakt door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden. Ook schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever is verzekerd.

Als je aannemer bent en je werkt met onderaannemers is het niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Bij een CAR-verzekering maakt dat niet uit. Je bent als aannemer ook verzekerd voor schade door onderaannemers. De CAR-verzekering sluit aan op de aansprakelijkheids­verzekering voor bouwbedrijven.

5. Verzuim bouw­personeel

Werken in de bouw is fysiek zwaar en het risico op verzuim in de bouw is hoog. Je kunt zomaar te maken krijgen met een zieke schilder, timmerman of uitvoerder.

De bouwsector staat in de top 5 van sectoren waar de kans op een ernstig arbeidsongeval het grootst is.

Een langdurig zieke werknemer kan je bakken met geld kosten. Zo ben je als werkgever verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Dit risico kun je afdekken met een verzuim­verzekering.

Andere werkgeversrisico’s door verzuim kun je afdekken met een Ziektewet-eigenrisico­verzekering en een WGA-eigenrisico­verzekering.

Wat kost een zieke werknemer?

In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van 12 weken ziekte­verzuim van een uitvoerder in de bouw:

Jaarsalaris: 44.600 euro bruto
Vervangingskosten: 9.164 euro
Verzuim­begeleiding kosten: 309 euro
Verlies aan productie: 3.225 euro
Totale kosten: 12.825 euro

Wil je uitrekenen wat jouw zieke werknemer kost? Bereken het zelf.

Verzekeringen bouw

De risico’s voor bouwondernemers in dit artikel zijn slechts voorbeelden. Wil je weten waar je in jouw specifieke geval op moet letten?

Oplossingen voor risico's bouwondernemers

Dan kan een verzekerings­adviseur je helpen, hij zorgt voor een oplossing die het beste bij jouw bouwbedrijf past. Hij brengt de risico’s voor je in kaart en geeft advies om deze risico’s te beperken of af te dekken.

Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een pakket van verzekeringen voor de bouw dat op maat is gemaakt voor je branche.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen over risico's bouwondernemers

  • Wat zijn andere top risico’s in de bouw?

    1. Klanten die niet betalen. Als een klant jou niet betaalt kun je daar behoorlijk hinder van ondervinden. Grote kans dat jij al kosten hebt gemaakt en je vaste lasten doorlopen. Als een opdrachtgever echt niet wil betalen, biedt een rechtsbijstand­verzekering met incassobijstand een oplossing. 2. Inbraak en diefstal van je bestelauto of bedrijfsbus. Bijna dagelijks zijn aannemers het slachtoffer van inbraak in hun bestelauto en/of diefstal van belangrijke bouwmaterialen en gereedschap. Lees meer over hoe jij je bedrijfsbus kan beschermen tegen inbraak en diefstal.

  • Wat zijn veelvoorkomende beroepsziekten in de bouw?

    In de bouwsector komen beroepsziekten veel voor. Als je personeels­lid een beroepsziekte heeft, is de kans groot dat hij voor lange tijd uit de running is. Bekijk de top 10 beroepsziekten in de bouw en hoe je ze kunt beperken binnen jouw bedrijf.

  • Hoe kun je verzuim voorkomen als werkgever?

    Verzuim kun je verlagen door een goed verzuim­beleid op te stellen, goed te letten op signalen bij personeel en ziekte­verzuim open en eerlijk te bespreken met je zieke werknemer. Hoe pak je dat aan? Gebruik de Checklist verzuim voorkomen!

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies? En wat zijn de lonen op dit moment? Een overzicht.

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt. Wat wordt in een cao eigenlijk geregeld en wat moet je er als ondernemer met personeel over weten? Je leest het hier.

Whitepapers en online tests